Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2021 bursluluk sınavı sonuçları doğru yanlışları öğrenme

  1 ziyaretçi

  2021 bursluluk sınavı sonuçları doğru yanlışları öğrenme Ne90'dan bulabilirsiniz

  2021 İOKBS bursluluk sınavı sonucu öğren | Bursluluk sınavı sonucu nereden öğrenilir?

  2021 İOKBS bursluluk sınavı sonucu öğren | Bursluluk sınavı sonucu nereden öğrenilir?

  2021 İOKBS bursluluk sınavı sonucu öğren | Eğitimlerini maddi anlamda daha rahat idame ettirebilmek için binlerce öğrenci MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katıldı. 2021 yılı İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapıldı. Sınavın üzerinden haftalar geçti. Binlerce öğrencinin merakla beklediği gün geldi çattı. MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonucunun açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki bursluluk sınavı sonucu nereden öğrenilir? 2021 bursluluk sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

  İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS sınav sonucu merak ediliyor. Eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler hayat pahalılığının arttığı şu günlerde çeşitli burs imkanlarını kovalıyor. Devletin verdiği bursu alabilmek için de yüz binlerce öğrenci 2021 yılında yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girdi. 5 Eylül'da yapılan sınavın sonuçları ise merakla bekleniyor. MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

  Bursluluk sınavı sonucu nereden öğrenilir?

  İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 18 Eylül'de çıklanacak. Sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

  2021 İOKBS bursluluk sınavı sonucu öğren

  İOKBS bursluluk sınavı sonucu sorgulama ekranına ulaşmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız.

  İOKBS bursluluk sınavına kaç kişi girdi?

  2021 yılında İOKBS bursluluk sınavı bir çok sınav merkezinde yapıldı. 5 Eylül 2021'de yapılan sınava katılan kişi sayısı belli değil. Sınava 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı tahmin ediliyor. 2020 yılında yapılan İOKBS bursluluk sınavı ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi. 2020 yılında 230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.

  İOKBS burs kontenjanı

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

  a) %10'u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
  b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
  çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
  c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
  ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

  2021 İOKBS bursu ne kadar?

  Parasız yatılılık veya bursluluk sınavı (İOKBS) ile binlerce öğrenciye burs ve yatılı eğitim imkanı sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanma isteyen adaylar her yıl yapılan Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursluluk sınavında ter döküyor. Binlerce öğrenci ve veli İOKBS bursunun 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Geçen sene 310 TL olan İOKBS bursunun 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor. Sınava girererek İOKBS bursunu almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri her ayın 15'ine kadar yapılıyor.

  İOKBS sınavının değerlendirilmesi

  Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

  a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

  b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

  c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

  ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

  d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

  e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

  f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

  g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

  ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

  ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  İOKBS burs başvuru şartları neler?

  Başvuru şartları şu şekilde:

  a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

  c) Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak, ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

  d) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

  .

  Yazı kaynağı : www.timeturk.com

  2021 İOKBS sonuç sorgulama ekranı: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

  2021 İOKBS sonuç sorgulama ekranı: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

  Bursluluk sınavı sonuçları, sınava katılan 5,6,7,8, hazırlık, 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri ve aileleri tarafından heyecanla bekleniyor. 2021 İOKBS sonuçları elektronik ortamda açıklanırken, isteyen veliler, öğrencinin okul müdürlüğüne başvuruda bulunarak imza karşılığında sınav sonuç belgesini alabilecek…

  BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

  Bursluluk sınavı sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü itibariyle henüz açıklanmadı.

  BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2021 Devlet Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül Salı günü http://www.meb.gov.tr/ interbet adresi üzerinden açıklanacak.

  2021 İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  2021 İOKBS BURSU NE KADAR?

  Milli Eğitim Bakanlığı Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavında (İOKBS) başarılı olan binlerce ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisine eğitim hayatında maddi destek olması amacıyla burs veriliyor. 2021 İOKBS bursu geçtiğimiz yıl 310 TL idi. Ancak 2021’de bu ücretin zamlı olması bekleniyor.

  2021 İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

  Bursluluk sınavına katılıp başarılı olan öğrenciler, her ayın 15’ine kadar burs ödemesini alıyor.

  İOKBS bursluluk sınavı kontenjan dağılımı

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

  a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

  b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

  çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

  d) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  MEB duyurdu: Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları açıklandı! MEB Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı! - Son Dakika Spor Haberleri

  MEB duyurdu: Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları açıklandı! MEB Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı! - Son Dakika Spor Haberleri

  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

  a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

  b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

  c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

  ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

  d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

  e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

  f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

  g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

  ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

  ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap