Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünya neden dönüyor kalbim nasıl çarpıyor

  1 ziyaretçi

  dünya neden dönüyor kalbim nasıl çarpıyor Ne90'dan bulabilirsiniz

  Bir Ba�kad�r Benim ��retmenim s�zleri nas�l? ��te Bir Ba�kad�r Benim ��retmenim �ark�s�!

  Bir Ba�kad�r Benim ��retmenim �ark�s� ��retmenlerden ve ��rencilerden yo�un ilgi g�r�yor. Bug�n�n anlam ve �nemi i�in haz�rlanan �ark� Bir Ba�kad�r Benim ��retmenim �ark�s� ve klibi �ok sevildi. Milli E�itim Bakan� Ziya Sel�uk'un Sanat�� Sertab Erener'e "��retmenlerimize y�llarca unutulmayacak bir hat�ra b�rakmaya var m�s�n�z?" davetiyle "Bir Ba�kad�r Benim ��retmenim" �ark�s� ortaya ��kt�.

  Klipte bilgi ve sevgileriyle �ocuklara ���k olan ��retmenlerin; bug�n g�revde olan 1 milyon ��retmen, y�llarca b�y�k bir fedak�rl�kla e�itim me�alesini ta��yan emekli ��retmenler ve �ehit ��retmenlerle ebediyete u�urlanan t�m ��retmenleri temsil etti�ini belirten Mill� E�itim Bakan� Ziya Sel�uk, "�ark�y� ��retmenlerimize uyarlayan ve g�zel sesiyle bizlere ula�t�ran sanat��m�z Sertab Erener ve m�zisyen Emre Kula'ya, klibin haz�rlanmas�nda eme�i ge�en herkese te�ekk�r ediyorum. Bu vesileyle 2012 y�l�nda yitirdi�imiz, bizi bu unutulmaz �ark� ile birbirimize kenetleyen Ayten Alpman'� da sayg� ve rahmetle an�yorum." dedi.

  B�R BA�KADIR BEN�M ��RETMEN�M KL�B� ���N TIKLAYIN

  B�R BA�KADIR BEN�M ��RETMEN�M S�ZLER�

  D�nya neden d�n�yor

  Kalbim nas�l �arp�yor

  Hayat� bir tahtaya yazarm��

  Benim ad�m ka� harfmi�

  Bir y�l ka� g�n edermi�

  Hepsini bilir benim ��retmenim.

  Lay lay lay lay lay lay...

  Ku�lar nas�l u�uyor

  Her a�a� nas�l b�y�yor

  Kitaplar dolusu anlat�rm��

  Do�an�n kalbi varm��

  O da nefes al�rm��

  Hepsini bilir benim ��retmenim

  Lay lay lay lay lay lay...

  �yi insan olmay�

  Sonunda bar��may�

  Sab�rla b�kmadan ��retirmi�

  Annemin s�ca��ndan

  Babam�n kollar�ndan

  Sana emanetim ��retmenim

  Lay lay lay lay lay lay...

  Bir ba�kad�r benim ��retmenim...

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Sertab Erener’den öğretmenlere anlamlı hediye

  Sertab Erener’den öğretmenlere anlamlı hediye

  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" daveti üzerine sanatçı Sertab Erener, merhum sanatçı Ayten Alpman tarafından ilk defa 1972 yılında seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının sözlerini yeniden uyarlayıp seslendirdi. "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" adıyla yeniden uyarlanan şarkının klibini Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştı. Salgın öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda kaydedilen arşiv görüntülerden kurgulanarak oluşturulan klipte, öğretmenlerin öğrencilerine karşı sevgisi ve samimiyetini yansıtan görüntüler yer aldı. Klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin bugün görevde olan, yıllarca büyük bir fedakarlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenler ile ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiği belirtildi.

  Bakan Selçuk mesajında, "Yürekleri 'memleket'imizde birleştiren merhum sanatçımız Ayten Alpman'a, sözleri öğretmenlerimize uyarlayarak içten yorumunu katan değerli Sertab Erener'e, düzenleyicisi Emre Kula'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Öğretmenlerimize hediyemiz olsun" dedi.

  "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısının sözleri ise şöyle:

  “Dünya neden dönüyor/Kalbim nasıl çarpıyor/Hayatı bir tahtaya yazarmış/Benim adım kaç harfmiş/Bir yıl kaç gün edermiş/ Hepsini bilir benim öğretmenim. Lay lay lay lay lay lay. Kuşlar nasıl uçuyor/ Her ağaç nasıl büyüyor/Kitaplar dolusu anlatırmış/ Doğanın kalbi varmış/ O da nefes alırmış/ Hepsini bilir benim öğretmenim. Lay lay lay lay lay lay. İyi insan olmayı/Sonunda barışmayı/Sabırla bıkmadan öğretirmiş/Annemin sıcağından/Babamın kollarından/Sana emanetim öğretmenim. Lay lay lay lay lay lay. Bir başkadır benim öğretmenim.”

  Mehmet Kalay - Musa Erdoğan
   

  iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.iha.com.tr

  BİR BAŞKADIR BENİM ÖĞRETMENİM....

  BİR BAŞKADIR BENİM ÖĞRETMENİM....

  BİR BAŞKADIR BENİM ÖĞRETMENİM....

  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya  hesabından  Öğretmenlerlerimize hediyemiz olsun diyerek  Bir Başkadır Benim Öğretmenim klibini paylaştı.. 

  Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısının sözleri şöyle:

  "Dünya neden dönüyor/Kalbim nasıl çarpıyor/Hayatı bir tahtaya yazarmış/Benim adım kaç harfmiş//Bir yıl kaç gün edermiş/Hepsini bilir benim öğretmenim/Lay lay lay lay lay lay

  Kuşlar nasıl uçuyor/Her ağaç nasıl büyüyor/Kitaplar dolusu anlatırmış/Doğanın kalbi varmış/O da nefes alırmış/Hepsini bilir benim öğretmenim/Lay lay lay lay lay lay

  İyi insan olmayı//Sonunda barışmayı/Sabırla bıkmadan öğretirmiş/Annemin sıcağından/Babamın kollarından/Sana emanetim öğretmenim/Lay lay lay lay lay lay/Bir başkadır benim öğretmenim."

  24-11-2020

  Yazı kaynağı : savrunsmcigiloglual.meb.k12.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap