Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dna nın yapısında bulunan kalıtsal özelliklerimize etki eden bölgelerdir

  1 ziyaretçi

  dna nın yapısında bulunan kalıtsal özelliklerimize etki eden bölgelerdir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Genler ve DNA

  Çevremize baktığımızda canlıların birbirlerinden ve diğer canlı türlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. DNA, hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. DNA'nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar bulunur. Bu yapılar genlerdir. Kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır.

  Yazı kaynağı : bilimteknik.tubitak.gov.tr

  Dna Ve Genetik Kod - Örnek Sorular İle Konu Anlatımı

  Dna Ve Genetik Kod - Örnek Sorular İle Konu Anlatımı

   Konunun temelini oluşturan DNA ve genler kromozomun içinde yer alıyor. Yani kısacası DNA, kromozomun içinde, genler de DNA’nın içinde bulunuyorlar. Genler de nükleotid adı verilen moleküllerden oluşuyor. Bu dersimizde bu yapı taşlarını işleyeceğiz.

   DNA ve Genetik Kod

   Kromozom; Saç, göz, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin bir sonraki nesle aktarılmasını sağlayan yapılara kromozom deniliyor. Hücre çekirdeği içinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde ise sitoplazma içerisine dağılmış vaziyette yer alıyorlar.

   DNA (Deoksiribo Nükleik Asit); Canlıların kalıtsal özelliklerini nesilden nesle taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki moleküle deniliyor. Kromozomun içinde yer alır. Hücredeki yönetici molekül olup, en önemli görevi kalıtsal bilgileri saklamak ve sonraki nesillere aktarmaktır.

   DNA çift zincirli sarmal bir yapıya sahip olup, zincirlerin biri anneden diğeri de babadan yavruya aktarılır. Bu zincirler sarmal bir yapı oluştururlar.

   Gen; DNA zincirindeki merdiven basamağını andıran ve kalıtsal bilgilerin saklandığı bölgeler genlerden oluşuyor. Bu bölgeler, kalıtsal bilgileri taşıyorlar. Saç, göz, ten rengi ve kan grubu gibi kalıtsal özellikleri belirlerler.

   Nükleotid; Genleri oluşturan en küçük yapı birimlerine nükleotid deniliyor. Bir fosfat, bir adet beş karbonlu deoksiriboz şekeri ve bir organik bazın birleşmesinden oluşuyorlar.

   Nükleotidler yan yana gelerek DNA zincirini oluştururlar. Adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C veya S) olmak üzere, dört farklı çeşidi bulunuyor. DNA’nın karşılıklı zincirlerinde eşleşmeleri belirli bir kurala göre yapılıyor. Bir zincirdeki adenin nükleotidi, daima karşı zincirdeki timin nükleotidiyle; guanin nükleotidiyse sitozin nükleotidiyle eşleşiyor.

   DNA ve Genetik Kod Örnek Sorular ve Çözümü

   1) Aşağıdakilerden hangisinde mutasyon yoktur?

   Çözüm; Down sendromu, altıparmaklık ve Van kedisinin gözleri mutasyona uğramış hallerdir. Yaraların iyileşmesi ise normal bir hücre bölünmesi sonucu oluşmuştur. Cevap D şıkkıdır.

   2) Canlılarda kalıtım materyali DNA dır. Buna göre aşağıda verilen yapılardan hangileri DNA’da bulunur?

   III. Timin organik bazı             C) Ive IV

   Çözüm; DNA da Deoksiriboz şekeri, timin ve sitozin organik bazları bulunuyor, Riboz şekeri RNA nın yapısında bulunur. Doğru cevap D şıkkıdır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayıncılık 2. Ünite Değerlendirme Sayfa 63, 64, 65, 66, 67 Soruları ve Cevapları

  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Adım Adım Yayıncılık 2. Ünite Değerlendirme Sayfa 63, 64, 65, 66, 67 Soruları ve Cevapları

  2. Ünite Değerlendirme Soruları

  A. Canlılarda görülen bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu özellikleri mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon şeklinde sınıflandırarak uygun kutucuğu işaretleyiniz. Sınıflandırma gerekçenizi uygun sütuna yazınız

  B. Aşağıdaki kavramları kullanarak bilimsel bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

  genetik mühendisliği klonlama ıslah gen tedavisi biyoteknoloji gen aktarımı

  Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal olan özelliklerini yani genlerini değiştirerek ona yeni işlevler kazandıran bilim dalıdır. Klonlama, gen aktarımı, gen tedavisi gibi çalışmalar genetik mühendisliğin alanına girmektedir.

  C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

  1. Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır. Bir araştırmacı yaptığı iki ayrı çaprazlamanın sonuçlarını yandaki gibi ifade ediyor. Araştırmacının karşılaştığı bu durumun sebebini açıklayınız.

  Yeşil tohumlu iki bezelyeyi çaprazladığımda elde ettiğim bezelyelerin tümü yeşil tohumlu oldu. Sarı tohumlu iki bezelyeyi çaprazladığımda ise elde ettiğim bezelyelerin %25’i yeşil tohumlu oldu. Acaba bu durumun sebebi nedir?

  2. Düzgün ve buruşuk tohumlu bezelye bitkileri çaprazlandığında, birinci kuşaktaki bezelyelerin tümü düzgün tohumlu oluyor. Birinci kuşaktaki bezelyelerin çaprazlanmasıyla hem düzgün hem buruşuk tohumlu bezelyeler elde ediliyor. Bu durumun sebebi nedir?

  3. Yusuf DNA modeli oluşturmak için sınıfa aşağıdaki malzemeleri getiriyor.

  • 20 adet mavi düğme • 20 adet kırmızı düğme
  • 50 adet yeşil düğme • 50 adet sarı düğme
  • 140 adet turuncu düğme • 140 adet siyah düğme

  Yusuf oluşturduğu DNA modelinde timin bazını yeşil, guanin bazını kırmızı, fosfatı siyah düğmelerle temsil ediyor. Buna göre Yusuf; modelde adenin bazı, sitozin bazı ve deoksiriboz şekerini hangi renk düğmelerle temsil etmiştir?

  4. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde, nilüfer bitkisinin yapraklarının ise geniş olmasının sebebini açıklayınız.

  Ç. Aşağıda verilen tanımlarla kavramları eşleştiriniz.

  1. DNA’nın en küçük yapı birimidir. (Nükleotid)
  2. DNA’nın yapısında bulunan kalıtsal özelliklerimize etki eden bölgelerdir. (Gen)
  3. İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46, üreme hücrelerinde n = 23 adet bulunan yapıdır. (Kromozom)
  4. Genlerin yapısını, görevlerini ve nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. (Kalıtım)
  5. Bir karakterin oluşmasını sağlayan genlerin birbirinin aynısı olma durumudur. (Saf döl)
  6. Bir canlının gen yapısıdır. (Genotip)
  7. Baskın genle birlikte olduğunda etkisini göstermeyen gendir. (Çekinik gen)
  8. Aynı soydan gelen insanların yaptığı evliliktir. (Akraba evliliği)
  9. Canlıların yaşadıkları ortamda temel ihtiyaçlarını karşılama şansını artıran fiziksel yapılar ve davranışlardır. (Adaptasyon)
  10. Kendi türü dışından bir gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen canlılardır. (Transgenik)
  11. Genetik mühendisliği uygulamalarının mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılmasıdır. (Biyoteknoloji)

  D Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Bezelyelerde mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine baskındır. Yandaki tabloda üç farklı bezelye çiçeğinin renk bakımından genotipleri verilmiştir. Tabloya göre bezelyelerin çiçek rengi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A. Mor Beyaz Beyaz B. Mor Beyaz Mor
  C. Beyaz Mor Beyaz D. Mor Mor Mor
  Cevap: B

  2. Yandaki görselde verilen DNA molekülü kendini eşleyecektir. Eşlenme sonucunda oluşan DNA molekülünün yapısı ve sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  Cevap: A

  3. • Guanin nükleotidin yapısında guanin organik bazı, deoksiriboz şekeri ve I bulunur.
  • Bir DNA molekülünde deoksiriboz şekeri sayısı II sayısına eşittir.
  • Belirli özelliklere etki eden DNA bölgelerine III adı verilir.
  • İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46 sayıda IV bulunur.
  Yukarıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlerden hangilerine aynı ifade yazılmalıdır?

  A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV
  Cevap: A

  4. Canlılarda görülen aşağıdaki durumlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  A. Van kedisinin gözlerinin farklı renklerde olması
  B. Keçilerde dört boynuzluluk
  C. Farklı çevrelerde yetişen tek yumurta ikizlerinin farklı fiziksel özelliklere sahip olması
  D. Bazı insanların ellerinde veya ayaklarında altı parmak olması

  Cevap: C

  5. Bir çiftçi yapacağı çaprazlama sonucunda %100 saf döl düzgün tohumlu bezelye elde etmek istiyor. ( Düzgün tohumlu olma geni, buruşuk olma genine baskındır.) Buna göre çiftçi, aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisini yapmalıdır?

  A. Melez döl düzgün tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  B. Saf döl düzgün tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  C. Saf döl düzgün tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  D. Buruşuk tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamalıdır.
  Cevap: B

  6. Akraba evliliği ile ilgili;
  I. Akraba, evliliği düşük, veya ölü doğum yapma riskini arttırır
  II. Akraba evliliği yapan, çiftlerin çocuklarında kalıtsal hastalık görülme riski daha fazladır.
  III. Kalıtsal hastalığa neden olan çekinik genlerin akraba evliliğinde bir araya gelme ve fenotipte etkisini gösterme ihtimali daha fazladır
  ifadelerinden hangisi veya hangileri söylenebilir?

  A. Yalnız II B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III
  Cevap: D

  7. • Altın pirine
  • Vitamin tabletleri
  • Raf ömrü uzun sebzeler
  • İnsülin hormonu
  • Böceklere dayanıklı bitki tohumları
  Yukarıda verilenlerden kaç ianesi biyoiekrıoloji uygulamaları sonucu hayatımıza giren ürünlere örnektir?

  A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
  Cevap: A

  8. Şemada verilen noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?

  A. Adaptasyon örnekleri
  B. Modifikasyon örnekleri
  C. Mutasyon örnekleri
  D. Canlılarda kalıtsal olmayan değişim örnekleri
  Cevap: C

  9. Adaptasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A. Aynı doğal çevrede yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geliştirebilir.
  B. Adaptasyonlar kalıtsaldır.
  C. Adaptasyonlar canlının yaşama, üreme ve beslenme şansını artırır.
  D. Canlıların tümünde aynı adaptasyonlar görülür.
  Cevap: D

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap