Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 111 cevapları

  1 ziyaretçi

  6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 111 cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105-108-110-111. Cevapları Anadol Yayıncılık

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105-108-110-111. Cevapları Anadol Yayıncılık

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105-108-110-111. Cevapları Anadol Yayıncılık

  Türkiye’nin Beşeri Coğrafya Özellikleri Anadol Yayıncılık

  3. Ünite: Yeryüzünde Yaşam 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 105-108-110-111. Sayfa Anadol Yayıncılık

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 105 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

  Kitabınızın 106. sayfasında yer alan haritayı inceleyiniz (Harita 3.22). Ülkemizde yapılan turizm faaliyetlerini harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap:   Ülkemizde nüfus yoğunluğu olan yerlerde turizm sektörü de artış göstermektedir.

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 108 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.23). Ülkemizde yapılan sanayi faaliyetlerini harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap:   Ülkemizde sanayinin en gelişmiş olduğu bölge Marmara Bölgesidir. Nüfus yoğunluğu da bu bölgede fazlalık göstermektedir. Sanayileşme  nüfus arasında doğrudan bir bağlantısı vardır.

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.24). Ülkemizdeki maden ve enerji kaynaklarını harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini  tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Ülkemizde Doğu bölgesinde enerji kaynaklarda azlık görülmektedir. Burada ki azlık nüfusu da etkilemektedir.

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.25). Ülkemizde bulunan akarsu, göl ve barajları harita üzerinde göstererek bunların hangi amaçlarla kullanıldığını tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Ülkemizde bulunan akarsu, göl ve barajlar insanların ve hayvanların ihtiyacı için, aynı zaman da tarımsal faaliyetler için kullnaılmaktadır.

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.26). Ülkemizde ormanların yoğun olduğu ve az olduğu yerleri söyleyiniz.
  Cevap: Ülkemizde Karadeniz, Ege ve Akdeniz  bölgelerinde ormanlık alan  fazlalık göstermektedir. Bunun nedeni Akdeniz ve Karadeniz ikliminin görülmesindendir.

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

  Aşağıda verilen soruların cevaplarını yanlarındaki kutucuklara yazınız. Soruları cevaplarken kitabınızda verilen haritalardan yararlanabilirsiniz.
  Cevap:

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 108-109-110-111. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 108-109-110-111. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 108-109-110-111. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 6. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108-109-110 ve 111’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarka bildirebilirsiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 108-109-110-111. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık konusunda Türkiye’nin Beşeri Coğrafya Özellikleri konularını cevapladık.

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 108-109-110-111. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

  6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 108-109-110-111. Sayfa Cevapları Türkiye’nin Beşeri Coğrafya Özellikleri

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

  Düşünelim Tartışalım

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.23). Ülkemizde yapılan sanayi faaliyetlerini harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Harita’da görüldüğü gibi sanayi faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölge Marmara bölgesidir. Ülkemizdeki en yoğun nüfus dağılımına sahip bölgede Marmara Bölgesi’dir. Bu nedenle nüfus dağılımının sanayileşmeyle doğrudan bağlantısı olduğu söylenebilir.

  Düşünelim Tartışalım

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.24). Ülkemizdeki maden ve enerji kaynaklarını harita üzerinde göstererek bunların nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Aşağıdaki haritada görüldüğü gibi doğu ve kuzey doğu bölgelerinde maden ve enerji kaynaklarının kıtlığı görülebilir. Bu bölgelerde nüfusun az olması bu bilgiyle bağdaştırılabilir.

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

  Düşünelim Tartışalım

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.25). Ülkemizde bulunan akarsu, göl ve barajları harita üzerinde göstererek bunların hangi amaçlarla kullanıldığını tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Bu akarsu, göl ve barajlar ülkemizde tarımsal faaliyetlerde sulama amacıyla kullanılıyor olabilir. Ayrıca insan ve hayvanların temiz su ihtiyacınıda karşılamak amacıyla kullanılıyor olabilir.

  Düşünelim Tartışalım

  Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz (Harita 3.26). Ülkemizde ormanların yoğun olduğu ve az olduğu yerleri söyleyiniz.
  Cevap: Ülkemizde ormanlar Akdeniz ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Karadeniz, Marmara, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi gibi noktalarda yoğun olarak görülmektedir. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise Orman sıklığının azlığı ve bozkır arazilerin olduğu görülebilir.

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

  Sıra Sizde

  Aşağıda verilen soruların cevaplarını yanlarındaki kutucuklara yazınız. Soruları cevaplarken kitabınızda verilen haritalardan yararlanabilirsiniz.

  Ülkemizde yeryüzü şekillerinin engebeli olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu iller hangileridir?
  Cevap: Ülkemizde yeryüzü şekillerinin engebeli olmasından kaynaklı olarak İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde nüfus seyrektir. Bu illere Bayburt, Hakkareti, Kırklareli, Artvin ve Şırnak örnek verilebilir.

  Ülkemizde iklim şartlarının uygun olmasından dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir?
  Cevap: Ülkemizde iklim şartlarının uygun olduğu bölgelerde nüfus oranı çok yüksektir. Bu illere İzmir, Adana, İstanbul, Mersin ve Hatay illeri örnek verilebilir.

  Ulaşım faaliyetlerinin nüfusun dağılışı üzerindeki etkileri nelerdir?
  Cevap: Ulaşım ağı ne kadar kuvvetliyse o bölgede ticari faaliyetlerde o kadar yüksektir. Ticari faaliyetin yüksek olduğu noktalarda nüfus yoğunluğuda o kadar artış gösterir.

  Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı iller hangileridir?
  Cevap: Ülkemizde tarımsal faaliyetler en çok Konya, Aydın, Bursa, Mersin ve Hatay gibi illerde yapılmaktadır.

  Ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı iller hangileridir?
  Cevap: Hayvancılık faaliyetleri ülkemzide Erzurum, Kars, Ankara gibi genellikle Anadolu bölgelerinde gerçekleşir. Ancak Marmara Bölgesi’ndeki Bursa şehri gibi illerde de bu hayvancılık faaliyetlerine rastlanabilir.

  Ülkemizdeki sanayi faaliyetleri nüfusun dağılışı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
  Cevap: Bir bölgede sanayi faaliyetleri ne kadar gelişmiş ise o bölgede istihdamında fazla olacağı için dolayısıyla nüfusta artış gösterir. 

  Ülkemizde madenlerin çıkarıldığı ve bundan dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir?
  Cevap: Ülkemizde yoğun olarak Malatya, Elazığ, Sivas ve Maraş gibi illerimizden madenler çıkartılır.

  Ülkemizde turizm faaliyetlerinden dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir?
  Cevap: Turizm faaliyetleri ülkemizde en çok Antalya, İzmir, İstanbul, Muğla ve Aydın illerinde yoğundur.

  Ülkemizde su kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu iller hangileridir?
  Cevap: Ülkemizde su kaynaklarına ulaşımda sıkıntı yaşayan Çankırı, Yozgar, Kahramanmaraş, Urfa ve Mardin gibi bölgelerde nüfu syoğnuluğu azdır.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap