Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  8.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları çöz

  1 ziyaretçi

  8.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları çöz Ne90'dan bulabilirsiniz

  8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz 2023

  8.S�n�f Din K�lt�r� 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  8.Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları Ve Cevapları - Test Çöz

  8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022-2023

  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

  1. Hac ibadetini yapmak amacıyla belirli yasaklara uymaya ve belirli kıyafetler giymeye ne ad verilir?

  A) Tavaf                        B) Şavt                 C) İhram               D) Şeytan taşlama

  2. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?

      A) Akıl                     B) Zenginlik              C) Ergen olmak               D) Erkek olmak

  3. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez?

      A) Ev Eşyası                   B) Para                C) Koyun              D) Sığır

  4. Aşağıdakilerden hangi guruba zekat verilmez?

       A) Yolda kalmışlara                     B) Borçlulara                       C) Ana-Babaya                  D) Fakirlere

  5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Zekât zengin olanlara farzdır.                             B) Zekât yılda bir defa verilir.        

  C) Zekatta malın 1/40’ı verilir.(%2.5)                    D) Sağlıklı olmayanlar zekat vermezler.

  6. Ramazan ayında verilmesi vacip olan sadakaya ne denir? yazılısoruları.com

        A) Zekât                 B) Fıtır Sadakası                  C) Fidye             D) Hepsi

  7. Aşağıdakilerden hangisi Hacc'ın farzlarından biri değildir?                                                                      

  A) Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek            B) İhrama girmek                                                                            

  C) Kâbe’yi tavaf etmek                                           D) Arafat’ta vakfe yapmak

  8. Umre ibadeti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

          A) Umrede belirli bir zaman yoktur.                      B) Umrede şeytan taşlama yoktur.

          C) Umrede vakfe yoktur.                                         D) Umrede kurban kesilir.

         

  9. Hacıların ayakları çıplak, başları açık şekilde iki parça olan ihrama girmeleri İslâm dininin hangi yönünü simgeler?

          A) İnsanlar arasındaki sevgiyi                B) İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı                       

        C) İnsanlar arasındaki eşitliği                    D) İnsanlar arasındaki dayanışmayı

  10. Kurban kesme ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile başlar?

          A) Hz. İbrahim            B) Hz.İshak          C) Hz.İsa              D) Hz.Nuh

  11.Hac için ihrama aşağıdaki mekanlardan hangisinde girilir?

          A) Mina                    B)Arafat               C) Mikat                     D) Müzdelife

  “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.”

  12.Peygamberimizin bu sözle bize anlatmak istediği ana konu nedir?

  A)Emek sarf ederek helal rızk yemek.                  B)Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.

  C)Dilencilik yaparak kazanmak.                           D)Zengin olmak için kazanmak.

  13.Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır.

  Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?

         A) Mescid-i Nebevi'ye              B) Mescid-i Aksa'ya               C) Mescid-i Küba'ya                       D) Mescid-i Haram'a

  “Allah, O’ndan başka ilâh yoktur. Diridir. Her şeyi idare eden yönetendir. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını da yapacaklarını bilir. O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun Kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, Yücedir, büyüktür.”

  14.Yukarıdaki Ayete’l – Kürsi’nin anlamında aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

  A) İbadetlerin ne şekilde yapılacağı.                                             B) Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığı          

  C) Allah’ın kullarının yaptığı ve yapacağı her şeyi bildiği.       D) Gökleri ve yeri koruyup gözetmenin O’na güç gelmediği.

  “Ayşe Hanım yılık zekâtını bir kaç ihtiyaç sahibi arasında paylaştırmak ister.”

  15. Ayşe Hanım aşağıdakilerden hangisine zekât veremez?

      A) Maddi sıkıntı içinde olduğunu bildiği yaşlı komşusu Hacer Hanım.

       B) Eşinin işini kaybetmesi sonrasında maddi sıkıntıya düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan kız kardeşi Zeynep Hanım.

      C) Başka bir şehirde üniversite öğrencisi olan ve okurken maddi sıkıntı çeken torunu Ahmet.                                 

      D) Savurganlık yapmadığı halde borçlu duruma düşen iş arkadaşı Semih Bey.

  "Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin Allah'ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır..."Hac suresi 37.ayet”

  16.Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

  A) Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir.

  B) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir.

  C) Kurban kesmeyen bunu kaza edebilir.

  D) Kurban keserek kulluk bilinci yerine getirilebilir.

  17.İslam dininde emredilen ya da tavsiye edilen zekat, sadaka, kurban ve fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yardımlaşma ve dayanışma                      B) Doğruluk ve adalet                  

  C) Çalışkanlık ve mutluluk                             D) Sabır ve bereket

  “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın.” (Bakara- 264)

  18.Yukarıda ki ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)İnanmayan insanlar gösteriş için sadaka verir.

  B)Sadakalarımızı başa kakmamalıyız.

  C)Sadakalarımızın reklamını yapabiliriz.

  D)Sadakalarımızı başa kakarsak boşa gidebilir.

  B) Aşağıdaki sorularda bulunan boşlukları alttaki kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz? (2’şer Puan)

  -Kader     -Kaza      -Vacip    -Mekruh     -Adak         (1 kişi - 5kişi - 7 kişi - 1yaşında - 2 yaşında - 5 yaşında)

  19. İnsanların isteklerininmeydana gelmesi halinde kesmeyi vaat ettiği kurbana ................. kurbanı denir.

  20. Mükellefin Davranışlarından biri şudur :Haram olmayan, ancak yapılmaması istenen davranışa .................... denir.

  21.Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince, meydana gelmesine .............. denir.

  22.Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. (1’er Puan)

  C) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D harfi, yanlış ise Y harfi koyunuz? (2’şer Puan)

  23. (    ) Kurban, Kurban Bayramının 1.2.3. günleri kesilir.

  24. (    ) İhramı giydikten sonra hacıların sık sık yüksek sesle okudukları duaya telbiye denir.

  25. (    ) Hac esnasında kabenin etrafında yedi kez dönülür, buna say denir.

  26. (    ) Kurbanı kesmek yerine fakirlere parası verilebilir.

  D) Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız?

  27) Peygamberimiz (s.a.v.) hakkındaki aşağıdaki soruların cevabını karşısına yazınız? (10 Puan)

  Peygamberimizin İsmi:                                                                                                                                 

  Doğum Yeri ve Tarihi :                                                                             Hicret ettiği yıl       :                                                 

  Baba ve Anne Adı       :                                                                            Kimle hicret etti      :                                                 

  Dedesinin Adı            :                                                                              Vefat Yeri ve Tarihi :

  Süt Annesinin Adı      :                                                                             Peygamberimizin soyunun devam ettiği kızının ismi:

  İlk Vahiy’in geldiği yer:                                                                   

  İlk Vahiy’in geldiği yıl:                                                                    

  Ahmet Demir-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

  Sınav Süresi 40Dakikadır. Başarılar Dilerim

  CEVAP ANAHTARI

  1.      C

  2.      D

  3.      A

  4.      C

  5.      D

  6.      B

  7.      A

  8.      B

  9.      C

  10.A

  11.C

  12.A

  13.A

  14.A

  15.C

  16.C

  17.A

  18.C

  19.ADAK

  20.MEKRUH

  21.KAZA

  22.(1-1) (2-7)

  23.DOĞRU

  24.DOĞRU

  25.YANLIŞ

  26.YANLIŞ

  27.HZ.MUHAMMET -MEKKE , 571 – ABDULLAH , AMİNE – ABDULMUTTALİP – HALİME – HİRA MAĞARASI – 610 – 622 – MEDİNE , 632 – HZ.FATMA

  Yazı kaynağı : xn--yazlsorular-1zbbh.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap