Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak çizilmesi

  1 ziyaretçi

  bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak çizilmesi Ne90'dan bulabilirsiniz

  3. Sınıf Hayat Bilgisi Yüksekten Bakmak konu anlatımı

  3. Sınıf Hayat Bilgisi Yüksekten Bakmak konu anlatımı

  Kroki en basit tanımıyla bir yerin kuşbakışı görüntüsüne verilen isimdir. Her yerin krokisi çizilebilir. 3. sınıftaki öğrencilerine de kroki çizme ile ilgili bilgiler verilmekte ve öğrencilerin bu konuyu benimsemeleri sağlanmaktadır. Böylece kroki ve çizimini öğrenen öğrenci hayatıyla ilgili birçok konuyu daha iyi anlayacaktır.

  3. Sınıf Hayat Bilgisi Yüksekten Bakmak Konu Anlatımı

   Bir yeri tanımanın ve o yerle ilgili bilgi sahibi olmanın en doğru ve anlaşılır yolu o yere yüksekten bakmaktır. Bir yerin tarif edilmesi için kroki çiziminden yararlanılır. Bu sebeple kroki çizimi oldukça önemlidir.

   Kroki; Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzerine ölçüsüz bir şekilde kabataslak olarak çizilmesidir. Kroki çizilirken mesafeler ölçülmez, sadece kabataslak bir çizim yapılır. Yollar, binalar, bahçeler, okullar kroki kullanılarak daha düzenli aktarılır. Genel olarak kişilere bir yer tarif edilmek istenirken krokiden yararlanılır.

   Kroki Çizimi Neden Faydalıdır?

   - Kroki çizmek kişilerin günlük hayatında kolaylıklar sağlayan en önemli tarif aracıdır.

   - Okulda, mahallede, parkta kroki çizerek yön bulmak oldukça kolaydır.

   - 1 kişiye kroki çizerek olduğu yeri göstermek, kişinin nerede olduğunu bulmasını sağlayacak en kolay etkendir.

   - Sinema salonları, tiyatro salonları gibi alanlarda da krokilerden yararlanmak görevlilerin işini kolaylaştırır. Ve görevliler kroki sayesinde izleyicileri doğru konumlandırabilir. Böylece karışıklığın önüne geçilmiş olur.

   - Sınıflar için kroki çizilerek her öğrencinin oturacağı yer belirlenebilir. Bu da krokilerin kolaylık sağlayan bir özelliklerindendir.

   Bir yerin kuşbakışı görünüşünün ölçüsüz olarak kağıt üzerine kabataslak çizilmesine kroki olarak adlandırılır. Kuşbakışı görünüş ise; herhangi bir yerin üstten bir kuş gibi görünmesine verilen isimdir. Hayatımızın birçok alanında kroki çiziminden yararlanır. Okullarda sınıfların yerini bulmak, mahallelerde evlerin ya da okulların yerini bulmak, AVM'lerde mağazaların yerini bulmak, mahallelerde parkların yerini bulmak gibi birçok alan kroki sayesinde sayesinde kolay bulunabilir. 

   Kroki Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

   Kroki ;

   - Kişinin gitmek istediği yeri kolay bulmasını sağlar.

   - Bir yerin tarifi için krokiden yararlanır.

   - Bilinmeyen bir yerin adresi kroki sayesinde bulunabilir.

   - Krokide okul, hastane, sinema, market, park, AVM gibi birçok alan bulunabilir.

   - Yol, bina, park, okul gibi alanlar krokilerde; kare, dikdörtgen, üçgen, daire gibi farklı geometrik şekiller kullanarak gösterir.

   - Mahallede parkın, okulun, evin, sağlık ocağının yerini bulmak mümkündür.

   - Okulda sınıfın yerini, sınıfta sıranın yerini bulmak kolaylaşır böylece öğrenci sınıftaki yerini krokide gösterebilir.

   - Avm’ler de mağazalar krokiler sayesinde oldukça kolay bulunabilir. Ve kişiler kroki kullanarak AVM’de nerede olduklarını görebilir. Böylece kroki hayatın birçok alanında karşımıza çıkarak bizlere kolaylık sağlar. Krokiler; ölçü olmadan yapılan çizimlerdir. Her yere yukarıdan bakılan kabataslak ve ölçüsüz olarak yapılan çizimler krokiyi tanımlar. Cetvel kullanılarak ya da kullanılmadan yapılan çizimlerdir. Yapılan cisimlerdir kroki üzerinde yönlerin belirtilmesi gerekir. Sınıf içi etkinlik için öğrencilerden sınıflarının krokisinin çizilmesi istenebilir. Böylece öğrenci konuyu çok daha iyi kavrayarak günlük hayatında kullanabilir.

   Harita Ve Kroki Arasında Ki Fark

   Kroki kuş bakışı görünüşün kağıda kabataslak aktarılması iken; haritada ölçek kullanılır. Harita çizmek için alan belli bir ölçek dahilinde küçültülerek kağıda aktarılır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Bir yerin ku� bak��� g�r�n���n�n kabataslak �izimine ne ad verilir?

  Bir yerin ku� bak��� g�r�n���n�n kabataslak �izimine ne ad verilir?

  NOT: Sorunun cevab�n� g�rebilmek i�in soruya ait ��klara t�klay�n�z. E�er sorunun do�ru cevab� g�remiyorsan�z sorunun bulundu�u testi ��zmek zorundas�n�z.

  Sorular�n do�ru cevaplar� sadece testi ��zerken g�r�nt�leyebilirsiniz.
  Bu soru 4. S�n�f Sosyal Bilgiler kategori i�indeki 4. S�n�f Sosyal Bilgiler ya�ad���m�z yer 2 testinde yer almaktad�r. Bu soruya benzer di�er sorular� test i�eri�ine gidip ��zebilirsiniz. Hepinize ba�ar�lar dileriz.

  Yazı kaynağı : www.testyurdu.com

  Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kâğıt üzerinde kabataslak çizimine ne ad verilir?

  Bir yerin ku� bak��� g�r�n���n�n ka��t �zerinde kabataslak �izimine ……….. ad� verilir. Noktal� yere a�a��dakilerden hangisi gelmelidir? >> 3.S�n�f Hayat BilgisiOkulumuzda Hayat temas� sorusu | Soru Bankas� S�n�f ��retmeniyiz Biz | S�n�f ��retmenlerinin Kaynak Sitesi | http://www.sinifogretmeniyiz.biz

  Kuşbakışı Nedir? Kuşbakışı Çizimine Ne Ad Verilir?

  Bir Yerin Kuşbakışı Görünüşünün Ölçüsüz Çizilmesine Ne Denir

  Coğrafya biliminde Dünya’nın tamamını ya da bir bölümünü düzleme aktarırlar ya da sokakları caddeleri adres tarifi için kağıda dökülür.

  Coğrafya biliminde Dünya’nın tamamının ya da bir kısmının düzlem üzerine belirli bir ölçek kullanılarak aktarılır ve bu resimlere de “Harita” adı verilir. Ancak belirttiğimiz gibi haritalarda ölçek kullanılır yani alanlar belirli oranlarda küçültülerek düzleme aktarılır.

  Bir yerin, binanın yerinin, sokağın, mahallenin kuş bakışı bir şekilde kabataslak ölçüsüz bir şekilde düzleme aktarıldığı resimlere de “kroki” adı verilmektedir.

  Kısacası; bir yerin kuş bakışı olarak, ölçüsüz yani ölçek kullanılmadan çizildiği resimlere “Kroki” adı verilmektedir.

  Bir Yerin Kuşbakışı Olarak Kabataslak Çizimine Denir Konulu Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Kısmından Hemen Bize Yazın. 

  Yazı kaynağı : www.derszamani.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap