Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  18 yaş altı engelli yakını aylığı ne kadar 2022

  1 ziyaretçi

  18 yaş altı engelli yakını aylığı ne kadar 2022 Ne90'dan bulabilirsiniz

  18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır ?

  18 Yaş Altı Engelli Maaşı Nasıl Alınır ?

  18 yaş altı engelli maaşı ,aynı hanede ikamet ediyor olmaları şartıyla kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük en az %40 engelli olanlara yapılan yardımdır. Peki engelli yakın aylığı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nereye yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Ne kadar maaş alacağım? diye merak ediyorsanız sizi hiç tutmayalım doğru haberimize alalım.

  18 Yaş Altı Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır, İstenen Belgeler Ve Şartlar Nelerdir?

  Engelli aylıklarında olduğu gibi 18 yaş altı engelli maaşı içinde bağlı olduğunuz ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmalısınız. Başvuru sırasında hastaneden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. Ayrıca başvuran kişi ,engellinin anne veya babası değilse velayet belgesi istenecektir. 18 yaş altı engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa velayet kimdeyse o kişi başvuru yapabilir. Yada anne-babanın vefat etmesi durumunda velayeti alan kişi başvuru yapabilmektedir.

  Engelli yakını aylığı alan kişiyle engelli aynı hanede yaşaması gerekmektedir. Yani ikametgahları aynı evde olmalıdır. Aksi durumda yardım başvurunuz kabul edilmeyecektir. Engelli çocukla aynı hanede ikamet etmediği halde 18 yaş altı engelli yakın aylığı aldığı tespit edilen kişilerinde engelli aylıkları kesilme yoluna gidilebilir. Ayrıca 18 yaş altı engelli çocuğun bakımını üstlenen kişi eğer engelli çocukla aynı hanede oturuyor görünmesine rağmen fiili olarak adreste oturmuyorsa maaştan faydalanamaz. Ayrıca engelli çocuğun ihtiyaçları bakıcısı tarafından giderilmiyor ve alınan maaş başka alanlara harcanıyorsa engelli aylığı yine iptal edilebilir. Engelli maaşı neden kesilir adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

  Ayrıca kendisi için engelli aylığı alan kişi ,aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilmesi için %40-69 arası engelli aylığı alıyor olmalıdır. %70 ve üzeri engelli aylığı olan kişi engelli yakını aylığı alamaz. Sebebini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur.%70 ve üstü engel oranı bakıcı aylığına hak edenlerden sonra en yüksek rapor sınırıdır.%70 engeli olan bir insanın bir başka engelliye bakması elbette ki zor olacaktır. Bu yüzden %70 ve üstü raporu bulunanlar engelli çocuk alığı alamaz.

  Engelli yakın aylığını alacak olan anne-babanın SGK kaydı bulunmamalı. Ancak aynı adreste ikamet eden kardeş yada akrabaların SGK kaydının bulunması yardıma engel değildir. Engelli Yakın Aylığı bağlanabilmesi için hanede bulunan gelir ve mal varlığının kişi başına düşen muhtaçlık sınırını geçmemesi gerekir. 2022 yılı için muhtaçlık sınırı kişi başı 1.833 TL‘dir. Eğer hanede kişi sayısına düşen gelir 1.833 TL den fazla ise Engelli Yakın Aylığı ret edilmektedir.

  18 Yaş Altı Engelli Aylığı Ne Kadar ?

  18 yaş altı engelli aylığı 2022 itibari ile  1.226 TL TL’dir.

  Yeni Sistem Engelli Raporu Oranları Nasıl Hesaplanır ?

  Yapılan son değişiklikle beraber artık 18 yaş engelli çocuk raporlarında oran yazmamaktadır. Bu oran yerine artık oranlar arasına tanımlamalar getirilmiştir. Bu oranlar şöyle:

  1-Özel Gereksinim var: Bu rapora sahip kişiler %20 ile %39 oranına sahiptir. Bakıcı maaşı alamazlar.

  2-Hafif Düzeyde Özel Gereksinim Var : Bu rapora sahip kişiler %40 ile %49 oranına sahiptir. Bakıcı maaşı alamazlar.

  3-Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Var : Bu rapora sahip kişiler %50 ile %59 oranına sahiptir. Bakıcı maaşı alamazlar.

  4-İleri düzeyde Özel Gereksinimi var: Bu rapora sahip kişiler %60 ile %69 arasında rapora sahiptirler. Bakıcı maaşı alamazlar.

  5-Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinime Var: Bu rapora sahip kişiler %70 ile %79 oranında rapora sahiptir. Ayrıca bu rapor sahipleri Ağır engelli olarak nitelendirmektedir. Ayrıca bu rapora sahip kişiler ağır engelli olarak nitelendirilmektedir ve şartları uyması durumunda bakıcı maaşı alabilmektedirler.

  6-Belirgin Düzeyde Özel Gereksinim Var(BÖGV): Bu rapora sahip kişiler %80 ile %89 oranında rapora sahiptir. Ayrıca bu rapora sahip kişiler ağır engelli olarak nitelendirilmektedir ve şartları uyması durumunda bakıcı maaşı alabilmektedirler.

  7-Özel Koşul Gereksinimi Var (ÖKGV): Bu rapora sahip kişiler %90  ile %99 oranında bir rapora sahiptirler. Ayrıca bu rapora sahip kişiler ağır engelli olarak nitelendirilmektedir ve şartları uyması durumunda bakıcı maaşı alabilmektedirler.

  18 yaş altı engelli yakını aylığı ne kadar 2022 hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından bizlerle muhakkak paylaşın.

  Yazı kaynağı : www.sosyalyardimlar.com

  tarsus sosyal yardımlaşma vakfı, Tarsus sydv, online sydv başvuru, yardım başvuru, mersin sydv,

  T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Anasayfa

  Engelli ve Engelli Yakınları İçin Sosyal Yardım Hakları

  On Sekiz Yaş Üstü Engellilik Maaşı

  2022 Sayılı Yasaya göre; 18 yaşını dolduran %40 ve üzeri engelli olanlara, gerekli şartları taşıması halinde hane geliri kişi başına asgari ücretin üçte birinden az olanlara maaş bağlanır.

  Sahip olunan ev, arsa ve aracın(ÖTV indirimli alınan araç dahil) belirlenen rayiç bedeli, kira geliri aylık gelire dahil edilir. Hane gideri gelirden fazla ise fazla olan miktar aylık gelire dahil edilir. (25 Ocak 2013 tarihli 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yönetmelik.)

  Not: Evde bakım maaşı hane geliri ölçümüne dahil edilir.

  On Sekiz Yaş Altı Engelli Yakını Maaşı

  2022 Sayılı Yasaya göre;18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, gerekli şartları taşıması halinde, geliri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte birinden daha az olanlara aylık bağlanır.18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamındadır. Engelli yakını maaşı alan kişinin engelli yakını ile aynı hanede oturması şartı vardır. Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/babanın sigortalı olmaması gerekmektedir.

  2022 Yasasına göre aylık bağlanacaklar ve bağlanmış olanlar hakkında yapılacak sosyal inceleme ile ilgili olarak aşağıdaki madde yönetmeliğe ilave edilmiştir.

  Periyodik sosyal incelemeler

  GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılması gereken ilk periyodik sosyal incelemeler, 1/1/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında sonuçlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan sosyal incelemeler dahil müteakip tüm incelemelere 1/1/2016 tarihinden sonra başlanır.

  Evde Bakım Maaşı

  Engelli bireyin ‘ağır engelli’ ’ibareli raporu olması şartı ile yasaya göre uygun şartları taşıyan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir asgari ücretin üçte ikisinden az olan engelli yakınlarına’ ‘evde bakım ücreti’ ‘ödenir.

  Hane içinde birden fazla bakıma muhtaç engelli var ise birinci engelliden sonraki engelli iki kişi sayılır.(1 Temmuz 2014’tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

  Bu maaşı bağlatanların aylık gelir hesabına göre kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte ikisini aştığı durumlarda durumlarını Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bir ay içinde bildirmeleri gerekmektedir.

  Evde bakım ücreti alan kişinin engelli bireye kesintisiz 8 saat fiili bakım vermesi şarttır.

  NOT: Evde bakım maaşı alanların sigortalanması ile ilgili çalışma devam etmektedir.

  Vakıf Aylığı

  Vakıflar Genel Müdürlüğünce 18 yaşını dolduran, % 40 ve üzeri engelli olup hiçbir ad altında maaş almayanlardan gerekli şartları taşıyanlara aylık bağlanır. Vakıflar Genel Müdürlüğünden bu konuda bilgi alabilirsiniz.

  Yetim Aylığı ve Engelli Maaşı Alanlar

  Aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen çocuklardan yetim aylığı alanların geliri, engelli olması nedeniyle ödenecek aylıktan daha düşük ise aradaki fark Hazine tarafından kapatılacaktır.

  Engelli Maaşları ve Haciz

  Engelli bireyin aldığı sosyal yardım kapsamındaki maaşlar haczedilemez. Kişi kendi aldığı engelli maaşını isteyerek de olsa haczettiremez.

  Yazı kaynağı : www.kordesder.org.tr

  Merkezi Yardımlar

  18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

  18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı;

  ·  Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli yakını olan,

  ·        Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,

   kişilere bağlanır.

  AYLIKTAN FAYDALANAMAYACAKLAR

  Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,


  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),

  Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,

  Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı, muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit veya üzerinde gelir sağlaması mümkün olanlar,

  Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun kapsamında kendilerine harçlık bağlananlar, (Huzurevi, Bakım Merkezi vb), (Ek:6/2/2014 kabul tarihli ve 6518 sayılı Kanunla)

  MUHTAÇLIK

  Muhtaçlık sınırı: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünü ifade etmektedir.

  Muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.


  Hanenin gelir durumu;

  1)      Tespit / beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,

  2)        Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen / beyan edilen)  rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

  3)      İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

  4)        Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

  5)      Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,

  6)        Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

  7)        Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,

  8)        Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

  9)      Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,

  10)    Hanenin tespit / beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,

  11)    2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri DÂHİL, sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması,

  12)    Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,

  13)    Tarımsal destek geliri tutarı,

  14)   Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,

  15)    Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,

  dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

  Ø(a) maddesinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.

  ØHanenin harcama durumu; emsal kira bedeli HARİÇ gıda, giyim, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

  ØHarcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınır. Emsal KİRA BEDELİ DIŞINDAKİ harcamalar birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.

  ØHanenin tespit/beyan edilen harcamalarının (a) maddesine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.

  Ø(a) maddesine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.

  Değerlendirmeler sonucu hane içinde kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırının altında olanlara aylık bağlanır.

  ÖDEME

  Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylığı bağlanan kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.

  Tüm ödemeler (Başvuru tarihi itibarıyla hak ettiği ödemeler, dönem ödemleri, ek ödemler vb.) Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır.

  Bu ödemeler dönem ödemesinin yapılacağı ayın;

  ·      Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 0 ve 5 ise 5’inde,

  ·      Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 1 ve 6 ise 6’sında,

  ·      Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 2 ve 7 ise 7’sinde,

  ·      Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 3 ve 8 ise 8’inde,

  ·      Hak sahibinin doğum yılının son rakamı 4 ve 9 ise 9’unda;

  başlamak üzere PTT’ye yatırılır ve herhangi bir PTT şubesinden tahsil edilebilir. Ödemeler yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca PTT’de bekletilir ve 6 aylık bekleme süresinin bitmesini müteakip Bakanlığımız hesaplarına iade edilir.

  Vatandaşlar tarafından zamanında çekilmediği/çekilemediği için Bakanlığımıza iade edilen aylıklar, kişinin talep etmesi halinde Vakıf görevlisi tarafından “iade ekleme” menüsü kullanılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Yapılan bu ödemelerde Mütevelli Heyet Kararı gerekmemekte, bu işlem Mütevelli Heyet Toplantısı gündemine bilgi olarak sunulmaktadır.

  Vatandaşların talebi doğrultusunda ödemeler kişilerin ADNKS’de kayıtlı adreslerinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu talep aylık başvurusu sırasında alınabileceği gibi “Kabul Edildi” durumundaki bir yardımın “Yardım Detayı” ekranından da alınabilmektedir.

  AYLIKLARIN DURDURULMASI

  Adres Değişikliği

  Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenler sistemde görev listesine düşer. Bu göreve istinaden Vakıf görevlisi tarafından hane transferi işlemleri başlatılır. “Adres Değişikliği” şeklinde alınan Mütevelli Heyet Kararı ile aylıkları kesilir.

  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde, görev listesine düştüğü halde işlemi yapılmayanların aylıkları sistem tarafından feshedilir.

  Bu durumlarda kişilerin 1 yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa başvurması gerekmekte olup, muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti tarafından tespiti halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılır. Bu süre zarfında alamadığı aylıklar takip eden ilk ödeme döneminde kendisine ödenir.

  Geçici olarak durdurulduğu tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuru yapmadığı takdirde kişinin aylığı sistem tarafından tamamen feshedilir.


  Rapor Süresinin Dolması

  Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aylıkları ödeme dönemleri öncesi yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde sistem tarafından kesilir. Rapor süresinin dolum tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeni rapor getirilmesi halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılır.

  AYLIKLARIN KESİLMESİ

  Aşağıdaki durumlarda aylıklar feshedilir ve aylığı feshedilenlerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir.

  Engelliler için sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların fesih tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde rapor istenilmez. 5 yıl geçtikten sonra başvuruda bulunulması halinde eski ama geçerli ya da yeni tarihli bir raporun ibrazı gerekmektedir.

  Ölüm

  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde öldüğü tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından feshedilir.

  Bununla birlikte, ölen kişi için PTT’ye yatırılan aylıkların bekleme süresi bitiminde (6 ay) kuruma iadesi gerekmektedir Varis ekleme işleminin iade ekleme işleminden önce yapılması gerekmektedir. İadenin sisteme düşmesini müteakip Vakıf tarafından iade ekleme işlemi gerçekleştirilir. İade eklenmediği sürece varisler ödemeyi alamayacaklardır. Varisler kendilerine düşen payı, iade ekleme işlemini takip eden ilk ödeme döneminde IBAN’larından tahsil edebileceklerdir. 

    

  Feragat

  Aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Vakfa verilen bu dilekçe Mütevelli Heyet toplantısında “Feragat” nedeniyle feshedilmek suretiyle karara bağlanır.

  Muhtaçlığın kalkması

  Merkezi ve sosyal incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin aylıkları Mütevelli Heyet Kararı ile “Muhtaç Olmama” nedeniyle feshedilir.

  ENGEL oranının %40’ın altına düşmesi

  Engel oranı, Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenlerin aylıkları engelliler için sağlık kurulu rapor tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilir. Rapor tarihi sisteme girilerek “Engel oranının %40’ın altına düşmesi” nedeniyle Mütevelli Heyet Kararı ile aylıklar feshedilir. Raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Bakanlık tarafından yerine getirilir.

  Sosyal güvenlik kaydının tespit edilmesi

  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde aylık sahibinin sosyal güvenlik kaydı çıkması halinde aylıkları sistem tarafından feshedilir.

  18 Yaş Altı ENGELLİ Yakını Aylığı alanlar için ENGELLİNİN 18 yaşını doldurması

  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde 18 yaşını doldurduğu tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından feshedilir.

  18 Yaş Altı ENGELLİ Yakını Aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi

  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde aynı hanede ikamet etmediği tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından feshedilir. Resmi olarak aynı adreste ikamet etmelerine rağmen fiilen farklı ikametgâhlarda yaşadıkları sosyal inceleme ile tespit edilmesi halinde aylıklar “Diğer aylık alma şartlarını sağlamama” nedeniyle Mütevelli Heyet Kararı ile feshedilir. 

  18 Yaş Altı ENGELLİ Yakını Aylığı alanlar için bakıcı ile bakılan aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin veya aylığın ENGELLİ için kullanılmadığının tespit edilmesi

  Vakıf tarafından sosyal inceleme neticesinde bu durumların tespit edilmesi halinde aylıkları “Diğer aylık alma şartlarını sağlamama” nedeniyle Mütevelli Heyet Kararı ile feshedilir.

   

  Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi

  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde bu durumların tespit edilmesi halinde aylıkları sistem tarafından feshedilir.

  Aylığın 1 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması

  Ödeme dönemleri öncesi sistem aracılığıyla yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde aylığı bir yıl boyunca aralıksız olarak almadığı tespit edilenlerin aylıkları sistem tarafından aylığın alınmadığı tarihi takip eden ilk dönem başından itibaren feshedilir. Bu maddede esas olan aylığın aralıksız olarak 4 dönem boyunca alınmamasıdır. Aylıkların düzensiz bir şekilde alınmış olması, 4 dönem aralıksız alınmama şartını sağlamadığından, aylığın feshedilmesine neden olmayacaktır.

  Yazı kaynağı : www.pamukkalesydv.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap