Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6. sınıf matematik uygulamaları 1. dönem 2. yazılı

  1 ziyaretçi

  6. sınıf matematik uygulamaları 1. dönem 2. yazılı Ne90'dan bulabilirsiniz

  6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022-2023

  6.S�n�f Matematik 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  6.S�n�f Matematik 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  6 s�n�f matematik 1 d�nem 2 yaz�l� sorular� ve cevaplar�

  Matematik dersi ilk d�nem ikinci s�nav� aral�k ay�n�n son haftas� ile ocak ay�n�n ilk haftalar�nda yap�l�yor. Y�netmelik gere�i 6.s�n�f matematik dersinde bir d�nemde iki s�nav yap�l�yor. Yazl� tarihleri , matematik z�mrelerince en az bir hafta �nceden ��rencilere duyurulur. Yaz�l� s�navlar� ortak olarak yap�labilir.� 6.s�n�f matematik 1. d�nem 1. yaz�l� s�nav� z�mre karar� do�rultusunda okul m�d�rl���nce ortak olarak� da yap�labilir. Ortak olarak yap�lan "6 s�n�f matematik 1 d�nem 2 yaz�l� sorular� ve cevaplar�" z�mre ��retmenlerince haz�rlan�r.

  6.s�n�f matematik 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� cevap anahtarl� olarak arad���n�z�n fark�nday�z. Bu �ekilde de sitemizin bu kategorisine ekledi�imiz onlarca g�ncel yaz�l� var. Bu s�navlara dosya arama b�l�m�m�z� kullanarak ula�abilirsiniz. �ndirmesiz ve online olarak s�nav ekledi�imiz 6.s�n�f matematik 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� ��z b�l�m�m�z� ziyaret edebilirsiniz. Bu kategorideki s�navlar� indirmeden online olarak ��zebilirsiniz.

  6. S�n�f Matematik 1. D�nem 2. Yaz�l� Kazan�mlar�

  a) Tam say�lara olan ihtiyac�n fark edilmesine y�nelik �al��malara yer verilir.

  a) �rne�in 6 .2/3 ifadesinin 6 tane 2/3��n toplam� anlam�na geldi�i ve 2/3 . 6 ifadesinin de 6�n�n 2/3 kadar� oldu�u ve bu i�lemlerin ayn� sonucu verdi�i vurgulan�r.

  b) Bir do�al say� 1�den b�y�k bir kesre b�l�nd���nde sonucun bu say�dan k���k bir say�, 1�den k���k bir kesre b�l�nd���nde ise bu say�dan b�y�k bir say� oldu�unu anlamaya y�nelik �al��malara yer verilir.

  b) Devirli ondal�k g�sterimler tan�t�l�r fakat devirli ondal�k g�sterimlerin kesre d�n��t�r�lmesine girilmez.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  6.Sınıf Seçmeli Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

  6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılılar - DersLig

  6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap