Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cennet ucuz değil cehennem lüzumsuz değil kimin sözü

  1 ziyaretçi

  cennet ucuz değil cehennem lüzumsuz değil kimin sözü Ne90'dan bulabilirsiniz

  "Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil." İzah eder misiniz, halbuki cehenneme götüren şeyler para ile icra ediliyor?

  Değerli Kardeşimiz;

  İfadeden de anlaşılacağı gibi; ucuz olmayan cennettir. Yani cennete gitmek için; iman lazım, ibadet lazım, fedâkarlık lazım, nefis ve şeytan ile mücadele lazımdır. Lakin cehenneme gitmek için bunları terk etmek, yani amele teşebbüs etmemek kâfidir. Bu sebeple insanların ekserisi kolay olan cehenneme koşuyor.

  İkinci husus; sizin de ifade ettiğiniz gibi; cehenneme götüren ameller, daha meşakkatli ve pahalıdır. Lakin nefis ve şeytan noktasından cehenneme götüren ameller cennete götüren amellerden daha cazip, daha çekicidir. Binaenaleyh insanlar o sıkıntılı ve pahalı günahlar içinde menhus bir lezzet ve cazibedar bir heves bulduğu için, severek içine atlıyor.

  Kumar, içki, sefahet gibi günahlar içinde nefsi cezbeden süflî lezzetler bulunurken; namaz, oruç ve zekât gibi ameller meşakkatli olduğu için nefse ağır geliyor. Bu itibarla nefsine mağlup olan insanlar için cennete götüren amellerde meşakkat varken, cehenneme götüren amellerde bir cazibedarlık ve tiryakilik vardır.

  Cennetin ucuz olmaması; nefsi mağlup etmek ve nefse ağır gelen amelleri işlemek noktasındandır.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla Risale Editörü

  Yazı kaynağı : sorularlarisale.com

  CENNET UCUZ DEĞİL CEHENNEM DAHİ LÜZUMSUZ DEĞİLDİR..

  Zaman gösterdi ki, "Cennete ucuz değil cehennem dahi lüzumsuz değildir" diyen Bediüzzaman hazretlerinin bu sözü yerinde ve çok hakikatlidir.Bu sözün hakikatini üzerinde, hareketlerinde amelinde, fiilinde ,gösteren nice ahmak ve kafir ,cahil,divane,zalim insanlar gelmiştir.
  Dünya için bütün vaktini ömrünü zamanını feda ve heba eden ama ahireti için kılını kıpırdatmayan, dünya için ince hesaplar planlar yaparken, ahiret ve cenneti hatırına dahi getirmeyen Allahın emrettiği ibadetleri yapmazken, Allahın emrettiği amelleri işlemez iken, nefsin onun hatırı için her şeye katlanan, her şeyi yapmaya çalışan, şekilden şekle, renkten renge giren,nice insanlar cennetin ucuz olmadığını göstermişler ve göstermeye devam ediyorlar.
  Allahın dinini yüceltmek uğrunda hayatını, evini, barkını ,çoluk çocuğunu, malını ,servetini feda eden ,o yolda canını dahi çekinmeden veren nice insanlar cennetin ucuz olmadığını kolay kazanılmadığını da göstermişlerdir.
  İman ettiğini söyleyip iman etmenin hakkını vermeyen, kulluğunu yapmayan, hal ve hareketleriyle inancı çelişen, ibadete yanaşmayan, dil ile ikrar ettiğini hareketleriyle tatbik etmeyen insanlar bilmelidir ki cennet ucuz değildir.

  Dünyalık bir mevki, makam, kariyer için her gün saatlerini feda etmekten çekinmeyen, amirinin verdiği emirleri işleri katiyen yerine getirme noktasında endişe taşımayan, amirine koşulsuz itaat eden, ekmek parası diyerek birçok şeyini terk ettiği halde rabbi için, dini için, ibadet için hiçbir şey yapmayan ve rabbinin emirlerini yapmayan ve günde bir saatini dahi feda etmeyen insanlar cehennemin dahi ucuz olmadığını öyle kolay kazanılmayacağını gafil halleriyle göstermiş ve gösteriyorlar.

  Hiçbir gözyaşı, niyaz dua, tazarru, ibadet, kulluk, itaat etmeden belalar ,musibetlere ,olaylara karşı sabır ,tevekkül ve teslimiyet göstermeden cennetin kazanılmayacağını ,cennetin bir bedelinin olduğunu ve cennetin zahmetsiz ve ibadetsiz kazanılmayacağını, cennetin ucuz olmadığı gösteriyor.

  Dünyayı ucuza kazanamayan ve dünya uğrunda meşakkat, zahmet, keder, çeken insanın cenneti ucuz kazanacağını düşünmesi aklın işi değildir.

  İbadetsiz, kulluksuz amelsiz, itaatsiz ve iyiliksiz cennetin kazanılacağını düşünmek aklın karı hiç değildir.

  Allaha itaat etmeden, her günahı işleyip tövbe etmeden, haramlarda kalmaya devam ederek, Allahın rahmetini umarken gazabını ummadan yaşayıp cenneti kazanacağını düşünmek fikri aklın alacağı bir iş değildir.

  Yazı kaynağı : www.wattpad.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap