Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir

  1 ziyaretçi

  bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir

  Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir

  Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni, buzun yoğunluğunun, maden suyunun yoğunluğundan küçük olmasıdır.

  Katıların sıvı yüzeyinde yüzme, askıda kalma ve batma durumu büyük ölçüde yoğunluk ile ilgilidir. Maden suyu, katı bir buz parçasına göre daha büyük yoğunluğa sahip haldedir. Bu doğrultuda yoğunlukların karşılaştırılması bakımından eğer iki madde eşit yoğunluğa sahip olsa idi buz parçası maden suyu içerisinde askıda kalacak, eğer maden suyunun yoğunluğu, buzun yoğunluğundan küçük olsa idi bu doğrultuda buz, maden suyunun dibine batacaktı fakat olayın bu şekilde gerçekleşmesi bize yoğunlukların,

  Dmaden suyu > Dbuz

  şeklinde sıralanması gerektiğini göstermektedir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir? Cevabı

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-136 Cevapları Sevgi Yayınları

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-136 Cevapları Sevgi Yayınları

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-136 Cevapları Sevgi Yayınları

  Yoğunluk Konu Değerlendirme Cevapları

  4.Ünite 2. BÖLÜM: YOĞUNLUK 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135-136 Cevapları Sevgi Yayınları

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Sevgi Yayınları

  A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.

  (D) 1. Kütle/hacim oranı, bir maddenin yoğunluğuna eşittir.
  (Y) 2. Yoğunluk “V “ sembolü ile gösterilir.
  Cevap: Yoğunluk “D “ sembolü ile gösterilir.
  (D) 3. Yoğunluk birimi g / cm3tür.
  (D) 4. Birbirine karışmayan sıvılardan yoğunluğu küçük olan sıvı, yoğunluğu büyük olan sıvının üstünde kalır.
  (Y) 5. Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyüktür.
  Cevap: Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçüktür.

  B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
  Cevap:

  1. Aynı hacme sahip farklı maddeler farklı yoğunluklara sahiptir.
  2. Düzgün şekli olmayan bir katının hacmi dereceli silindir kullanılarak bulunabilir.
  3. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici  bir özelliktir.
  4. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılardan, yoğunluğu büyük olan sıvı altta toplanır.
  5. Bir madde hâl değiştirdiğinde yoğunluğu değişir.

  C. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  1. Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi, suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?
  Cevap: Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan fazla olması

  2. Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir?;
  Cevap: Buzun yoğunluğunun maden suyunun yoğunluğundan küçük olması

  3. Düzgün şekli olmayan katı maddelerin hacimleri sıvı yardımıyla ölçülebilirken, çayın içine atılan küp şekerin hacmi ölçülemez. Bu durumun nedeni nedir?
  Cevap: Küp şeker suda çözüldüğü için ölçülemez.

  4. Küçük bir toplu iğne suya atıldığında batarken tonlarca ağırlığa sahip bir geminin suda yüzebilmesinin nedeni nedir?
  Cevap: Geminin yoğunluğu, iğnenin ve suyun yoğunluğundan küçüktür.

  5. Birbirine karışmayan K, L ve M sıvıları aynı kaba konulduklarında görünümleri şekildeki gibi oluyor. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır?
  Cevap: L>K>M

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Sevgi Yayınları

  Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

  1. Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarını bir kap içerisine koyan Umut, sıvıların kap içerisinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi durduğunu gözlemliyor.

  Umut, bu gözlemi ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?
  Cevap: A
  A. C maddesinin yoğunluğu en küçüktür.
  B. A ve B maddelerinin yoğunlukları eşittir.
  C. A ve C maddeleri B’den daha yoğundur.
  D. A maddesinin yoğunluğu en küçüktür.

  2.Bu tabloya göre K, L, M ve N saf maddeleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
  Cevap: D
  A. Cisimlerin hacimleri eşittir.
  B. Cisimlerin sıcaklıkları eşittir.
  C. Cisimlerin kütleleri eşittir.
  D. Cisimler, farklı maddelerden yapılmıştır.

  3.Yukarıda kütle-hacim grafiği verilen maddenin yoğunluğu kaç g/cm3’tür?
  Cevap: D
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5

  4. Kış aylarında bazı göller donsa bile göllerde yaşayan canlılar hayatlarını devam ettirebilirler.
  Bu durum suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?
  Cevap: D
  A. Su donarken hacmi azalır.
  B. Su donarken yoğunluğu artar.
  C. Su donarken kütlesi artar.
  D. Su donarken yoğunluğu azalır.

  5.İçinde 120 cm3 su bulunan dereceli silindir hassas teraziye konulduğunda 150 gramı göstermektedir.

  Dereceli silindirin içine bir taş bırakıldığında silindir 150 cm3ü ve hassas terazi 210 gramı gösterdiğine göre taşın yoğunluğu kaç g/cm3 tür?
  Cevap: B
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 135-136. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 135-136. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları

  6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 126-128-129-130-131-132. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sıvıların Yoğunluğu konusuna ait çalışmaların bulunduğu 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126-128-129-130-131-132 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 135-136. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları

  6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 135-136. Sayfa Cevapları Konu Değerlendirme 2

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Sevgi Yayınları

  A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
  Cevap:

  (D) 1. Kütle/hacim oranı, bir maddenin yoğunluğuna eşittir.

  (Y) 2. Yoğunluk “V “ sembolü ile gösterilir.
  Cevap: Yoğunluk density’nin kısaltması olan d harfi ile gösterilir.

  (D) 3. Yoğunluk birimi g / cm3tür.

  (D) 4. Birbirine karışmayan sıvılardan yoğunluğu küçük olan sıvı, yoğunluğu büyük olan sıvının üstünde kalır.

  (Y) 5. Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyüktür.
  Cevap: Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğuna göre daha azdır.

  B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
  Cevap:

  1. Aynı hacme sahip farklı maddeler ..FARKLI.. yoğunluklara sahiptir.

  2. Düzgün şekli olmayan bir katının hacmi ..DERECELİ SİLİNDİR.. kullanılarak bulunabilir.

  3. Yoğunluk saf maddeler için ..AYIRT EDİCİ.. bir özelliktir.

  4. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılardan, yoğunluğu büyük olan sıvı ..ALTTA.. toplanır.

  5. Bir madde hâl değiştirdiğinde ..YOĞUNLUĞU.. değişir.

  C. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  1. Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi, suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?
  Cevap: Suyun yoğunluğunun buzun yoğunluğundan fazla olması özelliği ile açıklanabilir.

  2. Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir?
  Cevap: Sodanın yoğunluğunun buzun yoğunluğundan fazladır.

  3. Düzgün şekli olmayan katı maddelerin hacimleri sıvı yardımıyla ölçülebilirken, çayın içine atılan küp şekerin hacmi ölçülemez. Bu durumun nedeni nedir?
  Cevap: Küp şekeri çayın içinde çözülmesinden kaynaklı olarak ölçülemez.

  4. Küçük bir toplu iğne suya atıldığında batarken tonlarca ağırlığa sahip bir geminin suda yüzebilmesinin nedeni nedir?
  Cevap: Yoğunluk farkından kaynaklıdır.

  5. Birbirine karışmayan K, L ve M sıvıları aynı kaba konulduklarında görünümleri şekildeki gibi oluyor. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır?
  Cevap: L>K>M şeklinde sıralanır.

  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Sevgi Yayınları

  Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
  Cevap:

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap