Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  alttan ders varken yatay geçiş kabul eden üniversiteler

  1 ziyaretçi

  alttan ders varken yatay geçiş kabul eden üniversiteler Ne90'dan bulabilirsiniz

  Alttan Dersi Olanlar Yatay Geçiş Yapabilir Mi?

  Yatay geçiş bulunduğu üniversiteden memnun olmayıp farklı üniversitelerde eğitim almak isteyenler için önemli bir uygulamadır. Alttan dersi olan yatay geçiş yapabilir mi konusu zayıfı olduğundan dolayı yatay geçiş yapamayacağını düşünenler tarafından sorulmaktadır. Yatay geçişe çok sayıda öğrenci başvurduğundan dolayı belirli kontenjanlar oluşturulmuştur. Alttan dersi olanlar yatay geçiş yapabilir mi diyecek olursanız bunun çelişki bir cevabı olabilir diyebiliriz çünkü durum tamamen üniversite yetkililerinin elindedir.

  –

  Alttan dersle yatay geçiş yapmak elbette mümkündür ancak özellikle not ortalaması iyi olan öğrencilerin yatay geçişleri kabul edildiğinden dolayı yatay geçiş yapma ihtimaliniz azalabilir. Zayıfınız kredisi düşük bir destense bu durum ortalamanızın çok düşmesine neden olmaz. Bu sayede yüksek not ortalama ile yatay geçiş yapabilirsiniz ancak zayıfınız kredisi yüksek olan bir derstense bu durum not ortalamanızın düşmesine ve paralel olarak yatay geçiş yapamamanıza neden olur.

  Durumu özetleyecek olursak alttan dersi olan kişilerin yatay geçiş yapabileceğini söyleyebiliriz. Not ortalamanız yüksekse ve üniversite yetkilileri zayıfı olanlar geçiş yapamaz tarzında bir şart oluşturmamışsa bu geçiş işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz.

  Sırf ailenizin yer aldığı şehirde eğitim almak adına üniversite değiştirmeyin. Üniversite değişikliklerinizi sadece daha iyi bir üniversiteye gitmek adına kullanın. Sadece zevki yapacağınız geçiş işlemleri eğitim sürecinizde sıkıntılar yaşamanıza hatta notlarınızın düşmesine neden olabilir. Bu yüzden yatay geçiş işlemlerini üzerinde durulması gereken konular arasında görüyoruz.

  Yazı kaynağı : turkbilgin.com

  Alttan Dersi Olan Yatay Geçiş Yapabilir Mi? Ortalama Kaç Olmalı?

  Alttan dersi olanlar yatay geciş yapabilir mi? (Tüm detaylar)

  Alttan dersi olanlar yatay geciş yapabilir mi? (Tüm detaylar)

  Alttan dersi olanlar yatay geçiş yapabilir mi?sorusu başta olmak üzere yatay geçişle alakalı aklınıza takılan soruların tüm yanıtları içeriğimizde.

  Alttan dersi olan kişiler yatay geçiş ile üniversiteye yerleşebilmektedirler. Ancak çoğu üniversite alttan ders olmama şartı koştuğundan dolayı alttan dersi bulunan öğrencilerin başvuruları ret edilmektedir. Alttan ders olmama şartı koşmayan üniversitelere başvuru yapılabilmektedir. Bu üniversite sayısının çok az olduğu bilinmelidir.

  Alttan dersi olan öğrencilerin başvurularını kabul eden üniversitelerde öğrenci alımlarını not ortalamalarına bakılarak yapılmaktadır. Alttan kalan derslerin kredileri yüksekse not ortalamasını çok etkileye bilir bu durumda diploma notunu çok düşürdüğü için düşük puandan dolayı yatay geçiş başvuruları ret edilebilmektedir. Yatay geçiş yapmayı düşünün öğrenciler not ortalamalarını yüksek tutarak hedeflerine ulaşabilmektedirler. Alttan dersi olan kişiler de yatay geçiş için başarılı oldukları derslerin notlarını yüksek tutmaları gerekmektedir.

  Yatay Geçiş Ne Zaman Yapılır?

  Yatay Geçiş birinci dönemin sonun da yapılabilmektedir. Yatay geçiş tarihleri her Üniversitede aynı olmayabilir. Bazı üniversiteler geçiş için dönem aralarını kabul etmeyip ilk yılın sonunda yatay geçişe izin veriyorlar. Geçiş yapılacak üniversiteler ile ilgili gerekli bilgiler üniversitelerin duyuru sitelerinden öğrenilebilir. Her yıl kurumlar arası geçiş yapılabilir.

  Her yıl geçiş yapma imkânı bulunmakla beraber son sınıfta geçiş yapılamamaktadır. İlk yıl birçok kişi memnun olmadığı okuldan ayrılmak üzere yatay geçiş başvurusunda bulunmak istemektedir. Yatay geçiş ile ilgili gerekli bilgiler araştırılıp temin edildikten sonra geçiş başvuru tarihlerini takip etmelidir. Başvuru tarihleri açıklandıktan sonra ilgili kurumun resmi sitesi takip edilerek açıklama ve başvuru tarihleri öğrenile bilinmektedir.

  Yatay Geçiş Diploma Notu Kaç Olmalı?

  Yatay geçiş için başvurulacak gerekli bilgiler ile alakalı üniversitenin resmi web sitesinden genel ağırlıklı not ortalamaları araştırılarak tespit edilmeli. Üniversitelerin genel ağırlık ortalaması farklılık göstermektedir. X üniversitesi diploma giriş puanı için 60 puan şartı koşarken Y üniversitede 80 puan talep edebilmektedir. Genel ağırlık ortalaması Üniversitenin başarılarından kaynaklı yükselebilmektedir. Üniversitenin kalitesi yükseldikçe üniversiteye olan yoğun talepten kaynaklı ortalama alım puanı da yüksele bilmektedir.

  Yatay geçiş başvurusunu nasıl yapabilirim?

  Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler ilgili kurumların internet sitelerinden öğrenile bilinmektedir. İstenilen belgeler öğrenildikten sonra talep edildiği şekilde hazırlanarak elden fiziki olarak kuruma teslim edilmeli ya da posta ile gönderilmelidir. İlgili kuruma teslim edilmek üzere postaya teslim edilen evrakların zamanında ilgili kuruma teslim edilmemesi durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Başvuru sonuçları üniversitelerin resmi sitelerinden duyurulmaktadır.

  Devamsızlıktan kalınca yatay geçiş yapılır mı?

  Yazı kaynağı : www.bucur.net

  ALTTAN DERSİ OLAN YATAY GEÇİŞ YAPABİLİYOR MU ?

  Sakarya Üniversitesi | Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı | Yatay Geçiş Esasları

  Yatay Geçiş Esasları

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1- (1) Bu Senato Esaslarının amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Sakarya Üniversitesi akademik birimleri bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından Sakarya Üniversitesine yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- (1) Bu Senato Esasları, önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki kurum içi, kurumlar arası ve uluslararası yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar.

  (2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler, bu esasların sadece Beşinci Bölümü’ndeki düzenlemeler kapsamında yapılır.

  Tanımlar

  Madde 3- (1) Bu Senato Esaslarında geçen;

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel İlkeler

  Kontenjan

  Madde 4- (1) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve yatay geçiş takvimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir.

  (2) Kurumlar arası ve uluslararası yatay geçiş kontenjanları ve yatay geçiş takvimi Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. 

  Yatay Geçiş

  Madde 5- (1) Yatay geçişlere ilişkin genel ilkeler şöyledir;

  Başvuru Ön Şartları

  Madde 6- (1) Yatay geçiş başvurularında ön şartlar şunlardır;

  Başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli ve Sonuçların İlanı

  Madde 7- (1) Yatay geçiş başvurularında istenilen belgeler ve başvuru şekli şöyledir;

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Yatay Geçiş Türleri ve Değerlendirme Ölçütleri

  Kurum içi yatay geçiş

  Madde 8- (1) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esasları belirleme yetkisi üniversite senatolarına aittir. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır

  (2) Yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır: 

  Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

  Kurumlar Arası Yatay Geçiş

  Madde 9- (1) -Sakarya Üniversitesi diploma programlarına diğer yurt içi yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki ve eş değer diploma programlarından kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Kurumlar arası yatay geçiş için, ÖSYM giriş genel kontenjanı;

  Ancak geçişin yapılacağı programın giriş yılı ÖSYM kontenjanı ile geçiş yapılacağı yıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak şekilde ilave kontenjan belirlenebilir.

  (2) Yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

  Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

  (3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

  Değerlendirme esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı)   * 100 * 0,30] + [Genel Not Ortalaması * 0,30] + [Yetenek Sınavı puanı * 100 * 0,40]

  Uluslararası Yatay Geçiş

  Madde 10- (1) Sakarya Üniversitesi diploma programlarına yurt dışı yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki ve eş değer diploma programlarından kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Uluslararası yatay geçiş kontenjanı kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi) kontenjanının yarısını geçemez

  (2) Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler kredi sistemine göre eğitim alıyorlar ise;

  a) III. yarıyıla başvuracak öğrenciler en az 40 Kredi/AKTS

  b) V. yarıyıla başvuracak öğrenci için en az 100 Kredi/AKTS

  ders almış ve başarmış olması gerekmektedir

  (3) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların geçerliliği devam eden denklik belgesi olanların durumu, eşdeğer program olup olmadıkları açısından da değerlendirilir. Bölüm yatay geçiş / intibak komisyonu adayın kayıtlı olduğu diploma programının kendi bölümlerine eşdeğer olup olmadığına karar verir. Eşdeğer görülen diploma programından başvurular değerlendirmeye alınır. 

  (4) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişlerde adayın öğrenim gördüğü diploma programına başladığı yıldaki ÖSYM puanı veya eşdeğerliliği kabul edilen ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilen ulusal / uluslararası sınav (EK:1) puanı değerlendirmeye katılır. 

  (5) Yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayın puanının geçiş yapmak istediği programının gerektirdiği puan türünde olması gerekir. Farklı puanlar var ise programın gerektirdiği puan türü esas alınır. ÖSYM puanı ile yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşenler dışındaki adaylar için eşdeğerliliği kabul edilen ulusal / uluslararası sınav puanları kendi içindeki en yüksek puan üzerinden oranlanır. Başarı notu ise 100’lük sistemde değerlendirmeye alınır.

  (6) ÖSYM dışında yurt dışı yükseköğrenim kurumlarına yerleşen adayların uluslararası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde,

  Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın ÖSYM eşdeğer Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

  (7) ÖSYM aracılığıyla yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşen adayların uluslararası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, 

  Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki ÖSYM Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40]

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Özel Durumlarda Yatay Geçiş

  Türk Silahlı Kuvvetleri Yükseköğretim Kurumları

  Madde 11- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri bağlı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler bu esaslarda belirtilen başarı şartını sağladıkları takdirde başvuruda bulunabilirler.

  (2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar. Bunun dışında ilişiği kesilenler ilişiklerinin kesilmesinden itibaren 2 yıl içinde yatay geçiş hükümlerine göre başvuruda bulunabilirler. 

  (3) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5. ve 6. sınıfından başarısızlık hariç sağlık sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği için ilişiği kesilenlerin yükseköğretim kurumları tıp fakültesine yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

  Kontenjansız Uluslararası Yatay Geçiş

  Madde 12- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

  (2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrenciler kontenjan sınırlamasına tabi değildir. 

  Kamu Görevlileri, Eş ve Çocukları

  Madde13- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Sakarya Üniversitesi diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararınca, kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler. 

  (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu nitelikteki yatay geçiş başvurusu ilgili yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir. 

  Yabancı Diplomat Çocukları

  Madde 14- (1) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarından Sakarya Üniversitesi’ne başvuranlar, kontenjan şartı aranmaksızın değerlendirilmeye alınır. İlgili yönetim kurulu tarafından başvurunun kabul edilmesi halinde öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

  Madde 15- (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

  (2) Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfın o yıla ait ÖSYS Kılavuzunda belirtilen kontenjanının ’una kadar yıllık kontenjan açılabilir. Kesinleşen kontenjanlar ÖİDB web sayfasında ilan edilir

  (3) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller uygulanır. 

  ALTINCI BÖLÜM

  Son Hükümler

  Gerçeğe Aykırı Beyan

  Madde 16- (1) Yatay geçiş yapan öğrencinin verdiği bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespiti halinde kaydı geçersiz sayılarak Sakarya Üniversitesi ile ilişiği kesilir.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 17- (1) Bu esaslarda düzenlenmemiş veya hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

  Yürürlük

  Madde 18- (1) Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 19- (1) Bu esasları Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

  EK:1

  ULUSAL / ULUSLARARASI SINAVLAR İÇİN TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : ogrisl.sakarya.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap