Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez hadisi arapça

  1 ziyaretçi

  beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez hadisi arapça Ne90'dan bulabilirsiniz

  Beş gecede yapılan dua geri çevrilmez anlamında bir hadis var mı?

  Beş gecede yapılan dua geri çevrilmez anlamında bir hadis var mı?

  Değerli kardeşimiz,

  Evet, bu anlamda bazı hadisler ve sahabi sözleri vardır:

  Bu ifadeyi, İbn Asakir ve Deylemi Hz. Peygamber (asm) Efendimizin sözü olarak rivayet etmişler. (İbn Asakir, Tarihu Dimaşk, 10/408; Deylemi, 2/196)

  Ancak, İbn Hacer Deylemi’nin senedinin zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Telhis, 2/191)

  Ayrıca bu bilgi Abdullah b. Ömer ve Ebu’d-Derda’nın sözü olarak da rivayet edilmiştir. (bk. Abdurrazzak, Musannef, hno: 7927; Beyhaki, es-Sünenu’l-kübra, hno: 6087)

  Bu rivayetler de zayıf kabul edilmiştir.

  Hadis alimlerine göre, İslam ahkamıyla ilgili hadislerin sahih olması gerekir. Ancak amellerin faziletleriyle ilgili olan hadisler zayıf da olabilir. (bk. Leknevi, el-Ecvibetü’l-fazıla, s. 55)

  Buna göre, bir Müslümanın bu hadisle amel etmesinin bir sakıncası yoktur.

  İlave bilgi için tıklayınız:

  Zayıf hadisler bilindiği halde neden rivayet edilmiş?
  İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Duaların Reddedilmediği 5 Gece

  Duaların Reddedilmediği 5 Gece

  Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri duaların kabul olduğu geceler ve müstecap duaları "Dualar ve Zikierler" eserinde şu şekilde belirtmiştir.

  DUALARIN KABUL OLDUĞU 5 GECE

  Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri "Dualar ve Zikierler" eserinde şöyle buyurmuştur:

  Beş gece vardır ki duâ reddolunmaz: Receb’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3952 ayrıca Abdurrezzak, Musannef, IV, 317; Beyhaki, Şuabül-İman, V, )

  Ayrıca

  “Rikkat hâliniz geldiği zaman duâyı ganimet biliniz. Çünkü bu hal rahmettir.” buyrulur. (Ali el-Müttakî, II, 108/3370)

  Müstecâb Duâlar:

  “Dört yerde semânın kapıları açılır ve duâya icâbet olunur:

  1- Allah yolunda saf bağlandığı zaman,

  2- Yağmur yağarken,

  3- Namaz kılınırken,

  4- Kâ’be görüldüğü zaman.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337)

  “İki vakit vardır ki, semânın kapıları açılır. Bu vakitlerde duânın reddolunduğu çok azdır. Biri namaza kalkıldığı zaman, diğeri Allah yolunda saff-ı cihâd bağlandığı zaman.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4623)

  “Dört duâ vardır ki: reddolunmaz:

  1- Dönünceye kadar hacının duâsı,

  2- Evine gelinceye kadar gazinin duâsı,

  3- İyileşinceye kadar hastanın duâsı,

  4- Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâ.

  Bunlardan en çabuk kabul olunan duâ kardeşin kardeşine gıyabında etdiği duâdır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağir, no: 915)

  “Üç kişi vardır ki Allah onların duâlarını reddetmez:

  1- İftar edinceye kadar oruçlunun duâsı,

  2- Mazlumun duâsı,

  3- Adaletli devlet reisinin duâsı.” (Tirmizî, Deavât, 48; İbn Mâce, Duâ, 11)

  “Üç duâ vardır ki kabul olunacağında hiç şübhe yoktur:

  1- Babanın, evlâdına duâsı,

  2- Misafirin duâsı,

  3- Mazlumun duâsı,” (Ebû Dâvûd, Vitr 29/1536; Tirmizî, Birr 7/1905, Daavât 47; İbn-i Mâce, Duâ 11)

  “İki duâ vardır ki, Allah ile bu iki duâ arasında hicâb yoktur:

  Biri mazlumun duâsı,

  Diğeri kardeşin kardeşe gıyabında duâsı.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4207)

  Kaynak: Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, Mahmud Sami Ramazanoğlu

  İslam ve İhsan

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Hangi 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez! Regaib Kandili Cuma mı?

  Hangi 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez! Regaib Kandili Cuma mı?

  Peygamber Efendimizin dilinden duâların kabûl olduğu ve asla geri çevrilmediği 5 gece vardır. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar asla geri çevrilmemektedir.

  Resulullah (sav) buyurdular ki:

  "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir."
  Hadisin kaynağı: Câmiu's-Sağir, c. III, s. 454

  “Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen duâlar geri çevrilmez:

  Yazı kaynağı : www.yenicaggazetesi.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap