Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  adalet bakanlığı ortaöğretim memur alımı

  1 ziyaretçi

  adalet bakanlığı ortaöğretim memur alımı Ne90'dan bulabilirsiniz

  Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 6.459 sözleşmeli personel arıyor! Başvuru için bugün son...

  Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 6.459 sözleşmeli personel arıyor! Başvuru için bugün son...

  Adalet Bakanlığı, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 3.618 sözleşmeli zabıt katibi, 830 sözleşmeli mübaşir, 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 33 sözleşmeli teknisyen, 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı, 83 sözleşmeli şoför, 29 sözleşmeli aşçı ve 870 sözleşmeli hizmetli olmak üzere toplamda 6.459 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları be tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar aday ile paylaşıldı. 

  Adalet Bakanlığı 500 icra katibi alımı başladı! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...

  Adalet Bakanlığı CTE 5.455 personel alımı başladı! İnfaz koruma memuru, büro personeli, hemşire...

  Son Başvuru Ne Zaman?

  Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Dil Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli alımı başvuruları 1 Mart 2022 tarihinde başlayıp 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar devam edecek. 

  Adaylar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek

  BAŞVURU EKRANI

  Adalet Bakanlığı

  Başvuru Şartları Neler?

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

  c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; -

  Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  - Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

  Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı

  Özel Başvuru Şartları Neler?

  Adalet Bakanlığı alım yapılacak kadrolara ilişkin aranan özel başvuru şartlarını yayınlanan ilan ile duyurdu. İşte detaylar;

  a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

  c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

  Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

  (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

  c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

  ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

  d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

  e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

  f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

  g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

  En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak (Aday sonuç belgesini, belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)

  b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  RESMİ İLAN METNİ

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Adalet Bakanlığı 70 KPSS ile memur alımı yapacak! ATK lise, önlisans ve lisans mezunu başvuru...

  Adalet Bakanlığı 70 KPSS ile memur alımı yapacak! ATK lise, önlisans ve lisans mezunu başvuru...

  Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere; 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Peki Adalet Bakanlığı başvuru şartları neler?

  ATK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI İLE POZİSYONLAR

  BAŞVURULAR NE ZAMAN?

  Başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 03 Nisan 2022 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir. 

  ADALET BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. 

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ 

  Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Adalet Bakanlığı 116 Hizmetli, Teknisyen ve Memur Alımı Yapıyor

  Adalet Bakanlığı 116 Hizmetli, Teknisyen ve Memur Alımı Yapıyor

  Adalet Bakanlığı Memur Alımı ve Personel alımı ilanı yayımlandı. Aile Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanmış olan 2828 Sayılı kanun kapsamında Devlet Destekli çocuklar için başvuru kılavuzu yayımlanmıştı. 2828 Sayılı kanundan faydalananların başvuru yapabileceği tercih kılavuzu için kontenjan dağılımı açıklandı. Bu kapsamda yayımlanan kılavuza göre Adalet Bakanlığı Kamu Personeli alımları İlkokul mezunu ve Lise mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecektir.

  2022 Yılı Adalet Bakanlığı İlanları Yayımlanıyor!

  Resmi Gazetede 15 Eyllü 2022 tarihi ile gelmiş olan ilanlara göre Adalet Bakanlığı 80 sözleşmeli personel alımı ve 150 İdare memuru alımı yapacağını bildirdi. İlan detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

  İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/kamu-ozel-memur-personel-alimi/adalet-bakanligi-cte-80-sozlesmeli-personel-ve-150-idare-memuru-h42769.html

  Adalet Bakanlığı 116 Memur Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

  İlkokul Mezunu: 26 Hizmetli Alınacak.

  Lise Mezunu:  24 Düz Memur ve 66 Teknisyen alınacak.

  Başvuru Şartları Nelerdir?

  Adalet Bakanlığının 2828 Sayılı Kanun kapsamında 116 Kamu Personeli alımları için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında 

  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  - Kamu haklarından mahrum olmamak,

  - Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

  - Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 

  - Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

  gibi şartlar aranacak. Ayrıca adyaların alım yapılacak pozisyona göre ilgili eğitim seviyesinde olmaları gerekmektedir.

  KPSS Şartı Yok!

  Kamu Personeli alımları 2828 Sayılı kanun kapsamında gerçekleştirileceğinden adaylardan herhangi bir KPSS Şartı aranmayacaktır. KPSS siz Personel alımı için başvurular başladı.

  Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Ne Zaman?

  Bakanlık için 2828 Sayılı kanun kapsamında yapılan atamaya göre tercihlere başvurular 8 Eylül 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 20 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı yardımı ile Tercih kılavuzuna ulaşabilir ve başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.

  BAŞVURU KILAVUZU BURADA

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap