Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması ülkeye hangi katkıları sağlar

  1 ziyaretçi

  15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması ülkeye hangi katkıları sağlar Ne90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 117

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Meb Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 117

  D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

  1. İnsanoğlu, soğuk hava ve yabani hayvanlardan korunmak amacı ile avlayabilecekleri hayvanların, toplayabilecekleri meyve ve sebzelerin olduğu su kaynaklarına yakın doğal barınakları yaşam alanı olarak seçmiştir.

  Yukarıdaki metinde yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine yer verilmemiştir?

  A) Güvenlik
  B) İklim şartları
  C) Tarım alanlarına yakınlık
  D) Beslenme alanlarına yakınlık

  2. Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz?

  A) Ülke nüfusu artar.
  B) Çevre sorunları ortaya çıkar.
  C) Nüfus belirli merkezlerde yoğunlaşır.
  D) Plansız, çarpık kentleşmeler meydana gelir.

  3. 1982 Anayasası madde 23 … Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak … amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

  Anayasamızın verilen maddesine göre aşağıdaki alanların hangisine yerleşim yeri kurmak daha uygun olur?

  A) Sit alanlarına
  B) Dere yataklarına
  C) Verimli tarım arazilerine
  D) Belediyenin imara açtığı alanlara

  4. I. Tarım sektörü
  II. Sanayi sektörü
  III. Hizmet sektörü

  Bir ülke nüfusu içinde hangi sektör veya sektörlerde çalışanların oranı yüksek ise o ülke gelişmemiş olarak kabul edilir?

  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

  E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

  Soru: A şehrinin nüfusu B şehrinin iki katıdır.
  A şehrinin yüz ölçümü B şehrinin yüz ölçümü kadardır.

  Yukarıdaki duruma göre A ve B şehirlerinin nüfus yoğunluklarını karşılaştırınız.

  F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

  1. Ülkemizdeki iç göçün sebepleri nelerdir?

  Kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini karşılayamaması
  Toprağın erozyonla verimsizleşmesi
  Makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
  Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
  Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının fazla olması
  Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması
  Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi
  iç göçler daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden, özellikle sanayileşmiş İstanbul, İzmir, Bucsa, İzmit, Konya, Gaziantep, Adana gibi merkezlere olmaktadır. Ayrıca göç eden nüfus genelde erkek ve genç nüfustur. Daha çok tarım dışı sektörlerde çalışırlar.

  2. 15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, ülkeye hangi katkıları sağlar?

  3. Türkiye’de erkek okuryazar oranının kadın okuryazar oranına göre fazla olmasının nedenleri nelerdir?

  4. Yaşadığınız şehrin fiziki ve beşerî özelliklerini araştırınız. Buna göre;

  a) Yaşadığınız şehir göç alan bir şehir mi, göç veren bir şehir mi?

  b) Şehrinizin göç almasında veya vermesinde etkili olan beşerî ve fiziki faktörler nelerdir?

  Sanayileşme: Türkiye’de sanayileşmenin arttığı bölgelerde nüfus yoğunluğu artmıştır. Örnek verelim; İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Adapazarı ve İzmir buna örnektir.
  Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Örnek vermek gerekirse Çukurova, Bafra ve Çarşamba ovaları gibi bölgeler yoğun nüfusludur çünkü mevsimlik işçiler konusunda da göç alır.
  Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç vardır bu sebeple bu alanlarda da nüfus fazladır. Örnek olarak Zonguldakve Soma kömür madenleri buna en önemli örnektir.
  Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır. İnsanlar bu bölgelere iş imkanları için gelmenin yanı sıra, tatil için de gelir.
  Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi şehirler bu duruma en önemli örneklerdir.
  Fiziki faktörler ise iklim özellikleri ve yer şekilleridir.
  İstanbul, İzmir gibi şehirler, ılıman iklime ve engebeli olmayan yer şekillerine sahip oldukları için çok göç alır.

  7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : sosyalodevim.com

  15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, ülkeye hangi katkıları sağlar

  15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, ülkeye hangi katkıları sağlar?

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap