Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  4. sınıf fen bilimleri maddenin ölçülebilir özellikleri

  1 ziyaretçi

  4. sınıf fen bilimleri maddenin ölçülebilir özellikleri Ne90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Anlatımı

  4. Sınıf Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Anlatımı

  Bu yazıyı okuduğunuzda Beş duyu organımızı kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklayacak, Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini tanıyarak bunlara örnekler verecek, Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçecek, Madde ve cisim arasındaki farkları açıklayacak, Saf madde ve karışımları tanıyarak karışımları ayırma yöntemlerini keşfedecek, Karışımları ayırmanın ekonomik değeri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.4. Sınıf Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Anlatımı, Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Anlatımı,4. Sınıf Fen Bilimleri konu anlatımı

  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

  Kütle ve hacim, maddenin ölçülebilen özelliklerindendir.

  Kütle

  Maddelerin ölçülebilir özelliklerinden biri, maddenin miktarıdır. Maddenin değişmeyen miktarı kütle olarak ifade edilir. Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Baskül ve elektronik terazi ile de kütle ölçülebilir. Kütlenin birimi gram ya da kilogramdır. Gramg” ile kilogram ise “kg” ile simgelenir. 1 kg 1000 g’a karşılılık gelir.

  Kütle, dünyanın herhangi bir yerinde ya da uzayda ölçülebilse bile değişmez, değeri hep aynı kalır. Maddelerin kütleleri birbirinden farklılık gösterebilir.

  Sıvı bir madde eşit kollu teraziye konduğunda buradan dökülebilir.Önce sıvının konacağı kap boş olarak tartılır. Buna kabın darası adı verilir. Daha sonra kütlesi ölçülecek olan sıvı bu kaba konarak kütle tekrar ölçülür. Bu kütle brüt kütledir. Brüt kütleden darayı çıkardığımızda geriye kalan net kütle tartılan sıvının kütlesidir.

  Hacim

  Kütlesi olan her madde boşlukta bir yer kaplar. Maddenin uzayda kapladığı bu yer hacim olarak adlandırılır. Hacim, litre veya metreküple ifade edilir. Bir metreküp 1000 litreye, 1 litre 1000 mililitreye eşittir. LitreL”, mililitremL” simgesiyle gösterilir.

  1 L = 1000 mL

  Sıvıların hacimleri dereceli silindir ile kolayca ölçülebilir. Ancak aynı şey katı maddeler için geçerli değildir. Bu nedenle taş, ceviz, tabak gibi katı maddelerin hacmi biraz daha farklı şekilde ölçülür.

  Katı maddelerin hacmini ölçerken ise sıvı maddelerin hacminden yararlanırız.

  Çevremizde birçok madde vardır. Maddeler katı, sıvı veya gaz hâlde olabilir. Bunlardan bazıları renksiz, bazıları kokusuzdur. Hangi özellikte olursa olsun tüm maddelerin belirli bir kütlesi ve hacmi vardır.

  Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

  Maddeler kütle ve hacim açısından ölçülebilir varlıklardır. Aynı zamanda bu varlıkların farklı kütle ve hacimleri bulunur. Böylece farklı ölçümler yapılarak maddeler günümüzde değişik alanlarda kullanılır. Şimdi kütle ve hacmin ne olduğuna bakalım ve nasıl ölçüldüklerini inceleyelim 

   Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

   Öncelikle maddeleri ölçebilmek için bazı araç ve birimler kullanırız.

   - Kütlemizi ölçebilmek için kilogram kullanılır.

   - Uzunluk ölçümü yapabilmek için ise metre kullanılır.

   - Sıvıları ölçmek amacıyla ise litre kullanırız.

   Maddenin farklı halleri bulunur. Bu haller içerisinde katı hali, sıvı hali ve gaz hali yer alır. Bütün bu madde hallerinin ölçümleri yapılabilmektedir. Bunu yapabilmek için ise maddelerin kütle ve hacminden faydalanılır.

   Kütle: Bütün nesnelerin sahip oldukları madde miktarı kütle olarak bilinir.

   - Kütle hem eşit kollu terazide hem de elektronik terazide ölçülebilmektedir.

   - Kütle her yerde her zaman aynıdır ve değişmez.

   - Kütle birimi gram (g), kilogram ise (kg) şeklinde ifade edilir.

   1 kg = 1000 g

   Not: Maddelerin boyutları aynı olsa bile kütleleri farklı olabilir. Mesela aynı boyutta tahta ve demir elimize aldığımızda, tahtanın hafif olduğunu anlarız. Çünkü demir parçasının kütlesi tahta parçasının kütlesinden fazladır.

   Sıvıların Kütle ölçümü: Sıvının kütlesini ölçebilmek için sıvı bir kaba konur. Bu doğrultuda ölçüm yapıldığı zaman sıvı ile beraber kabın ölçüsü ortaya çıkar. Bu doğrultuda kabın toplam kütleden çıkarıldığı zaman geriye suyun ağırlığı kalır.

   Gazların kütle ölçümü: Diğer maddeler gibi gazların da kütlesi bulunur. Bu konuda bazı yöntemler ele alınarak gazların kütlesi ölçülebilir. Örneğin patlak bir topun kütlesini ölçtükten sonra şişirilmiş bir topun kütlesini ölçerek, içindeki gazın kütlesi bu şekilde aradaki farktan anlaşılabilir.

   Hacim: Maddelerin boşlukta kapladığı alanı hacim denir.

   Not: Gazların herhangi bir belirli hacimleri bulunmaz. Bulundukları ortamı tamamen kaplar ve nerede olursa olsun bunu gerçekleştirir.

   Sıvının hacmini şu yöntemler ışığı altında ölçebiliriz.

   - Sıvıların hacmini dereceli silindir kullanmak suretiyle ölçebiliriz.

   - Dereceli silindir üzeri eşit aralıklarla ile çizilmiş olan bir kap çeşididir.

   - Kabın içine konmuş olan sıvı kabın belli bir seviyesine kadar ulaşır. Bu seviye itibariyle ortaya çıkan miktar üzerinden sıvının hacmi ölçülür.

   - Sıvıların hacmini ölçebilmek için bu konuda mililitre (ml) Litre (L) değerlendirilir.

   Katıların hacminin ölçümü: Katıların hacmini ölçerken sırasıyla şu aşamaları gerçekleştiririz.

   - Katıların hacmi genelde dereceli silindir ile beraber, içerisinde bulunan sıvı yardımıyla ölçülür.

   - İlk olarak silindiri bir miktar sıvı konur ve daha sonra bu sıvının miktarı kaydedilir.

   - Bu silindirin içerisinde daha sonra birkaç cisim atılır ve yeniden oluşan sıvı miktarı kaydedilir.

   - Ardından ikinci ölçümden bir ölçüm çıkarılır.

   - İşte böylece aradaki fark ile katı bir cismin hacmini ölçmek mümkün.

   O şekilde siz de farklı denemeler yapabilir ve maddenin ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda verilen örnekleri ele alarak değişik denemeler gerçekleştirmeniz. Aynı zamanda hem kütle hem de hacim üzerinden madde ölçülü konusundaki tüm bilgileri iyi bilmeniz gerekmektedir.

   Not: Işık, ısı ses, elektrik ya da gölge gibi madde olmadıklarından dolayı bu varlıkların kütle ve hacmi bulunmaz. Bu sebepten dolayı kütle ve hacim açısından ölçümleri yapılamaz. Ayrıca şeker ve tuz gibi maddeler su içerisinde eridiği için, bu maddeleri suyun içine atarak ölçümünü gerçekleştiremeyiz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  4. Sınıf Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Özeti

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap