Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  öğretmenler günü ile ilgili iki kıtalık şiir

  1 ziyaretçi

  öğretmenler günü ile ilgili iki kıtalık şiir Ne90'dan bulabilirsiniz

  ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirler! ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirler! ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��retmenler G�n� i�in k�sa �iirler ve g�zel s�zler, bu �zel g�nde yo�un olarak ara�t�r�lmaya ba�land�. Bu kapsamda ��retmenlerini onurland�rmak isteyen ��renciler, ��retmenler G�n� i�in en g�zel �iirleri okuyacaklar. Millet Mekteplerinin a��l��� ve Atat�rk'�n Ba���retmenli�i kabul tarihi olan 24 Kas�m g�n�, 1981 y�l�ndan beri ��retmenler G�n� olarak kutlanmaktad�r. ��te ��retmenler G�n� i�in k�sa, 2 k�tal�k ��retmen �iirleri

  ��RETMENLER G�N� ���N EN G�ZEL ���RLER!

  Bu y�l 24 Kas�m 2022 tarihinde ��retmenler G�n� b�y�k bir co�ku ile kutlanacak. ��retmenlerinize k�sa �iirlerle g�n�n anlam ve �nemini belirten g�zel bir jest yapabilirsiniz. ��retmenler G�n� i�in k�sa �iirler sayesinde ona WhatsApp ya da SMS yoluyla kutlama mesaj� atabilir ya da hediyenizin i�erisine not olarak ekleyebilirsiniz. ��te ��retmenler i�in en anlaml� s�zler ve �iirler (k�sa 1,2 k�tal�k)

  K�Y ��RETMENLER� ���R�

  Yurdumuz u�suz bucaks�z,

  G�kte y�ld�z kadar k�ylerimiz var!

  Ama uzak, ama harap, ama garipsi...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  Uzak k�ylerimizde ku�lar gibi

  Her sabah �ocuklar size u�ar.

  Ama k���k, ama b�y�yen, ama g�le�...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  Siz kara g�klerin y�ld�zlar�,

  I��t�n yurdumuzu sabaha kadar!

  Ama d��e kalka, ama yi�it, ama umutlu...

  Al�n benim g�nl�mden de o kadar!

  (Cahit K�lebi)

  SEVG�L� ��RETMEN�M

  Sevgili ��retmenim,

  �nan sen bir ���ks�n.

  Yanars�n gece g�nd�z.

  Ayd�nlat�rs�n bizi.

  Do�ruyu, g�zeli,

  Bize sen ��retirsin.

  Vatan�ma sevgiyi,

  Kalbimize sen korsun.

  �evreni ayd�nlat�r,

  Bir mum gibi erirsin.

  Anne – baba gibisin,

  Bizi, ba�r�na hep basars�n

  ��RETMEN�M KALB�MDES�N

  Hayat�m�n tad� tuzu

  Hem p�nar�, hem havuzu

  I���� ve k�lavuzu...

  Ayr�cal�kl� yerdesin

  ��retmenim kalbimdesin!

  Birer k���k fidand�k biz

  Yeti�tirdin verdik filiz

  Sen bir �rmak, sen bir deniz

  Sen yemye�il bir beldesin

  ��retmenim kalbimdesin!

  (Cemal G�ren)

  B�R�C�K ��RETMEN�M

  �pmek istiyorum hep o �efkatli elleri.

  Yerimde say�yordum al�p ge�tin ileri.

  Bana hep sen ��rettin o g�zel bilgileri.

  Benim bilgi kayna��m, sevgili ��retmenim.

  Hep okulda ge�irsem g�nleri, geceleri,

  Daha erken ��rensem harfleri, heceleri.

  Sende sakl� bulunan o g�zel bilgileri,

  Ben de almak isterim biricik ��retmenim.

  �stemez oldum art�k vefas�z geceleri.

  Hep s�n�f�mda olsam, okusam heceleri.

  Atam�n �nerdi�i olmam istenen yeri,

  Bana sen haz�rlad�n biricik ��retmenim.

  Hakk� �EB�

  B�R TOHUMDUR EK�LEN

  Bir tohumdur senden bize ekilen,

  En zor anlar�m�zdad�r senden bize yeti�en,

  Ne kadar �ok verirsen

  Sana o kadar �ok sevgi gelir ��rencilerinden.

  ��retmenin seni ne �ok seviyoruz bilsen,

  Ge�ilmiyor hi�bir yan�m�z sevgiden.

  Unutulmayacak �ok �ey kald� senden

  Bunlar� ifade edilmiyor dilden.

  ��RETMEN�M

  �mr�nden �m�r katt�n bize,

  G�nlerini feda ettin hepimize,

  Raz� gelmezdin bir �ey olsa birimize.

  Ecel terlerin bak d�n��t� denize...

  T�m kelimelerimi kulansam yetmez.

  Maksad�m bir te�ekk�r, yoksa anlatmak seni

  Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.

  Nas�l sevmeyecekmi� ��rencilerin seni.

  �nsan b�yle fedakar olan bir �ahsiyetin

  Manevi hakk�n� hi�bir zaman �deyemez...

  ANA G�B�, BABA G�B�

  ��retmenim bilir misin

  Seni nas�l sevdi�imi?

  Sorsan bana nerde yerin

  G�steririm ben kalbimi

  Ana de�il, ana gibi;

  Baba de�il, baba gibi

  ��retmenim ben de sevgin

  Can i�inde bir can gibi...

  ��RETMENLER G�N� ���N KISA, 2 KITALIK ��RETMEN ���RLER�

  B�R ���EKT�R ��RETMEN�M

  Bir �i�ektir ��retmenim,

  Ben onsuz hi�bir �ey ��renmedim.

  Her zaman onun yolunda n�betteyim,

  ��rettikleri ile ayd�nl���n zirvesindeyim.

  ��retmenim, can�m ��retmenim

  Seninle birlikte var oldu her �eyim.

  Ben sen olmadan neredeyse bir hi�im.

  Senin ��rettiklerin ile ne�eliyim.

  B�R HARF�N PE��NDE

  Bir harfin pe�inde her zaman gidiyorsun

  Sen bize en b�y�k mutlulu�u �iziyorsun,

  Senden gelen bilgilerle ya��yoruz biliyorsun.

  Karanl�klar�n �zerinden kuvvetlice ge�iyorsun.

  Beni �imdi dinleyin �ocuklar diyorsun.

  Her zaman en iyisi olal�m istiyorsun.

  Biz olmadan hi�bir yere gitmiyorsun.

  ��retmenim seni �ok seviyoruz, biliyorsun

  B�R TOHUMDUR EK�LEN

  Bir tohumdur senden bize ekilen,

  En zor anlar�m�zdad�r senden bize yeti�en,

  Ne kadar �ok verirsen

  Sana o kadar �ok sevgi gelir ��rencilerinden.

  ��retmenin seni ne �ok seviyoruz bilsen,

  Ge�ilmiyor hi�bir yan�m�z sevgiden.

  Unutulmayacak �ok �ey kald� senden

  Bunlar� ifade edilmiyor dilden.

  ��RETMENLER G�N�'N�N �NEM�

  Millet Mekteplerinin a��l��� ve Atat�rk'�n Ba���retmenli�i kabul tarihi olan 24 Kas�m g�n�, 1981 y�l�ndan beri ��retmenler G�n� olarak kutlanmaktad�r.

  24 Kas�m 1928 tarihinde a��lan Millet Mekteplerinde ya�l�, gen�, �ocuk, kad�n demeden herkese yeni harflerle okuma yazma ��retilmi�tir. Bu kapsamda her y�l ayn� tarihte ��retmenler onore edilir.

  ��retmenler G�n�, ��retmenlik mesle�ini icra eden kimseleri onurland�rmak i�in �e�itli etkinliklerin d�zenlendi�i bir kutlama g�n�d�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

  2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

  Hayatımızda çok özel bir yere sahip olan Öğretmenlerimizin öğretmenler günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaya devam ediyor. Hayatımızda, ailemizin ardından bize sabırla, anlayışla yaklaşan bize ilim irfan öğreten tüm kıymetli öğretmenlerin öğretmenler gününü bu vesile ile kutluyoruz. Bu özel günde Öğretmenleri için 2, 4, 6, 8 kıtalık şiirleri araştırmaya koyulan binlerce öğrenci en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini araştırmaya devam ediyor. İşte en güzel 2, 4, 6, 8 kıtalık öğretmenler günü şiirleri...

   24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ; 2, 4, 6, 8 KITALIK ŞİİRLER

  ÖĞRETMENİME

  Kalem, silgi, defter

  Sen yoksan neye yarar.

  Küçücük parmaklarım,

  Nasıl harfleri arar.

  Senden hiç ayrılamam,

  Ailem gibisin benim.

  Öğretmenler gününde,

  Çokça öpülsün ellerin.

  ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

  Benim Canım Öğretmenim

  Öğrenci bir fidandır,

  Öğretmen yağmur.

  Azıcık ıslatsa

  Büyüyüp ağaç olur.

  Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

  Öğrenciye okumayı öğreten.

  Eli kalem tutmazken

  Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

  ANA GİBİ, BABA GİBİ

  Öğretmenim bilir misin
  Seni nasıl sevdiğimi?
  Sorsan bana nerde yerin
  Gösteririm ben kalbimi
  Ana değil, ana gibi;
  Baba değil, baba gibi
  Öğretmenim ben de sevgin
  Can içinde bir can gibi…

  CANIM ÖĞRETMENİM

  Ailemden sonra seni tanıdım.
  Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.
  Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,
  Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.
  Kendimi seninle keşfettim.
  Seni her şeyden çok sevdim.Benim Canım Öğretmenim…

  ÖĞRETMENİM

  Öğretmenim,
  Canım benim!
  Seni ben pek
  Çok severim.

  Sen bir ana,
  Sen bir baba,
  Her şey oldun
  Artık bana

  Gözüm sende,
  Gönlüm sende.
  Okut, eğit
  Beni sen de

  Okut, öğret
  Ve nihayet
  Yurda yarar
  Bir insan et!

  Rakım ÇALAPALA

  24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

  Öğretmenim

  Güler yüzlü öğretmenim,
  Bir tanesin, canım benim.
  Masallarla bilmeceler,
  Anlatırsın neler neler...

  Kalemimi tutamazken
  Kitabımı açamazken
  Bir de baktım yazıyorum,
  Sular gibi okuyorum.

  Çalışıp iyi olmayı,
  Koşup el ele vermeyi,
  Bu güzel yurdu sevmeyi
  Sen öğrettin öğretmenim.

  Bizde pek çok emeğin var,
  İçimizde çok yerin var
  Yetiştirdin hepimizi,
  Ver öpelim elinizi

  Süleyman KARAGÖZ

  Öğretmenime...

  Bilgi demetleri sun, yine bana,
  Yine yalçın dağlar ötesinden gel...
  Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,
  Yine altın çağlar ötesinden gel...

  Aydınlığa giden sonsuz yollardan,
  Tomurcuklar açan yeşil dallardan,
  Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
  Baharlarla bağlar ötesinden gel...

  Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,
  Uzat maviliği şeffaf saraydan
  Buketler dererek bize uzaydan,
  Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

  Milletime doğan şafaklarla şen,
  Şehitler yatağı topraklarla sen,
  Irkıma şen veren bayraklarla sen
  Tarihler, otağlar ötesinden gel...

  Süleyman ÖZBEK

  Sevgili Öğretmenim

  Sevgisinin sonu yok,
  Kalbinin şefkati çok,
  Gönlü büyük, gözü tok,
  Sevgili öğretmenim.

  Bilgisi ışık saçar,
  Sözleri gönül açar,
  Ruhum sevinçen uçar,
  Sevgili öğretmenim,

  Bekliyoruz yolunu,
  Sardık sağla solunu,
  Uzat bize kolunu
  Sevgili öğretmenim.

  Toplandık dizi, dizi,
  Sev, okşa hepimizi,
  Sensin okutan bizi,
  Sevgili öğretmenim.

  Doğru yol gösterirsin,
  Okutur, eğitirsin,
  Bize bilgi verirsin,
  Sevgili öğretmenim.

  Seni candan severiz,
  Saygı duyar överiz,
  Ellerinden öperiz,
  Sevgili öğretmenim!..

  Ali Osman ATAK

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Öğretmenler Günü şiirleri! 2 ve 4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri

  24 Kasım şiirleri kısa 2 kıtalık öğretmenler günü şiirleri 2021

  24 Kasım şiirleri kısa 2 kıtalık öğretmenler günü şiirleri 2021

  Kasım ayının ortalarına yaklaşırken birçok öğrenci 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor araştırması yapacak. Öğrenciler 2 senenin ardından 24 Kasım'ı öğretmenleri ile geçirebilecek. Bu sene yani 2021 yılında Öğretmen Günü 24 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler gününe özel 2 kıtalık- 3 kıtalık kısa 24 Kasım Öğretmen şiirleri

  Bu sene yani 2021 yılında Öğretmen Günü her sene olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır uzaktan yaşanan bu özel gün bu sene sınıflarda tüm çoşkusuyla kutlanacak. Bu sene 24 Kasım çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler bu özel ve anlamlı güne az bir zaman kala 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini araştırıyor. En güzel, en anlamlı 2, 3, 4 kıtalık öğretmenler günü şiirlerini derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri burada...

  Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

  Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

  Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

  BAŞÖĞRETMEN

  Atatürk benim,

  Başöğretmenim,

  Ne öğrendimse,

  Ondan öğrendim.

  Yenilikleri,

  Hep o düşünmüş,

  Milleti için,

  Ağlamış, gülmüş.

  Çocuk kalbimle,

  İlk onu sevdim,

  Atatürk benim,

  Başöğretmenimdir.

  Tarık ORHAN


  SEVGİLİ ÖĞRETMENİM 

  Sevgili öğretmenim,

  İnan sen bir ışıksın.

  Yanarsın gece gündüz.

  Aydınlatırsın bizi.

    

  Doğruyu, güzeli,

  Bize sen öğretirsin.

  Vatanıma sevgiyi,

  Kalbimize sen korsun.

  Çevreni aydınlatır,

  Bir mum gibi erirsin.

  Anne, baba gibisin,

  Bizi, bağrına hep basarsın. 

  Fethi BOLAYIR


  ÖĞRETMENİME

  Bilgi demetleri sun, yine bana,

  Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

  Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

  Yine altın çağlar ötesinden gel.

  Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

  Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

  Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

  Baharlarla bağlar ötesinden gel.

  Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

  Uzat maviliği şeffaf saraydan

  Buketler dererek bize uzaydan,

  Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

  Milletime doğan şafaklarla şen,

  Şehitler yatağı topraklarla sen,

  Irkıma şen veren bayraklarla sen

  Tarihler, otağlar ötesinden gel…. 

  Süleyman ÖZBEK


  ÖĞRETMENİM

  Ben,

  Seni ilk defa

  Okul duvarının dışından

  Okula gitmezken tanıdım.

  Kirli suratım, karışmış saçlarım

  Çapaklanmış gözlerimle

  Hep sana bakardım.

  Anasızlığımın özlemini

  Senin çocuklarla ilgilenmenle

  Kapardım.

  Okula başladığımda,

  Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

  Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

  Sıcacık bakışlarınla kurutur

  Bana bir kerecik dokunman için

  Her türlü yaramazlığı yapardım.

  Ben,

  Sevdalarımın en büyüğünü

  Sana bakarak yaşadım.

  Sevgili öğretmenim.

  Ragıp SARI


  ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ 

  Ben, köy öğretmeniyim,

  Dağ başında bulutların altında.

  Toprak kokar ellerim,

  Pantolonumda çamur lekesi var.

  Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

  Kars'tan Edirne'ye kadar.

  Geceleri mum yakarım odamda,

  Yarın dokuz Ekim,

  Köyde bayram var.

  On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

  Tüm anadolu'ya selamları var.

  Henüz kara tahtam yok,

  İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

  Aydınlık A'dan başlayacak 

  O. Köksal MEMİŞ


  SİZİ GÖRÜNCE 

  Sizi görünce;

  Eriyor yüreğimdeki buzlar,

  Yüzümde çiçekler açıyor birden.

  Zamanı süzüp içtiğim,

  Ilık yaz akşamlarını hatırlıyorum

  Kehribar tanesi gözlerinizden.

  Durdu ŞAHİN


  ANA GİBİ, BABA GİBİ

  Öğretmenim bilir misin

  Seni nasıl sevdiğimi?

  Sorsan bana nerde yerin

  Gösteririm ben kalbimi

  Ana değil, ana gibi;

  Baba değil, baba gibi

  Öğretmenim ben de sevgin

  Can içinde bir can gibi… 

  Hüseyin DÜZBASAN

  Yazı kaynağı : www.internethaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap