Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aile destek yardımı ne kadar oldu 2023 son dakika

  1 ziyaretçi

  aile destek yardımı ne kadar oldu 2023 son dakika Ne90'dan bulabilirsiniz

  Aile destek programı ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi Ocak ayından itibaren ne kadar olacak, kaç lira zam yapıldı? - Yeni Şafak

  Aile destek programı ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi Ocak ayından itibaren ne kadar olacak, kaç lira zam yapıldı? - Yeni Şafak

  2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 850 - 1250 lira arası para veriyordu. Sosyal destek ödemeleri 2023 ocak ayında ne kadar ve ne zaman yatacak? 2023 aile destek ödemeleri artacak mı? İşte detaylar...

  2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

  2023 asgari ücretin belli olması ile Aile Destek Ödemelerine de zam yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

  Aralık ayı destek ödemelerinin ayın ilk 10 gününde yapılması bekleniyor.

  Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

  Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

  450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

  450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

  911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

  1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

  Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

  Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023! Ocak ayı yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

  Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023! Ocak ayı yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

  Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023! Ocak ayı yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan zamlı 850-1250 TL destek ödemeleri araştırılıyor. Peki, çalışanların ve emeklilerin de başvurabileceği destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023…

  İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşın merakla beklediği Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. 12 ay boyunca yatırılması planlanan ödeme tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama bekleniyor. 

  AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

  Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir. 

  AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  SSK emeklileri

  BAĞKUR emeklileri

  Emekli Sandığı emeklileri

  SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  Aile Destek Programına başvuran kişinin;

  Türk vatandaşı olmaması,

  Mavi Kart sahibi olması,

  Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

  18 yaşından küçük olması,

  Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Aile destek program� 2023 zamm� ne kadar olacak? Aile Destek Program� �demeleri ne kadar oldu?

  Aile destek program� 2023 zamm� ne kadar olacak? Aile Destek Program� �demeleri ne kadar oldu?

  Aile Destek Program� �demelerine yap�lacak zam oran�, 2023 y�l�n�n gelmesiyle birlikte merak edilen konular aras�nda yerini ald�. Aile destek yard�m�n�n �deme tarihi ve yeni y�lda art�� olup olmayaca�� merak edilirken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan� Derya Yan�k, �demelerin yeni y�ldan �nce hesaplara yat�r�lmas� i�in �al��malar�n ba�lat�ld���n� a��klad�. Peki Aile Destek Program� �demeleri ne kadar oldu? Aile destek program� 2023 zamm� ne kadar olacak? ��te konuyla ilgili ayr�nt�lar

  A�LE DESTEK PROGRAMI �DEMELER� NE KADAR OLDU?

  �htiya� sahibi ailelere 850 ile 1.250-TL aras�nda de�i�en tutarlarda olmak �zere en fazla 12 ay s�reyle Aile Destek Program� �demesi ger�ekle�tirilecektir. 12 ayl�k �deme d�neminin son �demesi 2023 y�l� Haziran ay� i�in olup bu d�nemin �demesi takip eden Temmuz ay� ger�ekle�tirilerek s�z konu destek program� sona erecektir.

  A�LE DESTEK PROGRAMI 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

  Aile destek yard�m� �demelerinin, asgari �cret zamm� sonras� art�p artmayaca�� merak konusu oldu. Bakanl�k �deme tutar�n� ge�ti�imiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak g�ncellemi�ti.

  Yeni y�lda �demelerin miktar�n�n ne kadar olaca��na y�nelik bir a��klama gelmedi.

  Aile Destek Program� ile ihtiya� sahibi ailelerin, Haziran 2022-May�s 2023 d�neminde en fazla 12 ayl�k s�re ile hane i�indeki ki�i ba��na d��en gelir tutar�na g�re belirlenen 4 farkl� gelir aral��� i�in farkl� yard�m tutarlar� ile ayl�k periyotta desteklenmeleri sa�lanacakt�r.

  Hak sahibi hanelere sa�lanacak destek tutarlar�, hanedeki ki�i ba��na d��en ayl�k gelirin d�hil oldu�u gelir aral�klar� g�re belirlenmi�tir. Bu kapsamda a�a��daki tabloda yer alan ki�i ba��na d��en gelir tutar� aral�klar�na g�re;

  Ki�i ba��na d��en ayl�k gelir aral��� (TL) - Ayl�k Destek Tutar� (TL)

  450 TL ve alt� 1.250

  450 TL �zeri ─ 911,15 TL ve alt� 1.100

  911,15 TL �zeri ─ 1372,30 TL ve alt� 950

  1372,30 TL �zeri ─ 1833,45 TL'den az 850

  Kapsam�n geni�letilmesi ile birlikte getirilen �ocuk Destek Bile�eni ile hak sahibi hanelere sa�lanacak ek destek tutarlar�, hanedeki �ocuk say�s�na g�re belirlenmi�tir. Bu kapsamda a�a��daki tabloda yer alan �ocuk say�lar�na g�re;

  Hanedeki �ocuk Say�s�

  Ayl�k Destek Tutar� (TL)

  1-2 �ocuklu hanelere 350

  3 �ocuklu hanelere 450

  4 �ocuklu hanelere 550

  5 ve �zeri say�da �ocuklu hanelere 650

  350 ile 650-TL aras�nda de�i�en tutarlarda ek �deme ger�ekle�tirilecektir.

  A�LE DESTEK PROGRAMI �DEMELER� NE ZAMAN YAPILACAK?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan� Derya Yan�k, sosyal medya hesab� Twitter'dan da yapt��� a��klamada, "Vatanda�lar�m�zdan gelen talep �zerine, Aile Destek Program� �demelerinin yeni y�ldan �nce hesaplara yat�r�lmas� i�in �al��malara ba�lad�k." ifadelerini kulland�.

  Aile Destek Paketi �demeleri PTT �ubelerinden yap�lacak olup, e-Devlet �zerinden paran�z�n yat�p yatmad���n� sorgulayabilirsiniz.

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl��� Sosyal Yard�m Bilgileri Sorgulamak i�in a�a��daki ba�lant�ya t�klay�n.

  A�LE DESTEK PARASI SORGULAMA E-DEVLET

  Sosyal Yard�m Bilgileri Sorgulamak i�in E-Devlet'e T.C kimlik numaras� ve �ifre ile giri� yapabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap