Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7 sınıf türkçe ders kitabı sayfa 16 cevapları

  1 ziyaretçi

  7 sınıf türkçe ders kitabı sayfa 16 cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16

  Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 16
  ⇓⇓⇓

  1. ETKİNLİK

  Aşağıda, anlamları verilmiş olan kelimeleri metinden hareketle bularak bulmacaya yerleştiriniz.

  Yukarıdan Aşağıya

  1. Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak.
  TASARLAMAK

  3. Ortaya çıkarma, meydana çıkarma.
  KEŞİF

  5. Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak.
  ANDIRMAK

  6. Sır.
  GİZ

  Soldan Sağa

  2. Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak.
  ANIMSAMAK

  4. Bazı şeyleri göstermek, tanıtmak veya satmak amacıyla herhangi bir biçimde, herkesin görebileceği bir yere yerleştirmek, teşhir etmek.
  SERGİLEMEK

  7. Kaleydoskop.
  ÇİÇEK DÜRBÜNÜ

  8. Arkalıksız sandalye.
  İSKEMLE

  9. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin.
  BELLEK

  Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 17
  ⇓⇓⇓

  2. ETKİNLİK

  a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

  1. Çiçek dürbününün özellikleri nelerdir?
  Renginin sıcak ve canlı olması, avuca tam oturması, bakıldığı zaman bambaşka bir dünya göstermesi.

  2. Yazar, çocukluğunda çiçek dürbünüyle nasıl vakit geçirmiştir? Anlatınız.
  Sessiz bir odaya geçip, bir iskemleye yerleşip, saatlerce çiçek dürbünüyle vakit geçirmiştir.

  3. Çiçek dürbününden bakmak yazara neden yolculuk gibi görünüyor? Açıklayınız.
  Çiçek dürbününden baktığında yeni renkler, yeni şekiller keşfettiği için.

  4. Çiçek dürbününden baktığınızda neleri görmek isterdiniz? Anlatınız.
  Düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayınız.

  5. Sizce insanlar hayallerini çiçek dürbününün içine sığdırabilirler mi? Neden?
  Sığdırabilirler. Çünkü hayaller kurgulardan oluşur. Çiçek dürbününde de renkler ve şekillerle yeni kurgular oluşturulabilir.

  6. Etrafınıza çiçek dürbünüyle baksaydınız ne/neleri değiştirmek isterdiniz? Açıklayınız.
  Düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayınız.

  b) Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

  (örnektir)

  1. soru: Yazar çiçek dürbününden bakarken niçin heyecanlanmaktadır.
  2. soru: Yazarın çiçek dürbününe bu kadar ilgi duymasının sebebi nedir?

  3. ETKİNLİK

  Aşağıdaki dizelerde bulunan söz sanatlarını belirleyerek boşluklara yazınız.

  “Sıladan ayrıyım gözümde yaşlar,
  Sel olup taşacak bir gün derinden”
  (Yusuf Ziya ULUSOY)
  Kullanılan Söz Sanatı: BENZETME, ABARTMA

  “Ceviz ağacı mahzun
  Sen demiş, nereden bileceksin
  İçimdeki sızıyı?“
  (Ahmet EFE)
  Kullanılan Söz Sanatı: KONUŞTURMA

  “Al elmalar yeşil dalı eğince
  Yaprakların ucu yere değince
  Bak o zaman topraktaki sevince”
  (Abdurrahim KARAKOÇ)
  Kullanılan Söz Sanatı: KİŞİLEŞTİRME

  4. ETKİNLİK

  Renklerin duygular üzerindeki etkisini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı
  yaparken verilen sorulardan yararlanınız.

  Kendi düşüncelerinize göre konuşmayı siz hazırlayabilirsiniz.

  Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 18
  ⇓⇓⇓

  5. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin anlam özelliklerini örnekteki gibi gerekçesiyle beraber yazınız.

  “İşten çıktıktan sonra evine doğru yürüdü.” cümlesindeki yürüdü fiili anlam özelliğine göre durum fiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir. Fakat fiilden etkilenen bir nesne yoktur.

  “Seni bir yerlerden hatırlıyorum.” cümlesindeki hatırlıyorum fiili anlam özelliğine göre  fiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir ve fiilden etkilenen bir nesne vardır.

  “Yeni aldığım çanta masanın üzerinde duruyordu.” cümlesindeki duruyordu fiili anlam özelliğine göre durumfiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir. Fakat fiilden etkilenen bir nesne yoktur.

  “Akşam yaptığımız kardan adam, sabahleyin erimişti.” cümlesindeki erimişti fiili anlam özelliğine göre oluşfiilidir. Çünkü eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşmiştir.

  “Tabaktaki son lokmayı da iştahla yedi.” cümlesindeki yedi fiili anlam özelliğine göre  fiilidir. Çünkü eylem öznenin isteği ile gerçekleşmiştir ve fiilden etkilenen bir nesne vardır.

  “Misafirler için hazırladığı kek pişti.” cümlesindeki pişti fiili anlam özelliğine göre oluş fiilidir. Çünkü eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşmiştir.

  6. ETKİNLİK

  Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi uygun şekilde doldurunuz.

  Fiil Kipleri ile ilgili örneklere ulaşmak için buraya tıklayınız

  Çiçek Dürbünü Metni Cevapları Sayfa 19
  ⇓⇓⇓

  7. ETKİNLİK

  Defterinize, tebessüm etmenin insan ilişkileri üzerindeki etkisini anlatan bir yazı yazınız.

  Konu hakkında yazılmış bir yazı örneğine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

  Tebessüm Etmenin İnsan İlişkileri Üzerindeki Etkisi

  Tebessüm etmek, insana verilmiş en güzel özelliktir belki de. Öyle ki, güldüğü zaman yahut tebessüm ettiği zaman güzel görünmeyen bir insan yoktur. Gülen insan hem kendisi mutlu ve enerjik olur, hem de çevresinde olumlu bir hava yaratır. Tebessüm eden kişinin yanında sinirli ve üzgün durmak mümkün değildir. Gülmenin insan bedeni üzerinde yarattığı etkiyi, en güçlü depresyon ilaçları dahi sağlayamaz. Bu etki, doğrudan insan ilişkilerine de yansır.

  Tebessüm eden insan, başta kendisi pozitif olur. Doğal olarak etrafındaki insanlara olumlu elektrik verir. Tebessüm ederek, gülümseyerek karşısındakini yaklaşan ve bu şekilde iletişim kuran kişinin olumsuz cevap alma ihtimali son derece azdır. Çünkü her insan, karşıdaki kişiden olumlu elektrik almak ister. Ona güvenmek ve ondan samimiyet hissetmek ister. Sıcak bir gülümseme de tüm bunları tek başına sağlayabilir. Sıcak bir gülümseme hem karşıdaki kişiye güven verir, hem de ona samimiyet hissinin geçmesini sağlar. Bu sayede ikili ilişkiler hızla yol alır, sağlamlaşır.

  Tebessüm etmek, insanlara tebessümle yaklaşmak dinimizce de hoş görülmüş ve tavsiye edilmiştir. Öyle ki; Peygamber Efendimiz “Et tebessümü sadakatün” buyurmuşlardır. Bu hadisin Türkçe anlamı; “Tebessüm etmek sadakadır” şeklindedir. Görüldüğü üzere İslam dini, insanlara tebessümle yaklaşmanın ve gülümseyerek bakmanın sadaka vermeye eş değer olduğunu vurgulamaktadır.

  Bilim adamlarının araştırmalarına göre de gülmek adeta ilaç niteliğindedir. 1997 yılında Stanford Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada; kalp hastası bir grup hastaya günde yarım saat komedi filmi izlettirilmiştir. Sonraki 1 yıl içerisinde bu hastaların, komedi filmi izlemeyen hastalara göre daha fazla kalp krizi geçirdikleri görülmüştür.

  Tebessüm etmek ve gülmek önce insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan harika bir eylemdir. Kendisini iyi hisseden insan da ikili ilişkilerinde her daim başarılı olur. Samimi bir gülümseme ile yaklaştığı kişilerden kötü tepki alma ihtimali azalır. Olumsuz sonuçlanabilecek bir girişimi tebessümü sayesinde olumluya dönebilir. Tebessüm etmek, insan ilişkileri üzerinde adeta bir yapıştırıcı niteliğindedir. Tebessüm etmek insan ilişkileri üzerinde; metaller için mıknatısların oluşturduğu etkiyi yaratmaktadır desek abartmış olmayız.

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Arkadaşım Munise Cevapları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Meb Yayınları 1. Tema Erdemler Sayfa 16, 19, 20, 21, 22 Munise Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

  MUNİSE

  DERSE HAZIRLIK

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 16 Cevabı

  1. İlkokuldaki bir anınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

  2. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının konusu ile ilgili neler biliyorsunuz?

  1. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 19 Cevabı

  Aşağıda, metinde geçen ve anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından ve metnin bağlamından hareketle bulunuz. Kelimelerin geçtiği cümleleri sınıfta söyleyiniz.

  İlgi ile karşılanabilecek haber. – h _ v _ _ _ s : HAVADİS
  Süre. – m _ d _ e _: MÜDDET
  Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı. – f _ _ _ l a: FANİLA
  Üvey anne, analık. – a _ a: ABA
  Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. – m _ _ n _ t: MİNNET
  Yıkık, harap. – v _ r _ n: VİRAN
  Cana yakın, uysal, sevimli. – m _ n _ s : MUNİS
  Sefalet çeken, yoksul. – s _ f _ l: SEFİL
  Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı. – _ k _ s: AKİS

  2. ETKİNLİK 

  Okuduğunuz metindeki deyimleri bulup anlamlarını karşılarına yazınız.

  Cevap

  3. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

  1. O gün Feride Öğretmen için neden en acı ve en dertli gündü?

  2. O gece Feride Öğretmen’in “sefil ve karanlık” oda olarak tanımladığı evi birdenbire nasıl “munis ve mesut” bir ev hâline geldi? Açıklayınız.

  3. Doğduğu günden beri o köyde yaşayan ve köy halkını tanıyan Munise yardım için neden yeni tanıdığı Feride Öğretmen’i seçmiştir?

  4. Feride Öğretmen’i ve Munise’yi birbirine yaklaştıran sebepler nelerdir?

  5. İnsanların yaşadıklarını anlamada, empati yapmanın önemi nedir?

  6. Çevrenizde yardıma ihtiyacı olan insanlar için neler yapabilirsiniz?

  4. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 20 Cevabı

  Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazıp bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

  Cevap

  5. ETKİNLİK 

  Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.

  Cevap

  6. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

  a) Okuduğunuz metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız. Hatice Hanım erkek gibi kalın sesiyle; “Kimdir o?” diye bağırdı.

  b) Siz de iki benzetme cümlesi yazınız.

  7. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 21 Cevabı

  Eba video” bölümünden “Munise” isimli kısa filmi izleyiniz. Okuduğunuz “Munise” adlı metin ile izlediğiniz “Munise” adlı kısa filmi yönerge doğrultusunda karşılaştırınız.

  Olay

  Zaman

  Mekân

  Kahramanlar

  8. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

  a) Aşağıdaki parçada koyu yazılmış fiilleri (eylemleri) parçanın anlam bütünlüğüne dikkat ederek tamamlayınız.

  Kaç saat geçtiğini bilmiyordum…………..İnsan böyle hâllerde zaman hissini kaybediyor Mezarlık tarafındaki kapıya vuruluyormuş gibi bir ses işitmeye başlamıştım .Rüzgârdan başka ne olabilirdi? Fakat hayır, bu rüzgâr sarsıntısından başka bir şeydi. Yatağımdan doğrularak kulak verdim ve gecenin içinde bir insan iniltisi işitir gibi oldum Hemen yatağımdan fırladım omuzlarıma bir örtü alıp aşağı koşmaya başladım

  b) Eylemler tamamlandıktan sonra metinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Yazınız.

  9. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki eylemlerin aldıkları çekim eklerini örnekteki gibi ilgili satırlara yazınız.

  -acak

  uyusa: uyuyacak
  bulun: bulunacak
  ağlıyor: ağlayacak
  uğrayacak:

  ********

  yapalım: yapacak
  söylememiş: söyleyecek
  olmalı: olacak
  korkar: korkacak

  10. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 22 Cevabı

  Mevlânâ’nın aşağıdaki sözlerini okuyup üzerinde düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
  MEVLÂNÂ

  11. ETKİNLİK 

  Okuduğunuz “Munise” adlı metni konu bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız.

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16

  7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  Karanfiller ve Domates Suyu metni cevapları ve soruları, Özgün Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-14-15-16-17-18-19
  (Erdemler Teması)

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 10

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

  Cevap: Karıncalar çalışkanlıkları ile tanınan hayvanlardır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü vücut yapıları vardır. Sayıları milyonları bulan koloniler halinde, yer altına yaptıkları yuvalarda yaşarlar. Bi,r karınca kendi ağırlığının 10 katı kadar yük taşıyabilir. Yaz aylarında yuvalarından çıkıp durmaksızın yuvalarına yiyecek taşırlar. Yaydıkları koku molekülleri ile buldukları yiyecek kaynağına diğerlerinin de ulaşabilmesi için yol çizerler.

  2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.

  Cevap:

  (örnek)

  Metnin başlığı ve görselleri köyümü ve yaz tatillerinde gittiğimiz köyümdeki yaşamı hatırlatıyor.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 14

  1. ETKİNLİK

  a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.

  Cevap: 

  hudut: Sınır

  kambur: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek

  hâlet: Durum

  sarnıç: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı

  gayrimeskûn: Boş, ıssız, şenliksiz olan

  fundalık: Süpürge otu kaplı yer

  mucibince: Gereğince

  evlek: Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri

  saye: Gölge

  b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.

  c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

  Cevap: 

  1. Doğa → tabiat

  2. Gölge → saye

  3. Neşeli → şen

  4. Zaman → vakit

  5. Tanık → şahit

  6. Utangaç → mahcup

  7. Mutlu → mesut

  8. Irak → uzak

  9. Kenar → kıyı

  10. Uçurum → yar

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 15

  2. ETKİNLİK

  Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

  Cevap: 

  G Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

  M Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.

  G Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.

  M İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.

  M Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.

  G Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.

  3. ETKİNLİK

  Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.

  Cevap: 

  4. ETKİNLİK

  Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

  1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?

  Cevap: İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler

  2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?

  Cevap: Bir gözü sola doğru biraz kayık, sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında bir et parçası oturmuş.

  3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?

  Cevap: Kamburu hatırlatmış.

  4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?

  Cevap: Bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.

  5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?

  Cevap: Fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri yetişirmiş.

  6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?

  Cevap: Topraktan çalılıkları, taşları, kökleri, dikenleri el ve tırnaklarına zarar verme pahasına ayıklamış.

  7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?

  Cevap: Mustafa taşlık yeri ayıklamayı başarmış ve oraya yerleşmiş, tarım yapmaya başlamış.

  8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?

  Cevap: Kimsenin aşmak için göze alamayacağı engelleri azim, sabır ve çalışkanlıkla aştığı için yazar Mustafa’yı takdir ediyor.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 16

  5. ETKİNLİK

  Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.

  Cevap: 

  1. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

  2. Bizim köyün lodos tarafı gayrimeskûndur.

  3. Bendeniz bu mücadeleye şahidim.

  Yazarın yaşadığı bir olayı kendisinin anlattığı anlatım özelliğine “birinci kişili anlatım”
  denir. Yazarın gözlemlediği bir olayı anlattığı anlatım özelliğine “üçüncü kişili anlatım” denir.

  6. ETKİNLİK

  Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

  ÇALIŞKAN OLMAK

  İşleyen demir pas tutmaz,
  Bunu böyle bil unutma!
  Çalışmak gibi var mıdır?
  Hep ilke o mutlulukta.

  “Vakit nakittir.” demişler,
  Boş geçirme zamanını.
  Çalış, çabala, üret ki,
  Aydınlat hep yarınını.

  Çalışmakla kazanılır,
  Bil ki büyük başarılar.
  Sağlıklı ve mutlu olur,
  Azim ile çalışanlar.

  Tembellik hiç hoş değildir,
  Sakın kaptırma kendini.
  Çalışmalısın her zaman
  Yüceltmek için ülkeni.

  Atilâ ÇAKIROĞLU
  Şiir Bahçesi

  Cevap: 

  KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

  Biçim: Hikaye

  İçerik: Yazar hikayede çalışkanlık ve azmi konu etmiş.

  ÇALIŞKAN OLMAK

  Biçim: Şiir

  İçerik: Yazar şiirinde çalışkanlığı konu almış.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 17

  7. ETKİNLİK

  Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

  Cevap:

  İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla kullanılır.

  8. ETKİNLİK

  Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

  Cevap:

  • Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.

  > İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılır.

  • Su buldun mu, su?

  “Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten ayrı yazılır.

  • Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?

  “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

  • Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…

  “Biraz” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

  • Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.

  “Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa bitişik yazılır.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 18

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

  • Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
  • Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
  • Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
  • İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
  • Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
  • Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
  • Günlerce çalışarak planlar çizdim.
  • Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
  • Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
  • Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
  • Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
  • Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
  • Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
  • Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.

  Cevap:

  Sarı Yaprak:

  Yeşil Yaprak:

  Bir işi (kılışı), oluşu ya da durumu anlatan sözcüklere fiil denir.

  Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 19

  10. ETKİNLİK

  Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.

  Cevap:

  Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş (kılış) fiilleri” denir.

  Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller “durum fiilleri” olarak adlandırılır.

  Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir.

  11. ETKİNLİK

  “Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

  Cevap:

  (örnek)

  SONRAKİ METNE HAZIRLIK

  “Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.

  Yardımlaşmanın Önemi – Konuşma

  Sevgili arkadaşlar.

  Yaşamımızda ne kadar çok sorunla karşılaştığımızı bir düşünün. Bu sorunlara çözüm bulmak için çabalarız. Bazen tek başımıza bu sorunların üstesinden gelemeyiz. İşte bu engelleri aşmak ancak yardımlaşma ile mümkün hale gelir. İnsanlar pek çok farklı konuda birbirlerine yardım ederek sorunları çözebilirler.

  Toplumlar yardımlaşma sayesinde ayakta durabilir ve gelişebilirler. Bir değer olarak yardımlaşmaya önem veren toplumlardaki insanlar birbirlerine daha çok bağlanır.

  Yardım yapan kişiyle  yardım yapılan kişi arasında sevgi ve kardeşlik bağı güçlenir. Yardım sayesinde topluma kazandırılan insanlar kin, haset, düşmanlık gibi bir takım kötü huylardan kurtulur. Yardımlaşma ile sorunları çözülen insanlar daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar. Bu mutluluk ve huzur toplumun geneline yayılır.

  Yoksullukla mücadele etmek, birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomik olarak kalkınabilmek, manevi duygularımızı çoğaltmak, huzur ve mutluluk içinde yaşamımızı sürdürmek ancak yardımlaşma ile mümkün olabilir.

  Toplum olarak yardımlaşma duygusunu yaşayabilmeliyiz. Elimizden geldiğince herkesin yardımına koşmayı görev edinmeliyiz. Toplumdaki bireylerin teker teker birbirleriyle yardımlaşması zor olacağından ülkemizde bir çok yardımlaşma dernekleri ve vakıfları kurulmuştur. Elimizden bir şey gelmiyorsa en azından bu vakıf ve dernekleri desteklemeliyiz.

  Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14-15-16-17-18-19

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14-15-16-17-18-19

  Çiçek Dürbünü metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 7. Sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 14-15-16-17-18-19

  Çiçek Dürbünü Metni Cevapları 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Meb Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Meb Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Meb Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Meb Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Meb Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Meb Yayınları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14-15-16-17-18-19 Cevapları Meb Yayınları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz :)

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap