Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir kırtasiyede her birinde 24 kalem olan kutuların tanesi 15 liradan satılmaktadır

  1 ziyaretçi

  bir kırtasiyede her birinde 24 kalem olan kutuların tanesi 15 liradan satılmaktadır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Bir k�rtasiyede, her birinde 24 kalem <br> olan kutular�n tanesi 15 liradan <br> sat�lmaktad�r. <br> Ahmet bu k�rtasiyeden ka� kalem <br> al�rsa 120 lira �der? >> 4.S�n�f MatematikDo�al Say�larla B�lme ��lemi temas� sorusu | Soru Bankas� S�n�f ��retmeniyiz Biz | S�n�f ��retmenlerinin Kaynak Sitesi | http://www.sinifogretmeniyiz.biz

  28. Bir kırtasiyede, her birinde 24 kalem... - Ortaokul Matematik

  sayısı kutularia 24. Bir kırtasiyeci, her bir... - Lise Matematik

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3. Ünite Cevapları

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3. Ünite Cevapları

  “4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3. Ünite Cevapları

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 79

  DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

  1. Verilen çarpma işleminde, A, □ farklı rakamları gösterdiğine göre, A + □ değeri kaçtır?

  A) 4
  B) 7
  C) 9
  D) 12

  2. Verilen şemadaki işlem devam ettirilirse “?” yerine hangi sayı gelir?

  A) 12
  B) 48
  C) 108
  D) 144

  3. 21 odası bulunan bir otelin odalarından 12’si 2 kişilik, diğerleri 3 kişiliktir. Buna göre, otelin 14 odası dolu, diğer odaları boş olduğuna göre, bu otelde en çok kaç müşteri olabilir?

  A) 28
  B) 30
  C) 37
  D) 42

  4. Tablodaki verilere göre, bu spor mağazası bir haftada kaç TL kâr etmiştir?

  A) 1125
  B) 1875
  C) 2275
  D) 3000

  5. Her bir test için 25 soru hazırlayan Nurcan Öğretmen, 34 test için en fazla kaç soru hazırlar?

  A) 725
  B) 800
  C) 850
  D) 900

  6. Bir konserin indirimli biletlerinin fiyatı 15 lira, tam biletlerinin fiyatı 30 liradır. Bu konser için yetmiş beşer adet tam ve indirimli bilet satılmıştır. Buna göre, bu satıştan kaç lira gelir elde edilmiştir?

  A) 3000
  B) 3150
  C) 3375
  D) 3500

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 80

  7. Cemile, incileri iplere dizerek aşağıdaki gibi takı seti hazırlayacaktır. Her sette aynı sayıda inci kullandığına göre, 21 set hazırladığında toplam kaç tane inci kullanır?

  A) 212
  B) 234
  C) 282
  D) 294

  8. Yukarıdaki dönme dolapta her kabin 4 kişiliktir. Bütün kabinler dolu olduğunda, görevli bir seferde kaç lira elde eder?

  A) 44
  B) 198
  C) 297
  D) 396

  9. Bir kitapçıda satılan 190 çeşit kitaptan yirmisekizer, 107 çeşit kitaptan otuzdokuzar tane vardır. Buna göre, bu kitapçıda toplam kaç kitap satılmaktadır?

  A) 1195
  B) 5983
  C) 9493
  D) 9503

  10. Verilen çarpma işleminde •, ■ ve ▲ birer rakamdır. Buna göre, • + ■ + ▲ işleminin sonucu kaçtır?

  A) 12
  B) 10
  C) 8
  D) 6

  11. 2 kilogram portakaldan 1 şişe portakal suyu çıkmaktadır. Portakalın 1 kilogramı 2 TL ise 10 şişe portakal suyu için gerekli olan portakal kaç TL’dir?

  A) 10
  B) 20
  C) 40
  D) 80

  12. İki basamaklı en küçük tek doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift doğal sayının çarpımı kaçtır?

  A) 10 989
  B) 10 978
  C) 10846
  D) 10758

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 81

  13. Verilen çarpma işleminde her nokta bir rakama geldiğine göre, çarpım kaçtır?

  A) 5175
  B) 5865
  C) 6555
  D) 8625

  14. Yukarıda verilen çarpma işleminde her nokta ve a, b, c, d, e bir rakama karşılık gelmektedir. Buna göre, a + b + c + d + e işleminin sonucu kaçtır?

  A) 27
  B) 26
  C) 25
  D) 24

  15. Yukarıdaki şekillerde, dikdörtgenin köşelerindeki üç sayıdan ikisinin çarpımı üçüncüye eklenmiştir. Elde edilen sayı karenin içine yazılmıştır. Buna göre, son şekilde soru işareti (?) yerine gelmesi gereken sayı kaçtır?

  A) 43
  B) 41
  C) 39
  D) 37

  16. Yukarıda verilen çarpma işleminde A ve B birer rakam olduğuna göre, A + B işleminin sonucu kaçtır?

  A) 7
  B) 8
  C) 9
  D) 10

  17. Verilen çarpma işleminde a,b,c,d birer rakamdır. Buna göre, a + b + c + d işleminin sonucu kaçtır?

  A) 19
  B) 17
  C) 15
  D) 14

  18. (8 x 2) x 19 = A x (19 x 2) (■ x 3) x 7 = (7 x 5) x 3 Verilen eşitliklerde ■ ve ▲ birer doğal sayıdır. Buna göre, ■ x ▲ işleminin sonucu kaçtır?

  A) 3
  B) 13
  C) 40
  D) 56

  19. Bir uçakta her bir sırada 6 koltuk olacak şekilde 42 sıra koltuk vardır. Bu uçak bir günde 8 uçuş seferi yapmaktadır. Buna göre, bu uçak bir günde en fazla kaç yolcu taşır?

  A) 2016
  B) 1616
  C) 336
  D) 260

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 82

  20. Verilen çarpma işlemine göre, ▲ + ■ + ★ işleminin sonucu kaçtır?

  A) 12
  B) 10
  C) 8
  D) 7

  21. (8 x 12) x 10= x (12 x 10) (15 x ■) x • = 15 x (■ x 4) Verilen eşitliklerde ve • birer doğal sayıdır. Buna göre, + • işleminin sonucu kaçtır?

  A) 20
  B) 18
  C) 14
  D) 12

  22. Verilen çarpma işleminde A, ■, ★ ve • birer rakamdır. Buna göre, A + ■ + ★ + • işleminin sonucu kaçtır?

  A) 14
  B) 13
  C) 12
  D) 11

  23. Bir pastanenin mutfağında 4 dolap ve her dolabın içinde 4 raf vardır. Her rafta 8 bardak olduğuna göre, bu pastanenin mutfağında toplam kaç bardak vardır?

  A) 128
  B) 64
  C) 32
  D) 16

  24. Bir yemekhanede 2 sıra ve her sırada 32 öğrenci vardır. Her öğrenci, 3 kap yemek ve 1 tane portakal yediğine göre, yenilen toplam yemek ve portakalların miktarı için aşağıdakilerden hangi si doğrudur?

  A) 192 kap yemek, 64 tane portakal
  B) 190 kap yemek, 64 tane portakal
  C) 64 kap yemek, 64 tane portakal
  D) 64 kap yemek, 128 tane portakal

  25. Verilen çarpma işleminde , ★ ve ■ birer rakamdır. Buna göre, + ★ + ■ işleminin sonucu kaçtır?

  A) 13
  B) 14
  C) 15
  D) 16

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 83

  26. Bir ilçede 8 mahalle, her mahallede 76 bina, her binada 10 daire vardır. Buna göre, bu ilçede toplam kaç daire vardır?

  A) 5640
  B) 5680
  C) 6040
  D) 6080

  27. Verilen çarpma işleminde ▲, ★ ve birer rakamdır. Buna göre, A + ★ + ■ işleminin sonucu kaçtır?

  A) 8
  B) 9
  C) 15
  D) 16

  28. Görselde verilen her bir kutunun içinde 480 tane toplu iğne vardır. Buna göre, bu kutuların içindeki toplam toplu iğne sayısı kaçtır?

  A) 3360
  B) 7200
  C) 10 600
  D) 12 000

  29. Bir fidan dikme etkinliğine katılan 524 kişinin her biri 12 fidan dikmiştir. Buna göre, bu etkinlik sonunda kaç fidan dikilmiştir?

  A) 1572
  B) 4716
  C) 6288
  D) 6572

  30. Bir film için bilet alan kişilerin aldıkları bilet çeşidine ve bilet fiyatına göre sayıları tabloda verilmiştir. Tabloya göre, bu biletlerden elde edilen gelir kaç TL’dir?

  A) 9600
  B) 10 160
  C) 10 560
  D) 10 572

  31. Verilen çarpma işleminde • ve A birer rakamdır. Buna göre, ★ + • + A işleminin sonucu kaçtır?

  A) 12
  B) 11
  C)10
  D) 9

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 84

  32. Dört eş üçgene ayrılan görseldeki karenin içindeki sayılar, karşılıklı üçgenlerde yazan sayıların çarpımı birbirine eşit olması kuralına göre yerleştirilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kurala göre oluşturulmamıştır?

  33. Verilen çarpma işleminde ■, A ve • birer rakamdır. Buna göre, ■ + A + • işleminin sonucu kaçtır?

  A) 12
  B) 14
  C) 19
  D) 21

  DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

  1. 39 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturunca 7 öğrenci ayakta kalıyor. Öğrenciler bu sıralara üçer üçer oturursa kaç sıra boş kalır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5

  2. Bir doğal sayı 36 ile bölündüğünde bölüm 41 dir. Bu bölme işlemine göre, bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 1476
  B) 1497
  C) 1511
  D) 1512

  3. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır?

  A) 440:4 = 11
  B) 808 : 8 = 101
  C) 300 : 10 = 30
  D) 366 : 6 = 61

  4. İki sayının toplamı 27 dir. Büyük sayı, küçük sayının 3 katından 3 fazla ise büyük sayı kaçtır?

  A) 6
  B) 12
  C) 15
  D) 21

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 85

  5. Yukarıdaki bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

  A) 43
  B) 44
  C) 45
  D) 46

  6. Bir sınıftaki kız öğrencilerin tamamından üçerli, erkek öğrencilerin tamamından ise dörderli gruplar oluşturuluyor. Erkek öğrencilerin oluşturdukları grupların sayısı, kız öğrencilerin oluşturdukları grupların sayısına eşittir. Buna göre, bu sınıfın mevcudu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 21
  B) 28
  C) 35
  D) 44

  7. Yukarıdaki bölme işleminde verilmeyen rakamların yerine ▲, ■, ★ sembolleri kullanılmıştır. Buna göre, ▲ + ■ + ★ işleminin sonucu kaçtır?

  A) 5
  B) 8
  C) 13
  D) 15

  8. Bir toptancı bir çeşit gömlek ve pantolon satmaktadır. Bu toptancıdan alınan 20 gömlek ve 20 pantolon için 1600 TL ödendiğine göre, 2 gömlek ve 2 pantolon için kaç TL ödenir?

  A) 80
  B) 160
  C) 180
  D) 240

  9. Yukarıdaki bölme işleminde □ ve A birer doğal sayı göstermektedir. □ yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

  A) 2
  B) 8
  C) 10
  D) 12

  10. 820 davetlinin katıldığı bir düğünde masalara beşer kişi oturmuştur. Her biri 41 vazo taşıyan garsonlar, her masaya 1 vazo bıraktığına göre, kaç garson vardır?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6

  11. Toplam 60 tane kalem almak isteyen bir kişi, aşağıda miktarları ve satış fiyatları yazılı olan paketlerin hangisinden satın alırsa en az para öder?

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 86

  12. Can, tanesini 10 liradan aldığı kurşun kalemlerin ve tanesini 15 liradan aldığı tükenmez kalemlerin tamamı için 280 lira ödemiştir. Buna göre, Can en az kaç tane kalem almıştır?

  A) 18
  B) 19
  C) 27
  D) 28

  13. Naz, bir hikâye kitabını, günde 20 sayfa okuyarak 10 günde bitirmiştir. Aynı kitabı günde 5 sayfa okuyan Onur kaç günde bitirir?

  A) 6
  B) 20
  C) 25
  D) 40

  14. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 6 ise bölünen en fazla kaç olabilir?

  A) 49
  B) 48
  C) 43
  D) 42

  15. Eren 70 tane şekerin 20 tanesini kendisine aldı. Kalan şekerleri 5 arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Eren her bir arkadaşına kaç şeker vermiştir? Yukarıdaki problemin çözümünde sırasıyla hangi işlemler kullanılır?

  A) toplama, çarpma
  B) çıkarma, bölme
  C) bölme, toplama
  D) çarpma, çıkarma

  16. …işleminde A yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır?

  A) 89
  B) 88
  C) 79
  D) 67

  17. Burcu 377 sayfalık kitabı her gün 29 sayfa okuyarak bitirdi. Burcu kitabı kaç günde bitirmiştir?

  A) 10
  B) 12
  C) 13
  D) 14

  18. Geziye gidecek olan 486 kişilik bir öğrenci grubunu taşımak için 25 yolcu alabilen araçlardan en az kaç tane gerekir?

  A) 19
  B) 20
  C) 21
  D) 22

  19. Yukarıdaki bölme işleminde ABC üç basamaklı, MN ve DE iki basamaklı doğal sayılardır. DE sayısının alabileceği en büyük değer için ABC sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır?

  A) 419
  B) 393
  C) 383
  D) 351

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 87

  20. Çağan 288 sayfalık bir kitabın yarısını günde 12’şer sayfa, kalan kısmını günde 16’şar sayfa okuyarak bitirmiştir. Çağan bu kitabın tamamını kaç günde okumuştur?

  A) 10
  B) 18
  C) 21
  D) 24

  21. 9 ile bölündüğünde bölümü 5 olan en büyük doğal sayı kaçtır?

  A) 49
  B) 51
  C) 53
  D) 55

  22. Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir. Buna göre, kaç kişi para ödememiştir?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5

  23. Yukarıda verilen bölme işlemine göre, bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

  A) 32
  B) 31
  C) 21
  D) 12

  24. Verilen bölme işleminde ABC üç basamaklı, DE iki basamaklı doğal sayıdır. Buna göre, A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

  A) 5
  B) 6
  C) 8
  D) 9

  25. Bir bölme işleminde bölüm 27, bölen 14’tür. Buna göre, bölünen en fazla kaç olabilir?

  A) 378
  B) 391
  C) 392
  D) 404

  26. Yukarıda verilen bölme işleminde her nokta bir rakama karşılık gelmektedir. Buna göre, bölünen sayı kaçtır?

  A) 642
  B) 645
  C) 648
  D) 654

  27. 275 / (11 – 6) işleminin sonucu kaçtır?

  A) 19
  B) 25
  C) 55
  D) 61

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 88

  28. Bir kırtasiyede, her birinde 24 kalem olan kutuların tanesi 15 liradan satılmaktadır. Ahmet bu kırtasiyeden kaç kalem alırsa 120 lira öder?

  A) 75
  B) 120
  C) 192
  D) 360

  29. Kalansız bir bölme işleminde, bölüm 13 olarak bulunuyor. Bu bölme işleminde, bölünen sayı g aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 13
  B) 29
  C) 39
  D) 65

  30. Kerem, evlerinin etrafında bir günde § 50 ya da 100 tur koşmaktadır. Bir haftada toplam 450 tur koşan Kerem in, ellişer tur koştuğu günlerin sayısı 3 olduğuna göre, bu hafta toplam kaç gün koşmuştur?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7

  31. Yukarıdaki bölme işleminde A iki basamaklı bir sayıdır. Buna göre, ■ en fazla kaçtır?

  A) 79
  B) 80
  C) 81
  D) 82

  32. 12 x ■ = 36 : 1 4 + 20 = ■ x ▲ Verilen eşitliklerde ■ ve A birer rakamdır. Buna göre, A işleminin sonucu kaçtır?

  A) 3
  B) 8
  C) 21
  D) 28

  33. Ayla Öğretmen, sınıf kütüphanesinde ki 120 kitabın tamamını tatilde okumaları için öğrencilere dağıtacaktır. Her öğrenciye 5 kitap verdiğine göre, kitap verdiği öğrenci sayısı kaçtır?

  A) 22
  B) 24
  C) 26
  D) 28

  34. Aşağıda verilen bölme işlemlerin den hangisinde bölüm, bir basamaklı bir sayıdır?

  35. Aylin Hanım çalışma günlerinde eşit sürede çalışarak 3 haftada toplam 120 saat çalışmıştır. Aylin Hanım sadece hafta sonları çalışmadığına göre, günlük çalışma süresi kaç saattir?

  A) 6
  B) 7
  C) 8
  D) 9

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 89

  36. Verilen toplama işleminde A, ★ ve ■ birer rakamdır. Buna göre, A + ★ + işleminin sonucu kaçtır?

  A) 15
  B) 14
  C) 13
  D) 12

  37. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinde bölümün basamak sayısı diğerlerinden farklıdır?

  38. Bir kutuda bulunan yeşil, sarı ve mavi boncukların toplam sayısı 6000’dir. Bu kutudaki sarı boncukların sayısı 2483’tür. Mavi boncukların sayısı ise yeşil boncukların sayısından 2725 fazladır. Buna göre, bu kutudaki yeşil boncukların sayısı kaçtır?

  A) 3517
  B) 3275
  C) 792
  D) 396

  39. 324 / 9 = x3 ■ + 15 = 32-A Verilen eşitliklere göre, ■ + A işleminin sonucu kaçtır?

  A) 17
  B) 11
  C) 6
  D) 5

  40. Verilen bölme işleminde ■ ve A birer rakamdır. Buna göre, + A işleminin sonucu kaçtır?

  A) 9
  B) 10
  C) 11
  D) 12

  41. 2500 kişilik bir salonda verilecek olan konserin biletleri, konserden üç hafta önce satışa sunulmuştur. Birinci hafta 1394 bilet, ikinci hafta kalan biletlerin yarısı, üçüncü hafta da 478 bilet satılmıştır. Buna göre, satılmayan bilet sayısı kaçtır?

  A) 76
  B) 75
  C) 66
  D) 65

  42. 56A7 = 2012 = 42 Verilen eşitliklerde A, ★ ve ■ sembollerinden her biri farklı bir işlemin işaretidir. Buna göre, A, ★ ve yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) /, -, x
  B) /-, -, +
  C) —, +, x
  D) +, /, x

  43. 30 / A = 2 x 5 A + ■ = 27 – 15 Verilen eşitliklerde A ve birer doğal sayıdır. Buna göre, kaçtır?

  A) 3
  B) 6
  C) 9
  D) 12

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 90

  44. Verilen tabloda satırlar ve sütunlar belirli bir kurala göre düzenlenmiştir. Buna göre, □ ve A yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?

  A) 34
  B) 36
  C) 38
  D) 42

  45. Bir çiftlikteki koyunların sayısı, keçilerin sayısından 17 fazla, ineklerin sayısının ise 2 katıdır. Bu çiftlikteki koyun ve keçilerin sayıları toplamı 307 olduğuna göre, ineklerin sayısı kaçtır?

  A) 81
  B) 128
  C) 145
  D) 162

  46. Dört günde gelen ziyaretçi sayısı 7000 olan bir kütüphaneye günlük gelen ziyaretçi sayısı bir önceki güne göre artmıştır. 1. gün gelen ziyaretçi sayısı rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayıdır. 4. gün gelen ziyaretçi sayısı ise 3500’dür. Buna göre, 2. gün gelen ziyaretçi sayısı en fazla kaçtır?

  A) 1238
  B) 1237
  C) 1148
  D) 1147

  47. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 8472 ise eksilen kaçtır?

  A) 2118
  B) 2824
  C) 4236
  D) 4626

  48. Verilen işlemlerde ★ ve birer doğal sayıdır. Buna göre, ★ – işleminin sonucu kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  49. Beş aylık toplam müşteri sayısı 7200 olan bir kırtasiyeye birinci ay 1012, üçüncü ay 1018 ve beşinci ay 1235 müşteri gelmiştir. Bu kırtasiyeye en fazla müşteri ikinci ayda geldiğine göre, dördüncü ayda gelen müşteri sayısı en fazla kaçtır?

  A) 1957
  B) 1958
  C) 1967
  D) 1968

  50. Verilen bölme işleminde ★, A, • ve ■ birer rakamdır. Buna göre, ★ + A + • + ■ işleminin sonucu kaçtır?

  A) 16
  B) 14
  C) 12
  D) 10

  51. ■ + 8 = 24 – 9 25x 12 = 1+ (30 x A) Verilen eşitliklerde ■ ve A birer doğal sayıdır. Buna göre, ■ + A işleminin sonucu kaçtır?

  A) 10
  B) 14
  C) 20
  D) 60

  4. Sınıf Çalışma Soruları Matematik 3. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  4. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları Sayfa 24

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap