Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  7. sınıf türkçe okumanın işlevi metni cevapları

  1 ziyaretçi

  7. sınıf türkçe okumanın işlevi metni cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  Okumanın İşlevi Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

  Okumanın İşlevi Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Okuma Kültürü Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  Okumanın İşlevi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 72 Cevabı

  • Ne tür kitaplar okursunuz?

  • Severek okuduğunuz, bitmesini hiç istemediğiniz bir kitabınızdan bahseder misiniz?

  • En son hangi kitabı okudunuz? Yazarı kimdi? Konusu neydi?

  1. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 74 Cevabı

  a) Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.

  Yukarıdan Aşağıya
  1. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.
  YOKSUN
  2. Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil.
  EDİM
  5. Algılamak işi, idrak, idrak etme.
  ALGILAMA
  6. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.
  İŞLEV

  Soldan Sağa
  3. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.
  SİMGE
  4. Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks.
  SAPLANTI
  7. Azık.
  NEVALE

  b) Yukarıdaki kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

  Cevap:

  1. Saat Kulesi Bursa’nın önemli simgelerinden biridir.

  2. Matematik dersindeki denklem konusunu algılamakta zorlanıyorum.

  3. Bu düğmenin işlevi çamaşırları kırıştırmadan yıkanmasını sağlamaktır.

  2. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 75 Cevabı

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

  1. Yazar, okuma eylemini nasıl tanımlamıştır?

  2. Metne göre insanlar neden okuma gereği duyarlar?

  3. Yazar, okuma eylemini neden yaşam boyu kullanılacak bir araç olarak görüyor?

  4. Okumanın yaşla sınırlı olmamasının nedenleri neler olabilir?

  5. Yazar, düşüncelerine kimi/kimleri tanık göstermiştir? Neden?

  6. Montaigne’in kitaplar ile ilgili düşüncesi nedir?

  7. “Kitaplar ve okuma eylemi” kavramları sizin hayatınızda nasıl bir yere sahiptir?

  3. ETKİNLİK 

  a) Okuduğunuz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

  Benim Başlığım: Okumanın Faydaları
  Sebebi: Metinde okumanın faydalarından da bahsedilmiştir.

  b) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

  Metnin Konusu: Okumak

  Metnin Ana Fikri: Okumak, insanın yaşamı boyunca gerek duyabileceği ve hayatını kolaylaştıran bir araçtır.

  4. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 76 Cevabı

  Okuduğunuz metinden neden – sonuç, amaç – sonuç ve koşul cümleleri bularak yazınız.

  Neden- Sonuç
  İşimizin gerektirdiği nedenlerle okumaya başvururuz.

  Amaç – Sonuç
  Güncel olayları öğrenmek için gazeteleri, dergileri okuruz.

  Koşul
  Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler.

  NOT: Neden-sonuç, amaç-sonuç ve koşul cümleleriyle ilgili daha fazla örneğe aşağıdaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  5. ETKİNLİK 

  a) Bir yıl boyunca hangi türde kaç kitap okuyacağınızı planlayınız. Planınızı yazılı hâle getiriniz.

  b) Yazılı hâle getirdiğiniz planı verilen grafikle destekleyiniz.

  6. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 77 Cevabı

  “Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi katılımlı konuşma yöntemini kullanarak anlatınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

  • Konuşmanıza ara vererek dinleyicilerin konuyla ilgili düşüncelerini alınız.

  • Dinleyicilerin konuyla ilgili size yöneltecekleri soruları cevaplayınız.

  • Konuşmanıza dinleyicileri dâhil ediniz.

  Kitaplar, insanlar için harika birer arkadaştır. Ne zaman istersek yanımızda olan bu arkadaşlar, bizim için harika dostlardır. Üstelik bu dostlar gelişimimize de büyük katkıyı sağlar. Bize farklı dünyalar açar, hayal dünyamızı geliştirir. Hem genel kültürümüzün gelişmesini sağlar, hem de düşünce dünyamızı genişletir. Kitap okumaya başladığımızda kendimizi aniden farklı diyarlarda bulabiliriz. Öyle ki; hiçbir gemiz bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.

  Kitapların bizleri uzak diyarlara götürmesi çok hızlı olur. Bir kitabı okumaya başladığımızda hemen farklı bir dünyaya adım atmış oluruz. Bu yeni dünya, ışık hızından da daha çabuk gittiğimiz yer, bizi gündelik yaşamın bütün sıkıntılarından çekip çıkarıverir bir anda. Okuduğumuz kitabın büyülü dünyası sarar bir anda etrafımızı. Bir bakmışız ki; o kitabın içerisinde sürükleniyoruz oradan oraya…

  Yeni düşünceler, yeni hayaller, belki hayatımız boyunca gidemeyeceğimiz yerler… Hemen hepsi serili verir ayaklarımızın altına; kitap okumaya başladığımızda. Kitaplar adeta uçaklardan daha hızlı seyahat araçlarıdır. Üstelik çok daha güvenlidirler de. Hem de zahmetsiz ve de ücretsiz… Kitaplar dünyanın bir ucundan diğer ucuna bizleri götürebilen en rahat ulaşım aracıdır.

  Düşündükçe anlıyoruz kitapların değerini. Oysa en iyi arkadaşlarımız olan kitapların kıymetini her zaman bilmeli ve onları elimizden düşürmemeliyiz. Hayal dünyamızı geliştiren ve bizi yeni dünyalarla tanıştıran kitaplar, hayatımızda tanışabileceğimiz en sadık ve en faydalı arkadaşlarımızdır.

  7. ETKİNLİK 

  a) “Gezmek” fiili İstanbul’dan Ordu’ya seyahat edecektir. Gezmek fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

  Ankara-Gezsen

  Samsun-Gezmeyelim

  Ordu-Gezmeli misiniz?

  b) “Bulmak” fiili İstanbul’dan Isparta’ya seyahat edecektir. Bulmak fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

  Cevap

  Bursa-Bulacaksınız

  İzmir-Bulmuyoruz

  Isparta-Bulmadınız mı?

  8. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 78 Cevabı

  a) Aşağıda e-kitap ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle e-kitap ile basılı kitabı karşılaştırarak düşüncelerinizi anlatan bir paragraf yazınız.

  b. Aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

  Kendi tercihlerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

  9. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 79 Cevabı

  Aşağıdaki karikatürlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri boşluklara yazınız.

  1. Karikatür: Kitap okumak insanın hayal dünyasını geliştirir, ufkunu genişletir.

  2. Karikatür: Kitap okumak insanı her alanda yükseltir.

  Gelecek Derse Hazırlık

  • Yanda verilen şair ve yazarlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz şair veya yazarın hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapınız.

  Orhan Veli Kanık Türk edebiyat tarihinin en büyük kalemlerinden biridir. Şiir, hikaye, makale, deneme ve çeviri alanlarında eserler vermiş olan Orhan Veli, en büyük etkiyi şiirde bırakmıştır. Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte Garip Akımının kurucularından olan Orhan Veli Kanık bazı şiirlerinden “Mehmet Ali Sel” takma adını da kullanmıştır. Orhan Veli Kanık kimdir daha yakından bakalım ve Orhan Veli Kanık’ın hayatını örnek alalım.

  Orhan Veli Kanık’ın Hayatı

  Osmanlı Devleti zamanında 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul Beykoz’da dünyaya gelmiştir. Orhan Veli’nin asıl adı “Ahmet Orhan” olmasına rağmen, soyadı kanunundan önce babası Mehmet Veli’den hareketle “Orhan Veli” olarak tanınmıştır. Babası İzmirli, annesi ise İstanbulludur. Orhan Veli’nin babası Mehmet Veli önceleri “Mızıka-yı Hümâyun’da klarnisti” iken; Cumhuriyet ilan edilince “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” şefi olmuştur. Orhan Veli’nin iki kardeşi vardır.

  İlköğrenimden itibaren Galatasaray Lisesi’ne verilen Orhan Veli, 4. sınıfa geldiğinde babasının işinden dolayı Ankara’ya taşınmaları sonrasında Ankara’da Gazi İlkokulu’na yazılmıştır. Buradan mezun olduktan sonra Ankara Erkek Lisesi’ne gitmiş ve 1932 yılında liseden mezun olmuştur. İlkokulda başlayan yazmaya ve şiire karşı olan merakı bu yıllarda daha da artmıştır. Tiyatro da ilgi alanına girmiştir. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazanmıştır.

  1935’ten sonra tekrar Ankara’ya dönmüş, burada eski arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte aynı tarzda şiirler kaleme almıştır. Varlık Dergisi bu 3 büyük şairin şiirlerini yayımlamaya başlamıştır. 1942 yılına kadar Varlık Dergisi’nin yanı sıra pek çok farklı dergide şiirleri yayımlanmıştır. Aynı yıllarda PTT’de de çalışan Orhan Veli, 1942 yılında askere gitmiştir. 1945 yılında askerden dönmüş ve edebiyat hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

  Arkadaşları ile çok emek verdikleri “Yaprak” isimli dergide uzun yıllar baş yazar olarak eserlerini yayımlayan Orhan Veli Kanık, maddi imkansızlıklar nedeniyle paltosunu dahi satarak ayakta tutmaya çalıştığı dergisini kapatmak zorunda kalmıştır. Ankara’da belediyenin kazdığı bir çukura düşen Orhan Veli, hafifçe yaralanmıştır. İki gün sonra İstanbul’a gitmiş ve burada arkadaşının evinde yemek yerken rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştır. Beyinde damar çatlaması nedeniyle 14 Kasım 1950 tarihinde vefat etmiştir. Orhan Veli Kanık’ın mezarı Aşiyan Mezarlığı’na defnedilmiştir.

  Orhan Veli Kanık’ın Edebi Kişiliği

  Orhan Veli Kanık’ın edebi kişiliği, zeka dolu ve bir o kadar da sade şiirler üreten yapıdadır. Şairin şiir hayatı 3 döneme ayrılmaktadır. Garip öncesi ki bu yıllar 1936 ile 1941 arasıdır. Garip dönemi 1941 ile 1945 yılları arasıdır ve Garip sonrası da 1945 sonrası olarak ayrılabilir. Bununla birlikte Orhan Veli’nin edebi akımı “Garip Akımı” olarak bilinmektedir. Orhan Veli Kanık şiirlerinin yanı sıra, düz yazı, çeviri ve makale alanlarında da eserler ortaya koymuştur.

  Orhan Veli Kanık’ın Eserleri

  Orhan Veli Kanık’ın Şiir Kitapları

  » Garip (1941)
  » Vazgeçemediğim (1945)
  » Destan Gibi (1946)
  » Yenisi (1947)
  » Karşı (1949)
  » Bütün Şiirleri (1951)

  • Size en yakın kütüphaneden (sınıf, okul, ilçe kütüphanesi vb.) beğendiğiniz bir kitabı alarak okuyunuz.

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Okuma Kültürü Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  Okumanın İşlevi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları

  Okumanın İşlevi metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 72-74-75-76-77-78-79 (Okuma Kültürü Teması)

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları Sayfa 72

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  • Ne tür kitaplar okursunuz?

  Okuduğunuz kitap türlerine göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

  (örnek)

  Bilim kurgu türü kitaplar okuyorum.

  • Severek okuduğunuz, bitmesini hiç istemediğiniz bir kitabınızdan bahseder misiniz?

  Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

  (örnek)

  Aslı Der’in yazdığı Denek E.E.E. adlı kitabın bitmesini hiç istemedim. Kitabın kahramanı olan Ekim’in okul yerine evde eğitim görmesi, içinde yer aldığı deneyin bölümleri çok ilgimi çekmiş ve meraklandırmıştı.

  • En son hangi kitabı okudunuz? Yazarı kimdi? Konusu neydi?

  En son okuduğunuz kitaba göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

  (örnek)

  En son Haylazların Kralı adlı kitaptı. Yazarı “Andrew Clements”di.  Konusu okul yaşamı, okul arkadaşlığı, öğrenci-öğretmen ilişkileridir.

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları Sayfa 74

  1. ETKİNLİK

  a) Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.

  Yukarıdan Aşağıya

  1. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum. 

  Cevap: YOKSUN

  2. Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil.

  Cevap: EDİM

  5. Algılamak işi, idrak, idrak etme.

  Cevap: ALGILAMA

  6. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.

  Cevap: İŞLEV

  Soldan Sağa

  3. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

  Cevap: SİMGE

  4. Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks.

  Cevap: SAPLANTI

  7. Azık.

  Cevap: NEVALE

  b) Yukarıdaki kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

  Cevap:

  1. Saat Kulesi Bursa’nın önemli simgelerinden biridir.

  2. Matematik dersindeki denklem konusunu algılamakta zorlanıyorum.

  3. Bu düğmenin işlevi çamaşırları kırıştırmadan yıkanmasını sağlamaktır.

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları Sayfa 75

  2. ETKİNLİK

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

  1. Yazar, okuma eylemini nasıl tanımlamıştır?

  Cevap: Basılı ya da yazılı sözcükleri duyu organlarımız yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama, yorumlama, olarak tanımlamıştır.

  2. Metne göre insanlar neden okuma gereği duyarlar?

  Cevap: İşlerinin gerektirdiği nedenlerden dolayı okuma gereği duyarlar.

  3. Yazar, okuma eylemini neden yaşam boyu kullanılacak bir araç olarak görüyor?

  Cevap: Çünkü yazara göre okuma, yaşamımızın belirli bir aşamasında ya da çağında başlayıp biten bir etkinlik değildir.

  4. Okumanın yaşla sınırlı olmamasının nedenleri neler olabilir?

  Cevap: Çünkü her yaşın kendine özgü ilgileri, merakları, soruları vardır.

  5. Yazar, düşüncelerine kimi/kimleri tanık göstermiştir? Neden?

  Cevap: Goethe (Göthe) ve Montaigne (Monteyn)’i tanık göstermiştir. Anlatımı daha etkileyici ve anlaşılır kılmak için.

  6. Montaigne’in kitaplar ile ilgili düşüncesi nedir?

  Cevap: Montaigne kitapları bir dost ve doktor olarak görüyor.

  7. “Kitaplar ve okuma eylemi” kavramları sizin hayatınızda nasıl bir yere sahiptir?

  Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

  (örnek)

  Kitapların hayatımda önemli bir yeri vardır. Gerek ders kitaplarım gerekse de okuma kitaplarımın, eğitimime önemli katkıları vardır. Okul zamanları haricinde her gün bir saat kitap okumaya gayret gösteriyorum.

  3. ETKİNLİK

  a) Okuduğunuz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

  Cevap:

  Benim Başlığım: Okumanın Faydaları

  Sebebi: Metinde okumanın faydalarından da bahsedilmiştir.

  b) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

  Cevap:

  Metnin Konusu

  Okumak

  Metnin Ana Fikri

  Okumak, insanın yaşamı boyunca gerek duyabileceği ve hayatını kolaylaştıran bir araçtır.

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları Sayfa 76

  4. ETKİNLİK

  Okuduğunuz metinden neden – sonuç, amaç – sonuç ve koşul cümleleri bularak yazınız.

  Cevap:

  Neden- Sonuç

  İşimizin gerektirdiği nedenlerle okumaya başvururuz.

  Amaç – Sonuç

  Güncel olayları öğrenmek için gazeteleri, dergileri okuruz.

  Koşul

  Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler.

  NOT: Neden-sonuç, amaç-sonuç ve koşul cümleleriyle ilgili daha fazla örneğe aşağıdaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  5. ETKİNLİK

  a) Bir yıl boyunca hangi türde kaç kitap okuyacağınızı planlayınız. Planınızı yazılı hâle getiriniz.

  (örnek)

  Bir yıl boyunca her hafta 1 kitap olmak üzere toplam 50 kitap okuyacağım. Okuyacağım kitaplar bilim kurgu, macera, anı, şiir türlerinde olacak. Sınav dönemlerinde kitap okuyamayabilirim. Bu zamanları tatil zamanlarında daha fazla kitap okuyarak telafi edebilirim.

  b) Yazılı hâle getirdiğiniz planı verilen grafikle destekleyiniz.

  (örnek)

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları Sayfa 77

  6. ETKİNLİK

  “Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi katılımlı konuşma yöntemini kullanarak anlatınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

  Konuşmanız için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz kompozisyon örneğinden faydalanabilirsiniz.

  7. ETKİNLİK

  a) “Gezmek” fiili İstanbul’dan Ordu’ya seyahat edecektir. Gezmek fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

  Cevap: 

  b) “Bulmak” fiili İstanbul’dan Isparta’ya seyahat edecektir. Bulmak fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

  Cevap: 

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları Sayfa 78

  8. ETKİNLİK

  a) Aşağıda e-kitap ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle e-kitap ile basılı kitabı karşılaştırarak düşüncelerinizi anlatan bir paragraf yazınız.

  Cevap: 

  (örnektir)

  E-kitaplar, kitaplara ulaşılmasını ve kitapların taşınmasını kolaylaştırsa da normal kitabın verdiği tadı hiçbir zaman veremez. E-kitaplar gerçekten kitap okuma konusunu oldukça kolaylaştırır. Fakat bir kitabı eline almak, kapağını incelemek, kokusunu hissetmek bambaşka bir duygudur.

  b) Aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

  Kendi tercihlerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

  Okumanın İşlevi Metni Cevapları Sayfa 79

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki karikatürlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri boşluklara yazınız.

  1. Karikatür: Kitap okumak insanın hayal dünyasını geliştirir, ufkunu genişletir.

  2. Karikatür: Kitap okumak insanı her alanda yükseltir.

  GELECEK DERSE HAZIRLIK

  • Yanda verilen şair ve yazarlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz şair veya yazarın hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapınız.

  Aşağıdaki butonlara tıklayarak verilen şair ve yazarlar hakkında yazılmış araştırma yazılarına ulaşabilirsiniz.

  *** Okumanın İşlevi metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Okumanın İşlevi Metni Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Etkinlik Cevapları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Okumanın İşlevi Metni Sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Etkinlik Cevapları

  ARKADAŞIM PAPİ

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  • Ne tür kitaplar okursunuz?

  Cevap: Ben fantastik ve bilim kurguyu seviyorum. Hayal gücüme hitap eden kitapları daha fazla seviyorum. Beni olduğum dünyadan başka bir evrene götürüyorlar.

  • Severek okuduğunuz, bitmesini hiç istemediğiniz bir kitabınızdan bahseder misiniz?

  Cevap:  Zülfü Livaneli ‘Serenad’ okudum. Çok beğendim hatta kitabın sonlarına doğru bitmesini istemediğim için yavaş okumaya başladım. Kitapta Nazi Almanya’sından Türkiye’ye gelmiş olan bir profesörün gizemli yaşamını araştıran İstanbul üniversitesinde rektörlükte çalışan memur bir kadını ve araştırmasını anlatıyor

  • En son hangi kitabı okudunuz? Yazarı kimdi? Konusu neydi?

  Cevap: Zülfü Livaneli ‘Serenad’ okudum. Çok beğendim hatta kitabın sonlarına doğru bitmesini istemediğim için yavaş okumaya başladım. Kitapta Nazi Almanya’sından Türkiye’ye gelmiş olan bir profesörün gizemli yaşamını araştıran İstanbul üniversitesinde rektörlükte çalışan memur bir kadını ve araştırmasını anlatıyor

  1. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

  a) Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.

  Yukarıdan Aşağıya
  1. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.
  YOKSUN
  2. Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil.
  EDİM
  5. Algılamak işi, idrak, idrak etme.
  ALGILAMA
  6. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.
  İŞLEV

  Soldan Sağa
  3. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.
  SİMGE
  4. Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks.
  SAPLANTI
  7. Azık.
  NEVALE

  b) Yukarıdaki kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

  1. Saat Kulesi Bursa’nın önemli simgelerinden biridir.

  2. Matematik dersindeki denklem konusunu algılamakta zorlanıyorum.

  3. Bu düğmenin işlevi çamaşırları kırıştırmadan yıkanmasını sağlamaktır.

  2. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

  1. Yazar, okuma eylemini nasıl tanımlamıştır?

  Cevap: Basılı ya da yazılı sözcükleri duyu organlarımız yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama, yorumlama, olarak tanımlamıştır.

  2. Metne göre insanlar neden okuma gereği duyarlar?

  Cevap: İşlerinin gerektirdiği nedenlerden dolayı okuma gereği duyarlar.

  3. Yazar, okuma eylemini neden yaşam boyu kullanılacak bir araç olarak görüyor?

  Cevap: Çünkü yazara göre okuma, yaşamımızın belirli bir aşamasında ya da çağında başlayıp biten bir etkinlik değildir.

  4. Okumanın yaşla sınırlı olmamasının nedenleri neler olabilir?

  Cevap: Çünkü her yaşın kendine özgü ilgileri, merakları, soruları vardır.

  5. Yazar, düşüncelerine kimi/kimleri tanık göstermiştir? Neden?

  Cevap: Goethe (Göthe) ve Montaigne (Monteyn)’i tanık göstermiştir. Anlatımı daha etkileyici ve anlaşılır kılmak için.

  6. Montaigne’in kitaplar ile ilgili düşüncesi nedir?

  Cevap: Montaigne kitapları bir dost ve doktor olarak görüyor.

  7. “Kitaplar ve okuma eylemi” kavramları sizin hayatınızda nasıl bir yere sahiptir?

  Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

  3. ETKİNLİK 

  a) Okuduğunuz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

  Benim Başlığım: Okumanın Faydaları
  Sebebi: Metinde okumanın faydalarından da bahsedilmiştir.

  b) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

  Metnin Konusu
  Okumak

  Metnin Ana Fikri
  Okumak, insanın yaşamı boyunca gerek duyabileceği ve hayatını kolaylaştıran bir araçtır.

  4. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

  Okuduğunuz metinden neden – sonuç, amaç – sonuç ve koşul cümleleri bularak yazınız.

  Neden- Sonuç
  İşimizin gerektirdiği nedenlerle okumaya başvururuz.

  Amaç – Sonuç
  Güncel olayları öğrenmek için gazeteleri, dergileri okuruz.

  Koşul
  Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler.

  NOT: Neden-sonuç, amaç-sonuç ve koşul cümleleriyle ilgili daha fazla örneğe aşağıdaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  5. ETKİNLİK 

  a) Bir yıl boyunca hangi türde kaç kitap okuyacağınızı planlayınız. Planınızı yazılı hâle getiriniz.

  b) Yazılı hâle getirdiğiniz planı verilen grafikle destekleyiniz.

  Okuduğunuz kitaplara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

  6. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

  “Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi katılımlı konuşma yöntemini kullanarak anlatınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

  • Konuşmanıza ara vererek dinleyicilerin konuyla ilgili düşüncelerini alınız.

  Cevap

  • Dinleyicilerin konuyla ilgili size yöneltecekleri soruları cevaplayınız.

  Cevap

  • Konuşmanıza dinleyicileri dâhil ediniz.

  Cevap

  7. ETKİNLİK 

  a) “Gezmek” fiili İstanbul’dan Ordu’ya seyahat edecektir. Gezmek fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

  Cevap: Ankara Gezsen

  Samsun Gezmeyelim

  Ordu Gezmeli misiniz?

  b) “Bulmak” fiili İstanbul’dan Isparta’ya seyahat edecektir. Bulmak fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

  Cevap: Bursa Bulacaksınız

  İzmir Bulmuyoruz

  Isparta Bulmadınız mı?

  8. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

  a) Aşağıda e-kitap ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle e-kitap ile basılı kitabı karşılaştırarak düşüncelerinizi anlatan bir paragraf yazınız.

  Cevap: E-kitaplar, kitaplara ulaşılmasını ve kitapların taşınmasını kolaylaştırsa da normal kitabın verdiği tadı hiçbir zaman veremez. E-kitaplar gerçekten kitap okuma konusunu oldukça kolaylaştırır. Fakat bir kitabı eline almak, kapağını incelemek, kokusunu hissetmek bambaşka bir duygudur.

  b. Aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

  Kendi tercihlerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

  9. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

  Gelecek Derse Hazırlık

  • Yanda verilen şair ve yazarlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz şair veya yazarın hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapınız.

  Cevap: Duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

  • Size en yakın kütüphaneden (sınıf, okul, ilçe kütüphanesi vb.) beğendiğiniz bir kitabı alarak okuyunuz.

  Cevap: Duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap