Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 126 8 etkinlik cevapları

  1 ziyaretçi

  5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 126 8 etkinlik cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126

  5. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  Boğaç Han Metni Cevapları

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 118 Cevabı

  HAZIRLIK

  1. İsminizin size nasıl verildiği hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız

  Metni vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

  Okuma sırasında 1 ve 2 numaralı yerlerde durarak 1. etkinlikteki soruların cevaplarını tahmin ediniz.

  1. ETKİNLİK

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 123 Cevabı

  Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.

  Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?

  Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?

  2. ETKİNLİK

  Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahmininizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

  HAMLE:

  Tahminim:  Atak.

  Sözcük Anlamı: ileriye doğru atılma

  Cümlem: Maçı kazanmak için bir hamle yapmıştı.

  MEYDAN:

  Tahminim: Herhangi bir etkinlik için toplanılan yer, köylerde merkez yer.

  Sözcük Anlamı: bulunulan yer ve çevresi, ortalık

  Cümlem: Meydanda kimsecikler yoktu.

  KABİLE:

  Tahminim: Eskiden ilkel şekilde yaşayan toplumlara verilen ad.

  Sözcük Anlamı: Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.

  Cümlem: Onun kabilesi çok ünlüydü

  KUDRET

  Tahminim: Güç, güçlü olma.

  Sözcük Anlamı: erk, erke, güç.

  Cümlem: O adam çok kudretli biriydi.

  3. ETKİNLİK

  “Boğaç Han” adlı metni olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz.

  Yer:  Orta Asya’da Türklerin Ana Yurdu olan topraklar

  Zaman: Geçmiş zaman, Orta Asya’da Türklerin egemen oldukları yıllar

  Olay: Boğaç Han’ın Boğa ile güreşmesi, boğayı yenerek ad alması

  Şahıs ve varlık kadrosu: Boğaç Han, üç arkadaşı, Dede Korkut, dövüşü izleyenler, Boğa, Sultan.

  4. ETKİNLİK

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 124 Cevabı

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

  1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?

  2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?

  3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?

  4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?

  5) Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır?

  5. ETKİNLİK

  Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız nasıl kurgulardınız?

  Benim kahramanlarım: Boğaç Han’ın bir kankisi olurdu. Adı Volkan Han olurdu.

  Olayın geçtiği yer: Olayı Edirne’de yaşatırdım. Çünkü orada asırlardır yapılan Kırkpınar güreşleri hala yapılmaktadır.

  Olay: Olayın örgüsüne belki heyecan olsun diye bir de ayı eklerdim ha bir de aşk olmazsa olmaz Boğaç Han’ın aşık olacağı bir de güzel Hatun eklerdim.

  6. ETKİNLİK

  Bir gazeteci olduğunuzu düşününüz. Dede Korkut ile röportaj yapmak için sorular oluşturunuz. Dede Korkut’un vermiş olabileceği cevapları araştırma sonuçlarınızdan yararlanarak arkadaşlarınıza sununuz.

  Soru 1: Bu kadar bilgiyi nasıl elde etmiştir?

  Bu kadar bilgiyi yaşamda edindiği tecrübelerden elde etmiştir. 

  Soru 2: Kendi çocukları olmuş mu olmuşsa ne ad vermiş onlara?

  Obadaki herkes onun manevi çocuğudur. Bütün çocukların Atası Dedesidir o. Bu bile yeter ona.

  Soru 3- Dede Korkut bu kadar bilgiliyse niye onu Hakan veya Han yapmamışlar?

  Çünkü onun mal da mülk de tahtta gözü yoktur. Onun için en önemli şey halkının mutluluğu bağımsızlığıdır. 

  7. ETKİNLİK

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 125 Cevabı

  Çakıp; her kabilenin başta gelenlerini, yakınlarını, bilgili ak sakalları özellikle ziyafet sofrasında alıkoymuş her birine elbise giydirdi. Çocuğunu sağ eteğine koyarak hanımım peşine takıp ortaya çıktı. “Sevgili kardeşlerim! Tann’mın verdiği oğluma ad veriniz.” Çakıp, diz üzerine oturup dileği için dua etti. Çocuktan çıkan ışığa bakıp ona layık bir ad bulamayan halk şaşırıp kaldı. Ah, Tanrım! Tam bu sırada beyaz çadıra yırtık deri elbise giyen, elinde beyaz asa tutan, beline çakmak taşı bağlayan, ayağına çarık saran bembeyaz sakallı, ak külahlı derviş içeri girdi. “Millet!” dedi yüzü ışıldayan derviş, şaşkın oturanlara bakarak “Müsaade ederseniz nur yüzlü çocuğun adını ben vereyim.” Onlar da “Olsun, ağzından çıkan kutlu olsun, çocuğun adını sen ver ihtiyar.” dediler. Söylemek benden söz Tanrı’dan. Çocuğun adı Manas olsun. Ulu adına layık bahadır olsun. Beladan uzak dursun. ” dedi.


  Manas Destam

  a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?

  b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?

  c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?

  8. ETKİNLİK

  Kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.

  1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. (b) Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, korkudan ya da üzüntüden mi bilmem.)
  2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. (a) Dede Korkut’un bu hikâyesi-Boğaç Han- Türklerin ad koyma geleneği hakkında bize bilgiler vermektedir. (Ömer Seyfettin))
  3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. (e) İl-köğ-re-tim sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı bu şekildedir.)
  4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. (d) Dur- fiilinden yeni kelimeler türetiniz.)
  5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur. (ç) -lık/-lik ekleri isimden isim yapan; -ımsa, -tır ekleri fiilden fiil yapan eklerdir.
  6. Heceleri göstermek için kullanılır. (c) Gözlüklü sözcüğünün kök ve eklerine ayrılışı şu şekildedir: göz-lük-lü)

  9. ETKİNLİK

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 126 Cevabı

  Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.

  Ben doğduğumda çok açmışım. Derler ki doğar doğmaz anamın sütünü bitirmişim. 5 İnek yetiştirememiş bana sütü. Atasözümüz de ünlüdür ya hani şu Can Boğaz’dan gelir diye olan. Hah işte o atasözünü dedem benim için hep söylermiş. Gel zaman git zaman inekler de yetmemiş komşu mandıralardan manda sütleri de getirtmişler. Bakmış Dedem olacak gibi değil üç süt fabrikasıyla anlaşmış benim adımı da boğazım durmadığı için BOĞAZCAN koymuş.

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

  Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kişiyi tanıtan bir konuşma hazırlayınız.

  Ey dostlar deseler ki bana Osmanlının en büyük hükümdarı kimdir ben hemen Fatih’tir derdim. Çünkü o yapılmaz yapmış alınmazı almıştır. İstanbul’u feth ederek sadece toprak değil sevap ve gönül de kazanmıştır. Bundan dolayıdır ki herkes onun gibi olmalı onu örnek almalı kendini geliştirmeli çok okumalı bir kaç dil bilmelidir. Ancak onun izinden gidenler bu Dünyada yeniden başarı getireceklerdir.

  Tarihî şahsiyetler: Fatih Sultan Mehmet, Uluğ Bey, Nasrettin Hoca, Pirî Reis, Mimar Sinan, Yunus Emre, Kâtip Çelebi.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 4. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 Boğaç Han Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118-123-124-125-126 Cevapları Anıttepe Yayınları

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118-123-124-125-126 Cevapları Anıttepe Yayınları

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118-123-124-125-126 Cevapları Anıttepe Yayınları

  Boğaç Han Metni Cevapları

  4. Tema: Milli Kültürümüz: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125-126 Cevapları Anıttepe Yayınları

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Anıttepe Yayınları

  İsminizin size nasıl verildiği hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Cevap: Aile büyüklerimiz bize isim verirken ülkemizde önemli işlere imza atmış büyüklerimizden isimler verirler. Kimi zamanda Kur’an-ı Kerim’de geçen güzel isimlerden verirler.

  Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız.

  Cevap:
  Türk kültüründe isim verme geleneği
  Geçmişten bu güne kadar Türkler çocuklara isim verme konusuna çok önem vermişlerdir.Eski zaman da bebekler beyaz bir keçeye sarılarak evin kapısından 3,7 veya 9 kere geçirerek bu işlemden sonra isim koyarlarmış.Bunu yaparak bebeğin yaşamı boyunca temiz ve uzun ömürlü bir şekilde yaşaması beklenirmiş.

  Türklerde isim genellikle baba tarafından verilirmiş.Dede Korkut hikayelerine göre bebeklere isim veren bir Korkut Ata diye biri varmış.Bebek doğunca geçiçi olarak isim verilir ve asıl isimlerini savaştaki kahramanlıklarına göre verirlermiş

  Günümüzde ise artık anne ve baba ortak olarak isim vermektedir.Ailenin büyüğü bebek doğduktan sonra kucağına alıp sol kulağına kamet getirir ve sağ kulağına ise ezan okur. 3 kere bebeğin sağ ve sol kulağına ismini tekrar eder. ve böylece isim verilmiş olur.

  Dede Korkut’un, Türklerin Şamanizm’e inandığı dönemde Şamanlara kopuz çalmayı öğreten, adeta Şamanların hocası konumunda olduğu söylenmektedir. Türklerin Müslüman olduğu dönemde de Müslümanlığı kabul ederek halka yol gösterdiği kayıtlarda yer almaktadır. Bu anlatıların büyük kısmına Dede Korkut hikayelerinde geçen ifadelerden yola çıkılarak varılmıştır.

  Dede Korkut Hikayelerinde Türklerin yaşayış biçimlerinden gelenek ve göreneklerine kadar pek çok olay anlatılır. Bu olayların kiminde Türklerden Şamanizm’e inanan bir topluluk, kiminde ise Müslüman bir topluluk olarak bahsedilir. Dede Korkut Hikayeleri asırlar boyunca dilden dile anlatılarak aktarılmıştır. Hikayelerin 15. yüzyılda yazıya döküldüğü ve kayıt altına alındığı düşünülmektedir.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Anıttepe Yayınları

  Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.

  Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?
  Cevap: Güreştirmek için getirmiş olabilirler

  Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?
  Cevap: Boğaya sopa veya silah tarzı bir malzemeyle karşı koymuş olabilir.

  Soru: Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahmininizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

  meydan

  Tahminim: Bir yerleşim yerinin merkezi, boş ve herkesin bilidği bir alan.
  Sözlük Anlamı: Alan
  Cümlem: Sahildeki Atatürk Medanı’nda insanlar toplanmış konserin başlamasını bekliyor.

  kabile

  Tahminim: Eski göçebe köy grupları, halk topluluğu.
  Sözlük Anlamı: Ortak atadan geldiklerine inanılan, teoplumsa ve ekonomik olarak birbirleri ile hareket eden gelenekçi bir topluluk.
  Cümlem: Kızılderili kabilileri Amerika’nın keşfinden sonra yokoldular.

  oğuz beyleri

  Tahminim: Oğuz Kağan’ın soyundan gelen insanlar.
  Sözlük Anlamı: Türk mitolojisinde Oğuz Kağan olan ve Türklerin atası olarak geçen bir hükümdarın çocukları ve toıunları.
  Cümlem: Oğuz beyleri yıllar sonra bir araya gelip toy düzenlemişlerdi.

  taht

  Tahminim: Hükümdar koltuğu.
  Sözlük Anlamı: Hükümdarların oturmuş olduğu büyükçe ve süslü koltuk.
  Cümlem: Hükümdar toplantı odasına giriş yapıp tahtına oturdu.

  hüner

  Tahminim: Yetenek
  Sözlük Anlamı: Beceri isteyen, ustalık gerektiren.
  Cümlem: Torna ustası o kadar hünerli olmasına rağmen başaramamışken çırağı gelip tek seferde işi yaptı.

  “Boğaç Han” adlı metni olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz.

  Yer: Meydan
  Zaman: Geçmiş zaman
  Şahıs varlık kadrosu :Boğaç Han,Bayındır Han,Dirse Han,Oğuz Beyleri,Dirse Han’ın oğlu,Dede Korkut
  Olay: Dirse han’ın oğlu boğayı yemiyor ve Dede Korkut Dirse Han’ın oğluna Boğaç Han ismini veriyor.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Anıttepe Yayınları

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

  1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?
  Cevap: Aşık oyununu oynuyorlardı.

  2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?
  Cevap: Bir eliyle boğanın alnından iterek çekilmiş ve boğa yere düşmüştür.

  3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?
  Cevap: Dede Korkut vermiştir.Boğaç Han adını.

  4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?
  Cevap: Taht,at,koyun,deve,otağ,elbise

  5) Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır?
  Cevap: İsim verme geleneği

  Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız nasıl kurgulardınız?

  Benim kahramanlarım: Dede Korkut,Boğa,Boğaç Han ve Boğaç Han’ın babası Dirse Han
  Olayın geçtiği yer: Köy meydanı
  Olay: Dirse Han boğayı temizlemeye gider.Boğa hırçınlaşır ve saldırmaya kalkar.Bunun üzerine Dirse Han’ın oğlu babasını kurtarmaya gider ve boğayla kapışır.Boğayı yener bunun üzerine Dede Korkut bu olayı görür ve çocuğa Boğaç Han adını koyar.

  Bir gazeteci olduğunuzu düşününüz. Dede Korkut ile röportaj yapmak için sorular oluşturunuz. Dede Korkut’un vermiş olabileceği cevapları araştırma sonuçlarınızdan yararlanarak arkadaşlarınıza sununuz.

  Soyunuz nereden gelmektedir?
  Cevap: Oğuzların kayı boyundan

  Hikayelerinizde nelerden bahsediyorsunuz?
  Cevap: Türklerin gelenek ve göreneklerini yaşayış biçimlerinden bahsediyorum.

  Sizi önemsemelerinin sebebi nedir?
  Cevap: Bir bilge olduğum için insanlar sorunlarını bana danışırlar.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Anıttepe Yayınları

  Kırgız Türklerinin Manas Destanı’ndan alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.

  a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?
  Cevap: İsim verme geleneğinden bahsedilmiştir.

  b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?
  Cevap: Farklıdır.

  c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?
  Cevap: Kültürel farklılıklar bizim zenginleşmemizi sağlar.

  Kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Anıttepe Yayınları

  Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.

  Bir zaman Moğollar Türk obalarına saldırırlar.Oba da kadın çocuk demeden herkese saldırırlar.Obanın Erkeklerinin çoğu avlanmaya gitmişlerdir.Ve az sayıda erkek vardır.Daha on iki yaşında bir çocuk bu saldırıya baş kaldırır.Kılıcını alarak obasını korumaya çalışır Moğollar çocuğu esir almaya kalkar o vakte kadar obanın erkekleri yetişir eşlerinin çocuklarının yardımına ve kurtarırlar obayı.Dede korkut bunun üzerine o on iki yaşında ki çocuğa Alperen ismini verir.iyi bir savaşçı olacağını gördüğü için.

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

  Tarihî şahsiyetler: Fatih Sultan Mehmet, Uluğ Bey, Nasrettin Hoca, Pirî Reis, Mimar Sinan, Yunus Emre, Kâtip Çelebi.
  Cevap:

  1465 yılında doğmuştur.Hacı Ahmedi’in oğlu ve Türk denizciliği ekolünün ustası Karaman’lı Kemal Reis’in yeğenidir.Asıl adı Muhiddin dir.

  Osmanlı döneminde,1481 yılında Akdeniz’de korsanlık Yapmaya başlayan Piri Reis ve amcası,1491 yılından sonra Sicilya, Sadunya, Korsika adalarına ve Güney Fransa kıyılarına yapılan akınlara katılmışlarıdr.1487-1493 yılları arasında gemilerle Granda’lı Müslümanları İspanya’dan Kuzey Afrika’ya taşımakla görevlendirilmişerdir. Osmanlı da gemi komutanlığını üstlenmiş ve Akdeniz’de yaptığı seyirlerde gördüğü yerleri kaleme alarak Kitab-ı Bahriye ye kaydetmiştir.1513 yılında ilk dünya haritasını çizmiştir. Orjinal çizimin elde bulunan üçte birlik kısmına,dünya çapında önem kazandıran, Kristof Kolomb’un 1498 yılında çizdiği ve hala bulunamamış olan Amerika haritasındaki bilgileri kapsamaktadır.

  Çıktığı son görevde donanmayı bırakıp ganimet yüklü gemiyle Mısır’a döndüğü için hapsedilmiş ve hizmette kusur gerekçesiyle idam edilmiştir.

  Fatih Sultan Mehmet Osmanlı tarihi içindeki en önemli padişahlardan biri olarak öne çıkar. Öncelikle en önemli yaptığı hizmet herkesin de bildiği gibi İstanbul’un fethidir. 1453 yılında yapılmış olan bu fetih hala etkisini sürdürmeye devam eder. Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kapatan bir padişah olarak da bilinir. Üstelik çok genç yaşta olmasına rağmen birçok başarılı fetihler yapmıştır. Yapmış olduğu fetihler onun Anadolu’da daha da çok ilerlemesine ve toprak kazanmasına öncülük etmiştir. Türk tarihi içinde daha birçok ön plana çıkan hükümdar ve sultan olmuştur. Bunlar tarihe damga vurmuştur.

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

  5.Sınıf Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Boğaç Han

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

  1. İsminizin size nasıl verildiği hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Annemin kardeşi 7 yaşındayken balon almaya giderken çukura düşüp vefat ettiği için ismimi Burcu koymuşlar.

  2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız.
  Cevap:

  Türk kültüründe çocuklara isimleri büyük dedelerinden veya ölmüş olan kıymet verdikleri kişilerin isimleri veriliyor.

  Dede Korkut Öykülerinde kişilere isimler savaştaki başarılarından dolayı verilir. Annesinin veya babasının koyduğu isimler geçici isimlerdir.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

  Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.

  Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?
  Cevap: Bence boğayı göstermek için getirmiş olabilir.

  Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?
  Cevap: Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için taşın arkasına saklanmış olabilir.

  Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahmininizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
  Cevap:

  “Boğaç Han” adlı metni olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz.
  Cevap: 

  Yer: Meydan

  Zaman: Yaz mevsimi

  Şahıs ve barlık kadrosu: Boğaç Han, Bayındır Han’ın boğası, üç kabile çocuğu, Direse Han, Dede Korkut.

  Olay: Bayındır Han’ın boğasının meydana getirilmesi, Dede Korkut’un oğlana Boğaç ismini vermesi.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 124 Ders Kitabı Cevapları

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

  1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?
  Cevap: Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda aşık oynuyorlar.

  2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?
  Cevap: Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için boğanın alnına bastığı elini çekmiş ve boğa dengesini kaybetmiştir.

  3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?
  Cevap: Dede Korkut Boğaç ismini vermiştir.

  4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?
  Cevap: Beylik, taht, boynu uzun büyük cins at, on bin koyun, kızıl deve, altın başlı otağ, omuzu kuşlu cübbe elbise vermesini istemiştir.

  5) Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır?
  Cevap: Metinde Türklerin isim verme, beylik verme, hayvanları güreştirme, oyu oynama gelenekeleri yer almıştır.

  Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız nasıl kurgulardınız?

  Benim Kahramanlarım: Boğaç, bir çocuk, boğa 

  Olayın Geçtiği Yer: Bayındır Han’ın otağı

  Olay: Boğa Bayındır Han’a saldırır ve boğaç Bayındır Han’ı kurtarır.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

  Kırgız Türklerinin Manas Destanı’ndan alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.

  a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?
  Cevap: İsmi verme geleneğinden bahsedilmiştir.

  b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?
  Cevap: Aynı değildir. Boğaç Han’a kahramanlık gösterdikten sonra, Manas’a ise ziyafet sofrasında ismi verilmiştir.

  c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?
  Cevap: Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak bir zenginlik kavramıdır.

  Kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.
  Cevap :

  1.b
  2.a
  3.e
  4.d
  5.ç
  6.c

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

  Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.
  Cevap : Oktar Han

  Otağa sladırı olduğu bir dönem otağı okçular ile birlikte savundum. Daha küçğk yaşta olmama rağmen herkesten güzel ok kullanıyordum. Bu yüzden adım Oktar Han oldu.

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
  Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kişiyi tanıtan bir konuşma hazırlayınız.
  Tarihî şahsiyetler: Fatih Sultan Mehmet, Uluğ Bey, Nasrettin Hoca, Pirî Reis, Mimar Sinan, Yunus Emre, Kâtip Çelebi.

  Cevap: Fatih Sultan Mehmet ile ilgili konuşmaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.forumsinif.com/fatih-sultan-mehmetin-kisaca-padisahlik-donemi.html

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap