Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  canlıların belirli ortak özelliklere göre gruplandırılmasına ne denir

  1 ziyaretçi

  canlıların belirli ortak özelliklere göre gruplandırılmasına ne denir Ne90'dan bulabilirsiniz

  CANLıLARıN SıNıFLANDıRıLMASı. Canlılar benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Sınıflandırma bilimi: Sistematik.

  ... konulu sunumlar: "CANLıLARıN SıNıFLANDıRıLMASı. Canlılar benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Sınıflandırma bilimi: Sistematik."— Sunum transkripti:

  1 CANLıLARıN SıNıFLANDıRıLMASı

  2

  3 Canlılar benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Sınıflandırma bilimi: Sistematik (Taksonomi)dir. Günümüzde canlıların anatomik yapısını ve genetik yapısını esas alan sınıflandırmaya Filogenetik sınıflandırma denir. Filogenetik sınıflandırmada canlıların organlarının yapısı, genetik özellikleri, sindirim sitemi, solonum sitemi, dolaşım sistemi, boşaltım, sinir, üreme sistemleri ve embriyonik gelişim evreleri dikkate alınır.

  4 1) Suni (Ampirik) Sınıflandırma Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı ortama bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Aristo tarafından yapılmıştır. Canlılar; Bitkiler ve Hayvanlar olarak ikiye ayrılmıştır. a) Bitkiler; Otlar, Çalılar, Ağaçlar b) Hayvanlar; Havada yaşayanlar, Karada yaşayanlar, Suda yaşayanlar Dış görünüş dikkate alındığından nitel gözlemlere dayalı bir sınıflandırmadır. Suni sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır.

  5

  6 ANALOG ORGAN Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlardır. ÖR: Yarasanın Kanadı, sinek kanadı

  7 2) Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma Canlıların organ yapılarının benzerliğine, dolayısıyla evrimsel akrabalıklarına bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınır. Homolog organlar; yapıları aynı ama görevleri farklı olan organlardır.Homolog organları homoloji inceler. Örnek: İnsanın kolu – Kuşun kanadı – Balinanın yüzgeci Organları homolog olan canlılar akrabadırlar.Akraba canlıların proteinlerindeki amino asit dizilişleri, embriyonik gelişim evreleri, boşaltım artıkları da benzerdir. Nicel gözlemlere dayanır.

  8 Canlıların sınıflandırılmasında temel alınan bazı özellikler : * Hücre tipi ve sayısı (Ökaryot – Prokaryot) (Hücresel organizasyon) * Embriyo tabakalarının sayısı (Endoderm – Mezoderm – Ektoderm) * Embriyonik örtülerin bulunuşu (Vitellus – Koryon – Amniyon – Allontois) * Vücut boşluğu tipleri (Gastrovasküler – Sölom) * Simetri şekilleri (Bileteral – Işınsal) * Vücutta segmentlerin bulunuşu (Benzer parça) * İskeletin bulunuşu (varsa kıkırdak veya kemik) * Azotlu boşaltım maddelerinin benzerliği (NH3 – Üre – Ürik Asit) * DNA’ daki baz dizilişi Sistemlerin varlığı (Sindirim, solunum, dolaşım vs.)

  9

  10 HOMOLOG ORGAN Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır. Örnek: İnsanın kolu, yarasının kanadı, balinanın süzgeçi

  11 TÜR Tür: Kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli döller meydana getiren yapı bakımından birbirine benzeyen bireyler topluluğudur. TÜR’ün nesnel ve evrimsel bir gerçeklik olduğunda kuşku yoktur. Türü diğerlerinden farklı tutan; üreme engelleri olup, gen alışverişini sınırladığı ve türün bütünlüğünü koruduğu için en önemli unsurdur. Burada esas nokta populasyonların, benzerlerinden ayrılmış uyumlu birimler oluşturmasıdır. Bu genetik izolasyondan ötürü türün populasyonları, morfolojik olarak birbirine, diğer türlere benzediğinden, daha fazla benzeyecektir. İşlevsel bakımdan bir türü belirlemede, üreme davranışlarıyla ilgili veriye nadiren sahip olduğumuzdan, türlerin morfolojik benzerliklerini ya da farklılıklarını kullanılırız. Yani, morfolojik farklılıklar genetik ve üreme ilişkilerini de yansıtır.

  12 KAYNAKÇA Site linki-https://www.derscalisiyorum.com.tr/biyoloji-konu-anlatimi/canlilarin- siniflandirilmasi.html https://www.google.com/search?q=analog+organ&client=ms-android- samsung&source=android- browser&prmd=sinv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlpreCkcDgAhUmqYsKHb 4yDGoQ_AUoAnoECAwQAg&biw=360&bih=512#imgrc=bAkMSJxUZBmZDM

  13 HAZıRLAYAN Emre okay No 54 BEN İ D İ NLED İĞ ÜN İ Z İ Ç İ N TEŞŞEKÜRLER

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir.

  Canlı

  5. Sınıf Fen Bilimleri Canlıları Tanıyalım konu anlatımı

  5. Sınıf Fen Bilimleri Canlıları Tanıyalım konu anlatımı

  Canlıların sınıflandırılması onların incelenmesini, bilimsel iletişimi ve onlar hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırmaktadır. Dünya üzerindeki canlıları tek tek incelemek kolay olmadığı için sınıflandırma sayesinde daha hızlı bilgi edinilebilmektedir. Sınıflandırılan canlılar kendi içerisinde de alt gruplara ayrılmaktadır.

  1.Bitkiler

   Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılan bitkiler güneş ışığı sayesinde besin ve oksijen üretmektedir. Çiçeksiz bitkilere örnek olarak kibrit otu, alg, eğrelti otu ve at kuyruğu gösterilebilir. Basit yapıda olan çiçeksiz bitkilerin çiçekleri olmadığı gibi tohumları da yoktur. Ayrıca bitkinin gövde, kök ve yaprak kısımları ya yoktur ya da az gelişmiştir.

   Çiçekli bitkiler ise çiçeksiz olanların dışında kalanları kapsamaktadır. Gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Örneğin gün, mısır, selvi çiçekli bitkilerdendir. Çiçekli bitkiler kök, gövde, çiçek ve yaprak kısımlarından oluşmaktadır. Kök, bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar ve toprak altındaki kısımdır. Bitkinin dik durmasına yarayan ve üzerinde çiçek ile yaprakların olduğu kısma ise gövde denmektedir. Yapraklar fotosentez yapar. Çiçekler ise üreme organı olduğu için tohum/meyve meydana getirmektedir. Bitkinin çiçeklerinin kısımları şu şekildedir; erkek ve dişi organ, taç yaprak, çanak yaprak. Dişi organda meyve/tohum oluşmaktadır. Erkek organda çiçek tozu bulunmaktadır. Taç yapraklar çiçekteki renkli bölümdür. Çanak yaprak ise bitkinin yeşil ve en dış bölümüdür.

   Bitkiler fotosentez yoluyla kendi oksijen ve besinlerini üretmektedir. Fotosentez olayı bitkinin yalnızca yeşil bölümlerinde meydana gelmektedir. Fotosentez olayının zıttı ise solunumdur. Bitkiler solunumu gece yapmaktadır. Bitkilerin yaprak kısımlarından su atmasına ise terleme denilmektedir.

  2.Hayvanlar

   Aktif bir şekilde hareket yeteneğine sahip ve gelişmiş yapıda olan hayvanlar omurgalı ve omurgasız şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.

  Omurgalı Hayvanlar: Vücudundaki kıkırdak veya kemiklerden meydana gelen omurgalara sahip hayvanlardır. Kendi içerisinde beşe ayrılmaktadır. Kuşlar, memeliler, balıklar, sürüngenler ve kurbağalar omurgalı hayvanlardandır.

  Omurgasız Hayvanlar: Vücutlarında omurga olmayan hayvanlardır. Bu grupta yer alan hayvanlar; solucanlar, eklembacaklılar, süngerler, derisi dikenliler, yumuşakçalar ve sölenterler şeklindedir.

  3.Mikroskobik Canlılar

   Mikroskobik canlılar, çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı canlı türleridir. Sadece mikroskopla görülebilen bu canlılar amip, öglena, bakteri ve paramesyumdur.

   Mikroskobik canlıların özellikleri:

  Elverişli ortamlarda hızlı bir şekilde ürerler. Neredeyse her ortamda bulunurlar.

  Eğer mikroskobik canlılar bir gıda üzerinde çoğalırsa bu gıda tüketildiğinde kişi zehirlenir. Bunun için gıda ürünleri üzerinde son kullanma tarihleri belirtilmektedir.

  Kolera, grip, verem, diş çürüğü gibi rahatsızlıklara mikroskobik canlılar neden olmaktadır.

  Bazı mikroskobik canlıların faydaları da bulunmaktadır. Antibiyotik üretiminde, aşı üretiminde, hamur mayalanmasında, sütten süt ürünleri yapılmasına, üzümden sirke yapılmasında vb. durumlarda bu canlılardan yararlanılmaktadır.

  4. Mantarlar

   Mantarlar bitki olmadıkları için fotosentez yapıp besin üretmezler. Hazır besinler sayesinde beslenirler. Mantar çeşitleri dört tanedir. Bunlar; küf mantarı, şapkalı mantar, hastalık yapan mantar ve maya mantarıdır.

  Küf Mantarı: Hayvan ve bitki atıklarının çürümesine ayrıca yiyeceklerin de küflenmesine neden olmaktadır.

  Şapkalı Mantar: Yapısı itibariyle şapkaya benzediği için bu ismi almıştır. Doğal ortamda zehirli çeşitleri bulunur. Zehirli olmayanlar vitamin ve protein açısından zengindir. Yiyecek olarak yalnızca kültür mantarının tüketilmesi önerilmektedir.

  Hastalık Yapan Mantar: Parazit olarak da adlandırılan bu mantar çeşidi bitki ya da hayvanlardan insanlara hastalık geçmesine neden olmaktadır.

  Maya Mantarı: Çıplak gözle görülemeyecek mantarlardır. Hamur mayalandırmak için kullanılır. Ayrıca bira gibi bazı içeceklerin yapımında da kullanılmaktadır 

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap