Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  arkadaşlarınızın olumlu ve olumsuz davranışlarından nasıl etkilenirsiniz

  1 ziyaretçi

  arkadaşlarınızın olumlu ve olumsuz davranışlarından nasıl etkilenirsiniz Ne90'dan bulabilirsiniz

  Arkadaşlarınızın olumlu ve olumsuz davranışlarından nasıl etkilenirsiniz, örnekler vererek yazınız

  Arkadaşlarınızın olumlu ve olumsuz davranışlarından nasıl etkilenirsiniz, örnekler vererek yazınız

  Arkadaşlarımın olumlu davranışlarından mutlu olurum ve onlar ile iletişimim daha iyi olur. Olumsuz davranışlarından ise rahatsız olurum ve onlardan uzaklaşırım.

  Olumlu ve olumsuz davranışlarınız sizi ve arkadaşlarınızı nasıl etkiler

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Arkadaşlarınızın olumlu ve olumsuz davranışlarından nasıl etkilenirsiniz? Örnekler vererek yazınız.

  Davranışlarımızı etkileyen nedir?

  Davranışlarımızı etkileyen nedir?

  Serdar YURDAKUL- Kurumsal Gelişim Danışmanı IKEDA Yönetim Danışmanlığı

  Koronavirüs salgınıyla bütün dünyada el yıkama alışkanlığının önemi gündeme geldi. Ülkemiz kültürel ve ekonomik nedenlerle el yıkama alışkanlığının en yüksek olduğu toplumlardan biri (%94). Yüksek can kayıplarının yaşandığı İtalya’da el yıkama alışkanlığı çok düşük (%57). Hollanda’da ise %50! Her şey dönüyor dolaşıyor davranışlara geliyor. Peki, davranışlarımızı etkileyen faktörler nelerdir? Toplumda olumsuz davranışlar nasıl engellenir veya düzenli el yıkama alışkanlıkları gibi olumlu davranışları nasıl teşvik edebiliriz?

  Bilgi ve tavsiye yeterli değil

  El yıkama bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemenin en etkili yöntemi olarak kabul edilir, ancak tüm ebeveynler veya veliler çocuklarından yemekten önce ellerini yıkamalarını istemekten bıktılar. Aynı şekilde okullarda öğrencilere sağlık bilgisi konusunda verilen dersler çocukların belirli uygulamaları benimsemeleri için yeterli olabilir mi? Hiç şüphe yok ki, evde ailelerin uyarıları, derste sağlanan farkındalık yaratma ve bilgi önemlidir ama yeterli değil. Örneğin su ve sabun yoksa bunlar ne işe yarar? Sosyal psikolojinin konusu olan davranış değişikliği ile ilgili olarak şimdiye kadar çoğu sağlık sorunları ile ilgili onlarca model geliştirildi. Halen TV’lerde izlediğimiz kamuoyu aydınlatma spotları ve sağlık konsültasyonları gibi geleneksel yaklaşımlar doğrudan tavsiye ve bilgi sağlamaya dayanıyor. Bilgilendirme tüketicilerin eğitimi için önemli olmakla birlikte, davranış değiştirmek için yeterli değil, çünkü davranışı etkileyen farklı seviyelerde faktörler var. Davranış değişikliğine etki edebilmek için aşağıdaki üç seviyede müdahale etmek gerekiyor:

  - Kişisel veya bireysel: İnançlar, bilgi, tutumlar, beceriler, genetik

  - Sosyal: Arkadaşlar, aile ve topluluklar dâhil diğer insanlarla etkileşim

  - Çevresel: Bireyin yaşadığı alan, altyapı, hükümet politikaları, ürün ve hizmetler, okul, iş yeri, mağazalar, tesisler ve ekonomi (fiyatlar gibi) ve teknoloji gibi faktörler.

  Örneğin; yanlış beslenme alışkanlığının yol açtığı sorunlarla başa çıkmak amaçladığında, karmaşık bir toplumsal ve biyolojik faktörler ağı göz önünde bulundurulmalıdır. Davranış değişikliği genellikle yukarıdaki üç alanda etkili müdahalelerin karışımı ile sağlanır. Sadece bireysel düzeydeki faktörleri ele alan ve yukarıda belirtilen sosyal ve çevresel etkileri dikkate almayan müdahalelerin işe yaraması olası değildir. El yıkama örneğini ele alacak olursak, su sabun gibi altyapı ürün ve hizmetlerinin mevcudiyeti hayati önem taşımaktadır. Hükümet okullarda eğitici programlar düşünebilir veya altyapı hizmetleri için finansman sağlayabilir. Temizlikle ilgili yaygın olarak kabul edilen kültürel inançlar, el yıkama davranışlarını da etkileyebilir. Medyada düzenlenecek yaygın bilgi ve davranış değişikliği kampanyaları bu inançları etkilemeye yardımcı olabilir, ancak pratik bir etkisi olur mu? Bütün bunlar yeterli mi? Etkili davranış değişikliği kampanyaları sadece bilgi veya altyapı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda grup ilişkileri ve sosyal normlardan da yararlanır. Akranlarınızla ve diğer kişilerle olan ilişkilerin etkisi de çok önemlidir. İnsanlar sosyal ortamlarda diğer grup üyelerinden kabul edilebilir davranışları öğrenirler. Arkadaşlarının, ailelerinin ve öğretmenlerinin belirli bir davranışı benimsediğini görürlerse yeni bir davranışı benimsemeleri daha olasıdır. Ayrıca diğer grup üyelerinin kendi eylemlerini nasıl göreceklerini düşünmeleri de kendi davranışlarını etkiler. Arkadaşlarınız ellerini yıkıyor mu? Ne sıklıkla? Sizden ne yapmanızı bekliyorlar? Yazılı olmayan kurallara uymazsanız, arkadaşlarınızın size karşı tepkileri ne olur? Bu nedenlerle değişim yönetimi çalışmalarının gruplar seviyesinde yürütülmesi en etkili yöntemdir.

  Davranış değişiminde bireysel bilişsel süreçler de önemli rol oynar. Psikoloji derslerinde, beynin bir kısmının bilinçli karar vermekten ziyade alışılmış davranışları yönlendiren bilinçsiz ipuçlarına tepki verdiği gösterilmişti. Çevresel ipuçlarını, dürtmeleri ve hatırlatıcıları kullanarak, eski alışkanlıkların kırılması, el yıkamanın uzun vadeli bir davranışa dönüşmesine yardımcı olabilir. Mesela ilkokullarda musluk seviyelerinin çocukların boylarına uygun olması ve ortamın dekorasyonu çocukları etkileyerek el yıkamayı teşvik edebilir. Benzer şekilde, eylemlerimiz rasyonel karar vermekten ziyade büyük ölçüde bilinçsiz değerlerden ve duygulardan etkilenebiliyor. Duygusal düzeyde müdahaleler de davranış değişikliğini tetikler. El yıkamanın ve temizliğin “iyi davranış”ın bir parçası olarak gösterilmesi bireysel düzeyde duygular yaratmak suretiyle güçlü bir motivasyon aracı olabilir.

  Özetle, davranışları etkileyecek stratejiler geliştirirken birey, grup ve yapısal etkiler arasındaki etkileşimi dikkate almak önemlidir. Son zamanlarda birçok davranış bilimci sosyal normların gücünü aşırı vurguluyorlar ancak davranışlar üzerindeki tek etkili faktör normlar değildir. Normların bireysel düzeyde etkili olabilmesi için aynı zamanda toplumsal düzeyde yapısal ve kurumsal değişikliklerle ve bireysel düzeyde doğru alışkanlık oluşturma teknikleri ile desteklenmesi gerekir.

  Yazı kaynağı : www.dunya.com

  3. Sınıf Hayat Bilgisi Arkadaşlık konu anlatımı

  3. Sınıf Hayat Bilgisi Arkadaşlık konu anlatımı

  Arkadaş seçimi oldukça önemli bir seçimdir. İnsanlar arkadaşları sayesinde topluma karışır ve toplumsal- sosyal bir varlık haline gelir. Aksi takdirde arkadaş olmayan insanlar birçok sorun yaşayabilir. Kendilerini yalnız hissederken içine kapanır. Birlik ve beraberlik kavramı arkadaşlar sayesinde oldukça gelişir. Bu sebeple arkadaş sahibi olmak herkes için önemli bir kavramdır.

  3. Sınıf Hayat Bilgisi Arkadaşlık Konu Anlatımı

   İyi bir insan olmak herkes için önemli bir durumdur. İyi arkadaşlar da iyi davranışlar sergileyen kişilerdir. İyi davranışlar sergileyen ve çevresine karşı iyi olan bireyler hayatları boyunca daha mutlu daha başarılı daha çok sevilen insanlardır. Birbirleriyle iyi geçinen, birlikte vakit geçirmeyi seven birçok şeyden ortak şekilde hoşlanan kişilere arkadaş denir. Arkadaşlıklar iyi duygular ve davranışlar üzerine kurulmalıdır. Yardımseverlik, çalışkanlık gibi olumlu davranışlar arkadaşların kurulduğu davranışlardır. Arkadaş seçerken karşımızdaki kişi de de olumlu davranışlar seçmek önemlidir.

   İyi bir arkadaş olmak da çevreye karşı önemli bir durum ve sorumluluktur. Arkadaşlarımızın davranışları bize olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple arkadaş seçimi çok önemlidir. İyi bir arkadaş edinmek aynı zamanda birçok iyi alışkanlığı da edinmeyi sağlar. Arkadaşlıklar duyguların ve düşüncelerin paylaşıldığı ilişkilerdir. İyi arkadaşlıklar olumlu değerler katması yönünden oldukça önemlidir.

   Arkadaş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

   Arkadaş seçerken dikkat etmek gereken birçok durum vardır. Arkadaş seçiminde seçilen arkadaş iyi özelliklere sahip olması oldukça önemlidir. Bu sebeple arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Dikkat edilmesi gereken noktaların çoğu ise arkadaşlıkların iyi ve olumlu duygular üzerine kurulmasıdır. Arkadaşlıklar arkadaşlar aranan özellikler ise;

   - Doğru sözlü olması

   - Arkadaşın dürüst olması

   - Arkadaşın yalan söylememesi

   - Her nasıl bir durumla karşılaşırsa karşılaşsın doğruyu söylemesi

   - Tarafsız davranması

   - İkiyüzlü davranmaması

   - Sır tutabilmesi

   - Hoşgörü ve saygılı olabilmesi

   - Hata yaptığı zaman özür dilemeyi bilmesi

   - Başkalarının eşyalarını izin almaması ya da dokunmaması

   - Başkalarından aldığı eşyaları zamanında geri vermesi

   - Çalışkan ve düzenli olması

   - Neşeli ve anlayışlı olması gibi özellikler oldukça önemlidir.

   Bu olumlu özelliklere sahip kişilerde arkadaşlık ilişkileri de oldukça sağlıklı olmaktadır. Bu sebeple kişisel özellikleri arasında arkadaşlıklar bu konulara dikkat edilerek kurulmalıdır. Biz de karşıda ki arkadaşımıza karşı bu duyguları besleyerek arkadaşlıklarımızı istediğimiz gibi geliştirebiliriz. Yalan söylemeyen, dürüst olan, arkadaşından aldığı herhangi bir şeyi zamanında geri veren, hatalıysa özür dilemeyi bilen, çalışkan ve sabırlı olan, anlayışlı olan kişiler olmak önemlidir. Bu sayede iyi davranışları bulunan kişilerle arkadaşlıklar kurulmuş olur. Ve bu arkadaşlıklar daha sağlıklı olmaktadır. Kişilerle arkadaşlık olmak çok önemlidir bu durumlar arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek kişilerin birbirlerine güven, saygı ve sevgi duymasını sağlar.

   Arkadaşlık İle İlgili Öğrencilerle Yapılabilecek Etkinlik Önerisi

   Arkadaşlık konu anlatımı ile ilgili öğrencilere soru sorularak arkadaşlarında olması gereken özellikler öğrenilir. İyi ve kötü davranışlar yazılarak öğrencilerin yine nasıl arkadaş istediklerini işaretlemeleri istenebilir böylece öğrencilerin arkadaşta beklediği davranışlar bulunmuş olur. Daha sonra öğrencilerde kendilerinde hangi davranışları görmek istedikleri sorulur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap