Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  alçak basınç alanlarında ne oluşumu gözlenir

  1 ziyaretçi

  alçak basınç alanlarında ne oluşumu gözlenir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Alçak Basınç - Yüksek Basınç - Bulut Sportif Havacılık Kulübü

     Atmosfer basıncı, atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvettir. 45° enleminde 15°C sıcaklıkta deniz seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı 1013 mbar ya da 760 mm ile ifade edilir. Bu değere normal atmosfer basıncı denir. 1013 mbar’dan daha düşük basınç değerlerine alçak basınç, 1013 mbar’dan daha fazla basınç değerlerine yüksek basınç denir.

     Basıncın yeryüzündeki dağılışı aynı değildir. Yerçekimi, sıcaklık, yükselti ve Dünya’nın günlük hareketi basınç türlerinin oluşumunda etkilidir.

  Alçak Basınçlar;

     Çevresine göre basınç değerlerinin düşük olduğu merkezlerdir. Havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur. Kuzey yarım kürede saatin ters yönünde iken güney yarım kürede saat yönündedir. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri etkilidir. Yükselen hava giderek soğur ve yoğuşur. Bu nedenle gökyüzünde bulut, yağmur gibi birçok yoğuşma ürünü görülür. Alçak basınçlar sıcaklığa ya da günlük harekete bağlı oluşabilmektedir. Ekvator’da yer alan alçak basıncın oluşumu sıcaklık kökenlidir. 60° enleminde yer alan alçak basıncın oluşma nedeni ise kutup ve tropikal hava kütlelerinin karşılaşma alanı olmasından kaynaklıdır. Yaz mevsiminde karalar, kış mevsiminde ise denizler sıcaktır ve buna bağlı olarak buralar alçak basınç özelliği göstermektedir.

  Yüksek Basınçlar;

     Çevresine göre basınç değerlerinin yüksek olduğu merkezlerdir. Havanın hareketi merkezden çevreye doğrudur. Güney yarım kürede saatin ters yönünde iken kuzey yarım kürede saat yönündedir. Yüksek basınç alanlarında hava açık, güneşli ve bulutsuzdur. Yüksek basınçlar da sıcaklık ve günlük harekete bağlı oluşabilmektedir. 30° enlemindeki çöller ile kutuplar üzerinde yer alan yüksek basınçların oluşum nedenleri farklıdır. Kutuplardaki yüksek basınç termik kökenli olup burada sıcaklığın düşük olmasından kaynaklıdır. 30° enlemlerinde yer alan basınçlar ise Dünya’nın günlük hareketi ve rüzgarların sapmaya uğraması kaynaklıdır. Yaz mevsiminde denizler karalara göre daha ılıktır, kış mevsiminde ise karalar denizlere göre daha soğuktur. Bu nedenle yazın denizler kışın karalar üzerinde yüksek basınç oluşur.

  Alçak – Yüksek Basınç Karşılaştırması ALÇAK BASINÇ YÜKSEK BASINÇ Ekvator, 60º enlemleri Kutuplar, 30º enlemleri       

  Yazı kaynağı : www.bulut.org.tr

  Alçak basınç

  Alçak Basınç Alanı Nedir?

  Alçak Basınç Alanı Nedir?

  Alçak Basınç nedir?

  Alçak basınç merkezi, etrafına göre düşük basınca sahip olan bölgeler için kullanılan bir terimdir.Alçak basınç alanlarının etkisindeki bölgelerde, rüzgar, atmosferin üst taraflarına doğru yükselici şekilde davranır. Yani hava yer seviyesinden yukarıya doğru yükselir. Bu bölgelerdeki, söz konusu yükselici hava hareketlerine siklon bölgesi adı da verilir.

  Alçak basınç merkezlerinde yükselici hava olduğu için, hava hareketleri çevreden, alçak basınç merkezine doğru olur. Merkezde de hava yükselmeye başlar. Hava basınç ve ağırlık farkından dolayı daima yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru eseceği için, alçak basınca sahip olan bölgelerde rüzgarlar sert esecektir.

  Ayrıca dünyanın dönüş yönü yüzünden, mevcut hava hareketlerinde sapmalar olur. Kuzey yarım kürede saat yönünün tersine doğru, güney yarım kürede ise saat yönünde rüzgarlarda bir sapma hareketi gözlenir.

  Alçak Basınç Alanı Kavramı

  Alçak basıncı 1013 mbar’ın altı olarak tanımlamak doğrudur ama alçak basınç merkezini bu şekilde tanımlamak kesinlikle yanlıştır. Çevre 1040 mb, fakat söz konusu bölge 1015 mb olsa yani yüksek basınç görünse bile, çevresinden dolayı alçak basınç merkezi olarak tanımlanacaktır. O yüzden ezberlemek doğru değildir.

  Dünyadaki Sürekli Alçak Basınç Alanları ?

  Termik Alçak Basınç Kuşağı

  Dünya üzerinde sıcaklık ve yer şekillerine bağlı olarak alçak basınç merkezleri oluşmaktadır. Örneğin ekvator bölgesi, güneş ışıklarını dik aldığı için her mevsim oldukça fazla sıcaklığa sahiptir. Ekvator bölgesinde yer şekilleri çöl koşullarına yakın olduğu için, havanın tutunabileceği koşullar olmadı için hava çok ısınır. Isınan havanın yoğunluğu azalacaktır ve ısınan hava, doğal olarak yukarıya doğru yükselecektir. Böylece bulunduğu bölgede yan ekvator kuşağında, ısınmadan dolayı alçak basınç merkezi oluşmuş olacaktır. Isınmadan dolayı oluşan alçak basınç merkezlerine termik alçak basınç merkezi denir. Bunun en güzel örneği Ekvator bölgesidir. Ekvator siklonu da denebilir.

  Kutup bölgelerindeki soğuk hava ve dünyanın yapısı nedeniyle kutuplarda da termik yüksek basınç merkezleri oluşur.

  Dinamik Alçak Basınç Kuşağı

  Kutuplardaki büyük basınç merkezleri ile ekvator üzerindeki termik alçak basıncın etkileşimi sonucu, dinamik yani hareketli alçak basınç merkezleri oluşur. Genellikle 30 derece ile 70 derece arasında, kutup rüzgarları ile batı rüzgarlarının karşılaşması sonucu dinamik alçak basınç merkezleri oluşur. Dünyanın günlük hareketi de dinamik alçak basınç siklonlarının oluşmasında etkilidir.

  Sıcaklık değişimlerinden dolayı, yaz mevsiminde karaların ısınmasında dolayı, karalar üzerinde, kış mevsiminde ise denizlerin nispeten daha sıcak olmasından dolayı denizlerin üzerine alçak basınç siklonları oluşur.

  Ortalama her 6 saatte, bu kuşak çevresinde 37 civarında siklon merkezi oluşur.

  Her kış kuzey yarım kürede, ortalama 230 adet etkili olan dinamik alçak basınç merkezi yani siklon oluşur.

  Alçak Basınç Merkezi Genel Özellikleri

  – Hava hareketleri çevreden merkeze doğrudur. Kuzeyde saat yönünün tersine, güneyde saat yönüne doğru bir hareket vardır.

  – Yükseltici hava hareketleri görünür.

  – Nemlilik ve yağış oranı fazladır.

  – Alçak basınç merkezlerine hava genellikle kapalı ve bulutlu olur.

  – Güneşin görülme sıklığı azdır.

  – Alçak basınç merkezleri bulutlu olduğu için sıcaklık kaybolmaz, sıcaklık farkı azdır.

  – Sürekli alçak basınç alanlarında bitki örtüsü, yağışlardan dolayı gürdür.

  – Genellikle 0 derece Ekvator kuşağında ve 60 derece enlemlerinde görülür.

  Yazı kaynağı : yelkenokulu.com

  Meteorolojiye Giriş - Meteoroloji Genel Müdürlüğü

  Rüzgar Oluşumu

  Rüzgar en basit anlatımla yatay hava hareketidir. Şekil-33'de görüldüğü gibi yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava akımıdır.

  Meteoroloji
  Şekil-33 Rüzgar oluşumu

  Rüzgâr hızı anemometre ile ölçülür, ancak artık meteorolojik ölçümlerin çoğu sensörler yoluyla otomatik meteoroloji istasyonları tarafından yapılmaktadır.

  Meteoroloji
  Şekil-34 Otomatik meteoroloji istasyonu

  Rüzgâr, doğu, batı, kuzey (yıldız) ve güney (kıble) olmak üzere dört ana, kuzeydoğu (poyraz), kuzeybatı (karayel), güneydoğu (keşişleme) ve güneybatı (lodos) ara yönleri ile tanımlanmaktadır. Meteorolojik ölçümlerde ise daha da hassas ara yönler kullanılmaktadır.

  Meteoroloji
  Şekil-35 Rüzgar yönleri

  Rüzgâr yüksek basınçtan alçak basınca doğru akar. Basıncın etrafına göre yüksek olduğu merkezler, yer seviyesinde yüksek basınç merkezini gösterir. Yüksek basınç basınç merkezi kuzey yarıkürede saat istikametinde bir dönüş yapar. Alçak basınç merkezi ise kuzey yarıkürede saat istikametinin tersine bir dönüş yapar. Güney yarıkürede ise dönüşler kuzey yarıkürenin tersinedir.

  Meteoroloji
  Şekil-36 Basınç merkezlerinin dönüşü

  Eş basınç (izobar) değerleri birleştirilerek, yeryüzüne ait en önemli bilgileri veren yer haritaları elde edilir. Bu haritalar tüm dünyayı gösterdiği gibi yalnız ülkelere ve bölgelere ait hazırlanabilir. Bu haritalar üzerinde alçak ve yüksek basınç alanları soğuk ve sıcak cepheler (Şekil-37, 38) yağışlı ve sisli bölgeler gibi birçok ayrıntılar yanında bu haritanın daha sonra nasıl olacağına dair ipuçları vardır. Meteorolojistler tüm bu ayrıntıları hassas bir şekilde değerlendirerek tahmin yapar. Eğer izobarlar birbirine yakınsa bu noktada rüzgar hızı daha fazladır Şekil-40.

  Meteoroloji
  Şekil-37 11.09.2008 00 UTC Yer haritası

  Meteoroloji
  Şekil-38 Cephenin yatay kesiti

  Meteoroloji
  Şekil-39 Cephenin dikey kesiti

  Meteoroloji
  Şekil-40 İzobarlar arasındaki mesafe rüzgar hızı hakkında fikir verir

  Atmosferin yukarı seviyelerini anlamak için dünya üzerinde 1000 den fazla istasyonda 12 sattte bir(bazı özel istasyonlarda saatlik, üçer ve altışar saatlik) balonla ölçüm yapılmaktadır. Yaklaşık 40 km ye kadar ulaşan derinlikte olan sıcaklık, nem, yükseklik. ve rüzgar bilgileri elde edilmektedir. Elde edilen bilgiler yoluyla atmosferin standart seviyelerine (1000, 850, 700, 500, 300, 250, 200, 100 hPa) ait haritalar elde edilmektedir. Bu haritalardan en önemlisi 500 hpa haritasıdır, yaklaşık yerden 5500 metre yukarıdaki sıcaklık, nem rüzgâr dağılımı ile bu seviyedeki havanın kalınlığını (yüksekliği) göstermektedir. Bu haritaların çiziminde eş yükseltileri birleştiren kontur ve eş sıcaklıkları birleştiren izotermler kullanılmaktadır (Şekil–41). Haritalar üzerindeki sıcaklık değerleri mevsime göre, atmosferin yukarı seviyelerindeki sıcak yada soğuk havayı belirlemektedir. Ayrıca konturların bükülüşü ve rüzgâr yön ve şiddeti de hava tahmincileri için önemli ipuçları sağlamaktadır. Alçak ya da yüksek merkezlerin hareketi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bunlardan en önemlileri; basınç gradyan kuvveti, merkezkaç kuvveti ve koriolis kuvvetidir (Şekil-42).

  Meteoroloji
  Şekil-41 11.09.2008 tarihli 500 hPa 00 UTC haritası

  Meteoroloji
  Şekil-42 Basınç merkezlerini etkileyen kuvvetler

  Lokal ve bölgesel rüzgar sistemleri

  Yeryüzünün farklı ısınmasından dolayı yatay ve dikey rüzgâr akımları oluşmaktadır.

  Meteoroloji
  Şekil-43 Lokal rüzgar oluşumu

  Karaların ve denizlerin farklı ısınıp farklı soğumasından kıyı meltemleri oluşur (Şekil-44). Karalar denizlere göre daha çabuk ısındığından, ısınan hava yükselir ve yerinde alçak basınç merkezi oluşur, deniz üzeri henüz ısınma olmadığı için buradaki basınç karaya göre daha fazladır yani yüksek basınçtır. Gündüzleri denizden karaya, (Şekil-45) geceleri ise karadan denizlere Şekil - 46 doğru olan kıyı rüzgârları dünyanın değişik noktalarında değişik isimlerle adlandırılır. Ayrıca soğuk havanın çökmesi, sıcak havanın yükselmesine göre dağ, yamaç ve vadilerde de gece gündüz sıcaklık farkından dolayı rüzgar akışları vardır (Şekil-46,47). Aslında kartalları ve planörleri enerji kullanmadan yüksek sevilere çıkaran sıcak havanın yükselmesidir. Kıyı meltemleri sakin havalarda görülür, bunlardan daha kuvvetli alçak ya da yüksek basınç etkisi görülen alanlarda basınç merkezlerinin akışı hâkimdir. Musonlarda çok büyük ölçekli kıyı meltemidir, yazın okyanustan yağışlı hava, kışın Himalayalardan soğuk ve kuru hava kıyıları etkiler Şekil-48.

  Meteoroloji
  Şekil-44 Gündüz meltemi

  Meteoroloji
  Şekil-45 Gece meltemi

  Meteoroloji
  Şekil-46 Vadideki gündüz rüzgar akışı

  Meteoroloji
  Şekil-47 Vadideki gece rüzgar akışı

  Meteoroloji
  Şekil-48 Yaz ve Kış musonları

  Yazı kaynağı : www.mgm.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap