Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10.sınıf nesne tabanlı programlama 1.dönem 2.yazılı soruları

  1 ziyaretçi

  10.sınıf nesne tabanlı programlama 1.dönem 2.yazılı soruları Ne90'dan bulabilirsiniz

  Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

  Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

  1. islem = y + x * ( y – z ) / 2
  Yukarıdaki formülde ilk önce hangi işlem uygulanır?

  A) y + x
  B) x * y
  C) y – z
  D) z / 2

  2. islem = y + x * ( y – z ) / 2
  Yukarıdaki formülde x = 2, y = 10 ve z = 6 ise “islem” değeri kaçtır?

  A) 4
  B) 14
  C) 24
  D) 34

  3. islem = y + x * y – z / 2
  Yukarıdaki formülde x = 2, y = 10 ve z = 6 ise “islem” değeri kaç olarak değişecektir?
  (NOT: Dikkat edilirse 2. sorudaki formülün parantezi kaldırılmış hâlidir.)

  A) 27
  B) 17
  C) 14
  D) 7

  4. Bir firma işe alacağı personelin tanımını şu şekilde yapmaktadır:
   Yaşı 26 – 33 aralığında (26 ve 33 hariç) olan evli erkek veya
   Yaşı 25 – 30 aralığında (25 yaş dahil, 30 yaş hariç) evli bayan
  Buna göre bu koşulların birleşiminden “True” sonucunu elde etmek için aşağıdaki ifadede boşluklara gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  Sonuc = (yas > 26 ….. yas < 33 ….. cinsiyet == “e”) ….. (yas >= 25 ….. yas < 30 ….. cinsiyet == “k”) ….. MedeniDurum = “evli”
  (NOT: cinsiyet için “e” ya da “k”, medeni hâl için “evli” ya da “bekâr” ifadelerini
  kullanınız.)

  A) &&, &&, ||, &&, ||, ||
  B) ||, ||, &&, ||, ||, ||
  C) &&, &&, ||, &&, &&, ||
  D) &&, &&, ||, &&, &&, &&

  5. (1=2 && 5!=7) && (“7” = 7 || “ali” != “salih”) || (7 < 12 && 6 <= 8) ifadesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

  A) False && False || True –>> Sonuç False
  B) True && True || True –>> Sonuç True
  C) True && False || True –>> Sonuç True
  D) True && False || False –>> Sonuç True

  ntp12-1
  6’dan 9.soruya kadar olan soruları yukarıdaki Resimde yer alan kodlamaya göre cevaplayınız.

  6. textBox2 kontrolüne girilen değer -25 ve textBox1 kontrolü de boş bırakılıp button1 kontrolüne tıklanırsa sonuc değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangi olur?

  A) 25
  B) -25
  C) 26
  D) 24

  7. Resimde yer alan kodlamaya göre if (s1 < 0) s1 *= -1;
  satırı ile yapılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

  A) textBox1 kontrolüne girilen değeri, sayısal değere dönüştürür.
  B) textBox1 kontrolüne veri girilmemişse -1 girilmiş gibi değerlendirir.
  C) textBox1 kontrolüne girilen veriden 1 eksiltir.
  D) textBox1 kontrolüne girilen değeri pozitif değere dönüştürür.

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III

  9. Switch yapısında her bir durum hangi komutla ifade edilir?

  A) case
  B) break
  C) default
  D) else

  10. Aşağıdaki veri türlerinden hangi veya hangileri ile tanımlanan bir değişken switch ifadesinde kontrol deyimi olarak kullanılabilir?
  I. int
  II. float
  III. string

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III

  ntp12-2ntp12-3

  11. Yukarıdaki Resimde görülen kodlama denetim değişkeni (sayaç) değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) x
  B) s
  C) s1
  D) s2

  12. Yukarıdaki Resimdeki kodlamanın form görüntüsü Resim 3.16 ‘da görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 25
  B) 7
  C) 10
  D) 32

  13. Yukarıdaki Resimdeki kodlamanın form görüntüsü aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında x değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7

  14. Döngülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  I. Kodlamalardaki şartlı işlemleri yerine getiren yapılardır.
  II. Döngünün ilerlemesi ve sonlanması denetim değişkeniyle gerçekleşir.
  III. For döngüsünde denetim değişkeni kullanılmamaktadır.

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II

  15. Başlangıç ve bitiş değeri bilinen tekrarlı işlemlerde kullanılması en uygun olan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) while
  B) for
  C) do
  D) switch

  A) while
  B) for
  C) do
  D) switch

  17. Aşağıdakilerden hangisi kodlamalarda denetimli ifade oluşturmak için kullanılır?

  A) try
  B) catch
  C) throw
  D) checked

  18. Programcıya has özel durumlar oluşturmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) throw
  B) checked
  C) try
  D) catch

  19. Program içerisinde oluşan hataları yakalayarak bu hata ile ilgili bilgileri kullanıcıya sunmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) try
  B) checked
  C) catch
  D) throw

  20. (FormatException hata) şeklindeki tanımlamanın yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) try
  B) catch
  C) checked
  D) throw

  21. Programlardaki aritmetiksel işlemlerde meydana gelebilecek taşma hatalarına karşı kodumuzu korumak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) checked
  B) tyr
  C) throw
  D) catch

  22. Boolean değişkenler tanımlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

  A) bool
  B) boolean
  C) switch
  D) while

  23. Aşağıdaki yapılardan hangisi veya hangileri kodlamalardaki tekrarlı işlemleri yapmak için kullanılır?
  I. if
  II. for
  III. switch

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III

  24. break komutuyla işlemlerin sonlandırılıp yapı dışına çıkılan şart ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) for
  B) if
  C) do
  D) switch

  25. İki şartın bulunduğu bir programda aşağıdaki yapılardan hangisi kesinlikle kullanılmalıdır?

  A) while
  B) if
  C) if – else
  D) switch

  A) break
  B) case
  C) continue
  D) for

  27. Bir programda kullanılan switch yapısındaki default ifadesi için hangisi doğrudur?

  A) Her switch yapısında olması gereken bir ifadedir.
  B) Kendinden önceki şartlar gerçekleşmediğinde çalışır.
  C) switch yapısında, bütün durumlardan önce değerlendirilir.
  D) Switch yapısından çıkmak için kullanılır.

  28. Bir döngüdeki denetim değişkeni (sayaç) için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?
  I. Her döngüde olmak zorunda değildir.
  II. Bir döngünün ilerlemesini sağlar.
  III. Döngünün bitiş değerinden küçük olmalıdır.

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III

  29. Nesne tabanlı programlama yazılımında oluşturulan projenin varsayılan özelliği aritmetiksel işlemlerdeki taşmaları denetleyecek şekilde ayarlanmıştır. Bu projedeki bir aritmetiksel işlemde taşmadan dolayı oluşacak hatayı denetim dışına çıkarmak için hangi ifade kullanılır?

  A) catch
  B) throw
  C) uncehecked
  D) finally

  30. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

  A) throw – şartlı ifadeler oluşturma
  B) switch – tekrarlı işlemler gerçekleştirme
  C) while – özel durumlar oluşturma
  D) catch – özel durum yakalama

  31. İf yapısı için aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?
  I. Her if yapısında mutlaka else ifadesi kullanılmalıdır.
  II. İf yapısı içinde başka bir if yapısı kullanılabilir.
  III. En az iki seçeneğin olduğu durumlarda kullanılan şart yapısıdır.

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II, III
  D) I, III

  32. Aşağıdakilerden hangisi bir metot adı olamaz?

  A) islem_1
  B) Islem-1
  C) IslemToplama
  D) carpmaIslemi

  33. Metotlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Birden çok parametre alabilir.
  B) Program kodları içerisinde gereksiz tekrarları önler.
  C) Bir metot içerisinde başka bir metot tanımlaması yapılabilir.
  D) Bir metodun veri döndürmediği durumlarda void ifadesi tanımın başına eklenir.

  34. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir metodun döndüreceği değer int, string, ya da double olabilir.
  B) Return ifadesi metot tanımının son satırında yer alır.
  C) Metotlar her zaman parametre almak zorunda değildir.
  D) Metodun döndüreceği veri türü bilinmiyorsa “var” ifadesi veri türü olarak kullanılabilir.

  35. Metotlarda parametre belirtilen bölüm hangi karakterle sonlandırılır?

  A) ]
  B) )
  C) }
  D) //

  A) Metodun aldığı parametre string türündeyse döndürdüğü değerde aynı türde olmalıdır.
  B) Metot tanımları Main metodu dışında yapılmalıdır.
  C) Metot içerisinde değişken kullanmak zorunlu değildir.
  D) Metot isimleri tanımlanırken değişken tanımlama kurallarına uyulmalıdır.

  37. Tanımlanan islem adlı bir metoda, parametre gönderilmeden kullanılacaksa aşağıdaki yazım şekillerinden hangisi doğrudur?

  A) islem(null);
  B) islem;
  C) islem(“”)
  D) islem();

  38. Aşağıdaki metot tanımlamalarından hangisi doğrudur?

  A) int hesapla(int a,b)
  B) void islem( )
  C) int sonuc(int x; double y)
  D) void (int x,y, bool a)

  39. Metotların aşırı yüklenmesine ne ad verilir?

  A) Local Variable
  B) Global Variable
  C) OverLoad
  D) Step Over

  40. Metotlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Overload işlemi tekrarlı kod satırlarını önleyebilir.
  B) Main metodu içinde sınırsız sayıda metot çağrılabilir.
  C) Metot eğer geriye bir değer döndürmüyorsa return kullanılmayabilir.
  D) Metotların geri dönüş türü ayırt edici özelliklerdendir.

  41. Değişkenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.
  B) Sınıf içinde tanımlanmış bir değişkene, metot içinde farklı bir veri türü atanabilir.
  C) Local değişkenler yalnızca tanımlandıkları metot içinde kullanılabilir
  D) Bir değişken birden çok yerde kullanılacaksa sınıf düzeyinde tanımlanmalıdır.

  42. Aşağıdaki metot tanımlamalarından hangisinde değer döndürülmemiştir?

  A) int deneme (int yas, string ad)
  B) bool tercih (bool secim)
  C) void toplam(int a, int b)
  D) double bolme ( )

  43. Aşağıdaki yazımlardan hangisi yanlıştır?

  A) return(int a=0);
  B) return a+b;
  C) return a*b
  D) return a;

  44. Hata ayıklaması yapmadan (metodun içine girmeden) bir sonraki ifadenin çalıştırılmasını sağlayan Debug seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Step Into
  B) Step Over
  C) Step Out
  D) Step On

  45. İki tanımlayıcı aynı isme sahipse ve aynı kapsam içinde bildirilirlerse aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Parametre sayıları farklı olmalıdır.
  B) Parametre türleri farklı olmalıdır.
  C) Geri dönüş türü farklı olmalıdır.
  D) Overload yapılmış olabilir.

  A) Field
  B) Variable
  C) Metot
  D) Debug

  47. Return ifadesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) return ifadesinin döndürdüğü veri türü ile metodun döndürdüğü veri türü aynı olmalıdır.
  B) return ifadesi metodun sonunda bulunmak zorundadır.
  C) return ifadesinden sonra noktalı virgül konulmalıdır.
  D) Her metoda return ifadesi bulunmak zorundadır.

  48. Üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen arabirime ne ad verilir?

  A) Solution Explorer
  B) Form
  C) Properties
  D) ToolBox

  49. Buton, metinkutusu, label vb. nesnelerin özelliklerini değiştirmek için kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Solution Explorer
  B) ToolBox
  C) Properties
  D) Form

  50. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında hazırladığımız uygulamayı çalıştırmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

  A) F7
  B) F6
  C) F3
  D) F5

  51. Form üzerine nesne yerleştirmek için hangi panel kullanılır?

  A) Form
  B) ToolBox
  C) Properties
  D) Solution Explorer

  52. Label1.Content = “Adınız”; kod satırının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adınız yazısını mesaj penceresinde gösterir.
  B) Adınız yazısını buton nesnesinde gösterir.
  C) Adınız yazısını label nesnesinde gösterir.
  D) Adınız yazısını TextBox nesnesinde gösterir.

  53. messageBox.Show(a); kod satırının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) a değişkeninin değerini mesaj penceresinde görüntüler.
  B) a değişkeninin değerini label nesnesinde görüntüler.
  C) a ifadesini mesaj penceresinde görüntüler.
  D) Çalışmaz hata verir.

  54. c = a.ToString(); kod satırının açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  A) a değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
  B) c değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.
  C) a değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
  D) c değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.

  55. Herhangi bir kod satırını yorum satırına dönüştürmek için hangi karakter kullanılır?

  A) { }
  B) ( )
  C) //
  D) “”

  A) Sabit
  B) Sınıf
  C) Değişken
  D) Hiçbiri

  57. sayac++; kod satırının işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) sayac değişkeninin değerini 2 artırır.
  B) sayac değişkeninin değerini 1 artırır.
  C) sayac değişkeninin değerini 2 azaltır.
  D) sayac değişkeninin değerini azaltmadan önce kendisiyle toplar.

  58. Matematiksel mod alma işlemi için hangi operatör kullanılır?

  A) +
  B) #
  C) *
  D) %

  59. Aşağıdakilerden hangisi veri türü değildir?

  A) int
  B) goto
  C) string
  D) bool

  60. Aşağıdakilerden hangisi bool türü bir değişkenin değeri olabilir?

  A) “No”
  B) 132
  C) &
  D) False

  61. 2(iki) sayısını hafızada saklamak üzere aşağıdaki veri türlerinden hangisi kullanılamaz?

  A) bool
  B) int
  C) string
  D) char

  62. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) 7+14/7=3
  B) 2+7*3=27
  C) 12+3/3=13
  D) 15-5/1=11

  63. ( Y ) Aynı sınıf kapsamında birden fazla metot tanımlanamaz.

  64. ( D ) Overload yöntemi metotların işlevselliğini artırmak için kullanılır.

  65. ( Y ) Overload yönetiminde metot isimlerinin aynı olması zorunlu değildir.

  67. ( D ) Bir sınıf içerisinde tanımlanan değişken o sınıf içindeki tüm metotlarda kullanılabilir.

  68. ( D ) Bir programın çalışması tüm adımlarıyla izlenmek isteniyorsa hata ayıklama uygulaması kullanılabilir.

  69. ( Y ) Hata ayıklama uygulamasındaki Step Out butonu tüm programı sonlandırmak için kullanılır.

  70. ( D ) Metotlar her zaman bir sınıf içerisinde yazılmak zorundadır.

  71. ( D ) Overload işlemi yapabilmek için tanımlanan metot isimleri aynı, metoda gönderilen veri türü ya da parametre sayıları farklı olmalıdır.

  72. ( Y ) Tanımlanan metot adlarının aynı olması overload işlemi yapıldığı anlamına gelmez.

  73. ( D ) Switch ifadesinde case ile belirtilen durumlardaki kodlamaları sonlandıran komut “break”tir.

  74. ( Y ) Switch ifadesindeki kontrol deyimi (switch(kontrol-deyimi)), durum ifadelerinden (case)hiçbiri ile uyuşmuyorsa else bölümündeki kodlar çalışır.

  75. ( D ) Resim 2-16’daki kodlamaya textBox2 kontrolü boş bırakılıp button1 kontrolüne tıklanırsa s2 değişkeninin değeri 0 (sıfır) olur.

  76. ( D ) “sonuc *=i” işlemi ile “sonuc = sonuc * i” işlemi denk işlemlerdir.

  77. ( D ) for döngüsünde, hem koşul hem de denetim değişkeni (koşul) döngünün başında yer almaktadır.

  78. ( Y ) do döngüsünde denetim değişkeni döngünün içinde koşul ise döngünün başında kullanılmaktadır.

  79. ( D ) Yukarıdaki Resim 3.15’te yer alan kodlamadaki while satırı şu şekilde değiştirilmiştir:
  while (x >= s2) Bu değişiklikten sonra Resim 3.16‘da yer alan ekranı çalıştırıldığında sonuç 1 olur.

  80. ( D ) Kodlamalardaki özel durumları yakalamak için birden fazla catch bloku kullanılabilir.

  Yazı kaynağı : www.bilisimkonulari.com

  Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-Test

  Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-Test

  1. nesne1 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
  a)Button
  b) Textbox
  c) Listbox
  d) Combobox

  2. nesne2 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
  a) Button
  b) Checkbox
  c) Listbox
  d) Combobox

  3. nesne3 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
  a) Button
  b) Textbox
  c) Listbox
  d) Combobox

  4. nesne4 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
  a) Picturebox
  b) Radiobutton
  c) Progressbar
  d) Monthcalender

  5. nesne5 Simgesi aşağıdakilerden hangisidir.
  a) Radiobutton
  b) Label
  c) Textbox
  d) Listbox

  6. Ekrana mesaj yazdıran komut hangisidir?
  a) Picturebox
  b) Listbox
  c) Messagebox
  d) Combobox

  7. Ekrandan bilgi girişi yapmamızı sağlayan nesne hangisidir?
  a) Listbox
  b) Textbox
  c) Messagebox
  d) Label

  8. Textbox nesnesinin Multiline özelliği ne işe yarar.
  a) Şifre özelliği sağlar.
  b) Karakter sınırlaması yapar.
  c) Sadece okunur özelliği katar.
  d) Birden çok satır özelliği katar.

  9. Textbox nesnesinin belli sayıda karakter almasını sağlayan özellik hangisidir?
  a) MaxLenght
  b) Password
  c) Multiline
  d) Readonly

  10. Label nesnesinin ekranda görünürlüğünü değiştiren özellik hangisidir?
  a) Visible
  b) Enabled
  c) True
  d) False

  11. Button nesnesinin yazı rengini değiştiren özellik hangisidir?
  a) Backcolor
  b) Color
  c) Forecolor
  d) Background

  12. Textbox nesnesinin kenarlık stilini belirleyen özellik hangisidir?
  a) Border
  b) Bordercolor
  c) BorderFore
  d) Borderstyle

  13. Formu ekranda konumlandırma yapan özellik hangisidir?
  a) Windowstate
  b) Startposition
  c) Windowcenter
  d) Formcenter

  14. Aşağıdaki komutlardan hangisi panelin zemin rengini mavi yapar.
  a) panel1.BackColor = Color.Blue;
  b) panel1.backColor = Color.Blue;
  c) panel1.Backcolor = Color.Blue;
  d) Panel1.BackColor = Color.Blue;

  15. Aşağıdakilerden hangisi Timer nesnesinin hızını belirler.
  a) Visible
  b) Enabled
  c) Interval
  d) Speed

  16. Aşağıdakilerden hangisi Tokat kelimesini Listbox’a ekler.
  a) listBox1.Items(“Tokat”);
  b) listBox1.Items.Ekle(“Tokat”);
  c) listBox.Item.Add(“Tokat”);
  d) listBox1.Items.Add(“Tokat”);

  17. Combobox nesnesindeki tüm kayıtları silen komut hangisidir?
  a) comboBox1.Items.Delete();
  b) comboBox1.Items.Clear();
  c) comboBox1.Clear();
  d) comboBox1.Items.Temizle();

  18. Aşağıdakilerden hangisi radiobutton nesnesinin seçili olmasını sağlar.
  a) Radiobutton1.checked;
  b) Radiobutton1.enabled;
  c) Radiobutton1.True;
  d) Radiobutton1.visible;

  19. Aşağıdakilerden hangisi Timer’ı başlatır.
  a) timer1.başla();
  b) timer1.true();
  c) timer1.start();
  d) timer1.stop();

  20. Aşağıdakilerden hangisi ekrana çizgi ekleme nesnesidir?
  a) OvalShape
  b) CizgiCiz
  c) RectangleShape
  d) LineShape

  Yazı kaynağı : www.bilisimkonulari.com

  Gorsel Programlama

  2010-2011 Öğretim Yılı Nesne Tabanlı Programlama Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Ve Cevapları (Açık Meslek Lisesi)

  Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com

  Adı:                                        Soyadı:                                       Sınıfı:                 No:

  ŞEHİT SAMET KIRBAŞ  AÇIK MESLEK  LİSESİ 12-BLS SINIFI NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM II.SINAVI

  S:1)  

  Form yüklendiğinde durum butonu arka plan rengi mavi,yazı rengi sarı,text’i Durum olacaktır.

  Uygula butonu tıklandığında eğer textBox1’e girilen değer 0’dan küçükse

  durum butonun arka plan rengi kırmızı,yazı rengi sarı,text’i sıcaklık  değişken değeri

  değer 0 ile 20 arasında ise 

  durum butonun arka plan rengi sarı,yazı rengi kırmızı,text’i sıcaklık değişken değeri

  değer 20’dan büyükse

  durum butonun arka plan rengi yeşil,yazı rengi beyaz,text’i sıcaklık değişken değeri olacaktır.

  Sıfırla butonuna tıklandığı zaman form’un ilk açıldığı duruma gelecektir.

  Yukarıdaki işlemleri yapan programı c#.net kodlarını kullanarak hazırlayınız. (40 P)

   Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com

  S:2)

  Üret butonuna tıklandığında 2 saniyede bir 50 ile 100 arasında rastgele sayı üretip label2’de gösteren ,Durdur butonuna tıklandığında sayı üretme işlemini durduran programı c#.net kodlarını kullanarak hazırlayınız. (30 P)

  S:3)

  150 ile 999 arasında 7’ye tam bölünen sayıların kaç tane olduğunu bulan programı c#.net kodlarını kullanarak hazırlayınız. (30 P)

  CEVAPLAR

  1-

  2-

  3-

  namespace WindowsFormsApplication1

  {

  public partial class Form1 : Form

  {

  public Form1()

  {

  InitializeComponent();

  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

  {

  }//Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com

  int sayac;

  private void bul_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  for (int i = 150; i < 999; i++) { if ((i % 7) == 0) sayac++; } label1.Text = sayac.ToString(); } } }[/code] Soruların ve cevap anahtarının word belgesini, soru cevaplarının c#.net'te yapılmış  halini indirmek için Tıklayınız

  Daha fazla bilgi için : www.gorselprogramlama.com

  Yazı kaynağı : www.gorselprogramlama.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap