Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7. sınıf sosyal bilgiler sayfa 112 cevapları

  1 ziyaretçi

  7. sınıf sosyal bilgiler sayfa 112 cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Nüfusumuz

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

  NÜFUSUMUZ

  Aşağıdaki görsellere göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir? Neden?
  Cevap: Aşağıdaki görsellerden Trabzon ilinin nüfusunun daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü trabzon Gümüşhaneye göre daha az dağlık ve denizi olduğu için fazla olabilir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

  Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok nerelerde yoğunlaşmaktadır?
  Cevap: (Soru yanlış. Fiziki haritalarda nüfus bilgilerine yer verilemez.)
  Cevap: Ülkemizin nüfusu Marmara bölgesinde daha çok yoğunlaşmaktadır.

  Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?
  Cevap: (Yaşadığınız şehire göre bu cevabı kendiniz veriniz.)

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

  2017 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 80.810.525’tir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının toplamı ise 24.753.934’tür. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?
  Cevap: Bu üç ilin Türkiye’deki en önemli büyükşehirler olması sebebiyle diğer illerimizden daha fazla nüfusa sahiptir. İstanbul sanayi ve ekonomik bir şehirdir. Ankara siyasi bir şehirdir. İzmir ise turizm ticaretinin yaygın olduğu bir şehirdir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik Zamanı

  Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

  Kayseri

  Nüfusu: 1.358.950
  Yüz ölçümü: 16.917 km²
  İklimi: Karasal İklim
  Yeryüzü şekilleri: Çevresinde Kızılırmak, güneybatı kısmında birbirine koşut üç dağ ve bu dağlar arasında plato ve havzalar bulunur.
  Ekonomisi: Tarım, Ticaret ve Sanayi

  Etkinlik Zamanı

  Tabloda yıllara göre Türkiye’nin toplam nüfusu verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak örnekte olduğu gibi aşağıdaki sütun grafiğini çiziniz. Grafiğin altındaki soruyu cevaplayınız.

  Grafiğe göre en fazla artış ile en az artış hangi yıllarda görülmektedir?
  Cevap: Grafğe göre en az artış 2000 yılında, en fazla artış 2016 yılında görülmektedir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik Zamanı

  TÜİK’ten yıllara göre il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığınız ilin son beş yıla ait nüfus grafiğini aşağıya çiziniz.
  Cevap: (
  www.nufusu.com web sitesine girip aşağıda yaşadığınız ilin verilerine ulaşınız. Bu veriye göre sayfa 110’da yaptığımız grafiği yapınız.)

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

  Etkinlik Zamanı

  Metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

  Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
  Cevap: Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması daha fazla çalışma gücüne sahip bir nüfusa ihtiyacımız olduğu anlamına gelmektedir.

  Etkinlik Zamanı

  Yukarıdaki grafiklerden de yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

  1. 2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?
  Cevap: 2023 yılı okuryazarlık oranı %100 olması beklenmelidir.

  2. Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?
  Cevap: Kadın nüfusunun okuryazar olma oranının daha az olmasının sebebi eskiden insanların ön yargı ile kadınlara değer vermeyip okumaya göndermemesidir.

  3. 1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.;
  Cevap: 1975 yılında kadınları okuryazar yapmak ile ilgili bir çalışma bulunmuyordu bu nedenle fazlaydı. Günümüzde devlet tarafından kadınlara destek verilerek okuma yazma teşvikinde bulunuduruluyor.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

  TÜİK’in verilerine göre il ve ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı 2013 yılında %77.3, 2017 yılında %92.5’tir. Belde ve köylerin nüfusunun toplam nüfusa oranı ise 2013 yılında %22.7, 2017 yılında ise %7.5’tir. Bu bilgilere göre yukarıdaki grafiğin 2000 yılından sonraki kısmını çiziniz.

  Etkinlik Zamanı

  Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.

  NÜFUSUMUZ HAKKINDA BİLGİ KAYNAKLARI

  GRAFİKLER: Yıllara göre nüfus artış hızı, yaş, cisniyet ve okuryazarlık oranı

  GENEL NÜFUS SAYIMI: TÜİK tarafından her yıl yapılır.

  ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ: 2007 yılında geçilen nüfus sayım sistemi

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 112

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Nüfusumuz Metni Cevapları

  3. ÜNİTE: Ülkemizde Nüfus 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Aşağıdaki görsellere göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir? Neden?

  Cevap: Trabzon daha sahil kentinde olduğu için nüfus yoğunluğu Gümüşhane’ye göre daha fazladır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok nerelerde yoğunlaşmaktadır?
  Cevap: Haritaya göre çokluk olarak Marmara,Ege ve Akdeniz bölgeleri görülmektedir.

  Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?
  Cevap: Harita ya göre nüfus yoğunluğu fazla olan bir yerde yaşadığım gözlenmektedir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  2017 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 80.810.525’tir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının toplamı ise 24.753.934’tür. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?
  Cevap: İş imkanı olanağı fazla, gelişmiş bir yer, Yer şekilleri bakımından düzgün ve liman kent olmaları nüfus yoğunluğunun fazla olmasına işarettir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

  kayseri ile ilgili görsel

  Nüfusu: 1.389.680

  Yüz ölçümü: 16.970km²

  İklimi: Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak

  Yer yüzü şekilleri: Orta Anadolu’nun yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri il toprakları, Kuzeydoğu güneybatı doğrultulu kırıklı-kıvrımlı yapıda ve birbirine koşut üç dağ sırası ile bunların arasındaki platolar ve çöküntü havzalarıyla biçimlenmiştir.

  Ekonomi: Kayseri ili ,elverişli ulaşım ve enerji olanaklarının yanı sıra zengin yeraltı kaynaklarıyla birlikte önemli ölçüde gelişmiş sanayisi ile önde gelen iller arasında yer almaktadır. Halkın önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Kayseri de hayvancılığa bağlı olarak yapılan üretimi önemlidir.

  Tabloda yıllara göre Türkiye’nin toplam nüfusu verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak örnekte olduğu gibi aşağıdaki sütun grafiğini çiziniz. Grafiğin altındaki soruyu cevaplayınız.

  Cevap:

  Grafiğe göre en fazla artış ile en az artış hangi yıllarda görülmektedir?
  Cevap: 2016 Yılında en fazla artış görülmektedir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  TÜİK’ten yıllara göre il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığınız ilin son beş yıla ait nüfus grafiğini aşağıya çiziniz.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

  Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
  Cevap: Sağlık imkanları geliştikçe ülkede ki yaşam süresi de artmaktadır. Her geçen yıl ortanca yaş yükselmeye devam etmektedir.

  Yukarıdaki grafiklerden de yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

  1. 2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?
  Cevap: %100 olması beklenmektedir.

  2. Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?
  Cevap: Geçmişte kültürden gelen anlayışla kadınları okula göndermemekten kaynaklıdır.

  3. 1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
  Cevap: çoğu insanın okuma yerine başka işlere yönlenmesi, bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi gibi durumlar

  TÜİK’in verilerine göre il ve ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı 2013 yılında %77.3, 2017 yılında %92.5’tir. Belde ve köylerin nüfusunun toplam nüfusa oranı ise 2013 yılında %22.7, 2017 yılında ise %7.5’tir. Bu bilgilere göre yukarıdaki grafiğin 2000 yılından sonraki kısmını çiziniz.

  Cevap:

  Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
  Cevap:

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 112 Cevapları

  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 112 Cevapları

  7.sınıf sosyal kitabı sayfa 112 cevapları ekoyay yayıncılık en güncel haliyle sitemizde. 7.sınıf sosyal bilgiler ekoyay yayınları sayfa 112 cevabı görmek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.

  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 112 Cevapları

  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER EKOYAY YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

  7. SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

  7.sınıf sosyal bilgiler EKOYAY yayınları sayfa 112 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 7.sınıf sosyal ders kitabı cevapları sayfa 112 cevabı ekoyay yayıncılık ile ilgili sorularını varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.derskitabicevaplarim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap