Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilkent şehir hastanesi kardiyoloji doktorları

  1 ziyaretçi

  bilkent şehir hastanesi kardiyoloji doktorları Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kardiyoloji

  Bölüm Hakkında Genel Bilgi :

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği; kardiyoloji poliklinikleri, koroner yoğun bakım üniteleri, kardiyoloji servisleri ve kateterizasyon-anjiografi laboratuvarı ile Kalp Damar Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bölümün hedefi kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmektir. Kardiyoloji Kliniği en üst düzeyde teknolojik donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Merkez, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kardiyoloji Kliniklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde 19 Profesör Doktor, 27 Doçent Doktor, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 28 Uzman Doktor görev yapmaktadır.

  Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir. Örneğin; Hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, kalp yetersizliği, kalp nakli, aort damarı hastalıkları ve periferik damar hastalıkları gibi.

  Klinik hangi hastalıklara bakar? :

  Kalp damar ve dolaşım sistemiyle ilişkili tüm hastalıklar Kardiyoloji Kliniğinde değerlendirilerek tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca Kardiyoloji Kliniği bünyesinde aritmi ve kalp yetersizliği polikliniği mevcuttur. Kalp damar cerrahi kliniği ile beraber kalp nakli ünitesinin bir parçası olarak çalışan kalp yetersizliği ekibi, kalp nakli ihtiyacı olan hastaların belirlenmesi tanı ve takibi görevini üstlenmektedir.

  Özellikli İşlemler:

  Kliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm teknolojik yenilik ve gelişmeler takip edilmektedir. Kardiyoloji alanında yapılan özellikli işlemlerin tümü kliniğimizde yapılabilmektedir. Bu işlemler TAVI (ciddi aort darlığında cerrahi gerekmeden aort kapağı yerleştirilmesi), Periferik damar girişimleri (karotis ve ekstremite girişimleri), ventriküler taşiaritmiler ve atriyal taşiaritmilerin endokardiyal ve/veya epikardiyal ablasyon işlemleri (cryoablasyon ve üç boyutlu görüntüleme eşliğinde radyofrekans ablasyonu), kompleks koroner arter girişimleri (bifürkasyon lezyonları ve kronik total oklüzyonlar), Kalp pili yerleştirilmesi işlemleri (ICD,CRT, v.b.). Ayrıca doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde perkutan olarak patent duktus arteriozus, atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt kapatılması ve romatizmal mitral kapak hastalığı tedavisinde mitral balon valvuloplasti işlemleri kliniğimizde yapılmaktadır. Kalp kapağı protezi olan hastalarda kalp kapağından oluşan defektlerin yine perkutan yolla kapatılması işlemleri yapılabilmektedir. Mitral yetmezlikte uygulanan perkutan mitraklip işlemleri kliniğimizde uygulanabilmektedir.

  Bölüme Bağlı Üniteler:

  Kardiyoloji poliklinikleri, efor stress testi, Tilt masa testi, ritm ve kan basıncı holter üniteleri, ekokardiyografi görüntüleme ünitesi, koroner yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji servisleri, anjiografi ve elektrofizyoloji laboratuarları kliniğe bağlı ünitelerdir.

  Elektrokardiyografi (EKG):
  Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını inceleme amacıyla kalbin elektriksel iletiminin kağıda aktarılmasını sağlar. EKG’deki değişiklikler kalp hastalıklarının teşhisinde yardımcı olur.

  Efor stress (Treadmill) testi:
  Efor testi, kişiler yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir testtir. Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması veya kalp damar hastalığına verilen tedavinin etkinliğinin araştırılmasını sağlar. Aynı zamanda eforla beraber aritmilerin vereceği yanıtın değerlendirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalp damar hastalarının veya spor yapmaya başlayacak kişilerin efor kapasitelerini değerlendirmeye yardımcı olur.

  Transtorasik Ekokardiyografi Ünitesi:
  Ekokardiografi kalbin yapısal olarak ultrason ile incelenmesidir. Ekokardiyografide probe adı verilen ses dalgası gönderen cihaz doktor tarafından göğüs bölgesinde çeşitli pozisyonlarda tutularak, kalbin görüntülenmesi sağlanır. Ekokardiyografi ile kalbin yapısal tüm hastalıkların tanısı konulabilir. Örneğin; kalp yetersizliği, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansif kalp hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, pıhtılar, kalp tümörleri, doğumsal kalp anormallikleri gibi

  Transözofagial Ekokardiyografi (TEE) Test:
  Rutin ekokardiyografi görüntülerinin yetersiz kalabildiği bazı durumlarda kalp içi oluşumları daha yakından görerek değerlendirmeyi sağlayan bir tetkiktir. Kalbin arka yüzünün yemek borusu ile komşuluğunda faydalanılarak ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp ile kalbin net ve ayrıntılı görüntüleri alınır.

  EKG Holter:
  Kalbin ritim bozukluklarının tanısında yardımcı bir tetkiktir. 24-48 saat süresince kalp atışlarının EKG benzeri sistemle kaydedilmesi esasına dayanır. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetleri oluşturan olaylar tekrarlanmalıdır.

  Tansiyon Holter:
  Hastaların 24 saat boyunca belli aralıklarla tansiyon ölçümlerini ve nabızlarını kaydeden bir tetkiktir. Hipertansiyon teşhis ve tedavisinde önemli bilgiler sağlamaktadır. Tilt Masa Testi (Eğik Masa Testi): Bayılma yani senkop tanısında kullanılan bir testtir. Uzun süre ayakta hareketsiz kalma veya uzun süre oturduktan sonra ani kalkışlarda kan basıncında ve/veya kalp hızında ani düşme ile oluşan bayılmaların (senkop) tanısında faydalıdır.

  Anjiografi Laboratuvarı :

  Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen atardamarların hastalığının tespitini sağlayan bir yöntemdir. Koroner anjiyografi kalbi besleyen atardamarların hangi bölgesinin ne kadar daraldığını tespit eder ve damar hastalığı yaygınlığına göre ilaç tedavisi, stent uygulanması veya bypass tedavileri gerekebilir. Koroner anjiografide kliniğimizde genellikle el bileği atardamarından yapılmakta ancak el bileği damarının işleme uygun olmadığı hastalarda kasık damarından bir kılıf yerleştirilerek işlem yapılmaktadır.
  Ankara Şehir Hastanesi Anjiografi Ünitesi haftanın 7 günü 24 saat süresince hizmet vermektedir. Poliklinikte değerlendirilen ve anjiografi randevusu verilen hastalar dışında acil anjiografi işlemleri de yapılmaktadır. Acil servise akut koroner sendrom ile başvuran tüm hastaların değerlendirmesi kardiyoloji konsültan uzman hekimince yapılmakta ve hasta anjiografi laboratuvarına alınarak sorumlu damara müdahale edilip hızlıca açılması sağlanmaktadır.

  Ankara Şehir Hastanesi Anjiografi Ünitesinde geçici ve kalıcı kalp pili işlemlerinin tümü yapılabilmektedir. Kalp pilleri kalp hızının azaldığı bradiaritmi veya kalp bloklarında uygulanabildiği gibi kalp yetersizliğini tedavi etmeye ve/veya ani ölümleri engellemeye yarayan kalp pilleri de mevcuttur. Aslında temel olarak 3 çeşit kalp pili vardır: Kalp hızı yavaşlamasını engelleyen tek kablolu ve 2 kablolu piller, kalp yetersizliği tedavisi için kullanılan 3 kablolu piller ve kalpteki ciddi aritmilerin varlığında devreye girerek hastaya elektroşok vererek hayat kurtaran piller yani defibrilatörler. Kalp pili takılan hastaların kontrolleri düzenli olarak hastanemiz kalp pili kontrolü polikliniğinde yapılmaktadır.

  Elektro fizyoloji Laboratuvarı: Elektrofizyolojik çalışma kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde uygulanan girişimsel bir tanı ve tedavi yöntemidir. Kasık damarlarına yerleştirilen ince kılıflar aracılığı ile kalbe gönderilen elektrodlardan alınan sinyaller ve uyarılar sayesine kalbin ritim sisteminin değerlendirilmesi sağlanır. Bu sayede tanısı konulan ritim bozuklukları radyo frekans ablasyon veya dondurma yöntem ile ablasyon ile tedavi edilebilir. Ablasyon işlemi, ilaçlarla kontrol altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların yaşam boyu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır. Ayrıca hayatı tehdit eden özellikteki bazı ritim bozuklukları da doğrudan kateter ablasyon yöntemi uygulanmasını gerektirir.

  Nasıl Muayene Olurum:

  Muayene randevusu MHRS sistemi dahilinde 182 nolu telefondan veya MHRS İnternet sayfası üzerinden alınmaktadır.
  Kalp Yetersizliği Polikliniği’ne 0(312) 5526000 numaralı telefondan ulaşılabilir.
  Bunun yanı sıra hastane hasta kabul biriminden de muayene randevusu alınabilmektedir.

  Prosedürler :

  Poliklinik muayenesi öncesi MHRS randevusu alan hastalar da dahil hasta danışma bankolarından kayıt yaptırması gerekmektedir. Ardından muayene öncesi tüm hastalar EKG birimine giderek EKG çekilecek ve ardından muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.

  Yazı kaynağı : ankarasehir.saglik.gov.tr

  Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Şikayetleri - Şikayetvar

  Ankara Şehir Hastanesi En İyi Kardiyoloji Doktoru

  Ankara Şehir Hastanesi En İyi Kardiyoloji Doktoru

  İnsan yaşamında çok önemli olan ve hastalıklarında tedavi sürecinin dikkatli geçmesi gereken Ankara Şehir Hastanesi en iyi kardiyoloji doktoru hizmetlerini güvenle alabilirsiniz.

  Ankara Şehir Hastanesi en iyi kardiyoloji doktoru hizmetleri sayesinde her türlü kalp hastalıklarında çok daha kısa sürede tedavi yöntemleri ile çözümler elde edilmektedir. Kalp ile ilgili yaşanan tüm sorunlarda hastane doktorları en güvenilir şekilde sağlık hizmetlerini güven içinde vermektedir.

  Kardiyoloji Bölümü

  Kardiyoloji bölümü ülkemizde yer alan tüm devlet ve özel hastanelerde yer almaktadır. Ancak bu bölüm kalp sağlığında çok önemli bir yere sahip olduğundan kesinlikle tam teşekküllü bir hastaneden yardım alınması gerekir. Ankara ilimizin en gelişmiş ve geniş teknolojik donanımlı Ankara şehir hastanesi her zaman en güvenilir sağlık hizmetleri vermektedir. Kardiyoloji bölümü bütün kalp hastalıklarının tanısı ile tedavisi ve takibi büyük bir özenle verilen bir tıp alanı olmaktadır. Kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, doğumsal kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, aort damar hastalıkları, periferik damar hastalıkları gibi pek çok hastalıkların tedavisi bu bölümde yapılmaktadır. Ayrıca hastanenin çocuklar için özel kardiyoloji bölümü bulunmakta ve uzman doktorlar tarafından tedavi yapılmaktadır.

  Kardiyoloji Uzmanları

  Ankara Şehir Hastanesi kardiyoloji uzmanları vermiş olduğu hizmetler sayesinde çok daha kısa sürede en güvenilir tedavi yöntemleri ile sağlıklarına kavuşmaları mümkün olmaktadır. Bu bölümün doktorları tüm kalp hastalıklarında meydana gelen sorunların tanısı, teşhis için gerekli testler, tedavisi ve tedavi süreci takibini büyük bir titizlikle yapmaktadır. Enjeksiyon fraksiyonu, tilt testi, kalp sintigrafisi, ekokardiyografi gibi hizmetleri içinde barından kardiyoloji bölümü doktorları fiziksel muayene yapıldıktan sonra gerek görülmesi halinde cerrahi müdahaleler yapılarak çok daha kısa sürede sağlığa kavuşulacaktır.

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları

  ASİSTAN DOKTORLARIMIZ

  Yazı kaynağı : www.adanaajans.net

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları

  Kalp ve dolaşım sisteminde oluşan sağlık problemlerinin incelenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir branş olarak Kardiyoloji bölümünün ilgi alanları her geçen gün, tıpta yaşanan değişimler ve yenilikler nedeniyle genişlemiştir. Kardiyoloji bölümü hastalıkları eskiye kıyasla daha çabuk teşhis edilmekte ve bu sayede tedavilerdeki başarı oranı artış göstermektedir.

  Kardiyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

  Gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir.

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde poliklinik, transtorasik ekokardiyografi, transözefajiyal ekokardiyografi, ritim holter, tansiyon holter, efor testi, tilt testi tetkikleri yapılmaktadır.
  Tanısal koroner anjiyografi, koroner balon ve stent tedavi işlemleri, tanısal ve tedavi amaçlı elektrofizyoloji işlemleri, TAVI (ameliyatsız aort kapak değişimi), kalp kapak darlık tedavi girişimleri, beyin ve bacak atar damar tıkanıklıkları müdahaleleri yapılmaktadır.

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde ayaktan hastalar poliklinikte değerlendirilmekte olup, tanısal veya girişimsel tedavi işlemleri için günübirlik anjiyografi servisine randevu verilmektedir.
  Acil başvurusu olan veya yatması gereken poliklinik hastaları ise koroner yoğun bakım veya servis yataklarına yatırılmaktadırlar.

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları alanında uzman doktor kadrolarınca oluşmakta olup son teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile hastalarına hizmet sunmaktadır.

  Bölüm Hakkında Genel Bilgi :

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği; kardiyoloji poliklinikleri, koroner yoğun bakım üniteleri, kardiyoloji servisleri ve kateterizasyon-anjiografi laboratuvarı ile Kalp Damar Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bölümün hedefi kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmektir. Kardiyoloji Kliniği en üst düzeyde teknolojik donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Merkez, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kardiyoloji Kliniklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde 19 Profesör Doktor, 27 Doçent Doktor, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 28 Uzman Doktor görev yapmaktadır.

  Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

  Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir. Örneğin; Hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, kalp yetersizliği, kalp nakli, aort damarı hastalıkları ve periferik damar hastalıkları gibi.

  Klinik hangi hastalıklara bakar? :

  Kalp damar ve dolaşım sistemiyle ilişkili tüm hastalıklar Kardiyoloji Kliniğinde değerlendirilerek tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca Kardiyoloji Kliniği bünyesinde aritmi ve kalp yetersizliği polikliniği mevcuttur. Kalp damar cerrahi kliniği ile beraber kalp nakli ünitesinin bir parçası olarak çalışan kalp yetersizliği ekibi, kalp nakli ihtiyacı olan hastaların belirlenmesi tanı ve takibi görevini üstlenmektedir.

  Elektrokardiyografi (EKG):

  Efor stress (Treadmill) testi:

  Transtorasik Ekokardiyografi Ünitesi:

  Transözofagial Ekokardiyografi (TEE) Test:

  EKG Holter:

  Tansiyon Holter:

  Elektro fizyoloji Laboratuvarı:

  Kardiyoloji Doktorları

  Asistan Doktorlar

  ASİSTAN DR. Suhaib Abusaif
  ASİSTAN DR. Ertan Andaç Al
  ASİSTAN DR. Esma Arslan
  ASİSTAN DR. Serkan Bulguroğlu
  ASİSTAN DR. M. Yunus Çalapkulu
  ASİSTAN DR. Uğur Çalışkan
  ASİSTAN DR. Ceren Yağmur Doğru
  ASİSTAN DR. Gülşah Duran
  ASİSTAN DR. Ertan Ekici
  ASİSTAN DR. Burak Kardeşler
  ASİSTAN DR. Elmas Kaplan
  ASİSTAN DR. Mehmet Kuzucu
  ASİSTAN DR. Furkan Külekçi
  ASİSTAN DR. Ozan Oğuz
  ASİSTAN DR. Yunus Emre Özbebek
  ASİSTAN DR. Ali Can Özkan
  ASİSTAN DR. Halenur Sarıbaş
  ASİSTAN DR. Fatih Ünal
  ASİSTAN DR. Hatice Vargeloğlu
  ASİSTAN DR. İlyas Emre Yakıcı
  ASİSTAN DR. Merve Yaman
  ASİSTAN DR. M. Murat Yiğitbaşı
  ASİSTAN DR. Baran Yüksekkaya
  ASİSTAN DR. Atik Aksoy
  ASİSTAN DR. Sona Hüseynova
  ASİSTAN DR. Ceren Özdemir
  ASİSTAN DR. Ömer Faruk Tamer
  ASİSTAN DR. İrem Dilara Can
  ASİSTAN DR. Zeynep Kaplan
  ASİSTAN DR. Özge Ardalı Aydoğdu
  ASİSTAN DR. Koray Arslan
  ASİSTAN DR. Esra Sadıkoğlu
  ASİSTAN DR. Burak Bahtiyar
  ASİSTAN DR. Selin Yöndem
  ASİSTAN DR. Mücahit Göl
  ASİSTAN DR. Mustafa Atalay
  ASİSTAN DR. Gizem Girgin
  ASİSTAN DR. Etga Köprücü
  ASİSTAN DR. Nur Al Shanableh
  ASİSTAN DR. Batıkan Yazıcı
  ASİSTAN DR. Ramazan Sevim
  ASİSTAN DR. Talha Avcı
  ASİSTAN DR. Emre Demirsoy
  ASİSTAN DR. Kübra Okumuş
  ASİSTAN DR. Behiç Çağlar
   ASİSTAN DR. Erdeniz Eriş

  ALO 182 hattını arayarak Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Doktorları Uzmanlarından ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

  MRHSsistemi üzerinden ALO 182 hattını arayarak Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimleri ve tarih seçiminden sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

  Adres
  Ankara Şehir Hastanesi Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Bilkent/Çankaya/ANKARA

  Telefon
  0 312 552 60 00

  E-Posta
  [email protected]

  Bir önceki yazımız olan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorları başlıklı makalemizde Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Beyin Hasarı Rehabilitasyon Kliniği, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorları ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

  Yazı kaynağı : hastanerede.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap