Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  allahım recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır

  1 ziyaretçi

  allahım recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Allahım! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı Mübarek Kıl ve Bizi Ramazan’a Ulaştır

  Allahım! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı Mübarek Kıl ve Bizi Ramazan’a Ulaştır

  Dünyaya insan olarak gelmenin şükrü nasıl olmalıdır? Allah'ın (c.c.) bizi kulluğa davet ettiği üç mühim şey nedir? 12 ay içinde ayrıcalıklı kılınan kıymetli zamanlar hangileridir? Peygamberimizin (s.a.v) Üç Aylar'da okunması tavsiye ettiği dua hangisidir? İlahi rahmetin yağmur gibi yağan bu mevsimleri nasıl geçirmeliyiz? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor...

  Cenâb-ı Hak -elhamdülillâh- bizi insan olarak dünyaya getirdi, büyük bir lûtuf… Gördüğümüz her mahlûkatta bunu hatırlamamız îcâb ediyor. En büyük nîmet…

  Cenâb-ı Hak “Dâru’s-Selâm”a / Cennet’e davet ediyor. Bu Cennet’e davette de bize en yüce Peygamber’i önder olarak, “üsve-i hasene” olarak lûtfetti. Cenâb-ı Hak bizi, mühim olan üç şeyle kulluğa davet ediyor:

  Birincisi, Kur’ân-ı Kerîm:

  İnsanlığa son çağrı. Ders kitabımız. Her harfi ayrı bir sır ve hikmet deryası.

  Kâinat ise fiilî bir Kur’ân-ı Kerîm. Hârikalar âlemi. İbret ve hikmet nazarıyla bakıldığında kulu duygu derinliğine nâil eden, engin düşünceye sevk eden, yüksek bir tefekkür ufku kâinat, zerreden küreye.

  Cenâb-ı Hak:

  “…Yaş ve kuru ne varsa o Kitab’ın içindedir.” (Bkz. el-En’âm, 59) buyuruyor. Bir hidâyet rehberi.

  Kâinat da öyle, kâinat daha ayrı bir kitap, fiilî bir kitap.

  Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-. Cenâb-ı Hakk’ın lûtfettiği serâpâ bir rahmet tecellîsi.

  لَقَدْ مَنَّ اللهُ

  (“Allah lûtufta bulunmuştur…” [Âl-i İmrân, 164]) buyuruyor. En büyük bir nîmet olduğunu bildiriyor. 124 bin küsur peygamber içinde Cenâb-ı Hak lûtfuyla bize ihsân etti. Biz bir mesâî sarf ederek Efendimiz’e ümmet olmadık. Büyük bir lûtuf…

  Lâkin Cenâb-ı Hak:

  ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ

  (“Sonra o gün, verdiğimiz nîmetlerden sorulacaksınız.” [et-Tekâsür, 8]) buyruluyor.

  İşte Rasûlullah Efendimiz’le beraber olabilmek…

  “…Verdiğimiz nîmetlerden sorulacaksınız.” (et-Tekâsür, 8) buyruluyor.

  Efendim;

  Rabbimiz’in kurduğu semâ takviminde on iki aydan bazıları diğerlerine ilâhî lûtuf bakımından daha üstün kılınmıştır. O da Cenâb-ı Hakk’ın lûtfu, Cenâb-ı Hakk’ın bir rahmet tecellîsi.

  Receb ve Şâban ayı, ibadetlerle, kalbî duyuşlarla, hayır-hasenatla, Ramazân-ı Şerîf ayına bir hazırlık mahiyetindedir. Bu aylar, Cenâb-ı Hakk’a yakın olabilme aylarıdır. Kullar, daha çok, mânevî bakımdan mesâî sarf edecek, Cenâb-ı Hakk’a yakınlığını artıracak.

  Okunan âyet-i kerîmede:

  “Kullarım Sana (Efendimiz’e buyruluyor) Ben’i sorduğunda Sen onlara söyle (kullarıma söyle) Ben çok yakınım...” (el-Bakara, 186)

  وَهُوَ مَعَکُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ

  (“Nerede olsanız, O sizinle beraberdir.” [el-Hadîd, 4])

  Nereye gitseniz, Rabbimiz bizimle beraber. Kimlerle beraber? Sekiz buçuk milyar insan var. Trilyon trilyon hayvanat var. Melekler var, cinler var, galaksiler var. Cenâb-ı Hak hepsinin her an yanında. Müteâl, muhâlefetün li’l-havâdis, zaman-mekândan münezzeh.

  “Kullarım Sana Ben’i sorduğunda onlara söyle; Ben çok yakınım. Bana duâ ettikleri vakit duâ edenin dileğine karşılık veririm…” (el-Bakara, 186) buyruluyor. Kabul ediyor duâyı. Fakat arkadan şimdi şart geliyor:

  “…O hâlde kullarım da Ben’im dâvetime uysunlar…” (el-Bakara, 186)

  Yani Kitap ve Sünnet’in muhtevâsında bir hayat yaşasınlar. Kalp âlemlerini yüceltsinler. Nefs-i mutmainneye, onu da Cenâb-ı Hak arzu ediyor, nefs-i mutmainneye varabilsinler.

  “…Bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” (el-Bakara, 186)

  Efendimiz, bu günlerde ümmetine şu duâyı tavsiye ediyor:

  اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لَنَا فیِ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

  “Allâhʼım! Receb ve Şâban’ı bize mübârek eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur (mülâkî eyle).” (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

  Demek ki bu iki ay, Ramazân-ı Şerîf’e bir hazırlık ayı olmuş oluyor.

  Câhiliye devrinde de bu aya hürmet edilirdi. Aşiretler arasında çok kavga olurdu, enâniyet kavgası. Kılıçlar kınına sokulur, o korkunç, kan gölüne dönen çöller, tatlı bir huzura ererdi.

  Cenâb-ı Hak İslâm geldikten sonra da bu aylara hürmet ve tâzim etmemiz için devam ettirdi. Bu da büyük bir lûtuf.

  Receb ayında idrâk edilen Regâib var. Sırf Efendimiz’e ait bir lûtuf olan Mîrac var. Bu ay, ilâhî tecellîlerle dolu. Mîrac da yalnız Efendimiz’e ait. Başka hiçbir peygamberde Mîrac yok. Hiçbir peygamberde bu kadar yakınlık da yok. Bizi de ümmet kıldı -elhamdülillâh-.

  Bu mübârek günler, ilâhî rahmetin tuğyân ettiği zamanlardır. Bu zamanların kıymeti, toprağa verilen bahar yağmuru gibidir. Bundan gaflette kalmak ise, bu ilâhî yağmurun kayalara, çöllere yağıp zâyî olması gibidir.

  Güzel bir misal verirler:

  Goncaları gül yapan, üzerine yağan bereketli yağmurlardır. Bu üç ay da gönülleri güle çeviren bereketli bir mevsimdir, ömrün bereketidir.

  Muhabbetin zirvesi, Allah Rasûlü’ne olan muhabbetimizdir. Allah Rasûlü’ne olan muhabbet, insan rûhunun pırlantasıdır. Nâ-ehil olanlara muhabbet beslemek ise, yani Efendimiz’in dışındakilere, İslâm dışındakilere muhabbet beslemek ise, bu pırlantanın çöpe atılması gibidir. Sokağa düşmüş bir pırlantanın da hâli ne kadar hazindir!

  Efendimiz’i her şeyden üstün tutmak, emsalsiz bir aşk ve muhabbetle sevmek, îmânın kemâlindendir. Ümmet-i Muhammed olma nîmetini yeniden tefekkür etmek zarurîdir. Efendimiz 124.000 küsur peygamberin en zirvesidir. Cenâb-ı Hak:

  وَاِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیمٍ buyuruyor.

  “Sen yüce bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4)

  Yani Efendimiz bir sanat âbidesi, insanda tecellî eden bir sanat âbidesi. Kur’ân-ı Kerîm lâfızda, kâinat fiilde, Efendimiz ise insanda tecellî eden bir sanat hârikası. İki cihan saâdetinin en büyük rehberi.

  عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

  “Sen doğru yol üzerindesin.” (Yâsîn, 4) buyuruyor Cenâb-ı Hak.

  Kullara da, ümmete de:

  مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

  (“Kim Rasûl’üne itaat ederse Allâhʼa itaat etmiş olur.” [en-Nisâ, 80])

  Allah Rasûlü’ne itaat ise Allâh’a itaat olmuş oluyor. İki itaat birleşmiş oluyor.

  Her derdin şifası Rasûlullah Efendimiz’de.

  (Rasûlüm) de ki (buyuruyor Cenâb-ı Hak), eğer Allâh’ı seviyorsanız bana tâbî olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın, Allah Gafûr ve Rahîm’dir.” (Âl-i İmrân, 31) buyuruyor.

  Cenâb-ı Hakk’ın bize en büyük nîmeti, en büyük servet… Dünya serveti ne kadar olursa olsun gelip geçici. Bir serap, bir âhiret gözüyle bakıldığı zaman.

  Peygamber Efendimiz’i Cenâb-ı Hak âlemlere rahmet olarak gönderiyor. Hayatımızın her safhasını O’nunla mîzân etmemiz zarûrî. “Üsve-i hasene” buyruluyor; “örnek şahsiyet”… (Bkz. el-Ahzâb, 21)

  Bu üç kişi kalbî hayatını istikametlendirirse Efendimiz ona üsve-i hasene oluyor.

  Bir; “…Allâh’a kavuşmayı umanlar...” (el-Ahzâb, 21) Yani hayatını Allah rızâsı içinde devam ettirenler. Daima kendimizi sorgulayalım:

  Ben şu işimde, âile hayatımda, ticaret hayatı, evlâtları yetiştirmekte ben Allah rızâsında mıyım?..

  İkincisi; “…Âhirete kavuşmayı umanlar…” (el-Ahzâb, 21)

  یَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ (“…Âhiretten korkan…” [ez-Zümer, 9]) Âhireti unutmayanlar, âhireti canlı tutanlar. Her şeyin, zerrelerin hesabının verileceğini unutmayanlar; zerre hayrın, zerre şerrin.

  Üçüncüsü; “…Cenâb-ı Hakk’ı çok çok zikredenler için Allah Rasûlü’nde üsve-i hasene (örnek şahsiyet, örnek karakter) vardır.” (el-Ahzâb, 21)

  İşte bu üç vasfı bulunanlar için hep -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz örnektir. Yani hayatımızın her safhasında Efendimiz’e benzeyebilmek…

  Abdullah bin Deylemî Hazretleri buyuruyor ki:

  “Dînin diyor, zayıflayıp gücünün kaybolmasının başlangıcı, Sünnet’in terk edilmesiyle olacaktır. Halatın lif lif çözülüp nihayetinde kopması gibi din de sünnetlerin bir bir terk edilmesiyle ortadan kalkar.” (Dârimî, Mukaddime, 16)

  İnşâallah, bu üç aylarda Sünnet-i Seniyye’ye çok dikkat edeceğiz.

  Bilhassa namaz çok mühim. Namazlarımızı cemaatle kılmaya gayret edeceğiz. Zaten câmi yakınsa câmide, câmi uzaksa evimizde -inşâallah- cemaat olarak. Yine burada çok, Efendimiz nîmeti, Efendimiz’e ümmet olma nîmeti… Eğer aksi hâlde bir davranış olursa orada âyet-i kerîmede:

  “Ey îmân edenler! Allâh’a itaat edin, Peygamber’ine itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 33) Allah korusun!

  Yine Efendimiz için:

  “Rûhu’l-Emîn (Cebrâil), îkaz edicilerden olsun diye O’na apaçık Arap diliyle O’nun kalbine indirdi.” (Bkz. eş-Şuarâ, 193-195) buyruluyor.

  Yani Kur’ân-ı Kerîm Rasûlullah Efendimiz’in kalbinde tecellî etti. Onun için Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye, ikisi birbirinin ayrılmaz parçaları.

  Müslümanlar, âlemin kemâlini insanda, insanın kemâlini de Rasûlullah Efendimiz’de bulmuşlardır. Zira O daima fânî varlığından sıyrılmış, fedakârlık hâlinde, dertlilerin ve hastaların yanıbaşında olmuş, mâtemli gönüllerin civarında olmuş, ümitsizlerin başucunda olmuş, muzdarip ve yalnız kalmışların da dostluğunda bulunmuştur. Hidâyet bekleyenlerin imdadına koşmuştur.

  Velhâsıl O, nefsin girdabında, nefsî hayatın girdabında boğulmak üzere olanların imdadına koşan bir yürek olmuştur. Karanlık yolları aydınlatan bir nur, yolunu kaybeden ve şaşıranlara yol gösteren müstesnâ bir kılavuzdur. Fiilî kıstastır. Yani örneksiz kavramak mümkün değildir. Rasûlullah Efendimiz en büyük bir örnektir.

  Buyruluyor Efendimiz için; ashâb-ı kirâm O’na her şeyiyle ittibâ hâlinde oldu.

  اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

  Kişi sevdiğiyle beraberdir.” (Bkz. Müslim, Birr, 163)

  Bu hadîsi Rasûlullah Efendimiz’in, çok sevindirdi. Yüz binlerce hadîs içinde en çok sevindiren hadis;

  اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

  Rasûlullah Efendimiz’i dünyada seyrettiler. Âbide gördüler, hayran oldular. O kadar bir hayranlık oldu ki, öyle bir muhabbet taştı ki:

  “Yâ Rasûlâllah! Canım-malım, her şeyim Sana feda olsun!” dediler. O’nunla beraber olmak için daima şunu…

  “Efendimiz’in mübârek kalbinde ne vardı?”

  O’nun gönlünde bütün bir ümmet-i Muhammed vardı. Efendimiz, ümmetinin derdiyle dertlenip sevinciyle huzur buluyordu. O’nun kalbinde, bütün insanlığın hidâyete kavuşması için bir çırpınış vardı. Âdeta yüreğinde bir Mahşer kaynıyordu. Bütün insanlığın derdi, Efendimiz’in derdi idi.

  Diğer taraftan, Efendimiz’in kalbinde Allâh’ın bütün mahlûkâtı vardı. O eşsiz gönül, bütün kâinâtı içine alan bir dergâhtı. Ümmetine eşsiz merhametini şöyle ifade ediyordu:

  “Dikkat edin, ben hayatımda sizin için bir emniyet vesilesiyim. Vefât ettiğimde ise kabrimde «Yâ Rabbi, ümmetî ümmetî, ilk İsrâfil’in Sûr’u üfürünceye kadar nidâ edeceğim.” buyuruyordu. (Bkz. Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, c. 14, s. 414)

  Cenâb-ı Hak -inşâallah- Efendimiz’in bu muhabbetine karşı bizde de -inşâallah- Efendimiz’le beraber olmanın bir muhabbetini nasîb eder -inşâallah-.

  OSMAN NURİ TOPBAŞ HOCAEFENDİ DİĞER SOHBETLER

  İslam ve İhsan

  Tasavvuf Nedir, İnsana Ne Kazandırır?

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Hadisi zayıftır, sahih değildir

  Allah’a hamd olsun.

  Birincisi:

  Receb ayının fazîleti hakkında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen hiçbir sahih hadis yoktur.

  Bu konuda (75394) ve (171509) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Receb ayının fazîleti hakkında hiçbir sahih hadis gelmemiştir. Sadece haram aylardan olması dışında Receb ayını, kendisinden önceki ay olan Cemâziye'l-Âhire'den ayıran hiçbir özellik ve ayrıcalık da yoktur.Dolayısıyla Receb ayında meşrû bir oruç veya meşrû bir namaz veya meşrû bir umre veyahut da başka bir şey yoktur. Receb ayı, diğer aylar gibidir."[1]

  İkincisi:

  Zâide b. Ebî Rukâd yoluyla rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  Ziyâd en-Numeyrî, Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiğine göre o şöyle demiştir:

  (( کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ. [ روی عبد الله بن الإمام أحمد فی زوائد المسند، والطبرانی فی الأوسط، والبیهقی فی الشعب، وأبو نعیم فی الحلیة]

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Receb ayına girdiği zaman şöyle derdi:

  -Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."[2]

  Bu hadisin isnadı zayıftır. Zirâ Ziyâd en-Numeyrî zayıftır. Yahya b. Maîn onun zayıf olduğunu belirtmiştir.

  Ebu Hâtim Ziyâd en-Numeyrî hakkında şöyle demiştir:

  "O huccet gösterilemez."

  İbn-i Hibbân, "Duafâ" adlı kitabında Ziyâd en-Numeyrî'yi zikretmiş ve onun hakkında şöyle demiştir:

  "Onun huccet gösterilmesi câiz değildir."[3]

  Zâide b. Ebî Rukâd, Ziyâd en-Numeyrî'den daha şiddetli zayıftır.

  Nitekim Ebu Hâtim onun hakkında şöyle demiştir:

  "Zâide b. Ebî Rukâd; Ziyâd en-Numeyrî'den, o da Enes'ten merfû münker hadisler rivâyet eder.Bu hadislerin, kendisinden mi, yoksa Ziyâd'dan mı rivâyet ettiğini bilmiyoruz."

  İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- onun hakkında şöyle demiştir:

  "Zâide b. Ebî Rukâd, hadisi münker birisidir."

  Buhârî, el-Kunâ (Künyeler) adlı kitabında onun hakkında şöyle demiştir:

  "Zâide b. Ebî Rukâd, sikâ (güvenilir) değildir."

  İbn-i Hibbân şöyle demiştir:

  "Tanınmış râvilerden münker hadisler rivâyet eder. Fakat haberi (hadisi), huccet sayılmaz. Onun hadisi, ancak başka rivâyetlere şâhit (destek) olarak yazılabilir."

  İbn-i Adiyy şöyle demiştir:

  "el-Makdemî ve başkaları ondan teferrüd hadisleri hadis rivâyet eder. Bazı hadisleri ise münkerdir."[4]

  Yukarıda zikredilen hadisi İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- "el-Ezkâr", s: 189'da, İbn-i Receb, "Letâifu'l-Meârif", s: 121'de, Elbânî de "Daîfu'l-Câmi', hadis no: 4395'de zayıf olduğunu belirtmişlerdir.

  el-Heysemî şöyle demiştir:

  "Hadisi Bezzâr rivâyet etmekle birlikte hadisin râvileri arasında Zâide b. Ebî Rukâd vardır. Buhârî, Zâide b. Ebî Rukâd, hadisi münker birisidir, demiş, bazı hadisçiler de onun meçhul olduğunu belirtmiştir."[5]

  Ayrıca bu hadis, -zayıf olmakla birlikte- Receb ayının ilk gecesinde bu duânın söyleneceğine dâir hiç bir şey yoktur. Hadiste geçen duâ,Receb ve Şaban ayının mübârek kılınması konusunda mutlak bir duâdır. Bu duâ, Receb ayında yapılabileceği gibi, Receb ayından önceki aylarda da yapılabilir.

  Üçüncüsü:

  Müslümanın, kendisini Ramazan ayına ulaştırması için Rabbine duâ etmesine gelince, bunda bir sakınca yoktur.

  Nitekim Hâfız İbn-i Receb -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Ma'lâ b. el-Fadl şöyle demiştir:

  (Selefi salih), kendilerini Ramazan'a kavuşturması için (Ramazan'dan altı ay önce), amellerini kabul etmesi için de (Ramazan'dan sonra) altı ay boyuncaAllah Teâlâ'ya duâ ederlerdi.

  Yahya b. Ebî Kesîr şöyle demiştir:

  "(Selefi salihin) duâlarından birisi şu idi: Allahım! Beni Ramazan'a teslim et. Ramazan'ı da bana teslim et. Benden de amelim kabul olunmuş halde Ramazan'ı teslim al."[6]

  Değerli âlim Abdulkerim el-Hudayr'a:

  "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Hadisinin sıhhat derecesi nedir? Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

  "Bu hadis, sâbit değildir.Fakat bir müslüman, kendisini Ramazan'a kavuşturması, Ramazan'ın orucunu ve kıyâmını edâ etmekte kendisini muvaffak kılması ve Kadir gecesini idrak etmeye kendisini muvaffak kılması için Allah -azze ve celle-'ye duâ ederse, yani mutlak duâlarla duâ ederse, inşaallah bunda bir sakınca yoktur."[7]

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  Yazı kaynağı : islamqa.info

  “Allah’ım Bize Recep ve Şaban’ı Mübarek Kıl ve Bizi Ramazan’a Ulaştır…”

  “Allah’ım Bize Recep ve Şaban’ı Mübarek Kıl ve Bizi Ramazan’a Ulaştır…”

  Yeni bir rahmet iklimi, Allah’a yakınlaşmanın zamanı

  İmanımızdan gelen heyecanla yaptığımız ibadetlerin olduğu, Rahmeti bol ve bereketli bir mevsim.

  Öyle bir mevsim ki içinde rahmet dolu mübarek günler, bereket dolu geceler barındıran,

  Öyle bir mevsim ki dua ve yakarışların Allah’a arz edildiği, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların yıkandığı, yapılan ibadet ve taatlere verilen sevabın katlandığı mevsim.

  Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.

  Rahmet mevsiminin ilk halkası Recep Ayı; tevbe edenlere rahmet edildiği ve amel edenlerin amellerinin kabul edildiği aydır.

  Bağışlanma ayı Şaban Ayı; bu ayda hayırlar katlanır, sevaplar artar. Cehennemliklerin Azad edildiği beraat gecesini barındıran aydır.

  On bir ayın sultanı Ramazan; üç ayların son ayı, bin aydan hayırlı Kadir gecesini içine alan ay, manevi azığın deposu ve Allah Rasulü’nün unutulan sünneti itikâfı ihya etmenin fırsatı.

  Bu aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

  Yüce Allah’ın müminlere ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir...

  Gelişi bizlere, mukaddes bir zaman dilimine girişimizi hatırlattığı gibi ömür yapraklarının da bir bir döküldüğünün habercisidir.

  Ey kardeşim! Ömrün hızla sona yaklaşırken bu ayları da fırsat bil, uyan ve uyandır!

  De ki: ‘Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?’ Furkan -77

  Allah’ım! Dünya ve ahirete ait işlerimde Senden af ve afiyet isterim.

  Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında Senden af ve afiyet dilerim.

  Allah’ım! Kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin kıl.

  Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklerden beni koru.

  Bildiğin bütün iyilikleri Senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden Sana sığınırım.

  Allah’ım! Kendi nefsime çok zulmettim, Senden başka günahları affedecek yoktur.

  Kendi katından beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz, bağışlayan, merhamet eden ancak Sensin.

  Ey kalpleri kudret elinde bulunduran Allah’ım. Kalplerimizi rızana uygun amel ve ibadete çevir.

  Allah’ım! Beni bağışla, beni esirge, bana afiyet ver, beni helalinden rızıklandır.

  Allah’ım! Bana verdiğin nimetin elimden gitmesinden, afiyetin değişmesinden, ansızın karşılaşacağım.

  Musibetlerden ve gazabını gerektiren şeylerin hepsinden Sana sığınırım; beni bunlardan koru.

  Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateş azabından koru.

  Allah’ım bize Recep ve Şabanı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır…

  Yazı kaynağı : www.furkannesli.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap