Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ücretli öğretmenlik ikinci dönem başvuruları

  1 ziyaretçi

  ücretli öğretmenlik ikinci dönem başvuruları Ne90'dan bulabilirsiniz

  Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

  MEB 2. dönem ücretli öğretmenlik başvurusu başlıyor

  2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURUSU

  2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU DUYURUSU

  2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

  5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. 

  - Askerlikten muaf olmak,

  - Askerliğini yapmış olmak,

  - Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

  6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

  7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

  8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.

  9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

  10.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.   

    (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  Görevlendirmesi yapılan öğretmenlere sistemde kayıtlı telefon numaralarından bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

           Görevlendirmeler ilan edildikten sonra aşağıdaki belgeler istenilecektir.

  ·Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

  ·Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

  ·Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)

  ·Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

  ·Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)

  ·1 Adet Fotoğraf

  ·KPSS Sonuç Belgesi

  ·Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi

   Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

  ·Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

  ·Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.

  2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCELİKLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

  A. Sınıf Öğretmenliği için;

  a ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

  b ) Emekli Sınıf Öğretmenleri;

  c ) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar;

  d ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlardan sınıf öğretmenliği sertifikası olan;

  e ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olan;

  f ) Eğitim Fakültesi diğer alanlardan mezun olanlar;

  g) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları;

  h ) Diğer fakülte mezunları

   B. Branş Öğretmenliği için;

  a ) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları;

  b) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar;

  c ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları;

  d ) Diğer alanlardan ( mezuniyetlere göre okutabileceği dersler ) mezun olanlar;

  e) İngilizce öğretmenliği için Açık öğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinin  ön lisans programını bitirenler;

  f) Alanla ilgilizi önlisans mezunları

   C. Okul Öncesi Öğretmenliği için

  a) Okul öncesi öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak

  b) Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler

  c) Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

  d) Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları

  e) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlar, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

  f) Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul  kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

  D. Kendi Aralarındaki Sıralama Ölçütü

  a) 2021 yılı KPSS-10 ve KPSS-121 ALAN PUANI puan üstünlüğüne göre,

  b) KPSS ye girmeyenler için Diploma notu üstünlüğüne göre,

  c) Diğer Fakültelerden mezun olanlar diploma notu üstünlüğüne sıralanacak ve görevlendirilecektir.

          

  İlçemiz merkez ve köy okullarında ihtiyaç bulunan tüm branşlarda dışarıdan ek ders ücreti karşılığı olarak öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

  Yazı kaynağı : gole.meb.gov.tr

  Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ücretli öğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitecek?

  Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ücretli öğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB 2022 - 2023 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitecek?

  E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

  1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

  2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

  3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

  4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

  5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

  6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  İkinci dönem ücretli öğretmen alımı olacak mı? 2022 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman?

  İkinci dönem ücretli öğretmen alımı olacak mı? 2022 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman?

  Ücretli Öğretmenlik aslında öğretmen mesleği açısından bir çok eğitimcinin karşı çıktığı bir istihdam şekli olsa da, atamalardan yıllarca umduğunu bulamayan, özel sektördeki okul şartlarını istemeyen ve bu nedenle ek ders ücretiyle de olsa öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adaylarının bir numaralı tercihi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ilk dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları geride bıraktığımız yaz aylarında alındı. Ücretli öğretmenlik düşünenler bu esnada başvurularını bitirdi. Şimdi gözler ikinci dönem ücretli öğretmen alımı için Milli Eğitim Bakanlığı’nda.

  Geride bıraktığımız yaz aylarında ülke genelinde ücretli öğretmenlik başvurusu alındı. Ocak ayında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ilk dönemi sona erecek. Ardından devam edecek süreçte ikinci dönem ücretli öğretmenlik başvurusu olacak mı? merak ediliyor.

  İKİNCİ DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI OLACAK MI?

  Öncelikle bu konuda şunu belirtmek lazım. Ücretli öğretmenlik başvurusu için bir son başvuru tarihi bulunmuyor. Yıl boyunca isteyen adaylar gerek e-Devlet üzerinden, gerekse de il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşerek ve başvuru beyanında bulunarak bu konudaki alımları takip edebilirler.

  Bu nedenle ikinci dönem ücretli öğretmen alımı için ayrı bir tarih bulunmuyor. İhtiyaç varsa başvurunuz yıl boyunca kabul ediliyor. İhtiyaç olup olmadığını da il/ilçe MEB müdürlükleri vasıtası ile öğrenmeniz mümkün. Elbette ikinci dönemin başlamasına yakın ihtiyaçlar daha iyi analiz edileceği için sömestrda bu konuda araştırma yapmanız daha doğrudur.

  İkinci dönem ücretli öğretmenlik başvurusu için genelde sömestrdan, ikinci dönemin ilk haftasına kadar ihtiyaç hasıl olabilir.

  ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU E-DEVLET İÇİN TIKLAYINIZ

  2022 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

  Az önce belirttiğimiz gibi herhangi bir zaman sınırı bulunmuyor. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu genelde açık. Fakat özellikle ikinci dönem öncesi sömestr tatili esnasında veya okulların sona erdiği yaz tatilinde ihtiyaçlar daha çabuk ve çok belirleniyor. Hal böyle olunca bulunduğunuz ilçedeki MEB’e gitmeniz için bu tarihleri tercih etmeniz, ara sıra da kontrol halinde olmanız lehinize olacaktır.

  ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU AÇILAN YERLERİ ZAMAN ZAMAN BU SAYFADA DUYURUYORUZ-TIKLA-TAKİP ET-KAÇIRMA

  Yazı kaynağı : yeniegitimdergisi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap