Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 63 cevapları

  1 ziyaretçi

  5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 63 cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 5. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 ve 63’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları konusunda Kendimi Değerlendiriyorum isimli konuyu cevapladık.

  5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-62-63.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

  5.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63. Sayfa Cevapları KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

  A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

  ( Y ) 1. Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.
  Sümerlilere aittir

  ( Y ) 2. Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür.
  Cevap: Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Çatalhöyük’tür ancak Çatalhöyük Mezopotamya’da değil, İç Anadolu’da bulunmaktadır.

  ( Y ) 3. Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.
  Frigler Batı Anadolu’da kurulmuştur.

  ( D ) 4. İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler.

  ( D ) 5. Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir.

  ( D ) 6. El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.

  ( D ) 7. Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.

  ( Y ) 8. Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.
  Her yörenin kendine özgü halk oyunları vardır.

  ( Y ) 9. Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez.
  Değişimlere tabiidir.

  B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

  1. Ticaretin artmasıyla ………Lidyalılar……………. parayı kullanmaya başladılar.

  2. Düşünce özgürlüğüne önem veren ………İyonlar……………. döneminde önemli düşünürler yetişti.

  3. Arkeoloji müzelerinde Anadolu medeniyetlerine ait …tarihi eserler………. bulunmaktadır.

  4. Ülkemizde bulunan ……Doğal varlıklar…………. arasında milli parklar da yer alır.

  5. Halk oyunlarında oyuncular ………geleneksel……………. giysiler giyerler.

  6. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ………bayram……………. günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.

  7. Kahve kadar çok tükettiğimiz …………çay…………………. günün her saati içilebilir.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları

  C. Aşağıdaki tabloda numaralanmış tarihî eser, mekân ve nesneler ile doğal varlıkların numarasını ilgili oldukları yerin başındaki parantezin içine yazınız.
  Cevap: (3,4,6 ) tarihî eser, mekân ve nesneler (1,2,5 ) doğal varlıklar

  D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

  1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki medeniyetlerden hangisine ait bir eser görmüş olamaz?
  Cevap: B

  2. Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır. Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  Cevap: D

  3. Yukarıdaki kültürel ögeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir?
  Cevap: B

  4. Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir?
  Cevap: D

  5. Yukarıdakilerden hangisi kültürümüzün ögelerinden değildir?
  Cevap: C

  6. Yukarıda özellikleri verilen kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: D

  E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

  1. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkılarına örnekler veriniz.
  Cevap:

  – Sümerlerin yazıyı bulması,
  – Lidyalıların parayı bulması,
  – Friglerin çengelli iğneyi bulması,

  – İyonların Artemis Tapınağını keşfetmesi,
  – Urartuların su kanallarını bulması,

  gibi birçok örnekler verebiliriz. Ayrıca Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkıları çoktur. Mesela Bilim, felsefe, sanat, tarih ve matematik gibi birçok katkıları da vardır.

  2. Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî eser ve yapıtlara örnekler veriniz.
  Cevap:

  Doğal varlıklar: Asi nehri, damlataş mağarası, Samandağ sahili..
  Tarihi eserler: Beşikli mağara, Titus tünelleri, Aziz Simon Manastırı..
  Yapıtları: Payas kalesi, Bakras kalesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi..

  3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevrenizin kültürel özellikleri arasında neden benzerlikler ve farklılıklar vardır?
  Cevap: Benzerliklerin olmasının nedeni aynı ülkede olması, farlılıkları ise o yörenin kendine özgü inanışları olmasından kaynaklıdır.

  4. Bizi bir araya getiren kültürel ögelere örnekler veriniz.
  Cevap: Dini ve milli bayramlar 

  5. Kültürel unsurlardan bazıları zaman içinde neden değişim gösterir?
  Cevap: Çünkü gezip gördüğümüz farklı ülkelerdeki kültürlerden etkilenebilir ve bunu kendi kültürümüzde yansıtabiliriz.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62-63. Cevapları E-Kare Yayıncılık

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62-63. Cevapları E-Kare Yayıncılık

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62-63. Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Dünya Değişirken Cevapları

  2. ÜNİTE: TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 57-58-59-60-61-62-63. Sayfa E-Kare Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Yan taraftaki tanımları okuyunuz ve kavramları birer cümle içinde kullanınız
  Cevap:

  Değişim → Geçmişten günümüzde kültürümüzde birçok ögeler değişim gözlemlenmiştir.
  Süreklilik → Geçmişten günümüze süreklilik haline gelmiş bayram geleneklerimiz vardır.

  Yanda verilen tablodaki kültürel unsurların, günümüzde de devam edip etmediği veya değişime uğrayıp uğramadığı konusunda görüşlerinizi belirtiniz
  Cevap: Bayramlardan önce Hacivat ve Karagöz oyunu geçmişte olsa da günümüzde bu özellik körelmeye başlamıştır. Müzik türleri geçmişe göre değişim göstermiştir. Günümüzde radyo yerine dijital platformlar ortaya çıkmıştır.

  Sizce orta oyunu nasıl bir oyundur? Günümüzdeki hangi oyunlar orta oyununa benzemektedir?
  Cevap: Orta oyunu halkın karşısında doğaçlama yaparak insanları güldüren kişilerin oynadığı oyundur. Günümüzde talk showlara benzemektedir.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Yukarıdaki gazete haberini ve kronolojiyi incelediğinizde kadın hakları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  Cevap: Kadın ve erkek arasında olan ayrım ortadan kalkmıştır. Kadınların da söz sahibi olması sağlanmıştır. Kadınların toplumda hor görülmesi engellenmiştir.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Aşağıda verilen tablonun sağ tarafındaki ilgili kutucuğa, eğer söz konusu uygulamalar günümüzde de devam ediyorsa (+), etmiyorsa (–) işareti koyunuz. Uygulamaları, değişim ve süreklilik açısından değerlendiriniz.
  Cevap:

  Yukarıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız

  Tabloda belirtilen konular zaman içinde niçin değişime uğramış olabilir?
  Cevap: Evrensel düzene ayak uydurmak, ekonomik olarak diğer devletler ile iş yapmak için bu değişimler yaşanmıştır.

  Bu konuların zaman içerisinde yeniden değişikliğe uğrayacağını düşünüyor musunuz? Neden?
  Cevap: Çağın gereksinimleri karşılayacak şekilde değişimler gösterebilir. 0

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Yediden yetmişe her yaştan insanın eğitime katılımı hakkında neler düşünüyorsunuz?
  Cevap: Bence ülkenin gelişime olan katkısı bu şekilde gerçekleşir.

  Sizce hiç okula gitmeyen bir kişi, günlük hayatında hangi zorluklarla karşılaşabilir?
  Cevap: Günlük hayatta karşısına çıkabilecek k-sorunlara karşı çözümler üretemez, topluma göre cahil kalır.

  Geçmişten günümüze eğitim alanında kullanılan araç gereçlerden isimlerini bildiklerinizi belirtiniz. Zaman içerisinde eğitim araç gereçlerindeki değişim ve süreklilik hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.
  Cevap: Kitaplar, tahta yerine akıllı kitaplar, akıllı tahta getirilmiştir.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Yaşadığınız yerde ve ülkemizin diğer yerlerinde kullanılan tarım araçları hangileridir?
  Cevap: Traktör, hayvan gücü, biçerdöverler, çeşitli tarım makinaları, su boruları, su pompaları.

  Hem geleneksel hem de modern tarım araçlarının zaman içerisinde kullanımından vazgeçileceğini düşünüyor musunuz? Neden?
  Cevap: Değişim göstereceğini düşünüyorum. Çünkü çağın değişmesiyle ihtiyaç ve gereksinimlerde değiştiği için buna uygun araç gereçler çıkacaktır.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları E-Kare Yayıncılık

  1. Gazetelerdeki hangi unsurlarda değişiklik olmuş, hangilerinde olmamıştır?
  Cevap: Gazetelerde harf inkılabı ile alfabe değişmiş, daha sonra dijital ortama geçilmiştir.

  2. Zaman içerisinde meydana gelen bu değişim ve sürekliliği neye bağlıyorsunuz?
  Cevap: Cağın gelişimi ve değişimi ile gereksinimler değişmiş, teknoloji gelişerek kullanılan ürünler yaşam tarzları da değişmiştir. Değişimlere göre de yaşam da değişmiştir.

  Kültürel unsurların değişime uğramasının veya süreklilik göstermesinin sebepleri neler olabilir?Süreklilik göstermesi ise belli değerler düğünler, adetler ile süreklilik gösterir.
  Cevap: Kültürel unsurların yaşamın değişmesi ile değişime uğramaktadır.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Görsel özetleyicide verilen boşlukları uygun ifadelerle dolduralım
  Cevap:

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap