Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ösym okul birinciliği sorgulama 2022

  1 ziyaretçi

  ösym okul birinciliği sorgulama 2022 Ne90'dan bulabilirsiniz

  YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

  YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar yapılabilecek.

  ÖSYM'nin internet sitesinde, 2022-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

  2022-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

  Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.

  Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 28 Haziran'a kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.

  Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran'a saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

  Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

  Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.

  2022-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

  Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi, birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacak.

  Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi dikkate alınacak.

  Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi okul müdürlüklerine açılacak

  Öte yandan, 2022-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi bugünden itibaren 28 Haziran saat 16.00'ya kadar okul müdürlüklerine açılacak.

  Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

  Duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerinin "https://bmis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri ile aynı olduğu belirtilerek, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlüklerinin bu bilgilerini, "444 6796 (ÖSYM)" numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceği ifade edildi.  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  MEB'den ''Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi'' Konulu Resmi Yazı

  MEB'den ''Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi'' Konulu Resmi Yazı

  2022-YKS'ye girecek öğrencilere yönelik e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde okul idarelerince yapılacak ders notu, denklik belgesi kaydı, sağlık raporu özürlü/özürsüz devamsızlık girişi, sorumluluk sınav notu, yılsonu başarı puanı vb. bilgi giriş/güncelleme işlemlerinin, ÖSYM tarafından bildirilen tarihler öncesinde tamamlanarak öğrencilerin diploma/mezuniyet işlemleri ve okul birincisi belirleme işlemlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde e-Okul sistemine işlenmesi hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir.

  Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin e-Okul sistemine süresi içinde işlenmesi, öğrenci mağduriyetlerinin ve dava süreçlerinin yaşanmaması, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirlerin süresi içinde alınması ve takibinin yapılması hususunu bilgilerinize rica ederim.

  Petek AŞKAR
  Bakan Yardımcısı

  -------------------------------------------------------

  T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı

  Sayı :E-63282839-104.01.03.07-85836 …………

  Konu :2022-YKS Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi Onay İşlemleri

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

  2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Sınava ilişkin temel ilkeleri düzenleyen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, Yükseköğretim Genel Kurulunca onaylanmış ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanmıştır.

  2022-YKS'ye başvuran adayların, YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 21-28 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kontrol ederek onaylamaları; eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların belirtilen tarihlerde kendi okullarından, MEB e-Okul sistemindeki hatalı bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

  2021-2022 öğretim yılı ortaöğretim kurumları okul birincisi bilgileri ise MEB e-Okul sisteminden 5 Temmuz 2022 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Adayların bu bilgilerini hem kendi okullarından hem de Aday İşlemleri Sisteminden 6-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında kontrol etmeleri ve 25 Temmuz 2022 tarihi saat 16.00'ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir.

  Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik/düzeltme taleplerine işlem yapılamamaktadır. 2022-YKS değerlendirme işlemlerinin Temmuz ayında, yükseköğretim programlarını tercih işlemlerinin ise Temmuz-Ağustos ayında yapılacak olması nedeniyle, sonraki süreçte söz konusu bilgilerde düzeltme/değişiklik yapılamayacaktır.

  Bu nedenle, adayların eğitim bilgileri ile okul birinciliği bilgilerinin belirtilen tarihlerde MEB eOkul sisteminde yer almasının sağlanması hususunda gereğini arz ederim.

  Prof. Dr. Halis AYGÜN
  Başkan

  Ek:2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu (149 sayfa)

  Yazı kaynağı : www.ogretmenmeb.com

  ÖSYM Aday İşlemleri Diploma Notu Öğrenme

  ÖSYM Aday İşlemleri Diploma Notu Öğrenme

  2017-YGS/LYS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında ve sınavsız geçişle yerleştirme işlemlerinde kullanılacak olan Ortaöğretim Başarı Puanını (OBP) oluşturan diploma notları ve eğitim bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan çalışmalar neticesinde Merkezimiz tarafından MEB e-Okul sisteminden Haziran 2017 tarihinde alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmiştir. Diploma notunun yanı sıra okul birinciliği bilgisi de MEB e-Okul sisteminden alınacaktır. Bu sisteme KKTC Okulları dahil değildir.

  2017-ÖSYS'ye başvuran adayların e-Okul Sisteminden temin edilen eğitim bilgileri, kontrol edilmesi amacıyla Haziran 2017 tarihi itibarıyla;

  https://kkis.osym.gov.tr internet adresinden ilgili okullara
  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 2017-ÖSYS adaylarına

  açılmıştır.

  Adaylar, Haziran 2017 tarihleri arasında eğitim bilgilerinde düzeltme işlemleri için kendi okullarına başvuru yapacaklardır. Okul birinciliğine ilişkin itirazlar da okul müdürlüklerine yapılmalıdır. Eğitim bilgilerinde değişiklik yapılması gereken adaylar için okul müdürlükleri e-Okul Sistemi üzerinden değişikliklerin yapılmasını en geç Haziran 2017 mesai saati bitimine kadar sağlayacaklardır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

  Düzeltme işlemlerinin bitmesi ardından, Merkezimiz tarafından eğitim bilgisi MEB e-Okul Sisteminden Haziran 2017 tarihinde ikinci kez elektronik ortamda alınarak ÖSYS kayıtlarına yansıtılacaktır. Bu nedenle değişiklik isteklerinin Haziran 2017 mesai bitimine kadar MEB e-Okula bildirilmesi önemlidir. Adaylar, MEB e-Okul Sistemindeki güncellenmiş eğitim bilgilerine Haziran 2017 tarihinden itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

  https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.

  ÖSYM Aday İşlemleri Diploma Notu Girme İşlemleri için Buraya Tıklayınız

  Yazı kaynağı : tr.vikikaynak.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap