Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  1999 depreminde enkazdan çıkan bir çocuğa su ikram etmişler

  1 ziyaretçi

  1999 depreminde enkazdan çıkan bir çocuğa su ikram etmişler Ne90'dan bulabilirsiniz

  1999 depreminde 5 ilgin� olay - Memurlar.Net - Forum

  1999 G�lc�k depreminden sonra ortal�kta bir s�r� esrarengiz olaylar anlat�lmakta.Ne kadar do�ru bu s�ylenenler bilinmez ama hayret edilmeyecek t�rden de de�il bu anlat�lanlar...

  OLAY-1

  O gece bayan�n birisi do�um i�in e�iyle beraber bir taksiyle hastahaneye gidiyorlarm��.Taksi tam Ey�p �ehitli�inden ge�erken do�um sanc�lar� tutan bayan kafas�n� sa�a sola �evirmeye ba�lam��.��te tam bu s�rada bayan�n g�z� �ehitli�e ili�mi�.Bayan g�rd��� manzara kar��s�nda dona kalm��.B�t�n �ehitler kabirlerinden kalkm�� elleri semada dua ediyorlarm��.

  OLAY-2

  Ayn� saatlerde Ey�p Sultan Camisinin �n�nde taksicilik yapan baz� ki�ilerin anlatt�klar�da insan� hayretler i�erisinde b�rak�yor.

  -Taksinin i�erisinde oturmu� m��teri bekliyordum.G�z�m birden Cami'nin duvar�na ili�ti.Duvarlar� nurdan varl�klar kaplam�� tutuyorlard�.Mezarl�klarda yatanlar kalkm�� hep beraber dua ediyorlard�.

  OLAY-3

  Enkazdan 4 g�n donra ��kan bir �ocu�a su ikram etmi�ler.�ocuk;

  -Su ve yemek ihtiyac�m yok.Ya�l� bir amca bana suda yemekte verdi.

  OLAY-4

  Denizden �ok b�y�k bir ate� topu y�kselmi�.

  OLAY-5

  O gece y�ld�zlar bir ba�kaym��.�o�u insan�n anlatt��� - sanki elimi uzatsam y�ld�zlar� tutacak gibiydim.

  sizinde bildikleriniz varsa ekleyebilirsiniz.

  -al�nt�-

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  17 Ağustos 1999 depreminde yaşanan gizemli ve ilginç olaylar

  17 Ağustos depreminde 4 çocuğunu kaybetmişti... 23 yıldır dinmeyen acı

  17 Ağustos Depreminin Şaşırtıcı Olayları

  1999 İzmit depreminden sonra ortalıkta bir sürü esrarengiz olaylar anlatılmakta. Ne kadar doğru bu söylenenler bilinmez; ama hayret edilmeyecek türden de değil bu anlatılanlar

  1- O gece bayanın birisi, doğum için eşiyle beraber bir taksiyle hastahaneye gidiyorlarmış.Taksi tam Eyüp şehitliğinden geçerken doğum sancıları tutan bayan kafasını sağa sola çevirmeye başlamış.İşte tam bu sırada bayanın gözü şehitliğe ilişmiş.Bayan gördüğü manzara karşısında dona kalmış.Bütün şehitler kabirlerinden kalkmış elleri semada dua ediyorlarmış.

  2- Aynı saatlerde Eyüp Sultan Camisinin önünde taksicilik yapan bazı kişilerin anlattıkları da insanı hayretler içerisinde bırakıyor: "Taksinin içerisinde oturmuş müşteri bekliyordum. Gözüm birden Cami'nin duvarına ilişti.Duvarları nurdan varlıklar kaplamış tutuyorlardı.Mezarlıklarda yatanlar kalkmış hep beraber dua ediyorlardı."

  3- Enkazdan 4 gün sonra çıkan bir çocuğa su ikram etmişler.Çocuk: "Su ve yemek ihtiyacım yok.Yaşlı bir amca bana su da yemek de verdi."

  4- Denizden çok büyük bir ateş topu yükselmiş. Bunu bizzat gören bir arkadaşım vardı. Söylediğine göre deniz ortadan ikiye ayrıldı içinden ateş fışkırdı ve çok büyük bir aydınlıkla deniz geri kapandı. Birkaç saniye bekledikten sonra deprem başladı

  5- O gece yıldızlar bir başkaydı.Çoğu insanın anlattığı - sanki elimi uzatsam yıldızları tutacak gibiydim. Hiç o kadar yıldızı bir arada yeryüzüne o kadar yakın görmemiştim hiç elektrik olmamasına rağmen her yeri fazlasıyla aydınlatıyordu.

  Yazı kaynağı : www.wattpad.com

  17 Ağustos 1999 - Gölcük Depremi

  17 Ağustos 1999 - Gölcük Depremi

  Tarihler 17 Ağustos 1999’u gösterdiğinde bütün Türkiye yasa boğuldu. Yerel saatle 03.02’ de merkez üssü Gölcük olan 7.6 şiddetinde gerçekleşen bir deprem bütün ülkeyi uykusunda yakaladı.

  45 saniye kadar süren Gölcük depremi sadece Kocaeli’nde değil, Ankara’dan İzmir’e kadar ülkenin dört bir yanından hissedildi. Resmiyet kazanmış bilgilere göre 17.480 ölü ve 23.781 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı ve 285.211 ev enkaz altında kaldı. 2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırma raporuna göre ölen kişi sayısı 18.373 olarak güncellendi.

  Resmi olmayan bilgiler ise şoke ediciydi. Resmi olmayan bilgilere göre 50.000’e yakın ölü ve 100.000 e yakın kişi ise yaralanmıştı. Depremin Türkiye’nin sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesinde yaşanmış olması da Türkiye ekonomisini bir hayli zora sokmuştur.

  Gölcük depreminde yaşanan yıkımdan dolayı ülkemize Japonya, Belçika, Azerbaycan, Almanya, İtalya, Rusya, ABD ve İngiltere’nin başı çektiği tam 52 ülkeden çeşitli yardımlar gelmiştir.

  İllere Göre Ölen Kişi Sayısı;

  Bolu: 270

  Bursa: 268

  Eskişehir: 86

  İstanbul: 981

  Kocaeli: 9.477

  Sakarya: 3.891

  Yalova: 2.504

  Zonguldak: 3

  17  Ağustos tarihine ait birkaç efsaneleşmiş olay;

  1) Enkazdan 4 gün sonra çıkan bir çocuğa su ikram etmişler. Çocuk;

  -Su ve yemek ihtiyacım yok. Yaşlı bir amca bana suda yemekte verdi demiştir.

  2)Birkaç rivayete göre deprem günü denizin altından çok büyük bir ateş topu yükselmiştir.

  3) Vatandaşların çoğu depremden sonra yıldızların çok fazla belirginleştiğini ve art arda bir sürü yıldız kaydığını, yıldızların adeta dünyaya yaklaştığını söylemişlerdir

  4) O gece bayanın birisi, doğum için eşiyle beraber bir taksiyle hastaneye gidiyorlarmış. Taksi tam Eyüp şehitliğinden geçerken doğum sancıları tutan bayan kafasını sağa sola çevirmeye başlamış. İşte tam bu sırada bayanın gözü şehitliğe ilişmiş. Bayan gördüğü manzara karşısında dona kalmış. Bütün şehitler kabirlerinden kalkmış elleri semada dua ediyorlarmış.

  YAZAR: Yalın Yalçındağ 

  Yazı kaynağı : noldubugun.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap