Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  adana büyükşehir belediyesi yardım başvurusu

  1 ziyaretçi

  adana büyükşehir belediyesi yardım başvurusu Ne90'dan bulabilirsiniz

  Adana Büyükşehir Belediyesi


  Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 6- Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  a) Yasalar ve diğer mevzuatla belirlenen şekliyle ve Belediye Başkanının veya bağlı olunan diğer üst amirlerin emir ve onayı doğrultusunda sosyal yardım ve hizmet işlerini yürütmek,

  b) İlgili kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlar doğrultusunda ilimizde yaşayan tüm vatandaşlara sosyal hizmet, yoksul ve mağdur vatandaşlara da sosyal yardım yapmak,

  c) Yardım müracaatlarını kabul etmek,

  d) Müracaatçılardan gerekli belgeleri alarak dosyalama işlemlerini yapmak,

  e) Alınan müracaatların yoksulluk durumlarının araştırılması için inceleme ekiplerince İdari Kurulun belirlediği kriterler doğrultusunda muhtaçlık durumlarının belirlenmesi amacıyla sosyal inceleme yapmak veya yaptırmak,

  f) İnceleme sonucu tespit edilen ihtiyaçların ve mağduriyetin giderilmesinde Yerinde Tespit ve İnceleme Komisyonunca yapılan inceleme ve tutulan rapor ile tespit yapılarak Sosyal Yardım İdari Kurulu kararınca her türlü ayni ve nakdi yardımları yapmak,

  g) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak,

  h) Kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak,

  i) Yardımsever kişi ve kuruluşlara yapacakları yardımlar konusunda işbirliği yapmak,

  j) Üniversiteler, kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği yaparak projeler geliştirilerek uygulanmasını sağlamak ve Kurumun uygun gördüğü giderleri imkânlar çerçevesinde karşılamak,

  k) Yangın ve doğal afet gibi konularda mağdur ailelerin tespitini yapmak, temel ihtiyaçlarına ilişkin çözümler üretmek,

  l) Bayramlar, milli - dini ve özel günler ve haftalarda etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek,

  m) Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek amacı ile gezi ve organizasyonlar düzenlemek,

  n) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayarak planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerektiğinde düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

  o) İşleri en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlamak,

  p) Personellerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayarak iş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

  r) Personellerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,

  s) Tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını   kontrol ederek düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri sunmak,

  t) Müdürlüğündeki astlarının diğer müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak,

  u) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,

  v) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek, 

  y) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin ederek önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha edip görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek, 

  z) Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,

       aa) Sosyo-ekonomik açıdan yetersiz bölgelerde gıda bankası, giysi bankası, hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,

       bb) Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek gerekli arşiv oluşturmak,

      cc) Sosyal yardım başvuru kayıtlarını gerekli yöntem ve tekniklerle inceleyip saha araştırması yaparak Yerinde Tespit ve İnceleme Komisyonunca Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Yardım Yönetmeliğince belirtilen ölçütlere göre sosyal inceleme raporu hazırlamaktır. 

   

  Yazı kaynağı : www.adana.bel.tr

  Adana Büyükşehir Belediyesi

  İHTİYAC OLAN VATANDAŞA DESTEK

  Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyacı olan vatandaşlara giyecek alışveriş kartı dağıttı. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile derman ekipleri, içinde ıslak mendil, şampuan, pudra ve sabun bulunan bebek bakım seti dağıtımı da gerçekleştirdi.

  Gıda kolisi dağıtımında tespit edilen, sosyal medya aracılığıyla başvuru yapan ve çeşitli kaynaklar aracılığıyla blirlenen, ilk etapta 2 bin ihtiyaç sahibi aileye giysi alışveriş kartı dağıtıldı.

  TARIM İŞÇİSİ 9 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİYE TABLET VE İNTERNETİ TESLİM EDİLDİ

  Adana’da ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan 9 yaşındaki M.Y,  babasının cep telefonunu satmak zorunda kaldığını ve bu yüzden internet üzerinden derslere katılamadığını, matematiği çok sevdiğini, öğretmen olmak istediğini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

  Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, güneş altında soğan hasadı yapan küçük kızın çağrısına kulak verdi.

  Başkan Zeydan Karalar, “Güzel kızım, sen yeter ki o güzel hayallerinden vazgeçme. Bütün tabletler sana feda olsun. Derslerinden geri kalmaman için tableti ve interneti sana en kısa sürede ulaştıracağız” dedi.

  Okuma hevesi soğan tarlasında çalışırken dahi azalmayan M.Y’ye Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri tablet ve internet ulaştırdı.

  Çadırda yaşayan 6 çocuklu aileye ayrıca giyecek alışveriş kartı ve market kartı verildi.

  Yazı kaynağı : www.adana.bel.tr

  Adana Büyükşehir Belediyesi

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap