Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  4. sınıf metin türleri konu anlatımı eğitimhane

  1 ziyaretçi

  4. sınıf metin türleri konu anlatımı eğitimhane Ne90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Türkçe Metnin Bölümleri M 15 Konu Anlatımı

  3. Sınıf Türkçe Metin Türleri Konu Anlatımı

  Metin Türleri / Yazı Türleri - 4. Sınıf Konu Anlatımı | DilBilgisi.net

  Metin Türleri / Yazı Türleri - 4. Sınıf Konu Anlatımı | DilBilgisi.net

  Bir zamanlar yurdumuzda
  Bir başka devlet varmış,
  Başındaki padişah
  Ne isterse yaparmış.

  Millet onun yanında
  Köle imiş, kul imiş,
  Türklerin vatanında
  Yıllar sürmüş bu gidiş.

  Vatan kalmış bakımsız
  Millet fakir perişan
  Sönüp gitmiş eski hız
  Yurda saldırmış düşman.

  Atatürk padişaha
  Düşmana karşı durmuş,
  Yurdumuzu kurtarmış
  Cumhuriyeti kurmuş.

  İ. Hakkı TALAS

  Yazı kaynağı : www.dilbilgisi.net

  4. Sınıf Türkçe Metin Türleri konu anlatımı

  4. Sınıf Türkçe Metin Türleri konu anlatımı

  2 farklı grup üzerinden ele alacağımız metin türleri dil bilgisi konuları içerisinde yer alır. Günlük hayatımızda kullandığımız düz yazı ile beraber şiirler metin türleridir. Şimdi bu Metin türlerinin özelliklerine bakacağız ve nelere ayrıldıklarını inceleyeceğiz.

   Metin Türleri

   Düz yazı ve şiir olmak üzere iki değişik grup üzerinden ele alınan metin türleri, Türkçenin en önemli konuları içerisinde yer almaktadır. Şimdi öncelikle düz yazıyı ele alalım ve ne olduğunu öğrenerek inceleyelim.

   Düz yazı

   Duygu ve düşüncelerin ahenk ve uyak olmadan cümlelerle anlatılması düz yazıdır. Yazdığımız öyküler, mektuplar ya da ev ödevleri düz yazı olarak bilinir. Aynı zamanda Okuduğumuz kitaplar, gazeteler ve dergiler ya da konuşurken kullanmış olduğumuz dil dahi düz yazı olarak geçmektedir. Bunlar kendi içerisinde kategorilere ayrılır. Şimdi bunları incelerek neler olduklarına bakalım.

   Masal: Olağanüstü insanların yer aldığı ve olağanüstü olayların anlatıldığı, zaman ve yer kavramı belli olmayan hayali olaylara masal denir. Masalın birçok farklı özelliği bulunmaktadır.

   - Masal mutlaka eğitici ve öğretici olmalıdır.

   - Masallar gerçeği yansıtmaz.

   - Masallarda olağanüstü karakterler vardır.

   - Masallar tekerleme ile başlar.

   - Masallarda yer ve zaman kesinliği yoktur.

   - Cinler, periler, devler ya da hayvanlar masallarda yer alır.

   - Masallarda kötüler cezasını alır ve iyiler kazanır.

   - Masallar evrenseldir ve mesaj içerir.

   Fabl (Öykünce): İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan özellikleri verilerek, başlarından geçen olaylar ile insanlara ibret vermek amacıyla yazılmış kısa yazılardır. Aynı şekilde fabl yine birçok özelliğe sahiptir.

   - Fabl mutlaka ders verme amacı güder.

   - Genel olarak bitkiler ve hayvanlar konuşturulur.

   - Bu yazılar içerisindeki hayvanlar tıpkı insanlar gibi konuşur, insanlar gibi düşünür ve insanlar gibi davranır.

   Hikaye (Öykü): Olmuş ya da olabilecek bazı olayları ele almak suretiyle, planlanmış bir biçimde yer ve zaman belirterek hazırlanan yazın türüne hikaye denmektedir. En çok ele alınan metin türleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda birçok özelliği bulunduğunu söylemek mümkündür.

   - Yaşanabilir ya da yaşanmış olayları ele alır.

   - Kısa bir zaman dilimini anlatır.

   - Olaylar üzerinden yer ve zaman bellidir.

   - Karakter sayıları azdır.

   - Roman türüne göre daha kısa eserlerdir.

   - Başlangıçtan sona doğru giden olayların anlık parçaları ele alınır.

   Görmüş olduğumuz gibi metin türleri içerisinde yazılı metinler bunlardır. Günlük yaşantımızda hem konuşurken hem de yazarken bunları çok sık kullanırız. Aynı zamanda kitaplarda ya da birçok dergi ve gazete de bunlara şahitlik ederiz.

   Şiir

   Düşünce ve duygu ile beraber hayallerin belirli bir düzen içerisinde, ahenk ve uyum ile çekici bir dil eşliğinde mısralar üzerinden aktarılmasına şiir denir. Şiirde duygu en önemli unsurdur. Aynı zamanda şiir içerisinde düşünce ve hayal vardır.

   Daha çok, ‘sanatsal’ yönü ağır basan metin türüdür. Aynı şekilde belli bir ölçüsü ve planı bulunsa bile her kafiyeli yazı şiir olamaz. Özellikle şiirde sözcükler büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda şiir içerisinde sözcükler belli bir ahenk oluşturmak suretiyle bir araya getirilir.

   - Her şiirin bir başlığı bulunur ve mutlaka şiir ile bağlantılı olmalıdır. Şiirde yazılan her bir satır için dize (mısra) denmektedir.

   - Dört dize halindeki kümeler kıta (dörtlük) şeklinde bilinmektedir. Ayrıca iki dizeden oluşmuş kümeler ise beyit olarak bilinmektedir.

   Ayrıca şiirleri söyleyen kişilere şair denmektedir. Eğer kişi halk şiiri yazıyorsa ve bunu çalıp söylüyorsa bu kişiye de ozan denir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  4. sınıf metin türleri konu anlatımı - Metin türleri nelerdir?

  4. sınıf metin türleri konu anlatımı - Metin türleri nelerdir?

  4. sınıf Türkçe metin türleri konusu iki farklı başlıkta ele alınmıştır. Dil bilgisi konuları arasında yer alan metin türleri hikaye ve şiir olarak ikiye ayrılır. Şiir ve hikaye günlük hayatımızın da vazgeçilmezi olan iki edebi tür arasında önemli bir yere sahiptir. Bu yazımızda 4. sınıf metin türleri konu anlatımını detaylıca işleyeceğiz.

  METİN TÜRLERİ NELERDİR?

  Metin türleri kendi arasında şiir ve hikaye olarak ikiye ayrılırken, bu kategoriler de kendi içerisinde farklı kollara ayrılır.

  Düz yazı: Düz yazı herhangi bir ahenk ya da uyak kullanımına gerek kalmadan kişilerin düşüncelerini ve duygularını aktardığı yazı biçimidir. Düz yazı hikayeler, romanlar, gazete yazıları olarak karşımıza çıkar. Günlük konuşma dili de düz yazı örneklerinden biridir.

  Masal: Masallarda düz yazı yöntemi ile olağanüstü durumlar aktarılır. Bu yazı dilinde her şey abartılabilir ve hayali kavramlara sıklıkla yer verilir. Masalların öğretici ve eğitici özellikleri bulunur ancak gerçek olayları işlemezler. Genel olarak tekerleme ile giriş yapılır. Zaman ve mekan kavramında netlik aranmaz. Masalların sonunda her zaman iyiler kazanır.

  Fabl: Öykünce olarak da bilinen bu kısa düz yazılar ibretlik öykülere yer verir. Fablların da eğitici ve öğretici yönü vardır. Karakterler hayvanlardan meydana gelir.

  Hikaye: Düz yazının en çok kullanıldığı öykü türünde zaman, mekan ve kişi kavramı bellidir. Uzun zaman dilimlerini anlatmaz. Ele alınan olaylar ya yaşanmış ya da yaşanabilecek olarak olarak kullanılır. Romana göre daha kısa ve az karakter ile olay örgüsü okuyucuya sunulur.

  Şiir: Şiir düz yazının aksine bir ahenk ve uyak ile yazılır. Şiirde önemli olan duygu ve bu duygunun aktarılmasıdır. Şiirlerde gerçekliğin yanı sıra hayal ürünü ifadeler de kullanılır. Şiirde sanat amacı daha baskın olsa da toplum için yazılan şiirler de bulunur. Şiiri meydana getiren satırlara mısra denilir ve bu satırlar bir uyum içinde olmalıdır. Bir metnin şiir olarak kabul edilmesi için en az 4 mısradan oluşması gerekir. Şiir yazan kişiye de şair ismi verilir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap