Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2008/10 sonrası gün sayınız günü aşamaz ne demek

  1 ziyaretçi

  2008/10 sonrası gün sayınız günü aşamaz ne demek Ne90'dan bulabilirsiniz

  Emekli aylıkları nasıl hesaplanıyor?

  Emekli aylıkları nasıl hesaplanıyor?

  2000 yılından önce çalışmaya başlayıp bugün aylık talebinde bulunan 4(a) sigortalılarının maaşları üçlü sisteme (gösterge +4447+5510), 2000 yılından sonra çalışmaya başlayanların aylıkları ise ikili sisteme (4447+5510) göre hesaplanıyor.

  Temel olarak tüm sistemlerde aylığın miktarını belirleyen üç temel unsur var. Bunlar; yaş, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar. Prim ödeme gün sayıları ile sadece gösterge sisteminde etkili olan yaş, aylık bağlama oranını (ABO), prime esas kazançlar ise gösterge ve ortalama aylık/yıllık kazançları belirliyor. 

  2000 öncesindeki hizmetlere ilişkin aylık hesabı nasıl yapılıyor?

  Aylık: Gösterge x Katsayı x Aylık Bağlama Oranı (ABO) formülüne göre hesaplanıyor. Gösterge tespitinde sigortalının öncelikle sektörü ve son 10 yıllık kazançlarının ortalaması dikkate alınarak üst gösterge tespit tablosundan, bu tablodan tespit yapılamaması durumunda ise bu defa sigortalının son beş yılın kazançlarının ortalaması alınarak gösterge tablosundan göstergesi belirleniyor. Sigortalının hizmeti 5 veya 10 yıldan az ise mevcut yıl sayısına göre belirlenen üst gösterge veya gösterge tablolarından tespiti yapılıyor.

  Katsayı: Devlet memurları için 1/7/1999-31/12/1999 süresinde uygulanan 12.000 katsayı dikkate alınıyor.  

  ABO: Gösterge tablosundan bağlanan aylıklar için taban ABO yüzde 60’tır. Üst gösterge tablosundan bağlanan aylıklar için her bir göstergenin taban aylık bağlama oranı (yüzde 59.9 ile 50 arasında) bulunuyor. Baz oranlar, kadında 50, erkekte 55 yaştan sonraki her tam yaş ile 5000 günden fazla her 240 gün için 1 puan artırılır, 5000 günden eksik her 240 gün için de 1 puan eksiltilir. ABO yüzde 85’ten daha fazla olamaz.

  Asgari Aylık: Hesaplanan aylıklar en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının yüzde 70’inden daha az olamıyor. (9475 x 12.000 x 0.70 = 79.59 TL)

  Hesaplanan aylık, 2000 öncesi gün sayısı ile çarpılıp toplam gün sayısına bölünerek kısmileştiriliyor ve 1999/Aralık ayından 2008/Ocak ayına kadar arada geçen yılların, her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) ve sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı (GH) ile güncelleniyor.

  2000-2008/Eylül arası hizmetlere ilişkin aylık hesabı nasıl yapılıyor?

  2000 yılı itibarıyla 4447 sayılı kanunla getirilen yeni aylık bağlama sisteminde, Aylık= Ortalama Yıllık Kazanç x ABO /12 formülüne göre hesaplanıyor.

  Ortalama Yıllık Kazanç (OYK): Sigortalının 2000-2008/Eylül arası kazançlarının, kazancın ait olduğu yıl ile 2008’e kadar geçen yılların TÜFE ve GH ile güncellenmesi sonucu bulunan kazançlar toplamının 2000-2008/Eylül arası gün sayısına bölünmesi ve günlük kazancın 360 ile çarpılması sonucu OYK bulunuyor.

  ABO: Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için yüzde 3.5, sonraki 5 bin 400 günün her 360 günü için yüzde 2 ve daha sonraki her 360 gün için yüzde 1.5 oranlarının toplamı alınarak belirleniyor. ABO’da üst sınır yok. 

  Asgari Aylık: Hesaplanan aylık, 2008/Ocak ayındaki asgari günlük kazancın 30 katının yüzde 35’inden az olamıyor. (20.28 x 30 x 0.35=212.94 TL)

  Hesaplanan aylık, 2000-2008/Eylül arası gün sayısı ile çarpılıp toplam gün sayısına bölünerek kısmileştiriliyor ve 2008/Ocak ayına taşınan 2000 öncesi kısmi aylık ile toplanıyor. Burada, yine bazı alt sınır aylık kontrolleri yapılarak toplanan iki kısmi aylık 2008/Ocak ayından talep tarihine kadar geçen yılların TÜFE’nin yüzde 100’ü, GH’nin yüzde 30’unun çarpımından oluşan güncelleme katsayılarıyla taşınıyor.

  2008/Ekim sonrası hizmetlere ilişkin aylık hesabı nasıl yapılıyor?

  2008/Ekim itibarıyla 5510 sayılı kanunla getirilen yeni aylık bağlama sisteminde, Aylık= Aylık Ortalama Kazanç x ABO formülüne göre hesaplanıyor.

  Ortalama Aylık Kazanç (OAK): Sigortalının 2008/Ekim sonrası kazançları, kazancın ait olduğu yıl ile aylık talep tarihine kadar geçen yılların, güncelleme katsayıları ile güncellenmesi sonucu bulunan kazançlar toplamının 2008/Ekim sonrası gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük kazanç, bunun 30 ile çarpılması sonucu da OAK bulunuyor.

  ABO: Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanıyor. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınıyor. ABO yüzde 90’ı geçemiyor.

  Asgari Aylık: Sigortalının çalışma sürelerinde, asgari kazanç üzerinden prim ödendiği varsayılarak belirlenen OAK’nin yüzde 35’inden, sigortalının talep tarihinde bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa yüzda 40’ından az olamaz.

  Hesaplanan aylık, 2008/Ekim sonrası gün sayısı ile çarpılıp toplam gün sayısına bölünerek kısmileştiriliyor ve talep yılına taşınan 2000 öncesi ile 2000-2008/Eylül arası kısmı aylıklarla toplanarak talep yılı ocak aylığı bulunuyor ve aylık artışları ile aylık başlangıç tarihine taşınıyor. Karma sisteme göre hesaplanan aylık en son ek ödeme dahil  2.500 TL olan alt sınır aylığı ile mukayese ediliyor.

  AYLIK HESAPLAMASI NEDEN BU KADAR KARIŞIK VE ANLAŞILMAZ?

  Aylık hesaplamalarının bu kadar karmaşık ve teknik olmasının nedenleri; sistemlerin sürekli değişmesi, aylıkların tek sistem yerine karma sistemlerde hesaplanması ve her bir sistemin kurallarının farklı olması ile sistemlerin birbirine entegre edilmeye çalışılması. Aylık hesaplama sistemleri sade, anlaşılır ve şeffaf olmalı. Vatandaş emekli olduğu zaman tarafına ne kadar aylık bağlanacağını bilmeli. Mevcut durumda, emeklilik öncesi vatandaşın tarafına bağlanacak aylık miktarını öğrenmesi çok zor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sayfasında yer alan program ise sadece belli kurallarla aylık hesabı yapıyor. Aylık hesaplamalarının bu kadar karışık ve teknik olması nedeniyle SGK’de bu hesapları manuel olarak yapabilecek personel ile bilirkişilik sisteminde yine bu aylıkları doğru hesaplayabilecek bilirkişi bulmak gerçekten zor.

  SORULARINIZ İÇİN 

  [email protected] adresine e-posta yollayabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Emeklilik Maa��n� Art�rman�n Alt�n Kurallar�

  Emeklilik Maaşı Hesaplama Nasıl Hesaplanır? | AXA Sigorta

  Türkiye Cumhuriyeti emeklilik maaşı, yaşı ve şartları yasalar ve kanunlar ile kuralları belirlenir. Yasa ve kanunlar belli zamanlarda değişime uğrayabilir. Bu unsurlar nedeniyle aynı anda işe başladığınız bir kişi ile farklı miktarlarda emekli maaşı almanız söz konusu olabilir. 

  Devletten alacağınız emekli maaşınızın yanında bireysel emeklilik planları ile ileride yaşayacağınız hayat standartlarınızı arttırmanız da mümkündür. AXA Sigorta Emeklilik Planları ile geleceğiniz için daha fazla yatırım yapmaya bugünden başlayabilirsiniz.

  İşe başladığınız tarih (sigortanın başlatıldığı gün) ve emeklilik tarihiniz alacağınız maaş hesaplanırken en etkili olan unsurlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nde emeklilik yaşı ve maaşı hesaplanırken 3 farklı dönem dikkate alınır. İşe başlama tarihi olarak 2000 yılı öncesi, 2000 ile 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası olarak ayrılan dönemlerin şartları birbirinden farklıdır. Yasa değişimi ile belirlenen 3 farklı dönemin emekli maaşlarına da etkisi büyüktür. 2000 yılı öncesinde işe başlayan insanların ödediği primlerin %70’i emekli maaşlarına etki ederken, 2000 ile 2008 arası dönemde işe başlayanların primlerinin %50’si, 2008 sonrası işe başlayanların ise primlerinin %37’si emekli maaşlarında hesaba katılır.

  Prim ve maaş hesaplamasında işe başlama ve emekli olma tarihinin yanı sıra çalışılan yıl sayısı da etkili olur. Örneğin işe başlama tarihiniz 1995, emeklilik tarihiniz 2008 sonrası ise ödediğiniz primler yasada değişiklikler olduğu için  farklı oranlarda hesaplanır. 1995 ile 2000 arası için primlerinizin %70’i emekli maaşı hesaplamanıza yansırken, 2000 sonrası için %50 ve 2008 sonrası için ise %37 oranları etkili olur. Prim gün sayısı, prim miktarı, sigortalılık süresi, yaş, hangi iş koluna dahil olduğu gibi farklı unsurlar da maaşı etkileyen diğer etkenlerdir. Tüm bu faktörleri göz önüne alarak ve sizin için özel hazırlanan otomatik hesaplama araçlarını kullanarak emekli olunca ne kadar maaş alacağınızı öğrenebilirsiniz.

  4 A Emeklilik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

  Özel bir şirkette sözleşmeli olarak çalışıyorsanız emeklilik maaşı hesaplama için 4/a grubunun işlemlerini yapmalısınız. SGK’nın sitesi ya da e-Devlet aracılığı ile işlemlerinizi istenilen bilgileri doldurarak kısa süre içinde yapabilirsiniz. TC kimlik ve SSK Sicil numarası, nüfusa kayıtlı olunan il, doğum tarihi ve baba adı bilgileri işlem sırasında doldurulan formda sizden istenir. Sicil numarasını bilmiyorsanız e-Devlet > SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi adımları ile bunu kolayca öğrenmeniz mümkündür. 4/a emeklilik maaşı hesaplama formunda belirlenen uygun yerlere bilgilerinizi doğru bir şekilde yazarak gelecekteki maaşınızı öğrenebilirsiniz. Emeklilik maaşı hesaplama için tüm formu doldurduktan sonra “Sorgula” butonuna basmanız yeterlidir.

  4 B Emeklilik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

  Kendi mesleğinizi yapıyorsanız yani özel bir şirketten bağımsız olarak çalışıyorsanız 4/b grubu emeklilik maaşı hesaplama işlemlerini yapmanız gerekir. Halk arasında yaygın şekilde Bağ-Kur olarak bilinen 4b’li serbest çalışanlar da internetten kolaylıkla emeklilik maaşı hesaplaması yapabilir. Şahıs şirketi ve serbest meslek çalışanları bu gruba dahildir. SGK emekli maaşı hesaplama sayfası ve e-Devlet Portalı bu işlem için kullanılabilir. TC kimlik numarası, çalışılan kurum bilgisi, esnaf – tarım seçimi, güvenlik kodu gibi bilgileri formdaki uygun yerlere yazarak 4b emeklilik maaşı hesaplamanızı yapabilirsiniz.

  4 C Emeklilik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

  Devlet memuru olarak emekli olacaksanız 4c emeklilik maaşı hesaplama işlemlerini uygulamanız gerekir. Halk arasında Emekli Sandığı olarak bilinen 4C grubu emeklilik maaşı hesaplama işlemleri de e-Devlet ve SGK resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Doğum tarihi, cinsiyet, 23.05.2002 tarihi ve öncesindeki 4A prim bilgileri, 4B prim bilgileri ve 4C hizmet süresini formdaki gerekli alanlara girebilirsiniz. Ardından Hesapla butonuna bastığınızda işleminiz sistem tarafından otomatik yapılır. Emeklilik maaşı hesaplama işleminin sonunda gelecekteki emekli aylığınızın ne kadar olacağını öğrenebilirsiniz.

  BES Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

  Devlet destekli özel bir emeklilik sistemi olan BES katkı paylarının ileride size hangi miktarda geri döneceğini merak ediyor olabilirsiniz. BES olarak kısaltılan Bireysel Emeklilik Sistemi özel bir yöntem olduğu için farklı şirketler ile çalışmanız mümkündür. Bu durumda ileride alacağınız emeklilik maaşı ya da toplu şekilde alabileceğiniz birikimin hesaplamaları farklılık gösterir. Şirket özelinde yapılan hesaplama size en doğru sonucu verecektir. Ayrıca BES bütçeye göre farklı katkı payları ödeme imkânı sunan bir sistemdir. Ödenen katkı payı  ve bu miktara göre verilen devlet desteği değişkenlik göstereceğinden elde edeceğiniz birikim de buna bağlı olarak değişir.

  BES emeklilik maaşı hesaplama işlemine geçmeden önce konu hakkında bazı durumların açıklanması gerekir. BES parası yani emekli olduğunuz zaman sistemden alacağınız miktara “katkı payı” adı verilir. Sistem temelde aylık olarak yıllar boyu birikim yapmak ve bu birikimlerin yatırımlar ile artması üzerine kuruludur. Sisteme her ay düzenli olarak ödeme yapmanın yanı sıra firma ve kişi bütçesine göre 3 – 6 aylık ödeme planları da çıkarılabilir. 10 yıl sistemde kalır, ödemeleri düzenli olarak yapar ve 56 yaşından önce sistemden çıkmazsanız neredeyse hiçbir kesinti olmadan devlet desteği de dahil olarak katkı payınızı (BES maaşı) alabilirsiniz.

  BES emekli maaşı hesaplanırken sistemde ne kadar kaldığınız, ödediğiniz katkı payı miktarı gibi unsurlar dikkate alınır. Stopaj, katkı payı ve devlet desteği kesinti oranları için Bireysel Emeklilik Sistemi sayfamızı inceleyebiliri, daha detaylı bilgi edinmek isterseniz bize Bireysel Emeklilik Başvuru sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.axasigorta.com.tr

  Emekli olunca ne kadar aylık alırım?

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  Yaşlılık Aylığı

  Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.

  Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

  Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
  Buna göre;

  8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

  8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

  - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

  - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

  - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

  malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

  8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

  4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci


  - 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

  - 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

  - 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

  - 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

  - 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

  - 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

  - 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

  halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

  8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

  -Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

  -Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak
  şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

  -30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

  5510 sayılı Kanuna göre;

  -01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,

  -01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak

  yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.


  Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.

  Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.

  Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.

  Şöyle ki;
  Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.


  Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.


  Ne Zaman Emekli Olabilirim?

  Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

  https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

  Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

  Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
  Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

    Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

  https://www.turkiye.gov.tr/

  Kimler Başvurabilir?

  Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

  Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  -Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
  - Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

  Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

  Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

  SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

  http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS

  Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir. 

  https://www.turkiye.gov.tr/

  İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

  Bankalar ile PTT arasında imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmektedir.

  Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

  Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

  Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.


  Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

  Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
  Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

  Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “www.turkiye.gov.tr” adresinden başvuruda bulunabilinir.

  Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

  Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecekdilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

  Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

  Aylık Ödenen Bankalar

  1.Akbank T.A.Ş.

  2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

  3.Alternatifbank A.Ş.

  4.Anadolubank A.Ş.

  5.Burgan Bank A.Ş.

  6.Denizbank A.Ş.

  7.Fibabanka A.Ş.

  8.QNB Finansbank A.Ş.

  9.HSBC Bank A.Ş.

  10.ICBC Turkey Bank A.Ş.

  11.ING Bank A.Ş.

  12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

  13.Odea Bank A.Ş.

  14.Şekerbank T.A.Ş.

  15.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

  16.Turkish Bank A.Ş.

  17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

  18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

  19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

  20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.

  21.Türkiye İş Bankası A.Ş.

  22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

  23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

  24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

  25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

  26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

  Yazı kaynağı : www.sgk.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap