Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  divan edebiyatında şarkı türünün en önemli temsilcisi

  1 ziyaretçi

  divan edebiyatında şarkı türünün en önemli temsilcisi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Şarkı (edebiyat)

  Divan şiirine Türkler tarafından katılmış bir nazım şeklidir. Besteyle okumak için yazılmıştır. Bestelenmek amacıyla yazıldığı için 3-5 dörtlük arası değişir. Yeni edebiyatımızda Yahya Kemal Beyatlı, bu türü ustalıkla kullanmıştır. Aruz ölçüsünün her kalıbı kullanılır. Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir. Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik bentlerden de oluşabilir. Üçüncü dizeye miyan, dördüncü dizeye nakarat denir. Aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlence konularında yazılır. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim'dir. Lale Devri'nin en önemli temsilcisi ise Nedim'dir. En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır.

  Müzikte, türkünün karşıtı olarak, Şarktan gelen, doğuya ilişkin, özgü, tarzında anlamında kullanılır.

  Dörder mısralık 2-5 bendden meydana gelir. Birinci bendin 2. ve 4., öbür bendlerin yalnız sonuncu mısraları hiç değişmeden tekrarlanır.

  Şarkının ilk örneklerine, Divan edebiyatında, 11. yüzyılda rastlanır. Bu edebiyatta şarkı özellikle 18. yüzyılda, Lâle Devri'nde çok gelişmiştir. Divan edebiyatının en büyük şarkı şairi Nedim'dir. Halk edebiyatında da şarkı türünde eserler veren şairler yetişmiştir.

  Şarkı'nın Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Şarkı Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Şarkı Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Şarkı Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Şarkı, Divan şiirinde bestelenmek için yazılan uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım birimidir.

  Kafiye düzeni; x: değişken aa xa şeklindedir. Türk Edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılan milli bir nazım biçimidir. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır.

  Aruz ölçüsünün her kalıbı ile kullanılır.Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir. Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik bendlerden de oluşabilir. Üçüncü dizeye meyan, dördüncü dizeye nakarat denir. Aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlence konularında yazılır. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim‘dir. Lale Devrinde ise en önemli temsilcisi Nedim dir.

  En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır. Müzikte, türkünün karşıtı olarak, Şarktan gelen, batılı anlamında kullanılır.

  Şarkı çeşitli ses sanatçıları tarafından söylenerek Türk toplumunun musikisinde önemli bir yer tutmaktadır. Şarkıda şair son bendde mahlasını söyler. Şarkıda her bentin üçüncü mısrası miyan(orta)miyanhanedir. Miyan daha çok şarkının en güzel ve dokunaklı bölümüdür.Bestenin en önemli bölümüdür. Şarkıların konusu genellikle aşk,sevgilinin güzelliği ,eğlence ve içkidir. Halk edebiyatında türkü türünün divan edebiyatına yansıması gibidir.

  Divan şiirine Türkler’in kazandırdığı bir nazım şeklidir. Şarkıda ilk bendin dördüncü mısraı bütün bentlerde tekrarlanmaktadır. Nazım birimi, kafiye şeması bakımından koşmaya benzer. Ölçü, beste, dil ve anlatım yönünden koşmadan ayrılır. Buna nakarat denir. Şarkılar bestelenmek üzere yazılır. Bu sahanın ustası Nedim‘dir.

  Şarkı Nazım Şeklinin Özellikleri:

  1. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır.

  2. Kuruluşu ve kafiye düzeni yönüyle murabbaya benzer. aaaa, bbba, ccca.

  3. Bestelenmek için yazıldığından fazla uzun değildir.

  4. Dörtlüklerden oluşur ve dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir.

  5. Şarkının konusu genellikle aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlencedir.

  6. Geniş halk kitlelerine hitap ettiğinden dili genelde sadedir.

  7. Şarkının en önemli isimleri Nedim, Enderunlu Vasıf’tır. Yakın dönem şairlerinden olan Yahya Kemâl‘in de pek çok şarkısı vardır.

  8. Günlük dile ait söyleyişler ve halk deyişleri vardır.

  Örnek Şarkı-1 (Nedim)

  (O sine, acaba bu gece kimlerin gözüne nur oldu? Acaba, o sebatsız, o ay parçası nereye gitti? O, kimlerin yarasına kafur merhemi oldu? O zalim, o sitemkâr neredelerdedir?)

  (İçki meclisi kurulduğundan beri elbet Kadehten sonra birer öpücük vermek olmuştur adet. Ey hasretli bakış! Bari sen edip cüret Sakiye şunu söylesen olmaz mı acaba?)

  Örnek Şarkı-2 (Enderunlu Vasıf)

  Örnek Şarkı-3 (Yahya Kemal)

  Ayrıca bakınız ⇒

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

  Beyitlerle Kurulanlar:

  Dörtlüklerle Kurulanlar:

  Bentlerle Kurulanlar:

  Divan Edebiyatı

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Şarkı Nedir? Şarkı Özellikleri, Şarkı Örnekleri, Şarkı Nazım Şekli PDF

  Şarkı Nedir? Şarkı Özellikleri, Şarkı Örnekleri, Şarkı Nazım Şekli PDF

  Divan şiirinin birçok nazım biçiminden olan “Şarkı“, Türklerin bu geleneğe kazandırdıkları bir nazım biçimidir. Bestelenmek amacıyla yazılmış olan bu şiirler hakkında gelen “Şarkı nedir? Şarkıların özellikleri nelerdir?” gibi birçok sorunun cevabını yazımızda bulabileceksiniz.

  Şarkı Nedir?

  Şarkı, Türkler tarafından divan edebiyatına kazandırılan ve bestelenmek amacıyla dörtlükler halinde yazılan nazım biçimidir. Şarkı nazım şeklinde şiir yazan ilk şairimiz Naili’dir ancak şarkının en başarılı örneklerini veren Lale Devri sanatçısı olan Nedim’dir.  Türk edebiyatında önemli bir yer tutan şarkının özellikleri ise şunlardır.

  Şarkı Özellikleri

  → Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır.

  → Bestelenmek amacıyla yazılır.

  → Halk edebiyatındaki türkü türünün karşılığıdır.

  → Şarkı nazım biçiminde eser veren ilk şair Naili’dir.

  → Bu nazım şeklinin en başarılı örneklerini Lale Devri sanatçısı Nedim vermiştir.

  → Dörtlüklerle yazılan şarkılarda bent sayısı 3 ile 5 arasında değişir.

  → Kafiye şeması genellikle aaaA-bbbA-cccA-dddA-eeeA şeklindedir.

  → Her dörtlük sonundaki dize aynen tekrar ettiğinden bu dizeler nakarat olarak adlandırılır.

  → Şarkılarda genellikle aşk, güzellik, eğlence ve ayrılık gibi konular işlenir.

  → Divan edebiyatının diğer şiir türlerine göre dili daha sadedir.

  → Bu nazım biçiminin son dönemdeki temsilcisi ise Yahya Kemal Beyatlı olmuştur.

  Şarkı Örnekleri

  Şarkı PDF + Video

  Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

  Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Şarkı PDF Çalışma Kağıdı” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

  İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
   PDF / Slayt
   Divan Edebiyatı

  10.Sınıf Ders Konuları
  TYT Türkçe
  AYT Edebiyat

  Yazı kaynağı : www.edebiyatciyim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap