Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir gürültülü yaşama gidiyor dünya boşalan bir deniz gibi

  1 ziyaretçi

  bir gürültülü yaşama gidiyor dünya boşalan bir deniz gibi Ne90'dan bulabilirsiniz

  ~ KARANLIK DUVARLAR ~ ERDEM BAYAZIT

  KARANLIK DUVARLAR

  I. �n�n� alam�yorum bu k�r gidi�lerin yollarda, Herkes bir yere gidiyor �n�n� alam�yorum, �aresiz direniyorum bu d�n�m noktalar�nda kimse elini uzatm�yor. Bir g�r�lt�l� ya�ama�a gidiyor d�nya bo�alan bir deniz gibi. Bu sesler orman�nda kaybolan bir �a� bu. Nereye gitsem hep apartmanlar ��k�yor �n�me, Al�p ba��m� duvarlara �arp�yor bu yollar. Gidip gelmelerim bu dar sokaklarda, �nsanlar�n ko�up doldu�u bu dar yap�larda, Bir k�s�r d�ng�ye girmek i�in b�t�n �abalar, Biz bunun i�in mi geldik? II. Kara a�a� gibi ba�l�y�m, kat� bir �a� bu, Her �ey bir makine d�zenine gidiyor. - D�zen diyorlar beni �a��r�yorlar - Irmak yata��na s���n�yorum s�n�rl� bir �a� bu. Bakt���m�z her�eyde bir yalan kabu�u, Bir mercek d�zenine ba�lan�yor g�zlerimiz. III. �u zaman ��kmaz�nda al�p beni bir altm�� ya�a ba�l�yorsunuz. Do�madan �l�me y�neldik, gerisi yok diyenler var. S�n�rl� y�l oyunlar�na inananlar var, Sizin g�veniniz bir g�ne� d�zeninde. Ben mezarlar�n karanl�k �a��na dayan�yorum Bir a�ac� b�y�t�yorum her yerimle. Bir a�ac� uyguluyorum - her �ey bir a�a� d�zeninde - Yerde g�kte ve her yerde Dallar�nda ben a�ac�n incecik k�klerinde Bo�uluyorum - ba�lan�yorum - Ben mezarlar�n karanl�k �a��na dayan�yorum. IV. �u dar odan�n kat� yaln�zl���nda Ve her �eyin ��plakl���nda, Durup bir pencereyi deniyorum, Gizlili�in d���na ��k�yorum, Ara�lar�n, �nsanlar�n, �ehrin ve meydanlar�n ve kalabal���n ve her�eyin. ��imde yaln�z ve yapraks�z Bir kavak a�ac� b�y�yor - ��plak ve g��e do�ru - Ama k�sk�n, ama yaln�z, ama yapraks�z ve uzun Bir a�lama duvar� bu. Yatak ve yorgan�n kuru yaln�zl���nda Ve akl�n dar yaln�zl���nda �ehrin ve her�eyin Ve kalabal���n yorgunlu�unda Sa�lar�n ve parmaklar�n Ve g�zlerin ve gecenin bu bulan�k �a��nda Ve aynalar�n s�� g�r�n�m�nde Bunal�yorum V. Susman�n kalesine s���n�yorum �n�mde karanl�ktan duvarlar S�rt�mda insan y�kl� bir g�k var. Mara�, 1959

  Erdem Bayaz�t
  ( 1939 - 2008 )

  �iirler, Erdem Bayaz�t, 6. Bask�, 2010

  Yazı kaynağı : www.siirparki.com

  erdem bayazıt

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap