Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cinsel düşünceyle gelen akıntı gusül gerektirir mi

  1 ziyaretçi

  cinsel düşünceyle gelen akıntı gusül gerektirir mi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller - Dinimiz İslam

  Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller - Dinimiz İslam

  Sual: Guslü gerektiren haller nelerdir?
  CEVAP
  Guslü gerektiren haller şunlardır:
  1- Hayz veya lohusalık hali bitince yahut cünüp olunca gusletmek farzdır. Hayz bitince, cünüp de olursa, ikisi için bir gusül yetişir. Kadın cünüp iken hayz görürse, isterse hemen gusleder, isterse hayz bitene kadar bekler, sonra ikisi için bir defa gusleder.

  2- Zekerin [penisin] ucu, sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım, ferce [hazneye] girince, meni gelmese de, erkek de, kadın da cünüp olur. Yuvarlak kısım girmezse, cünüp olmaz.

  3- Erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı meni, yerinden şehvetle kopup çıkarsa cünüp olunur.

  4- İhtilamla yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman, meni akmış olduğunu gören erkek ve kadın cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görür, fakat uyanınca meni akmamışsa, meni yoksa gusletmez. Bazı âlimler kadının menisi içeri akar, ihtiyaten yıkanması iyi olur demişlerdir.

  5- Şehvetle yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, daha sonra buradan, şehvetsiz de çıksa, gusletmek gerekir. İdrar yaptıktan veya bir müddet uyuduktan sonra çıkarsa gusül gerekmez.

  6- İstimna [mastürbasyon] guslü gerektirir.

  7- Cünüp olup, idrar yapmadan guslettikten sonra erkekte meninin geri kalan kısmı, şehvetsiz aksa, tekrar gusletmek gerekir. Bunun için, gusülden önce idrara çıkıp, idrar yolunda kalmış olan meni parçasını çıkardıktan sonra gusletmek lazımdır. Kadın yıkandıktan sonra kendisinden meni gelirse kendi menisi olduğu takdirde guslü tekrarlar; namazı tekrarlamaz. Kendi menisi gelmemişse bir şey icap etmez.

  8- Zekerin ucu, dübüre girince, meni aksa da, akmasa da, her ikisine gusletmek farz olur. Hayz halinde de, temiz iken de kadına dübüründen yaklaşmak haramdır. Büyük günahtır. Livata veya cinsi sapıklık denilen oğlan kirletmek daha büyük günahtır. Hayvana tecavüz edene de gusül gerekir. Çok çirkin ve büyük günahtır.

  9- İhtilam olduğunu hatırlamadan, meni görenin, gusletmesi lazımdır. Uyanıp, çamaşırında meni gören, ihtilam olduğunu hatırlamasa da gusleder. Mezi sansa ihtiyaten gusleder.

  10- Kadın, kocasını düşünürken şehvetlense, sonra titreyerek, kasılarak sarımtırak bir akıntı yani meni gelse, gusül gerekir.

  Guslü gerektirmeyen hâller
  Sual:
  Guslü gerektirmeyen haller nelerdir?
  CEVAP
  Halk arasında guslü gerektirdiği sanılan bazı hâller, guslü gerektirmez. Guslü gerektirmeyen haller:
  1- Bir erkek, bir kadını yahut bir erkeği çıplak görse, gusül gerekmez. Bakarken şehvetlenip meni gelirse gusül gerekir, mezi gelirse, yine gusül gerekmez.

  2- Bir kadın, kendi kocasını veya bir kadını çıplak görse gusül gerekmez.

  3- Karı-koca oynaşırken, çıplak resme bakarken veya düşünürken mezi gelse, fakat meni gelmese gusül gerekmez.

  4- İdrar yaptıktan sonra veya büyük abdestten sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirmez.

  5- Ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi bir sebeple meni çıkınca, Şafii’de gusül lazım olur, diğer üç mezhepte lazım olmaz.

  6- İhtilâm olduğunu hatırlayan, uyanınca çamaşırında meni görmezse gusletmesi gerekmez. İhtilam olan, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görürse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi akarsa, gusül gerekmez.

  7- Cünüp olup guslettikten sonra, kadından kocasının menisi çıksa gusül gerekmez.

  8- Kadın veya erkek, etek [kasık] tıraşı olsa gusül gerekmez.

  9 - Kadınların süründüğü kokuyu erkekler koklarsa, koku sürünene de, koklayana da gusül gerekmez. Abdesti bile bozmaz. Ancak bayanların kocalarından başka kimseler için koku sürünmesi caiz değildir.

  10- Cünüpken giyilen kıyafeti, üstünde necaset yoksa, tekrar giymekte ve o elbiseyle namaz kılmakta mahzur yoktur.

  Meni, vedi, mezi nedir?
  Sual:
  Meni, vedi, mezi, prostat salgısı nedir? Guslü gerektirir mi?
  CEVAP
  Meni
  , cinsel ilişki veya mastürbasyon sonunda haz ve heyecanla gelen yapışkan sıvıdır. Erkek menisine sperm denir. Kadından gelen meni sarımtıraktır.

  Vedi, idrardan sonra çıkan beyaz, bulanık, koyu, yapışkan bir sıvıdır.

  Mezi, zevk zamanında çıkar. Şehvetlenince, açık resimlere bakınca veya şehvetle öpüşünce ve sürtününce veya böyle şeyler düşününce gelen birkaç damla renksiz yapışkan sıvıdır.

  Prostat salgısı, genelde idrardan sonra gelen, koyu, yapışkan bir sıvıdır.

  Şehvetle gelen meni hariç, hiç biri guslü gerektirmez. Kadınlarda meni gelmesi daha zor olur. Meni gelmez de, mezi denen akıcı sıvı gelirse gusül gerekmez. Meni, titreyerek gelir, kasılmalar olur. Gelenin mezi mi, yoksa meni mi olduğu bu şekilde de, anlaşılabilir.

  Meni gelmezse
  Sual:
  Prostat ameliyatı oldum. Sperm torbacıklarımı aldıkları için testislerde sperm birikemiyor. Eşimle beraber olduğum zaman sperm gelmiyor. Rüyada ihtilam oluyorum; ama dışarı bir akıntı çıkmıyor. Bazen herhangi bir sebep olmadan idrarda koyu bir akıntı görüyorum, acaba sperm mi diye merak ediyorum. Cünüp oluyor muyum, gusletmem gerekiyor mu?
  CEVAP
  Eşle beraber olunca sperm gelmese de, yine gusül gerekir. Rüyada ihtilam olunca dışarı bir akıntı çıkmamışsa, gusül gerekmez. Gusül için meninin şehvetle dışarı çıkması gerekir. Meni herhangi bir sebeple şehvetsiz çıksa Hanefi’de gusül gerekmez. İdrarda görülen prostat sıvısı olabilir. Tahlil ettirmek iyi olur. Meni bile olsa, şehvetsiz gelince guslü gerektirmez. Eğer şehvetle yerinden kopup, daha sonra şehvetsiz olarak çıksa, gusül gerekir.

  Meni görülmezse
  Sual:
  Ameliyatla meni kanalı idrar torbasına bağlandı. İhtilamda meni idrar torbasına akarmış. İdrarda meni göremiyorum. Gusül lazım mı?
  CEVAP
  Meni görülmezse gusül gerekmez.

  Muayene olunca
  Sual:
  Kadın, kadın hastalıklarından dolayı, erkek doktora, rahminden muayene olsa, gusletmesi gerekir mi? Ültrasonla muayene olunca gusül gerekir mi? Kadın ön veya arkasına parmak sokunca gusletmesi gerekir diyenler var, gerekmez diyenler var. Hangisi doğrudur?
  CEVAP
  İkisi de doğru sayılmaz, açıklamaya ihtiyaç vardır. İçeri parmak girince, lezzet duymazsa gusül gerekmez. Lezzet duyarsa gusül gerekir. Lezzet almak, şehvet duymak demektir. Seadet-i Ebediyye’de Redd-ül-muhtar’dan alarak diyor ki:
  Çocuk zekeri, hayvan zekeri, ölü zekeri, zeker gibi her şey veya parmak kullanınca içeri girdiği zaman, lezzet duyarsa, gusletmesi lazım olur. Lezzet duymazsa, gusletmesi iyi olur.

  Cünübün âdet görmesi
  Sual:
  Cünüp kadın, hayz olursa yıkanması gerekir mi?
  CEVAP
  Yıkanması şart değildir. Cünüp iken tırnak ve saç kesmesi mekruh, hayzlı iken mekruh değildir. Bunun için yıkanması iyidir.

  Doğum yaptırmak
  Sual:
  Erkek veya bayan kadın doktoru veya ebe, Ramazanda, abdestli iken bir kadına doğum yaptırsa, doktorun orucu, guslü veya abdesti bozulur mu?
  CEVAP
  Hanefi mezhebindeki kadın doktorunun veya ebenin, Ramazan-ı şerifte doğum yaptırmakla orucu, abdesti ve guslü bozulmuş olmaz. Zaruretsiz erkek doktora doğum yaptırmak caiz olmaz.

  Bir kere gusledilir
  Sual:
  Hayzı bittiği halde, gusletmeden beyiyle beraber olup yatan, sonra rüyada ihtilam olan, yani gusletmeden önce, iki kere daha cünüp olan, şimdi, kaç kere gusletmesi gerekir?
  CEVAP
  Kaç kere cünüp olunursa olsun, bir kere gusletmek yeterli olur. Namaz vakti çıkmadan, hemen gusledilmesi gerekir. Namaz kılmadan vakit çıkarsa, namazını kazaya bıraktığı için de, ayrıca büyük günah olur.

  Tuğla eriyinceye kadar
  Sual:
  Livata yapınca veya Çingene’yle zina edince, tuğla eriyinceye kadar yıkanmak mı gerekir?
  CEVAP
  Hayır, öyle bir şey yok, hurafedir. Livata ve zina, büyük günahsa da, bir kere gusleden temiz olur.
  Livata, erkeğin erkekle ilişkiye girmesi;
  Zina, erkekle kadının nikâhsız olarak cinsel ilişkide bulunması demektir.

  Müslüman olunca
  Sual: Bir gayrimüslim, Müslüman olunca, gusletmesine gerek var mı?
  CEVAP
  Cünüp olduktan sonra yıkanmışsa, Müslüman olunca gusletmesi müstehabdır. Cünüp kâfir, kir için yıkanmışsa cünüplüğü de kalmaz; çünkü Hanefi’de gusülde niyet farz değildir. Yıkanmakla gusletmiş olur. Cünüp olduktan sonra yıkanmamışsa, Müslüman olunca gusletmesi farzdır. (İ. Ahlakı)

  Gusül gerekmez
  Sual:
  Sitenizde, (Şehvetle yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, daha sonra buradan, şehvetsiz de çıksa, gusletmek gerekir) deniyor. Prostat rahatsızlığı sebebiyle, ihtilam olduğum hâlde, meni çıkmıyor. Belki idrara karışmış olabilir, fakat idrarda da görülmüyor. Görülmediği için gusül gerekmez mi?
  CEVAP
  Görülmedikçe gusül gerekmez, fakat ihtiyaten gusletmek iyidir.

  Sual: Dişlerde meydana gelen kireçlenmeler sebebiyle, buraların altına su ulaşmıyor. Bu sebepten dolayı başka bir mezhebi taklit etmek gerekir mi?
  Cevap:
  Dartr veya kefeki denilen ve dişlerin dibinde hasıl olan kireçlenmeler, salgılardan, kendiliklerinden hasıl oldukları için ve buna mani olan çare, ilaç bulunmadığı için, bunların mevcut olmasında zaruret vardır. İzale edilmesinde harac olanlar, derideki çıbanın, yaranın üstündeki zar, kabuk gibi olup, altlarını yıkamak, dört mezhepte de lazım olmaz. Bunun için, başka mezhebi taklit lazım olmaz.

  Sual: Uykusunda ihtilam olduğunu hatırlayan fakat uyanınca iç çamaşırında meni bulaşığı görmeyen kimsenin, yine de gusül alması gerekir mi?
  Cevap:
  İhtilam olan kimse, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi aksa, gusül lazım olmaz. İhtilam olduğunu hatırlamadan, meni görse, gusül lazım olduğu, söz birliği ile bildirildi. Mezi sansa ihtiyaten gusül lazım olur. İhtilam olduğunu, hatırlayan kimse, bir yerde meni görmezse, gusletmez.

  Sual: Ağır bir şey kaldırınca, insandan meni gelirse, bu sebepten dolayı gusül almak gerekir mi?
  Cevap:
  Dayak yemek, ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle insandan meni çıkınca, Hanefi ve Maliki mezhebinde gusül lazım olmaz. Şafii mezhebinde ise, lazım olur. Şafii mezhebini taklit eden Hanefinin, buna da dikkat etmesi lazımdır.

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  Gusül gerektiren durumlar! Hangi akıntı abdesti, hangisi guslü gerektirir? Meni, mezi ve vedi..

  Gusül gerektiren durumlar! Hangi akıntı abdesti, hangisi guslü gerektirir? Meni, mezi ve vedi..

  Gündelik yaşantımızda kadın ve erkeklerde gusül abdesti alınmasını gerektiren bazı durumlar yaşanabilir. Bu durumlarda olabildiğince hassas davranarak temizlenmeyi geciktirmemek gerekir. Allah'ın emrettiği şekilde tertemiz olabilmek için guslü gerektiren durumlar nelerdir iyi bilmeliyiz. Gusül abdesti ne zaman alınmalı, meni ya da mezi gusül gerektirir mi? Meni ile mezi nasıl ayırt edilir?

  Yüce Allah (c.c), kitabı olan Kuran-ı Kerim'in (Bakara, 222 suresinde) “…Allah temizlenenleri sever” ayeti zikredilmektedir. Dinimizde büyük bir önem verilen gerek manevi gerek beden temizliği konusu ile ilgili pek çok hadis ve ayet bulunmaktadır. Bu temizliğin gerçekleştirilmesini sağlarken iki ayrı konu esas alınabilmektedir. Bunlardan biri farz ibadetlerimizi gerçekleştirmeden önce ön hazırlık olarak yaptığımız normal abdesttir. Diğeri de belirli zamanlarda vücudun temizliği için alınan gusül abdestidir.

  İLİŞKİLİ HABERCünüp ve adetten sonra boy abdesti nasıl alınır? Erkek ve kadın için Gusul abdesti alınışı

  KADINLARDA BEYAZ AKINTI VE KOKUSUZ AKINTI ABDESTE ENGEL Mİ?

  Gusül gerektiren durumlar

  Kadınların özel durumlarındaki regl, lohusalık ve özür kanı haricinde gelen akıntıların abdesti sakatlayıp sakatlamadığına dair direkt olarak Peygamber Efendimiz (SAV)'den bizlere ulaşmış bilgi bulunmamaktadır. Günümüzdeki tıbbi bilgilere göre sağlıklı bir kadın vücudundan gelen beyaz ve kokusuz akıntı normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu akıntı rahimden değil daha aşağıdan gelmekte dolayısıyla da necis maddelerle karışmaz. Bu nedenle temiz sayılan akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza mani olmamaktadır  (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 305).

  Hanefî mezhebine göre alimlerin görüşü: "Kadınların, vajina organlarında gördükleri normal ıslaklık, insanların ağız, burunlarından gelen akıntı ve bedenlerinden çıkan ter gibi değerlendirilmelidir." (bk. Reddu’l-Muhtar, 1/166).

  İLİŞKİLİ HABERAdetliyken saç boyanır mı? Saç boyatmak gusle mani mi? Cünüp iken saç boyama...

  GUSÜL ABDESTİ GEREKTİREN VE GEREKTİRMEYEN DURUMLAR!

  Temizlenmek ve arınmak için alınan gusül abdestinin alınmasındaki esas amaç hükmi kirlilikten kurtulmaktır. Adet dönemi (hayız), cünüplük ve nifas (lohusa) durumunda alınması farz olan gusül abdesti kişilerin oruç tutmaya devam etmeleri ya da namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesi günah olmayıp, namazın kılınabileceği son vakit öncesine kadar alınması farz görülen bir durumdur. Kadın ve erkeklerde görülen 3 durum gusül gerektirmektedir:

  1- ADET DÖNEMİ (HAYIZ) Her kadının ay başında gördüğü adet kanamasının kesildiği vakit gusül abdesti alınması zorunludur. Bu vakti geciktirmek büyük bir günahtır.

  2- NİFAS (LOHUSA) Yine kadınların özel halleriyle ilgili bir durum olan nifas hali yani doğumdan sonraki lohusalıkta gusül gerekir.

  İLİŞKİLİ HABERLohusalıkta dua ve ibadetler! Lohusalık kanaması kaç gün sürer? 40 günden uzun süren kanama

  3- CÜNÜP DURUMU Eşlerin birbirlerine yakın temasta bulunmasından sonra meni gelse de gelmese de girdiği hal cünüp olmaktadır. Kadından ya da erkekten (cinsi zevkle) meninin gelmesi cünüplüğün ikinci nedenidir. Meninin uykuda ya da uyanıkken, bilinçli ya da bilinçsiz gelmesi sonucu değiştirmez. Şâfiîler dışında fakihlerin geneli, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden, ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi nedenlerden dolayı gelen meniyi cünüplük saymazlar.

  Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti gerektiren durumlar

  İLİŞKİLİ HABERAbdestsiz dua ve sure okunur mu? Abdestsiz tesbih çekilir mi? Başı açık iken zikir çekmek...

  Uyanılan vakit kişi ihtilam olduğunu anımsamaz da kıyafetine meni bulaştığını görürse gusül gerekir. İhtilam olmasına rağmen çamaşırda iz görülmezse gusül gerekmez.

  MENİ, MEZİ VE VEDİ NEDİR? HANGİ AKINTI ÇEŞİDİ GUSÜL GEREKTİRİR?

  Erginlik çağına gelmiş kişide şu dört çeşit durum görülebilir: 1. İdrar, 2. Meni, 3. Mezî, 4. Vedî. Cinsel hareketlilik sonucu ortaya çıkan meni ve mezi ortaya çıkar. Özellikle de mezi cinsel düşünce, tefekkür bakma ve ellemeden sonra gelirken meni ise daha çok cinsel birleşmeden sonra meydana gelebilir. Özellikle de mezi farklıdır. Akıntı gibi gelebilir ancak meni gibi hareketi hızlı olmaz hemde daha açık renklidir ve sızıntı gibi gelir. (SADECE ABDESTİ BOZAR) Meziden sonra abdest almak ve kirlendiyse çamaşırı temizlemek yeterlidir. Meniden sonra (GUSUL ŞARTTIR.) Meni ve mezinin hükümleri bu şekildedir. Ergenlik çağına ermiş gençlerde kışkırtmamak kaydı ile sadece bilgi amaçlı bu bilgiler anlatılmalıdır. Meni, mezi ve vedi gibi bu sıvılarla ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken önemli ayrıntılar...

  MENİ NEDİR? MENİ GUSUL GEREKTİRİR Mİ? İŞTE ÖZELLİKLERİ...

  Cinsel duyguların aşırı yoğunlaşması sonucunda gelen meni, şehvetli ya da şehvetsiz şekilde çıkan uzuvdan kendine özel kokusu ve beyaz renkli koyu sıvısı ile kendini belli eder. Çoğu zaman Mezi ile karıştırılabilmektedir. Bel soğukluğu, yük taşıma ya da karşı cinsi düşünme gibi durumlarda görülen sıvı ise Mezi veya Vedidir.

  Meni ile mezi nasıl ayırt edilir?

  Katı ve kokulu olan menidir, kuruyunca tabaka bırakır. Mezi de daha sıvı şekilde görülmekle beraber idrar renginden daha koyudur.

  İLİŞKİLİ HABERAdet sonrası gelen kahverengi akıntı ve leke ile namaz kılınır mı? Gusul aldıktan sonra...

  Gusül gerektiren ve gerektirmeyen durumlar

  MEZİ NEDİR? MEZİ GUSUL GEREKTİRİR Mİ? İŞTE ÖZELLİKLERİ...

  Gusül gerektirmeyen mezi sıvısı yukarıda bahsedildiği gibi daha koyu renkli ve akışkandır. Mezi geldiği vakit normal abdest almak ve o yeri su ile temizlemek yeterlidir. Gusül şartı yoktur. Hz. Ali (r.a) şöyle buyurur: “Mezî ile müptelâ bir kimse idim. Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz’e sorsun diye Mıkdâd bin el-Esved’e söyledim. Sordu. Efendimiz (SAV): «‒Abdest almayı gerektirir.» buyurdular.” (Buhârî, İlim, 51)

  VEDİ NEDİR? VEDİ GUSÜL GEREKTİRİR Mİ? İŞTE ÖZELLİKLERİ...

  Küçük abdesti yaptıktan sonra gelen kokusuz, beyazımsı bulanık yapışkan sıvıya denir. Kişinin gusül alması gerekmez.

  Yazı kaynağı : www.yasemin.com

  Vedi Nedir? Vedi Sonrası Güsul Abdesti Almak Gerekir Mi?

  Vedi Nedir? Vedi Sonrası Güsul Abdesti Almak Gerekir Mi?

  Müslümanlar için ibadet etmek son derece önemlidir. Bunun için gün boyu abdestli olmak gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda abdest almak yetmez ve gusül abdesti almakta gerekmektedir. Sizler için Vedi nedir? Vedi sonrası gusül abdesti almak gerekir mi? Tüm detayları ile derledik.

  Hem erkekler hem de kadınlar için gusül abdesti almayı gerektiren durunlar vardır. Yaşanan bu olumsuz durumlarda bir an önce gusül abdesti almak gerekmektedir. Aksi halde kişinin namaz kılması ve ibadet etmesi söz konusu olmayacaktır. Çünkü gusül abdesti almak gereken durumlarda kişi pis sayılmaktadır. Bu yüzden normal abdesti aldıktan sonra gusül abdesti almakta gerekir.

  Abdesti Bozan Durumlar

  İnsanların başına gelen birçok durumun abdesti bozduğu görülmektedir. Bu kişilerin mutlaka abdestlerini tekrardan almaları gerekmektedir. İdrar, meni gelmesi, ağız dolusu kusmak, şuurunu kaybetmek, sarhoş olmak ve bunlara benzer durumların abdesti bozduğu görülmüştür.

  Abdesti bozulan kişinin tekrar abdest alması gerekmektedir. Tabi bazı durumlarda ise abdest ile birlikte gusül abdesti almakta gerekmektedir.

  Gusül Abdesti Nedir?

  Gusül abdesti, boy abdesti olarak bilinen ve tüm vücudun yıkanması ile alınan abdesttir. Özellikle cinsel ilişki ve meni gelmesi durumlarında gusül abdesti almak gerekmektedir.

  İnsanlar tarafından en çok merak edilen 4 çeşit durum vardır. Bu 4 durumu yaşayan kişiler gusül abdesti alıp almaması gerektiğini sıklıkla merak etmektedirler.

  1- Meni: Özelikle cinsel birleşmeden sonra gelen beyaz renkli ve akışkan bir sıvıdır. Bu sıvı cinsel birleşme dışında da zaman zaman gelebilir. Bu durumu yaşayanların gusül abdesti alması gerekmektedir.

  2- İdrar: İdrar yapan kişinin abdest alması yeterli olacaktır. Bazen idrar sonrası meni geldiği görülmektedir. Bu durumda gusül abdesti almakta lazımdır.

  3- Mezi: Mezi, cinsel düşünce ve buna benzer durumlarda gelen bir sıvıdır. Bu sıvının meni ile karıştırıldığı olmuştur. Benzer yapıları olsa da Mezi daha açık bir renge sahiptir ve sızıntı şeklindedir. Bu durumda abdest almak yeterli olacaktır.

  4- Vedi: Vedi adı verilen sıvı ise karşı cinsi düşünme veya idrar sonrası gelmektedir. Bu sıvının gelmesi sonrasında ise abdest almak gerekmektedir.

  Vedi Nedir?

  Vedi, idrardan sonra ortaya çıkan beyaz renkli ve koyu bir sıvıdır. Vedi dediğimiz sıvı küçük abdesti yaptıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Akan bu sıvı yapışkan bir özelliktedir. Kokusu yoktur ve beyazımsı bir rengi vardır.

  İnsanların cinselliği düşünmeleri ve buna benzer durumlarda çeşitli sıvılar görülebilir. Bu sıvılardan en yaygın olanı menidir. Meni, katı ve kokulu bir sıvı olduğu için kolayca anlaşılmaktadır.

  Meni gelen kişiler abdest aldıktan sonra boy abdestide almaktadır. Ancak meni dışında farklı sıvılar geldiği zaman insanların aklı karışmaktadır. Vedi ve buna benzer sıvıların gelmesi sonucunda ne yapılması gerektiği merak edilmektedir. Çünkü bu durum birçok insanın başına gelebilecek olan bir durumdur.

  Vedi Sonrası Gusül Abdesti Almak Gerekir mi?

  İdrardan sonra ortaya çıkan beyazımsı ve yapışkan bir sıvı olan vedi birçok kişide görülebilir. Zamansız bir şekilde ortaya çıkan vedi ile insanların aklı karışmaktadır. Bu sıvıyı gören kişiler gusül abdesti alıp almaması gerektiğini merak etmektedirler.

  Vedi, yapısı itibariyle meni veya meziye benzese de bu sıvıda dolayı gusül abdesti almak gerekmez. Vedi ası verilen sıvının gelmesi abdesti bozar ancak gusül abdesti almayı gerektirmez. Yani vedi akıntısı görülen kişiler abdest tazelemek zorundadırlar. Bu kişilerin gusül abdesti alması ise gerekmemektedir.

  Gusül abdesti almak için gelen sıvının ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Gelen sıvının ne olduğunu anlamakta güçlük çekerseniz eğer garanti olması açısından gusül abdesti alarak daha rahat edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap