Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ehliyet yenileme harcı nereye yatırılır

  1 ziyaretçi

  ehliyet yenileme harcı nereye yatırılır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Ehliyet Yenileme 2022: Ehliyet Yenileme için Gerekli Evraklar, Değiştirme Ücreti ve Randevu İşlemleri Nasıl Yapılır?

  Ehliyet Yenileme 2022: Ehliyet Yenileme için Gerekli Evraklar, Değiştirme Ücreti ve Randevu İşlemleri Nasıl Yapılır?

  İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

  Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

  Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

  Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

  Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

  2022 Ehliyet yenileme evrakları nelerdir?

  2022 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

  Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

  Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280 + 65 TL'dir. Toplamda 345 TL'ye denk gelmektedir. 

  01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

  Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 345 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

  2022 Ehliyet yenileme ücreti hangi bankalara yatırılır?

  Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

  Eski ehliyet geçerlilik süresi nedir?

  İçişler Bakanlığı 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıklamıştı. Buna göre eski tip ehliyetler 2022 yılına kadar kullanılabilecek. Söz konusu tarihten itibaren geçerli sayılmayacak.

  Ehliyet değiştirme için nereye başvurmalı?

  Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Bu nedenle eğer randevularda boşluk bulamıyorsanız müsait bir nüfus müdürlüğüne de başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından da gerçekleştirebilirsiniz.

  Sürücü belgeleri kaç günde gelir?

  Yeni sürücü belgeleri hemen verilmiyor. Yeni çipli ehliyetlerin basımı Ankara'da yapılıp başvuru esnasında beyan edilen adrese PTT kargo aracılığıyla gönderilmektedir. Bir kişi başvuru yaptıktan sonra ortalama bir hafta içerisinde ehliyetini beyan ettiği adresten alabiliyor. Bu işlem için gerek nüfus müdürlüğünde işlem yaparken gerek teslim anında herhangi bir ücret ödenmemektedir.

  Geçici sürücü belgesi veriliyor mu?

  Sürücü belgesi kişiye ulaşana kadar geçici olarak kullanılabilen geçici ehliye belgesi talep etmeniz halinde Nüfus müdürlüğü tarafından verilir. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gündür. Ortalama 1 hafta içesinde sürücü belgenizin adresinize elden teslim edildiğini üste yazmıştık. Ola ki bu süre uzadı geçici ehliyet belgenizi tekrardan nüfüs müdürlüğüne başvuru yaparak uzatabiliyorsunuz.

  Geçici ehliyet belgesi ile aracınızı kullanabilirsiniz fakat resmi işlemlerde kullanılması noktasında kurumlar bazında sorunlar ortaya çıkabilir. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayınız.

  Yeni tip sürücü belgesinin özellikleri nelerdir?

  Yeni sürücü belgesi, lazer baskı ile üretilmiştir. Fotoğraflar üzerinde kopyalama risklerine karşı özel bir hologram bulunur. Fotoğrafın arka kısmında ayrı bir güvenlik tasarımı yer almıştır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Ehliyet yenileme �creti nereye yat�r�l�r? Ehliyet yenilemek i�in gerekli evraklar nelerdir?

  Ehliyet yenileme �creti nereye yat�r�l�r? Ehliyet yenilemek i�in gerekli evraklar nelerdir?

  Ehliyet yenileme evraklar�, eski s�r�c� belgesini de�i�tirmek isteyen vatanda�lar taraf�ndan merak ediliyor. Eski tip ehliyetlerin de�i�tirilmesi i�in verilen s�re y�l sonunda bitecek. Ehliyet yenilemek isteyen s�r�c�ler, Ehliyet �cretini yat�r�larak gerekli evraklarla birlikte N�fus M�d�rl���'nden i�lemlerini tamamlayacak. Peki Ehliyet yenileme evraklar� nelerdir? Ehliyet yenileme �creti nereye yat�r�l�r?

  EHL�YET YEN�LEME NASIL YAPILIR?

  Yeni ehliyet sistemine ge�ilmesi ile birlikte eski ehliyetlerin son tarih zaman�na kadar yenilenmesi gerekiyor. 31.12.2022 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler ge�ersiz say�lacak.

  Ge�erlili�ini yitiren eski tip s�r�c� belgeleriyle ara� kullananlara, Karayollar� Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gere�ince idari para cezas� uygulanacak.

  Ehliyet yenileme i�lemi, N�fus ve Vatanda�l�k ��leri Genel M�d�rl���'nden randevu al�narak yap�l�yor.

  Ehliyet yenileme randevusu , N�fus ve Vatanda�l�k ��leri Genel M�d�rl���'n�n internet sitesi �zerinden al�n�yor. Ehliyet yenilemek i�in gerekli evraklar�n �nceden haz�rlanarak, Ehliyet yenileme �cretinin dekontu ile birlikte N�fus M�d�rl���'ne g�t�r�lmesi gerekiyor.

  EHL�YET YEN�LEME EVRAKLARI NELERD�R?

  Kimlik Belgesi

  S�r�c� Sa�l�k Raporu

  S�r�c� belgesi de�erli k���t ve har� bedeli, vak�f pay�

  1 adet biyometrik foto�raf

  Kan grubunu belirtir belge veya yaz�l� beyan

  Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayr�ca Edevlet �zerinden temin edilebilir.)

  EHL�YET YEN�LEME �CRET� NE KADAR 2022?

  Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile de�i�tireceklerin �deyecekleri �cret: 13+2 TL'dir.

  Yeni tip ehliyet almak isteyen ki�iler ehliyet yenileme, kay�p, zayi, �al�nt� durumlar�nda 15 TL yenileme �creti �derler.

  Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya �ald�ranlar�n �deyecekleri �cret: 280+60 TL'dir.

  EHL�YET YEN�LEME �CRET� NEREYE YATIRILIR?

  Ba�vurudan �nce verilen de�erli ka��t bedeli, vergi dairesi m�d�rl�klerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamas�yla kredi kart� veya banka kart� arac�l���yla ya da anla�mal� bankalara yat�r�lmas� isteniyor.

  Ehliyet Yenileme �creti Hazine ve Maliye Bakanl��� ve Trafik vakf�nca protokol yap�lm�� �deme yap�labilen banklara yat�r�labilir. Ayr�ca ehliyet yenileme �creti internet �zerinden de yap�labilir.

  Akbank

  Aktif Bank

  ING Bank

  �ekerbank

  T�rkiye Vak�flar Bankas�

  Kuveyt T�rk Kat�l�m Bankas�

  Albaraka T�rk Kat�l�m Bankas�

  T.C. Ziraat Bankas�

  T�rk Ekonomi Bankas�

  Garanti Bankas�

  Denizbank

  PTT Bank

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Ehliyet yenileme: Randevu nasıl alınır? Ücret nereye yatırılır? Son tarih!

  Ehliyet yenileme: Randevu nasıl alınır? Ücret nereye yatırılır? Son tarih!

  Ehliyet yenileme son tarih yaklaşıyor. Bu yılın sonuna kadar eski tip sürücü belgeleri değiştirilebilecek. Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor.

  Peki ehliyet yenileme için ne gerekli? Ehliyet geçerlilik süresi bitince ne olur? Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır? Ehliyet yenileme randevusu ve merak edilen detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

  Ehliyet Yenileme Son Tarih

  Ehliyet yenileme için son tarih 31 Aralık 2022 olarak açıklandı. Eski tip ehliyetini, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

  Ehliyet Geçerlilik Süresi Bitince Ne Olur?

  Ehliyet geçerlilik süresi bittiğinde, eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

  Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

  Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

  Randevu almak için başvururken İçişleri Bakanlığı şu hatırlatmaları da yapıyor:

  Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

  Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.

  31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

  Ehliyet Yenileme Ücreti Nereye Yatırılır?

  Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor. 2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmiyor.

  Değerli kâğıt ve harç bedelleri;

  • Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine,

  Vakıf payı;

  • Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

  Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri

  Vakıf Hizmet Bedeli Ödemelerinin Yapılacağı:
  Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesapları için TIKLAYINIZ

  Değerli Kâğıt ve Harç Bedeli Ödemelerinin Yapılacağı:
  Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesapları için TIKLAYINIZ
  GİB Üzerinden Çevrimiçi Ödeme Yapmak için TIKLAYINIZ

  Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

  Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde ise şu belgeler isteniyor.

  Randevu saatinizden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmanız gerekiyor.

  surucu belgesi yenileme

  Geçici Sürücü Belgesi Verilecek

  Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

  Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor. Eski sürücü belgesini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen kişiler, başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamaları isteniyor.

  Ehliyet Belgesindeki Fotoğraf Nasıl Olmalı?

  İçişleri Bakanlığı, ehliyet belgesindeki fotoğraf nasıl olmalı sorusuna şu yanıtı veriyor:

  Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

  Kaç Yaşında Ehliyet Alınır?

  1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
  2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
  3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
  4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
  5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor.

  Bu arada ehliyet almak için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekiyor.

  Yazı kaynağı : www.chip.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap