Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7. sınıf fen bilimleri sayfa 74 cevapları

  1 ziyaretçi

  7. sınıf fen bilimleri sayfa 74 cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74

  7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Meb Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74

  DNA, mayoz, bölünme, iki, koful, dört, parça değişimi, hücre bölünmesi, organel, mikroskop, mitoz, gen, endoplazmik retikulum, çekirdektir.

  6) Hücre üç temel kısımdan oluşur. Bunlar: Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
  7) Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan yapılara organel denir.
  8) Hücreyi gözlemlemek için mikroskop kullanılır.
  9) Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
  10) Koful hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan kese şeklindeki organeldir.

  C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız.

  1- Aşağıda verilen özellikleri uygun hücre bölünmesi ile eşleştiriniz.

  a- Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi gibi olayları sağlar.  (Mitoz Bölünme)
  b- Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşen bölünmedir. (Mayoz Bölünme)
  c- Kromozom sayısının yarıya inmesi tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. (Mayoz Bölünme)
  ç- Kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. (Mayoz Bölünme)
  d- Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır. (Mitoz Bölünme)

  2- Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da Hayır’ı daire içine alınız.

  Aşağıdaki sonuçlar grafiklerde verilen bilgilere göre doğru mudur?

  a- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı yarıya iner. (Evet)
  b- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı iki katına çıkar. (Hayır)
  c- Mayoz bölünme ve döllenme olayları sayesinde tür içinde kromozom sayısı sabit kalır. (Evet)
  ç- Mitoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı sabit kalır. (Evet)

  7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  Forum Sayfa Cevapları

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 7. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73-74-75-76 ve 77’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları konusunda Ünite Değerlendirme Çalışmaları’nı paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz.

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  7.Sınıf  MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

  7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

  A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.

  ( D ) 1.
  ( Y ) 2.
  ( D ) 3.
  ( Y ) 4.
  ( D ) 5.
  ( Y ) 6.
  ( Y ) 7.
  ( D ) 8.
  ( D ) 9.
  ( D ) 10.

  B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.

  1) Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına ( Hücre bölünmesi ) denir.

  2) Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi ( Mitoz ) bölünme sayesindedir.

  3) ( Mayoz bölünme )  sadece eşeyli üreyen canlıların eşey ana hücrelerinde gerçekleşir.

  4) Mayoz bölünme sonunda genetik yapısı birbirinden farklı toplam ( dört )  hücre oluşur.

  5) Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen ( parça değişimi  )  tür içinde çeşitliliği artırır.

  7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

  6) Hücre üç temel kısımdan oluşur. Bunlar: Hücre zarı, sitoplazma ve ( çekirdektir  )

  7) Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan yapılara ( organel ) denir.

  8) Hücreyi gözlemlemek için ( mikroskop ) kullanılır.

  9) Kromozomların yapısında ( DNA )  adı verilen yönetici molekül bulunur.

  10) ( Koful )  hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan kese şeklindeki organeldir.

  C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız.

  1- Aşağıda verilen özellikleri uygun hücre bölünmesi ile eşleştiriniz.
  Cevap: 

  a- Mitoz Bölünme
  b- Mayoz Bölünme
  c- Mayoz Bölünme
  ç- Mayoz Bölünme 
  d- Mitoz Bölünme

  2- Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da “Hayır”ı daire içine alınız.
  Cevap:

  a- Evet
  b- Hayır
  c- Evet
  ç- Evet

  7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

  3- Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler karışık olarak verilmiştir. Verilen evreleri oluşum sırasına göre numaralandırınız.
  Cevap: N-K-L-M

  Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

  1- Aşağıdaki görsellerde bitkiye ait bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılan bu yapılar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır?
  Cevap: D) Hücre- Organ- Organizma

  2- Özge’nin, hakkında bilgi verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: B) Sitoplazma

  7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

  3- Bu tablodaki organel adları ve görevler oklar yardımı ile doğru bir şekilde eşleştirilecektir.
  Buna göre oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: C

  4- Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  Cevap: A) nükleotid – gen – DNA – kromozom

  5- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?
  Cevap: C) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması

  7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

  6- Yandaki şekilde atın yaşam döngüsü şematize edilmiştir. Bu şema incelendiğinde:

  Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?
  Cevap: C) I ve III 

  7- 2n = 44 kromozomlu bir hayvanda K ve L hücrelerindeki bölünmeler şekildeki gibidir.
  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Cevap: B) K hücresinden oluşan iki yavru hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıdır.

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları konusunda 7. Sınıf öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatlarında ve hazırlanmış oldukları Liseye Geçiş Sınavı’nda görecekleri en önemli derslerden olan 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Öğrencilerimiz bu konu içerisinde evde yapmış oldukları derslerin cevaplarını kontrol edebilirler. Öğrencilerimiz farkında olmalıdır ki Forum Sınıf sitesi en güvenilir kaynaklardan birisidir.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Yıldırım Yayınları

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Yıldırım Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Yıldırım Yayınları

  Fiziksel anlamda işin değeri, uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirmenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Uluslararası birim sisteminde (SI) kuvvet, yer değiştirme ve iş birimlerini aşağıdaki tabloda inceleyiniz.

  Şekil-1’de görülen dinamometreye asılı bir cisme 1 N’luk kuvvet uygulayarak bu cisme kuvvet doğrultusunda 1 m yer değiştirdiğinde 1 J’lük iş yapılmış olur. Aynı cisme kuvvet doğrultusunda 2 m yer değiştirdiğinde ise 2 J’lük iş yapılmış olur.

  Şekil-2’de görülen A ve B dinamometrelerinde asılı cisimler 1 m yüksekliğindeki masanın üzerine kaldırıldığında yer değiştirme aynı olduğu hâlde uygulanan kuvvete bağlı olarak fiziksel anlamda yapılan işin büyüklüğü değişir. 1 N’luk cisim 1 m yüksekliğe kaldırıldığında 1 J’lük iş yapılırken 2 N’luk bir cisim 1 m yükseğe kaldırıldığında 2 J’lük iş yapılmış olur.

  Yüksekten düşen bir top da fiziksel anlamda iş yapar. Topu aşağı doğru çeken kuvvet yer çekimidir ve top, kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştirmektedir. Yapılan bir işin fiziksel anlamda iş sayılabilmesi için mutlaka cismin uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştirmesi gerekir. Ne kadar kuvvet uygulanırsa uygulansın eğer cisim kuvvet doğrultusunda yer değiştirmiyorsa fiziksel anlamda iş yapılmış olmaz.

  7. Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : odevzamani.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap