Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cuma günü herhangi bir saatte okunacak dua

  1 ziyaretçi

  cuma günü herhangi bir saatte okunacak dua Ne90'dan bulabilirsiniz

  Cuma Duası ve Cuma Sureleri Nelerdir? Cuma Günü Okunacak Dua ve Sureler

  Cuma Duası ve Cuma Sureleri Nelerdir? Cuma Günü Okunacak Dua ve Sureler

  İslam aleminin en değer verdiği gün olan cuma gününde milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Cuma günü namaz ibadetinin yanında müminler cuma dualarını ve surelerini de okumak istiyor. Peki, Cuma günü okunacak dua ve sureler neler?


  Öneri:
  Ayetel Kürsi

  CUMA DUALARI

  Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

  "Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."

  El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

  Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

  İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

  "Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

  Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni
  haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

  Bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa şu duayı okursanız rızık sıkıntısı çekmezsiniz ve rızkınız artar : “Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.”

  Hastalıklar için şifa duaları: Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

  Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

  Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir
  hastalık bırakmasın.”

  Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve
  rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

  Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”

  DUHAN SURESİ CUMA GECESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ BÜYÜK

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır."

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim cuma gecesi Duhan Suresini okursa, o, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır ve (ahirette) iri gözlü hurilerle evlendirilir!"

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma akşamı Duhan Suresini okuyanın geçmiş günahları bağışlanır."

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde Duhan suresini okuyanın geçmiş günahları affedilir."

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının affedilmesi için Allah’a dua ederler)."

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah’u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder."

  • Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.

  • Mahkemede kendisi hakkında yalancı şahitler tutulup, mahkum ettiririlmek istenen kişi, Duhan Suresinin 51-59. ayetlerini beyaz bir bez üzerine yazıp üzerinde taşımalıdır.

  CUMA GECESİ OKUNACAK SURELER KEHF SURESİ'NİN FAZİLETİ

  Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

  Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

  Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

  Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

  Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

  Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

  Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

  Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

  Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

  10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

  Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

  Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

  Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

  Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

  Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

  Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen isteğin kabul olur.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Cuma vakti okunacak dualar! Bol kazanç ve bereket için cuma saatinde okunacak zikirler nelerdir?

  Cuma vakti okunacak dualar! Bol kazanç ve bereket için cuma saatinde okunacak zikirler nelerdir?

  Müminlerin bayramı olan Cuma gününe Perşembe akşamı idrak edilen ibadetlerle hazırlıklar yapılmaya başlanır. Cuma günü özellikle sela ve ezan arasında edilen her duanın kabul edildiği, yapılan her ibadetin misliyle sevap yazıldığı aktarılır. Bundan dolayıdır ki Cuma vaktinde dünyevi işlerden uzak durarak Allah’ın rızasını kazanmak üzere duaların edilmesi gerekmektedir. 

  Peygamber Efendimiz (s.a.s), Cuma gününün ehemmiyetiyle ilgili şu hadis-i şerif’i buyurmuştur: ‘Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.’

  1- La İlahe İllallah Ente Hannanü Ya Mennanü Ya Bediğassemavati Velarzı Ya Zalcelali Vel İkram

  Anlamı:Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey Hennan, ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan ey Celal ve ikram sahibi

  2- Sübhanallahi Vebihamdihi Subhanellahilazimi Ve Bihamdihi Ve Estağfirüllahe

  Anlamı: Allah’ın hamdı ile tesbih ederim. Azim olan yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.

  1- Ya Allah: Cuma günü, 100 defa ‘Ya Allah’ zikri çeken kişinin dilekleri kabul olur. 

  2- La İlahe İllalahü’l Melikü’l Hakku’l Mübin: Cuma vakti bu zikri 200 defa okuyan kişinin duaları kabul edilir. 

  3- Ya Veliyyü Ya Allah: Cuma vaktinde 1000 defa bu zikri çeken kişinin Allah katında istekleri tez vakitte kabul görür. 

  4- Ya Gaffur: Her kim Cuma gününde 100 defa bu zikri çekerse yüce Allah dualarını tez vakitte kabul eder. 

  Cuma Vakti Okunacak Dualar

  Cuma vakti, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e salavat-ı şerifeler getirmek, Allah (c.c) anarak zikirler çekmek ve Kuran-ı Kerim okumak çok faziletlidir. Kişinin Allah katında günahları affedilir, tövbeleri kabul edilir, duaları tez vakitte gerçekleşir. Bundan dolayı imkanı olan kimselerin Cuma vaktini ibadetle geçirmeleri tavsiye edilmektedir. 

  Cuma Vakti Çekilen Zikirler

  Cuma Vakti Çekilen Salavatlar

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar nelerdir? Cuma günü dileklerin kabul olması için okunacak dua!

  Cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar nelerdir? Cuma günü dileklerin kabul olması için okunacak dua!

  Her hafta milyonlarca inanan dileklerin kabul olması için okunacak dualar, zikirler ve esmaları araştırıyor. Ancak inanalar, sadece dileklerinin kabul olması için değil, rahmet ve mağfiret dilemek için de Cuma günü Allah-u Tealâ’ya el açıyor, niyaz ediyor. İşte, hem dileklerin kabul olması hem de Hakkın rahmet ve bereketinden nasiplenebilmek için Cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar…

  CUMA GÜNÜ DUASI

  Duanın Okunuşu:

  Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

  Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

  “Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

  “Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

  Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

  Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin

  CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

  "Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

  El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O'na gönülden teslim olun."

  "Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

  İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

  "Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

  Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

  CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

  İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

  CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

  CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

  CUMA GÜNÜ DİLEKLERİN KABUL OLMASI İÇİN OKUNACAK DUA

  Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor. Cuma günü okunması gereken dua ise şöyle;

  -"La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram"

  Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala "Ya Meliki Muktedir sin Allah'ım bana yardım et" ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

  Cuma namazından sonra işe şu dua okunmalıdır;

  -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu'îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

  Manası : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu'îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

  Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap