Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  anadolu selçuklu devleti en parlak dönemi

  1 ziyaretçi

  anadolu selçuklu devleti en parlak dönemi Ne90'dan bulabilirsiniz

  21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

  21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Öz

  Türkiye Selçuklu Devleti binlerce yıllık Türk devlet geleneği olan Türk Cihan hâkimiyeti mefkûresini kendisinden sonra gelecek olan devletlere aktarmayı başarabilmiş olması hasebiyle Türk Tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Yüzlerce yıl dünya siyasetine ve medeniyetine yön veren bir cihan devletinin sahip olduğu bu gücün temelinde elbette ki kendisine aktarılan mirasın sağlamlılığı yatmaktadır. Türk Tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu devlet en parlak dönemini Alâeddin Keykubad’ın hükümdarlığı dönemde yaşamıştır. Bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti en geniş sınırlara ulaşmış siyasi ve ekonomik açıdan Ortadoğu’nun en güçlü devleti konumuna gelmişti. Anadolu medeniyet memleketi olma özelliğine kavuşmuştu. Alâeddin Keykubad döneminde devlet Karadeniz ve Akdeniz sahillerine açılarak sahil güvenliğini sağlamak için bilhassa da yabancı tüccarlarla anlaşmalar yapılarak onlara güvenceler verilmiştir. Akdeniz’de sahil güvenliğini sağlamlaştırmak için Kalanoros (Alaiyye) kalesinin alınması zorunluluk haline gelmişti. I. Alâeddin Keykubad Bizans’tan bağımsız olarak hareket eden Kalanoros’a hâkim olarak bölgenin güvenliğini sağlamak istiyordu. Alâeddin Keykubad’ın Kalonoros’u fethettikten sonra akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için Kale hâkimi Kyr Vart’ın kızı Honat Hatunla evlenmiştir. Bu evlilikten de ileride devletin başına geçerek yıkılmasında büyük payı olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev dünyaya gelmiştir. Alâeddin Keykubad, bölgedeki hâkimiyetini güçlendirmek için Selahattin Eyyubi’nin yeğeni ve Melik Adil’in kızı Melike-i Adiliye ile evlenerek bir nevi Eyyubi tehlikesine karşı önlem almış oluyordu. Çalışmamızda Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad`ın Kolonoros Kalesini Fethi ve sonrasında ülkenin hâkimiyetini sağlamak adına yapmış olduğu siyasi evlilikler ele alınmıştır. Anahtar sözcükler: Siyasi Evlilikler, Hâkimiyet, Fetih, Akrabalık İlişkileri. Abstract Turkey Seljuk Empire thousands of years with the Turkish State tradition of Turkey Cihan dominance of the ideals that have managed to transfer to the state, which has come after him because of an exceptional place in Turkish history. Hundreds of years and to have the world politics of a world state that shape the civilization of course based on the robustness of this power lies in his legacy to be transferred. This state which has a very important place in Turkish history has experienced the most brilliant periods in the period when the Aladdin Keykubad. Catching reign dominant. During this period, Turkey Seljuk Empire reached its largest political boundaries and had come to the economically most powerful state in the Middle East. Anatolian Civilizations had gained the distinction of being the hometown. Aladdin Keykubad during the state opening to the Black Sea and the Mediterranean coast guard Kalanoros (Alaiyye) it had become imperative to take the castle. I. Aladdin independently from the Byzantine Keykubad would ensure the security of the region as dominant in Kalanoros moving. After conquering of the castle Aladdin Keykubad Kalanoros judge in order to strengthen the ties of kinship Kyr Vart’s daughter she was married Honat Hatu. In the large share of the destruction from this marriage through the beginning of the future state. Kaykhusraw was born. Aladdin Keykubad, Selahattin Ayyubid dynasts was happening then, the nephew and daughter of Malik Adil Malik-i have taken precautions against the danger of marrying a sort of fair to the Ayyubid. Keywords: Political Marriage, Domination, Conquest, Kinship Relations.

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  'Selçuklu’ya en parlak devrini yaşatmıştır'

  'Selçuklu’ya en parlak devrini yaşatmıştır'

  AKM’de gerçekleştirilen programa Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Haşim Şahin ve Dr. Emine Uyumaz konuşmacı olarak katıldı. Programda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk’ün yanı sıra çok sayıda dinleyici yer aldı.

  Selçukluların temeli atıldı

  Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Haşim Şahin, “Çağrı ve Tuğrul kardeşler, 1075 yılında İznik'i Bizanslılarla yaptığı savaşta alarak Selçuklu Devleti’nin temelini attı. Selçuklular Bizans entrikaları, Moğol istilaları ve Haçlı seferlerine rağmen Anadolu'da var olmaya ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi için çalıştılar. Yurdumuzu Türk yurdu haline getiren temel unsur Selçuklulardır” dedi.

  En parlak dönem

  Dr. Emine Uyumaz, “I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu olan Alâeddin Keykubad, 1220 tarihinde Selçuklu tahtına oturmuştur. Her şeyden önce Selçukluların üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan en büyük hükümdarı Alâeddin Keykubad’dır. Ekonomik kararları, sefer planlamaları ve diplomatik tavırları ile Selçuklu Devleti’ne en parlak devrini yaşatmıştır. Keykubat döneminde halk refah ve saadet yıllarını yaşarken, devletin askeri ve ticari hayatı doruk noktasına ulaşmıştır. Büyük camiler, kervansaraylar, surlar ve kaleler inşa ederek büyük imar faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Anadolu coğrafyasında 250 yıl hüküm sürerek, coğrafyanın kalıcı olarak Türk yurdu haline gelmesini sağlayan Selçuklu Devleti’nin en önemli hükümdarı Keykubad olmuştur” diye konuştu.

  Çöküş yılları

  Prof. Dr. Muharen Kesik, “II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Alâeddin Keykubad’tan sonra tahtta oturan hükümdarların hiç birisinin Moğollara gücü yetmemiştir. Selçuklu Devleti yaşadığı doruk noktasından yavaş yavaş gerilemeye ve hükümdarlığın çöküş yıllarına doğru ilerlemiştir. 1243 yılında Kösedağ savaşını Moğollara kaybederek Selçuklu Devleti gerçek anlamda hükümdarlığını kaybetmiştir. Savaştan sonra ömrünü bir müddet kâğıt üzerinde Moğolların kukla sultanları ile devam ettirmiştir” ifadelerini kullandı.

  Yazı kaynağı : www.netgaste.com

  Büyük Selçuklu Devletinin En Parlak Dönemi

  Büyük Selçuklu Devletinin En Parlak Dönemi

  Büyük Selçuklu Devletinin En Parlak Dönemi

  Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Döneminde en geniş sınırlarına ulaşmış ve en parlak dönemini yaşamıştır.

  Bu dönemde;

  – Kafkasya’nın fethi tamamlanmış Batı sınırı Akdeniz ve Marmara denizine, doğu sınırı Seyhun ırmağına, kuzey Kafkas dağlarına, güney sınırı Mısır ve Basra körfezine kadar genişletilmiştir.

  – Siyasal amaçlarla ortaya çıkan Bâtınilik faaliyetleriyle mücadele edilmiştir. Bu faaliyetlerin amacı Büyük Selçuklu Devleti’ni içinden çöküntüye uğratmaktı. Türk İslam büyüklerine karşı suikastlar düzenleyen Bâtınilere karşı başlatılan mücadele Melikşah’ın ölümü üzerine sonuçlanamamıştır.

  OKUMA TAVSİYESİ: Sultan Melikşah Dönemi Önemli Olayları ve Fetret Devri

  Yazı kaynağı : tarihportali.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap