Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  açıkta dönen kayış kasnak sistemi

  1 ziyaretçi

  açıkta dönen kayış kasnak sistemi Ne90'dan bulabilirsiniz

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili sorular

  1 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?

  a.       Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamaktır.

  b.      İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak.

  c.       İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak.

  d.      İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek.

  2 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir?

  a.       Yalnızca işçiler.

  b.      Yalnızca işverenler.

  c.       Devlet,  İşçiler ve İşverenler.

  d.      Devlet ve İşçiler.

  3 – Yangın aşağıda belirtilen hallerden hangisinde meydana gelir?

  a.       Yangın çıkması için yalnızca ısının olması yeterlidir.

  b.      Yangının çıkması için, yanıcı maddenin var olması yeterlidir.

  c.       Yanıcı madde ve oksijen olması yeterlidir.

  d.      Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması gerekir.

  4 – Patlama olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerçekleşmelidir?

  a.       Oksijenli bir ortamda yanabilen bir gazın patlama oranları dahilinde olması ve gazın tutuşma ısısında olması.

  b.      Ortamda yalnızca herhangi bir gazın olması.

  c.       Ortamda yalnızca parlayabilen herhangi bir sıvının olması.

  d.      Ortamda yanabilen katı bir maddenin olması.

  5 – Aşağıda tanımlanan kazalardan hangisi 506 sayılı SSK Kanununun 11 inci maddesine göre bir iş kazası sayılır?

  a.       Sigortalı bir işçinin evinde geçirdiği her türlü kaza.

  b.      İşveren tarafından yürütülmekte olan bir işi yapan işçinin geçirdiği kazalar.

  c.       İşçinin izinli olduğu zamanlarda geçirdiği her türlü kazalar.

  d.      Bir işçinin asıl çalıştığı işinin dışında kendi işini yaparken geçirdiği kazalar.

  6 – Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?

  a.       65 volttan daha küçük gerilim kullanmak,

  b.      İzolasyon trafosu (Güvenlik trafosu) kullanmak.

  c.       Elektrikle çalışan araç ve gereçlerin metal gövdelerini topraklamak.

  d.      Yüksek gerilim kullanmak.

  7 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda Devletin görevleri nelerdir?

  a.       İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak.

  b.      İşyerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek.

  c.       İşyerlerinde işçilere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi vermek.

  d.      Yukarıda sayılanların tümünü yapmak.

  8 – İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları      aşağıdakilerden hangisidir?

  a.       Koruyucusuz makine kullanmak.

  b.      İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak.

  c.       Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak.

  d.      İşyerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden arızaya hemen müdahale etmek.

  9 – Aşağıdaki gürültü düzeylerinden hangisinde kulaklık kullanılması mecburi değildir?

  a.         80 dB(A) şiddetinden daha düşük gürültüde.

  b.        80 ile 95 dB(A) şiddetindeki gürültüde.

  c.         95 ile 110 dB(A) şiddetindeki gürültüde.

  d.      110 dB(A) şiddetinden daha yüksek gürültüde.

  10 – Aşağıda tane büyüklükleri verilen tozlardan hangileri solunabilir ve akciğerlerde tutulabilen olan gruptandır?

  a.       300 µ’dan büyük olan tozlar.

  b.      300 ile 100 µ arasında olan tozlar.

  c.       5 ile 0,5 µ arasında olan tozlar.

  d.      0,5 µ’dan daha küçük olan tozlar.

  11 – Aşağıdaki belirtilen hallerin hangisinde iş kazası olma ihtimali vardır?

  a.       Açık kalıpla eksantrik preste çıplak elle çalışma.

  b.      Açıkta dönen kayış-kasnak sistemi.

  c.       Kaygan bir iş zemini.

  d.      Açıkta dönen freze bıçağı.

  12 – Yüksek gerilimli bir elektriğe çarpılan kişiye aşağıdaki hususlardan hangisi tatbik edilmez?

  a.       Kazalının vücudunun soğuması için üzerinden elbiseleri çıkarılır.

  b.      Henüz elektrikle temas halinde ise, bir yalıtkan yardımı ile kazalı elektrik temasından kurtarılır.

  c.       Kazalının kalp atışları kontrol edilir.

  d.      Kazalının kalp atışı ve nefes alış verişi yok ise kazalıya kalp masajı ve suni teneffüs yapılır.

  13 – Elektrik iş kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangi önlemi almak gerekir?

  a.       65 volttan küçük gerilim kullanmak.

  b.      Güvenlik trafosu kullanmak.

  c.       Metal gövdeli elektrikli cihazların metal gövdelerini topraklamak.

  d.      Yukarıda sayılan önlemlerden her biri elektrik kazalarını önlenmesinde kullanılan yöntemlerdendir.

  14 – Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

  a.       Göz kızarıklığı.

  b.      İşitme kaybı.

  c.       Mide krampı.

  d.      Konuşma zorluğu.

  15 – Solunabilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?

  a.       Mide.

  b.      Kalp.

  c.       Akciğerler. 

  d.      Karaciğer.

  16 – İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen en önemli olay nedir?

  a.       İşçilerin hastalıkları.

  b.      İş kazaları.

  c.       Trafik kazaları.

  d.      İşçilerin fazla mesai yapmaları.

  17 – Açıkta dönen kayış-kasnak sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  a.       Tehlikeli durum.

  b.      Tehlikeli davranış.

  c.       Dikkatsiz durum.

  d.      Dikkatsiz davranış.

  18 – Aşağıdakilerden maddelerden hangisi elektriği iletmez?

  a.       Çelik çubuk.

  b.      Plastik çubuk.

  c.       Tuzlu su.

  d.      Islak tahta çubuk.

  19 – Aşağıdakilerden normal şartlarda en kolay hangi madde yanar?

  a.       Normal talaş.

  b.      Islatılmış pamuk.

  c.       Alkol emdirilmiş talaş.

  d.      Islatılmış talaş.

  20 – Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır.

  a.       Yalnızca ağzı kapatan tipte bez maskeler.

  b.      Yalnızca burnu kapatan bez maskeler.

  c.       Ağzı ve burnu kapatan bez maskeler.

  d.      Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler.

  NOT:  Kırmızı renkle yazılan kendisine ait sorunun  doğru cevabıdır.

  Yazı kaynağı : www.donusumisg.com

  Quizizz

  İş Sağlığı V e Güvenliği İşçi Sağlığı Test-1

  Test - İş Sağlığı ve Güvenliği Bilginizi Sınayın - Sanal Şantiye

  Test - İş Sağlığı ve Güvenliği Bilginizi Sınayın - Sanal Şantiye

  İnşaat Mühendisliği Staj Defteri Örnekleri – 2022

  Mühendislik Öğrencileri Laptop Alırken Nelere Dikkat Etmeli? | Tavsiye ve Öneriler

  Kimler Şantiye Şefi Olabilir? – 2022

  İnşaat Terimleri Sözlüğü | PDF Dökümanı | 2022

  İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için En İyi Online Eğitimler

  Yazı kaynağı : www.sanalsantiye.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap