Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akdeniz üniversitesi merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

  1 ziyaretçi

  akdeniz üniversitesi merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş Ne90'dan bulabilirsiniz

  Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını kayıt tarihlerinde ilgili Birimlerine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda duyurulacaktır.)

  On-line Başvuru için Tıklayınız.

  Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurum içi yatay geçiş başvuru evrakları:

  Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurumlararası yatay geçiş başvuru evrakları:

  Akdeniz Üniversitesi Son 12 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

  ★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

  ★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

  Yazı kaynağı : oidb.akdeniz.edu.tr

  Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  1. Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir?
  Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) ile Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

  2. Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ne zamandır?
  Her Eğitim Öğretim Yılında Güz ve Bahar Yarıyılı olmak üzere Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları tarihlerine göre yapılmaktadır.

  a) Güz Yarıyılı için; Önlisans ve lisans diploma programlarına Genel ağırlıklı not ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında Yatay Geçiş Başvuru Formunu doldurarak İlgili Birime başvuru yapabileceklerdir.

  b) Bahar Yarıyılı için; Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Lisans ve Ön Lisans programlarına öğrenci alınmayacaktır. Ayrıca Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile Lisans programlarına öğrenci alınmayacak olup; Önlisans programlarına başvuru yapacak öğrenciler Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında Yatay Geçiş Başvuru Formunu doldurarak İlgili Birime başvuru yapabileceklerdir.

  3. Yurtiçindeki bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?
  a) Yurtiçindeki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemiz Önlisans ve Lisans diploma programlarına genel ağırlıklı not ortalaması ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları programda genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 ve başarısız dersinin olmaması gereklidir.

  b) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları diploma programına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmiş öğrenciler, merkezi yerleştirme puanlarının Akdeniz Üniversitesi’nde geçmek istedikleri diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi kapsamında her eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başında akademik takvim ile belirlenen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir.

  4. Yurtdışındaki bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?
  Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemiz Önlisans ve Lisans diploma programlarına genel ağırlıklı not ortalaması ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları programda genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 ve başarısız dersinin olmaması gereklidir.

  5. Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik) programlara yatay geçiş başvuru tarihleri ne zaman yapılır?
  Üniversitemize her Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Lisansüstü Öğrenci Alım Başvurusu ve Lisansüstü Yatay Geçiş başvurusu yapacak öğrenciler Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında ilgili enstitü ile iletişime geçerek başvuru yapabileceklerdir. Ayrıntılı Bilgi için.

  Yazı kaynağı : oidb.akdeniz.edu.tr

  Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

  Fakültemiz lisans programlarına 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kurum İçi, Kurumlararası ve Yurt dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) başvuru yapacak öğrencilerden aranacak koşullar ve istenilen belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri ve kontenjanlar aşağıda yayımlanmıştır.

  Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Fakültemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını kayıt tarihlerinde Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda duyurulacaktır.)

  On-line Başvuru için Tıklayınız.

  ★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimini arayarak iletebilirsiniz.

  ★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Fakültemiz internet sayfasından yayımlanacaktır.

   Lisans Programları İçin Güz Yarıyılı Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yapılacak Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

  ★ Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

  1-Kurum içi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
  2-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

  ★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurum içi yatay geçiş başvuru evrakları:

  1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge,
  2. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belge,
  3. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
  4. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
  5. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösterir belge,
  6. Ders İçerikleri.

  ★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurumlararası yatay geçiş başvuru evrakları:

  1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
  2. Öğrenim Belgesi,
  3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
  4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
  5. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
  6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösterir belge,
  7. Ders İçerikleri,
  8. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapacak öğrenciler için özel yetenek yerleştirme puanını gösteren belge.

  ★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yurtdışı yatay geçiş başvuru evrakları:

  1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
  2. Öğrenim Belgesi,
  3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
  4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
  5. ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
  6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
  7. Ders İçerikleri,
  8. Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler.

   Akdeniz Üniversitesi Son 11 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

  Fakültemiz Lisans Programları İçin Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yapılacak Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

  Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçişle Öğrenci Alım Duyurusu İçin Tıklayınız.

  ★ Merkezi yerleştirme (Ek Madde 1) Puanı ile yatay geçiş başvuru evrakları:

  1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren belge.(Muafiyet işlemleri için gereklidir, başvuru için zorunlu evrak değildir.)
  2. ÖSYM sonuç belgesi.
  3. Yükseköğretime yerleştiğine dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
  4. Öğrenim Belgesi.

  ★ Akdeniz Üniversitesi Son 11 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

  Fakültemiz Lisans Programları İçin Güz Yarıyılı Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) İle Yurt Dışından Yapılacak Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu Evrakları

  1. T.C. uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Yabancı uyruklu adaylar için pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının örneği, (Geçerli pasaportu bulunmayan adaylardan Ülkelerinde yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalanlara verilen “Tanıtma Kartı”),
  3. Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi,
  4. Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript örneği,
  5. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri örneği,
  6. Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğrenimi ve Sınav Yönergesi”nin hazırlık programından muafiyetle ilgili maddelerinde belirtilen düzeyi veya bu düzeye karşılık gelen puanı almış olduklarını gösteren belge,
  7. Disiplin Cezası almadığını gösterir belge.

  Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) İle Yurt Dışından Yapılacak Kurumlararası Yatay Geçişle Öğrenci Alımı Duyurusu için tıklayınız.

  Daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki metnin üzerine tıklayarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanan yatay geçiş duyurusunu inceleyebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : ubf.akdeniz.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap