Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  1960 yıllar türk hikayeciliğinde hangi konular ele alınmıştır

  1 ziyaretçi

  1960 yıllar türk hikayeciliğinde hangi konular ele alınmıştır Ne90'dan bulabilirsiniz

  1960 Sonrası Türk Hikayeciliği Özellikleri Nelerdir? Yazarları Ve Maddeler Halinde Özellikleri...

  1960 Sonrası Türk Hikayeciliği Özellikleri Nelerdir? Yazarları Ve Maddeler Halinde Özellikleri...

  1960 Sonrası Türk Hikayeciliği Özellikleri Nelerdir? Yazarları Ve Maddeler Halinde Özellikleri...

  1960 sonrası Türk hikayeciliğinin başlıca özellikleri arasında toplumsal çizgi, bireysel duyarlılık ve milli ve dini anlayış yer alır. Bu dönemde çok başarılı eserler verilmiştir. Öykü alanında verilmeye başlanan başarılı eserler, 1960 Sonrası hikaye geleneğinde de aynı şekilde devam etmiştir.

  1960 Sonrası Türk Hikayeciliği Özellikleri Nelerdir? 

  Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayları, insanlarda estetik zevk uyandıracak bir şekilde anlatmaya öykü ya da hikaye öykü adı verilir. İlk hikaye örnekleri ise, Tanzimat Dönemi’nde verilir ama özellikle de Cumhuriyet Dönemi’nden sonra hikaye türünde önemli bir gelişim görülmeye başlandı. 1960 sonrası Türk hikayeciliğinin özellikleri ise şunlardır;

  Daha önceki dönemlerde hikayenin alt yapısı iyice geliştirildiğinden 1960’lı yıllara gelindiği zaman hikaye bağımsız bir tür olarak gelişmeye devam etmiştir. Bu dönem hikayecileri ise, toplumsal çizgide, bireysel duyarlılıkta ve milli dini çizgi gibi çeşitli anlayışlarda eserler de vermiştir.

  Bu dönemde oldukça başarılı eserler verilmiştir.

  Bu dönemde yazarlar postmodernizm ve modernizm akımları ile birlikte hikayeyi anlatım ve teknik olarak geliştirmişlerdir.

  Bu dönem hikayelerinde farklı yönelimler dikkat çeker. Bireysel duyarlılık, milli ve dini bir anlayış ve toplumsal çizgi anlayışı vardır.

  Aynı zamanda bu dönemde eser veren yazar sayısı daha da artmış ve bununla birlikte öykülerde anlayış ve konu olarak çeşitlilik ortaya çıkmıştır.

  1960’lı yılların sosyal ve siyasi ortamı hikayeye taşınmıştır.

  Toplumun her kesiminden kahramanlar seçilmiştir.

  1960 Sonrası Türk Hikayecililiği Yazarları ve Maddeler Halinde Özellikleri

  1960 sonrası hikaye yazarlarının etkilendiği edebi akımlar ise; realizm, Natüralizm, Sürrealizm şeklinde sıralanabilir. 1960 sonrası hikaye özellikleri ise maddeler halinde şunlardır;

  Genellikle, varoluş, kuşak çatışması ve yalnızlık gibi çeşitli bireysel konular işlenmiştir.

  Öykülerde, gözlemlere ve iç seslere yer verilmiştir.

  Karakterlerin, olaylar karşısında yaşamış olduğu duygu değişimleri bilinç akışı tekniği ile okura aktarılıyor.

  1960 sonrasında ise muhteva bakımından da yenilikçi öyküler yazılmıştır. Hikayelerde kişinin toplumdaki yeri sorgulanmış, yabancılaşma ve kadın - erkek eşitsizliği gibi konular da ele alınmıştır.

  Bu dönemde toplumsal gerçekçi hikayeler kaleme alan yazarların sayısı da daha çok artmıştır. Bu tür hikayelerde fırsat eşitsizliği, işsizlik ve köyden kente göç gibi toplumsal konular derinlemesine analiz edilmiştir.

  Bu dönem kadın yazarların sayısı da giderek artmıştır. Başta Sevim Burak, Leyla Erbil ve Ayfer Tunç olmak üzere pek çok kadın yazarın kaleme aldığı öyküler de büyük bir ilgi görmüştür.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  1960 sonrası hikaye özellikleri nelerdir ve yazarları kimlerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

  1960 sonrası hikaye özellikleri nelerdir ve yazarları kimlerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

  1960 sonrası hikaye yazarlarının etkilendiği edebi akımlar şu şekilde sıralanabilir:

   1- Realizm 2- Sürrealizm 3- Natüralizm

   1960 Sonrası Hikaye Özellikleri Nelerdir?

   1- Genellikle, kuşak çatışması, varoluş ve yalnızlık gibi bireysel konular işlenmiştir.

   2- Öykülerde, iç seslere ve gözlemlere yer verilmiştir.

   3- Karakterlerin, olaylar karşısında yaşadığı duygu değişimleri bilinç akışı tekniğiyle okura aktarılmıştır.

   4- Bu dönemde toplumsal gerçekçi hikayeler kaleme alan yazarların sayısı da artmıştır. Bu tür hikayelerde işsizlik, fırsat eşitsizliği ve köyden kente göç gibi toplumsal meseleler derinlemesine analiz edilmiştir.

   5- 1960 sonrası muhteva bakımından yenilikçi öyküler yazılmıştır. Hikayelerde bireyin toplumdaki yeri sorgulanmış, kadın - erkek eşitsizliği ve yabancılaşma gibi konular ele alınmıştır.

   6- Bu dönem kadın yazarların sayısı artmıştır. Başta Leyla Erbil, Sevim Burak ve Ayfer Tunç olmak üzere birçok kadın yazarın kaleme aldığı öyküler büyük ilgi görmüştür.

   7- Postmodernizm akımından etkilenen yazarların öykülerinde absürt olaylar farkı anlatım teknikleri ile anlatılmıştır.

   1960 Sonrası Hikaye Yazarları Kimlerdir?

   1- Bilge Karasu:

   Bilge Karasu'nun öykülerinde, zaman ve mekan belirsizdir. Sürrealist bir atmosferde geçen hikayelerin birçoğu bilinç akışı tekniğiyle yazılmıştır. Varoluşçuluk felsefesinden etkilenen yazar, öykülerinde toplum tarafından dışlanan kişilerin iç çatışmalarını anlatır.

   Eserleri: Gece, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Kısmet Büfesi

   Örnek Metin:

   ''Kişileri hem var kılmalıyım hem de belirsizlik içinde bırakmalıyım. Öyle düşünüyorum ya, gerçekte ne demek bu? Öznenin ara ara belirsizleşmesi...''

   Bilge Karasu - Gece

   2- Leyla Erbil:

   60 sonrası Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan Leyla Erbil, kadının toplumdaki ve aile yaşantısındaki yerini sorgulayan birçok öykü kaleme almıştır.

   Eserleri: Cüce, Tuhaf Bir Kadın, Eski Sevgili, Karanlığın Günü

   3- Sevim Burak:

   Eserlerinde bireysel konulara değinen Sevim Burak, öykü dışında tiyatro ve anlatı türünde de eserler yazmıştır.

   Eserleri: Yanık Saraylar, Sahibinin Sesi

   Örnek Metin:

   ''Işıktan beyazlaşmış çiğ bir aydınlıkta bekliyorlardı. Geldiler. Sekiz on kişi kadardılar. Evin kapısının önünde put gibi duruyorlardı.''

   Sevim Burak / Yanık Saraylar

   4- Metin Kaçan:

   Daha çok Ağır Roman romanıyla bilinen Metin Kaçan, öykülerinde, genellikle sokak çocuklarını, evsizleri ve suç çetelerini anlattı.

   Eserleri: Fındık Sekiz, Adalara Vapur, Harman Kaplan

   5- Yusuf Atılgan:

   Aylak Adam ve Anayurt Oteli, dönemin en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Yazarın öyküleri ''Canistan'' adlı kitapta toplu olarak yayımlandı.

   6- Erdal Öz:

   Toplumsal gerçekçi hikaye yazarlarından biri olan Erdal Öz, Türkiye'de ilk kez ''2. tekil şahıs'' anlatım tekniğini kullanan yazardır.

   Örnek Metin:

   ''Hem su içindesin hem de içindeki tüm suyu kurutmuşla gibi. Yine ağlamıyorsun. Ağlayamıyorsun çünkü.''

   Eserleri: Kanayan, Gülünün Solduğu Akşam, Sular Ne Güzelse, Odalarda

   7- Orhan Duru:

   Maviciler akımının temsilcilerinden biri olan Orhan Duru, sürrealizm akımından etkilenmiştir. Öykülerinde farklı anlatım tekniklerini kullanan yazar makale ve deneme türünde de eserler kaleme aldı.

   Eserleri. Dünya Batıyor Mu, Kısas-ı Enbiya, Denge Uzmanı, Bırakılmış Biri,

   Bir Büyülü Ortamda

   60 Sonrası Türk hikayeciliğinde öne çıkan diğer isimler şu şekilde sıralanabilir:

   Süreyya Evren, Sevgi Soysal, Gökçen Yılmaztürk, Demir Özlü, Alev Aksoy Croutier, Şule Gürbüz, Gaye Boralıoğlu, Şebnem İşigüzel, İhsan Oktay Anar

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  1960 Sonrası Türk Hikayesi Hikayecileri Yazarları 1970 1980

  Yazı kaynağı : www.edebiyatfakultesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap