Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammed anlamı

  1 ziyaretçi

  allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammed anlamı Ne90'dan bulabilirsiniz

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedîn ve ala ali seyyidina Muhammed’in anlamı nedir? Salavat anlamı ve okunuşu

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedîn ve ala ali seyyidina Muhammed’in anlamı nedir? Salavat anlamı ve okunuşu

  Salavat yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedîn ve ala ali seyyidina Muhammed zikri her a her yerde okunabilecekler arasında yer alıyor. Bir kişi abdestli olmasa bile, bir kadın regl olsa bile yine de salavat okuyabiliyor. Peki, salavatın anlamı nedir? İşte yanıtı...

  ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDÎN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED’İN ANLAMI NEDİR?

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedîn ve ala ali seyyidina Muhammed şeklinde okunan salavat “Allah'ım! Sen peygamber efendimize ve onun soyundan gelenlere salat eyle / katındaki şereflerini yücelt.” Anlamına gelmektedir.

  SALAVAT NEDEN GETİRİLİR?

  Salavat getirmenin amacı Allah'ı anmak ve Hz. Muhammed ile soyundan gelenlere saygı göstermektir. Peygamber efendimiz, İslamiyet'i yaymak için birçok sıkıntıya katlanmış, hatta Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştır. Tüm saldırılara ve ithamlara rağmen sabırlı davranıp İslamiyet'in tüm dünyada yayılmasını sağlamıştır.

  Hz. Muhammed'i anmak ve onun soyundan gelenlere saygı göstermek her Müslüman'ın görevleri arasında yer alır.

  SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) TÜRKÇE OKUNUŞU

  “Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat.”

  SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) ANLAMI

  “Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.”

  SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) TÜRKÇE OKUNUŞU

  Okunuşu: "Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek."

  SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) ANLAMI

  "Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Salavatının Anlamı Nedir?

  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Salavatının Anlamı Nedir?

  Salavat getirmek Müslümanların imanını tazeler. Allahu Teala, birçok ayetinde ''beni ve sıfatlarımı sık sık zikredin'' diye emretmiştir. Mümin kullar Hz. Muhammed'i hatırlamak için de sık sık salavat getirir. 

  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Salavatının Anlamı Nedir?

  Allah'ım! Sen peygamber efendimize ve onun soyundan gelenlere salat eyle / katındaki şereflerini yücelt. 

  Salavat getirmenin amacı Allah'ı anmak ve Hz. Muhammed ile soyundan gelenlere saygı göstermektir. Peygamber efendimiz, İslamiyet'i yaymak için birçok sıkıntıya katlanmış, hatta Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştır. Tüm saldırılara ve ithamlara rağmen sabırlı davranıp İslamiyet'in tüm dünyada yayılmasını sağlamıştır. 

  Hz. Muhammed'i anmak ve onun soyundan gelenlere saygı göstermek her Müslüman'ın görevleri arasında yer alır. 

  Salavat Ne Zaman Getirilir? 

  Salavat, Hz. Muhammed'in adı anıldığında ya da Kuran'ı Kerim'den bir ayet okunduğunda getirilir. Allah'ı ve Hz. Muhammed'i anmak için sadece ibadet esnasında değil gün içinde de salavat tespihi çekilebilir. 

  Bir işe başlarken ve evden çıkarken de salavat getirilir. Çünkü salavat, insanı belalardan ve hastalıklardan korur. 

  Salavat Getirmenin Faziletleri Nelerdir? 

  Salavat getirmek insanın maneviyatını güçlendirir ve Allah'a yaklaştırır. Allah'ı anmak ise onu günah işlemekten alıkoyar ve hayırlara yönelmesini sağlar. Kainatın yaratıcısı olan Allah'ı zikretmek ise ahiret gününü hatırlatır. Bir gün dünya hayatının sona ereceğini hatırlayanlar, salih amel işlemeye gayret gösterir. 

  Allahu Teala bir ayetinde ''onlar bizi unuttu, biz de o gün (kıyamet günü) onları unutacağız'' diye buyurmuştur. Allah'ı unutmak, insani kulluk görevlerinden uzaklaştırır ve dolaylı olarak günaha sevk eder. Oysa mümin kullar, her an Allah tarafından gözetildiğini bilir. Her şeyi yoktan var eden yaratıcının haberi ve izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmeyeceğinin idrakine varır. 

  Bununla birlikte Hz. Muhammed'i ve soyundan gelenleri yad etmek de Müslümanların yaşadığı zorlukları hatırlamamızı sağlar. Onların çektiği sıkıntıları aklına getiren müminler, yaşadıkları sıkıntılara karşı daha sabırlı olur.

  Salavat getirmenin faziletlerinden biri de Allah'a ve resulüne itaat etmektir. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde sadece Allah'a ve peygamberlere itaat edilmesi gerektiğini bildirilir. Bu emre uyan Müslümanlar, Allah'ın rızasını kazanmış olur. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap