Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  e devlet hayat sigortası poliçe ve tazminat nasıl alınır

  1 ziyaretçi

  e devlet hayat sigortası poliçe ve tazminat nasıl alınır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama

  Arama

  Dilekçeyle başvuru yapanlara birikmiş paraları iade ediliyor! Hayat Sigortası geri alma E-Devlet’ten yapılıyor! Kredi alanlar hemen şimdi... - Galeri - Takvim

  Dilekçeyle başvuru yapanlara birikmiş paraları iade ediliyor! Hayat Sigortası geri alma E-Devlet’ten yapılıyor! Kredi alanlar hemen şimdi... - Galeri - Takvim

  Öncelikle şunu belirtelim, bankalarda kredi çekiminde müşteriye iki seçenek sunuluyor. Birincisi hayat sigortalı kredi, ikincisi ise sigortasız kredi.

  Müşteri ikisinden birini seçme hakkına sahip oluyor. Bankalar müşterinin hayat sigortalı krediyi çekmesi durumunda daha uygun faiz oranları ve kredide daha esnek şartlar sunulabilir.

  Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

  Hayat Sigorta Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama

  Hayat Sigorta Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama

  Bilindiği üzere sigorta sistemi sigorta şirketlerinin belirlenen riskleri teminat altına alması ve sigorta ettirenin de bunun karşılığında sigorta şirketine düzenli prim ödemeleri yapması şeklinde işliyor. Sigorta ettirenin ve sigorta şirketinin karşılıklı hakları ve yükümlülükleri poliçede yer alıyor. Buna göre sigorta şirketinin teminat altına aldığı riskler ve sigorta ettirenin bunun karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği prim miktarı gibi tarafların temel edimlerine yer veren belge poliçe olarak adlandırılıyor. Poliçede varsa ek teminatlar, ödeme planı ve taraflarca üzerinde anlaşılan diğer hususlar açıkça yazılıyor.

  Hayat sigortası poliçesi de hayat sigortası genel şartlarına ve taraflarca üzerinde anlaşılan özel şartlara yer veriyor. Sigorta poliçe kapsamında yer alan riskleri güvence altına alıyor. Hayat sigortası genel şartları kanunla belirleniyor. Buna göre intihar durumu hariç olmak üzere sigortalının vefatı halinde sigorta şirketi mirasçılara ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere poliçede yer alan sigorta bedelini ödemekle yükümlü oluyor. 

  Hayat sigortasında özel şartlar da yer alabiliyor. Özel şartlarda belirtilmiş olması halinde sigortalının maluliyet hali, kritik bir hastalığa yakalanması ve beklenmedik şekilde işsiz kalması gibi durumlar da hayat sigortası teminatı kapsamına alınabiliyor. Özel şartlar sigorta şirketi ve sigorta ettiren tarafından kanunların çizdiği çerçeve içerisinde serbestçe tayin edilebiliyor.

  Hayat sigortası tazminatı poliçede belirtilen sigorta bedelini ifade ediyor. Poliçede belirtilen risklerden biri gerçekleştiğinde sigorta tazminat olarak mirasçılara ve bakmakla yükümlü sigorta bedelini ödüyor.

  Hayat sigortası poliçesinde sigorta bedeli, hangi koşullarda mirasçıların sigorta bedeline hak kazanabilecekleri, sözleşme süresi, prim ödemelerinin miktarı, vb. bilgiler yer alıyor. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmaması ve mirasçıların ekonomik anlamda mağdur olmamaları için poliçe kapsamının hangi riskleri hangi miktarda teminat altına aldığının iyi bilinmesi önem taşıyor.

  Hayat sigortası yaptırmanın avantajları poliçe kapsamına göre değişiyor olmakla birlikte genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  Eklemek gerekir ki hayat sigortası kendi içinde de çeşitli alt türlere ayrılıyor. Karma hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, maluliyet sigortası, kredili hayat sigortası, sağlık sigortası, eğitim sigortası, özel durum sigortası, azalan bakiyeli kredi sigortası, vb. sigorta çeşitleri hayat sigortasının alt kollarını oluşturuyor. İnsanlar bu sigorta türlerinden birini ihtiyaçlarına göre tercih edebiliyor. Örneğin, risklerden birinin gerçekleşmesi halinde ekonomik olarak önceliği çocuklarının eğitimine vermek isteyen biri eğitim sigortasını tercih ederken, kredi ödemesinin sekteye uğramamasına öncelik verenler ise kredili hayat sigortası yaptırmayı tercih edebiliyor.

  Yazı kaynağı : www.allianz.com.tr

  Hayat Sigortası Primlerinin E-Devlet Üzerinden İptal Edilebileceği İddiası

  Hayat Sigortası Primlerinin E-Devlet Üzerinden İptal Edilebileceği İddiası

  “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu:

  Son dönemlerde çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya mecralarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi hakkında bir takım yanlış bilgiler verilerek, vatandaşları yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu görülmektedir.

  Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi, sigorta şirketleri veya emeklilik şirketleri ile sigortalı/katılımcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların Kurumumuzca hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen kurulmuştur.

  Bu kapsamda, E-başvuru sistemi sigortalı/katılımcıların sigorta/emeklilik şirketlerine yönelik cayma, iptal, ayrılma vb. taleplerinin yerine getirildiği bir talep yönetim sistemi olmayıp, ilgili şirkete yapılan başvuru sonrasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların değerlendirildiği bir platformdur. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun özel hukuk kurallarına tabi olarak kurulan poliçe/sözleşmelere ilişkin cayma, iptal, ayrılma vb. işlemlerin gerçekleştirilmesine aracılık etmek gibi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu itibarla, E-başvuru sistemine başvuru yapılmadan önce, ilgili şirkete sigortalı/katılımcı tarafından talebin iletilmiş olması ve bu talep sonrasında taraflar arasında bir uyuşmazlığın doğmuş olması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik E- başvuru sistemini bir talep yönetim sistemi olarak tanıtarak, sigortalı/katılımcıların yanlış yönlendirilmesine ve bu yolla E başvuru sisteminde aşırı yoğunluğa neden olmak suretiyle, hem gerçekten uyuşmazlıkların değerlendirilmesi amacıyla başvuran sigortalı/katılımcıların mağduriyetlerine sebebiyet veren hem de sistemin işleyişini tehlikeye sokan sorumlular hakkında yetkili makamlar nezdinde gerekli işlemler başlatılacaktır.

  Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

  Yazı kaynağı : www.malumatfurus.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap