Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2000 girisli olanlar eyt den yararlanabilir mi

  1 ziyaretçi

  2000 girisli olanlar eyt den yararlanabilir mi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilir mi?

  1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler EYT müjdesini kapacak! EYT’de altın değerinde yeni yaş TABLOSU! Staj, çıraklık, prim, borçlanma... - Galeri - Takvim

  EYT şartları: Askerlik borçlanması yaparak EYT’den yararlanılır mı? - Yeni Şafak

  İşte EYT’de merak edilenler...

  İşte EYT’de merak edilenler...

  BORÇLANIRSANIZ EYT’Lİ OLURSUNUZ

  Cevap: Askere gittiğiniz tarih sigorta giriş tarihinizden önce ise, ilk sigorta giriş tarihiniz askerlik borçlanması yaptığınız süre kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanması yaparak sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine alabiliyorsunuz. 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süreniz de 23 yıl 8 ay olur. Bu durumda hizmet sürenizi 25 yıla tamamladığınızda EYT’den yararlanıp emekli olabilirsiniz.

  DÜZENLEMEDEN  YARARLANAMAZSINIZ

  Soru: Eşim 2001 SSK girişli. İki çocuğumuz var. İlk çocuk doğumu 2003’te. EYT’den faydalanma imkanımız var mıdır? Oğuz Ö.

  Cevap: EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları kapsıyor. Eşinizin sigorta girişi 2001. Doğum borçlanması sadece prim gün sayısını etkiler. Bu durumda eşiniz EYT’den yararlanamaz.

  2024’TE EMEKLİ OLACAKSINIZ

  Soru: 1978 doğumluyum. İlk SSK girişim 15.7.1999. Prim gün sayım 6300. EYT’den bu şartlarda faydalanamıyorum, çünkü 23 sene yapıyor. Ben ne zaman emekli olabilirim? Şevket Y.

  Cevap: EYT’den yararlanabilmek için prim gün sayınız yeterli ancak hizmet yılınız iki yıl eksik. Bu durumda çalışmaya devam edip, 2024 yılında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabileceksiniz.

  STAJ DÖNEMİ  EYT’YE GİRMİYOR

  Soru: 1981 doğumluyum. Sigortalı olduğum tarih 1999 Ocak ayı. 18 yaşını doldurmadan sigortalı oldum. Üniversite eğitimimden sonra 2004’te tekrar çalışmaya başladım. Bu durumda emeklilik yaşımı belirleyen sigortalılık dönemim 1999’da mı, yoksa 2004’te mi başlar? ETY kapsamında hangi tarih baz alınır? Eraydın G.

  Cevap: 18 yaş öncesi sigorta staj dönemi sigortası. Bu dönemde sadece sağlık primi yatıyor, emeklilik primi yatmıyor. Bu şartlarda ilk sigorta başlangıcınız 2004 yılı. Bu durumda EYT’den yararlanamazsınız.

  PRİM GÜN SAYINIZ EKSİK

  Soru: 1.8.1997 yılında SSK girişim var. 1800 gün primim var. 1.11.2009’da dükkan açtım ve Bağ-Kur’lu oldum. Bağ-Kur’dan 4663 gün primim var. Bu durumda EYT’den yararlanabilir miyim? Necip K.

  Cevap: EYT düzenlemesinden Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lular da yararlanacak. Erkek çalışanlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler. Hizmet birleştirmesi ile toplam 6463 prim gününüz oluyor. 2537 gün prim eksiğiniz var. Bunun tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.

  25 YILA TAMAMLAYACAKSINIZ

  Soru: Sigorta girişim 1.7.1999. Pirimim 7365 gün. 18.6.1969 doğumluyum. EYT’den emekli olabiliyor muyum? İsmail P.

  Cevap: Eylül 1999 öncesi sigorta girişlisiniz. Prim gün sayınız EYT’den yararlanmak için tutuyor. Ancak
  hizmet yılınızın 25 yıl olması gerekiyor. Sizin hizmet yılınız 23 yıl, iki yıl eksiğiniz var. Bu 2 yılı doldurduğunuzda, 2024’de EYT’den yararlanıp emekli olabileceksiniz.

  HEMEN EMEKLİ OLABİLECEKSİNİZ

  Soru: 4/A SGK’lı işe başlangıç tarihim, 6.10.1994 ve 28 yıl 1 ay 10 gün sigortalılık sürem var. Prim ödeme gün sayım da 6.834 gün. E-devlette toplam gün olarak 4/A + 4/B ikisinin toplamı olarak da 7.199 gün olarak gösteriyor. 2008 den sonraki çalışma SGK 4/A’ya göre. Emekli olabilir miyim? Mesut S.

  Cevap: EYT’den yararlanmak için hem prim gün sayınız hem de hizmet yılınız yeterli. 2008’den beri de 4/A’lı olarak çalışıyorsunuz. Bu şartlarda EYT düzenlemesi çıktığında hemen emekli olabileceksiniz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sigorta başlangıcı 2000 EYT’den yararlanır mıyım? EYT’den yararlanacak mıyım?

  Sigorta başlangıcı 2000 EYT’den yararlanır mıyım? EYT’den yararlanacak mıyım?

  Akit haber güncel son dakika gündem haberleri ve haber arşivi.

  Biz her vakit, hakikati haykırdık ve gerçeğin izinde olduk. Her devrin gazetesi olmadık, milletin gazetesi olduk.

  www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.

  Yüklenme süresi 0.0106 sn.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  EYT ne zaman çıkacak? EYT’den kaç kişi yararlanacak? Askerlik borçlanması EYT kapsamında mı?

  EYT'den Yararlanabilmek ��in Alt�n De�erinde Bilgi; Primlere Dikkat! - Memurlar.Net

  EYT'den Yararlanabilmek ��in Alt�n De�erinde Bilgi; Primlere Dikkat! - Memurlar.Net

  Emeklilikte ya�a tak�lan milyonlarca vatanda� heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortal� �al��maya 2000-2001 y�llar�nda ba�layanlar da kapsama girmenin yolunu ar�yor. ��e giri� tarihi, prim g�n say�s�n� art�racak form�ller merak edilirken, 2000 �ncesi primler alt�n de�eri ta��yor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yat�r�lan primler ayl��� art�rmada �nem ta��yor. Emekli ayl���n� art�rmak i�in 2000 �ncesi y�ksek tavandan bor�lanmakta fayda var.

  ��te alt�n de�erindeki di�er EYT �nerileri...

  2000 y�l�ndan �nce fiili hizmet zamm�yla �al���lmas� durumunda y�pranma s�resi ba�lang�c� geri �ekiyor. Askerlikten �nce herhangi bir sigorta kolundan i�e ba�lamayanlar�n askerlik bor�lanmas� yapmas� durumunda emeklilik ya� ve g�nleri �ne �ekiyor. �rne�in sigorta giri�i Nisan 2000 olmas�na kar��n 1994 y�l�nda 18 ay askerlik yapan bir ki�inin bor�lanmas� halinde sigorta ba�lang�c� 550 g�n geri �ekiliyor, 1997'nin ortalar�na gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

  Yeni y�lda asgari �cretle birlikte bor�lanma tutarlar� da artaca�� i�in �ncesinde bor�lanmaya gitmek avantajl� oluyor. D�zenleme 8 Eyl�l 1999 �ncesi sigortal� �al��maya ba�layanlar� kapsayacak.

  Yasa ��kt�ktan sonra askerlik bor�lanmas� i�in, yasada a��k h�k�m bulunmas�, y�netmelikle uygulamaya a��kl�k getirilmesi ya da yarg� karar�yla uygulamaya te�mil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Ya�a Tak�lanlar�n (EYT) merak etti�i baz� sorular�n yan�tlar� ��yle:

  Bor�lanma i�in yasan�n ��kmas�n� beklemeye gerek var m�?

  Yasa teklifi en ge� aral�k ay�nda Meclis'e gelecek. Bor�lanma primleri ocak ay�nda artacak. Teklifin i�eri�ini g�rd�kten sonra, ihtiya� duyulan prim g�n say�s� kadar yeni y�ldaki art��a tak�lmadan bor�lanmaya gitmek yararl� olacak.

  Kas�m 1999 y�l�nda i�e ba�lad�m, fiili hizmet zamm�yla emeklili�im �ne �ekilir mi?

  Bug�n 45'in �zerinde uygulanan y�pranma pay�n�n sigorta giri�ini 1999 �ncesine �ekmede etkisi bulunmuyor. Y�pranmaya tabi �al��anlar�n g�n say�lar�n�n y�ksek olmas� nedeniyle normal sigortal�lardan daha avantajl� olmalar� s�z konusu.

  Di�er yandan 2000 y�l� �ncesi, �rne�in Kas�m 1999 y�l�nda fiili hizmet zamm�yla �al���ld�ysa y�pranma s�resi geri �ekilerek EYT kapsam�na girilebilir.

  Askerlik bor�lanmas� sigortal�l���n ba�lang�� tarihini ne kadar �ne �eker, k�dem tazminat� hakk� do�ar m�?

  Sigortal� i�e ba�lamadan �nce askerlik yapanlar hem sigorta tarihini geriye g�t�rebilir hem de prim g�n say�s�n� art�rabilir. Askerlik �ncesi bir i�te �al��mam�� olanlar�n askerlik bor�lanmas� yapmas� ya� ve g�nlerini �ne �ekmesinde yarar bulunuyor.

  ��e girdikten sonra askerlik yapanlar�n bor�lanmas� ise sadece prim �deme g�n say�s�n� art�r�yor, ancak emeklilik tarihini �ne �ekmiyor. �ubat 2000 tarihinde sigortal� i�e ba�lay�p askerli�ini 1999 y�l�nda yapan bor�lanarak emekli olabiliyor.

  Emeklilikte, ayl��� art�rmada 2000 �ncesi primler neden alt�n de�erinde?

  SGK'ya bildirilen prime esas kazan� emekli ayl���n� art�rmada b�y�k �nem ta��yor. G�sterge sisteminin esas al�nd��� 2000 �ncesi primler emekli ayl���n� y�kseltiyor.

  Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yat�r�lan primler ayl��� art�rmada �nem ta��yor. Emekli ayl���n� art�rmak i�in 2000 �ncesi y�ksek tavandan bor�lanmakta fayda bulunuyor.

  EYT'DE �NE �IKAN TAR�H EYL�L 99

  Yasa ��kt�ktan sonra bor�lanma yolunun kapat�lmas� s�z konusu olabilir mi?

  Sigortas� 8 Eyl�l 1999 tarihinden �nce ba�layanlar�n EYT kapsam�nda olaca�� ifade ediliyor.

  Bu tarihin kesinle�mesi halinde �ncesi i�in bor�lanma imkan� bulunuyor. Bu yolun kapat�laca�� ihtimali zay�f. Ancak askerlik bor�lanmas� i�in yasada a��k h�k�m bulunmas�, y�netmelikle uygulamaya a��kl�k getirilmesinde yarar bulunuyor.

  Staj sigortas� EYT kapsam�na girmeyi sa�lar m�?

  Staj sigortas�yla uzun vadeli sigorta kollar�na tabi �al��maya ba�lad�klar� tarih aras�nda do�um yapan kad�nlar ba�lang�� tarihini bor�lanma yapt��� g�n say�s� kadar geri �ekebilecek.

  Bunun d���nda staj s�resince yap�lan sigorta emeklilikte dikkate al�nmad��� i�in 1999 �ncesi staj yapanlar EYT kapsam�nda yer alm�yor.

  HAZAL ATE�

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap