Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ek 5 tarım sigortası geriye dönük borçlanma

  1 ziyaretçi

  ek 5 tarım sigortası geriye dönük borçlanma Ne90'dan bulabilirsiniz

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar:

  Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır.

  Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar:

  Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan (2925 sayılı Kanun kapsamında); Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bu kapsamda olanların sigortalılıkları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra da devam ettirilecek, ancak bunlar ayrıca % 12,5 genel sağlık sigortası primi ödeyerek, genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır. Kanunun yürürlük tarihinden (1/10/2008) sonra bu sigortalılık kapsamında tescil kabul edilmeyecektir. Daha açık ifadelerle, sadece mevcutların sigortalılıkları devam ettirilecek, Kanunun yürürlük tarihinden sonra bu kapsamda çalışanlar ancak isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek sigortalı olarak kabul edileceklerdir.

  6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanların sigortalı olmalarına tekrar imkan tanınmıştır. 1/3/2011 tarihinden itibaren bu tür faaliyetlerde çalıştıklarını belgelemeleri halinde 2011 yılında her ay için asgari günlük ücretin 18 katı ve her yıl birer puan artırılmak kaydıyla prim ödemeleri ve her ay gün hizmet kazanmaları öngörülmüştür. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin; SGK internet sitesinde örneği yer alan “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni ikametlerinin bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Orman köylülerinden bu Kanuna göre sigortalı olmak; isteyenlerin de yine SGK internet sitesinde yer alan “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni ikametlerinin bağlı bulunduğu çevre ve orman il müdürlükleri ya da orman bölge müdürlüklerine veya kalkınma kooperatiflerine onaylatıp bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin bulundukları yerdeki ziraat odası, bulunmadığı yerlerde de tarım il/ilçe müdürlüklerin alacakları belge ise sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

  2022 yılı için, Ek-5 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; 4/1-b kapsamındaki tarım sigortalılarında olduğu gibi, prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalılar tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarının 29 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. 2022 yılı için ödenmesi gereken aylık prim tutarı, sigortalılarca bildirilen prime esas günlük kazanç tutarının 29 katının % 34,5’idir. Buna göre 2022 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 5.004,00 TL × %34,5 × 29 ÷ 30= 1.668,83 TL iken prime esas kazanç üstü sınırı üzerinden beyanda bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 12.516,26 TL’dir.

  2022 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Ek-5 sigortalıları önceden olduğu gibi primlerini aylık olarak ödemeye devam edebilecekleri gibi ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın ödeyebilmektedirler.

  Yazı kaynağı : www.sgk.gov.tr

  Geriye dönük borçlanma yapılabilir mi?

  Geriye dönük borçlanma yapılabilir mi?

  Soru: 1965 doğumluyum. SSK başlangıcım 1984’te olup 3222 gün prim ödemem var. Bir yılda geriye dönük Bağkur’a borçlanma olur mu? Ne zaman emekli olabilirim? l ŞENOL

  Cevap: Geriye dönük borçlanma yapılarak prim eksiği tamamlanamıyor. Hangi sürelerin borçlanılabileceği yasada tek tek sayılmış. Örneğin; askerlik süresi, yurtdışı çalışma süresi gibi. Askerlik sürenizi borçlanabilirsiniz. Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 378 gün daha prim ödeyerek (veya askerliğinizi 378 gününü borçlanarak) prim ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 2025’te 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

  55 OLAN EMEKLİLİK YAŞINIZI 54’E DÜŞÜREBİLİRSİNİZ

  Soru: 1 Temmuz 1969 doğumluyum. SSK giriş tarihim 15 Kasım 1995 olup 6575 gün prim ödemem var. Askerliğimi 26 Şubat 1994-26 Ağustos 1995 arasında yaptım. Hangi şartlarda ne zaman emekli olabilirim? l Erhan ŞENTÜRK

  Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşınızı dolduracağınız 1 Temmuz 2024’te emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanmanız halinde, 54 yaşınızı dolduracağınız 1 Temmuz 2023’te emekli olabilirsiniz.

  EK MADDE 5 KAPSAMINDA YATIRILAN PRİM SSK’YA SAYILIYOR

  Soru: 1974 doğumlu annemin ilk SSK girişi Haziran 1995’te oldu. Ancak primi eksik yatmış. Sonra işten ayrılıp 1998 ve 2008’de iki doğum yaptı. 3600 gün yasasından yararlanmak istiyor. 2016’dan sonra ek madde 5 kapsamında prim yatırıyor. Annem kaç yaşında emekli olabilir? l ALİHAN

  Cevap: Ek madde 5 kapsamında tarım sigortasına ödenen primler SSK’ya sayılıyor. Anneniz SSK’da yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. Primini 3600 güne tamamlaması şartıyla 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

  Annenizin; doğumlarından sonraki iki yıllık sürelerde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkı var. Örneğin iki doğumundan sonraki iki yıllık sürelerde hiç prim ödemediğini varsayarsak, iki doğumunu borçlanarak toplam 1440 gün kazanabilir. 58 yaşını dolduracağı tarihe kadar primini 3600 güne tamamlayamazsa, prim eksiğini doğum borçlanmasıyla kapatabilir.

  PRİM ÖDEMEDEN 58 YAŞ DOLACAK

  Soru: 1979 doğumluyum. 1994’teki sigorta başlangıcımla 2021’de 3600 gün primi doldurdum. Emekli olmak için tam prim günüm nedir? Kaç yaşında emeklilik hakkına sahip olurum? l Nurhan GÜVEN

  Cevap: Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. İlk sigorta girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, sigorta başlangıç tarihiniz; 23 Mayıs 1994’ten önceki bir tarih ise 2075 gün daha prim ödeyerek priminizi 5675 güne tamamlamanız şartıyla 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

  Sonraki bir tarih ise 2150 gün daha prim ödeyerek priminizi 5750 güne tamamlamanız şartıyla 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emeklilik mümkün. Ayrıca; 3600 gün priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak).

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

  Ek 5 Tarım Sigortası Geriye Dönük Borçlanma

  TARIM SİGORTALILARININ ÖDEMEK ZORUNDA OLDUKLARI PRİMLERİN

  TARIM SİGORTALILARININ ÖDEMEK ZORUNDA OLDUKLARI PRİMLERİN

  HESAPLANMASI, ÖDENMESİ VE TAHSİLİ USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

               Amaç

               Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların ödemek zorunda oldukları primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

               Kapsam

               Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanları kapsar.

               Dayanak

               Madde 3 — Bu Yönetmelik, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

               Tanımlar

               Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

               Bağ-Kur veya Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu,

               Kanun: 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununu,

               Sigortalı: 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,

               Basamak Göstergesi: Sigorta primi ve yardımlarında esas alınan basamak ve bu basamaklara tekabül eden göstergeleri,

               Katsayı: Her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,

               Ay: 30 takvim gününü,

               Başvuru süresi: Sigortalı sayılanların sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren Kuruma tescillerini yaptırmaları için öngörülen üç aylık başvurma süresini,

               Prim: Sigortalıların Kanuna göre ödemeleri gereken sigorta ve sağlık sigortası primini,

               ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Prim Ödeme Usul ve Esasları

               Prim ödeme yükümlülüğünün başlaması

               Madde 5 — İlk defa veya yeniden sigortalı olanlardan;

               a) Başvurma süresi içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptıranların,

               1) Sigortalı sayıldıkları tarih ayın ilk gününe rastladığı takdirde, sigortalı sayıldıkları tarihten,

               2) Sigortalı sayıldıkları tarih ayın ilk gününe rastlamadığı takdirde, sigortalı sayıldıkları tarihi takip eden aybaşından,

               b) Başvuru süresi içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından,

               itibaren prim ödeme yükümlülükleri başlar.

               Prim ödeme yükümlülüğünün sona ermesi

               Madde 6 — Sigortalılardan;

               a) Tarımsal faaliyette bulunanların, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihi takip eden aybaşından,

               b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından,

               itibaren prim ödeme yükümlülükleri sona erer.

               Prim oranı ve hesaplanması

               Madde 7 — Sigortalıların ödemek zorunda oldukları primlerin hesabında, 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.

               Primler;

               a) Sigortalıların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; sigortalının seçtiği intibak ettirildiği veya yükseldiği gelir basamağının %20 sinden,

               b) Sağlık sigortası primi; ilk altı basamakta bulunan sigortalılar için altıncı gelir basamağının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalılar içinde bulundukları gelir basamağının %20 sinden,

               oluşur.

               Primler tam ay üzerinden hesaplanır.

               Prim ödeme dönemleri

               Madde 8 — Primler ait oldukları yıl içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen dönemlerde ödenir.

               Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten başlamak üzere % 10 oranında artırılır. Bu miktara, borç ödeninceye kadar gecikilen her ay için ayrıca Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

               Ancak, tabii afet nedeniyle fiilen çalıştırdığı işyeri veya ikametgah olarak oturduğu konutu yıkılan veya hasar gören sigortalıların tabii afetin meydana geldiği ay dahil mevcut prim ve gecikme zammı borçları ile bu ayı takip eden altı aylık prim borçları bu altı ayın sonundan itibaren, sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık hallerinde ise çalışılamayan aylara ait primler sigortalının çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren gecikme zammı uygulanmaksızın altı ay süre ile ertelenir. Afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak, sigortalıların ödemesi gereken primlerin ödeme sürelerini bu fıkrada belirlenen sürelere bağlı kalmaksızın belirlemeye ve ertelemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

               Primlerin ödeme usulü

               Madde 9 — Primler, sigortalı tarafından Kurumun anlaşma yaptığı kuruluşlar aracılığı ile ödenir. Hangi kuruluşlar aracılığı ile ödeneceği Kurumca ilan edilir. Bu kuruluşlara ödemenin yapıldığı tarih Kuruma ödeme tarihi sayılır.

               Anlaşma yapılmış kuruluşlar dışındaki yollarla yapılan ödemelerde, ödemelerin Kurum hesaplarına intikal tarihi esas alınır. Kuruma intikali konusunda çıkacak anlaşmazlıklarda ispat yükümlülüğü sigortalıya aittir.

               Tevkif suretiyle tahsilat

               Madde 10 — Kurumun prim alacakları, Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir.

               Ödenmeyen primler için düzenlenecek belgeler

               Madde 11 — Primlerin ödenmesi için sigortalıya yapılacak bildirim üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gösteren belgeler resmi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır.

               Prim ödemelerinin mahsup sırası

               Madde 12 — Sigortalı tarafından yapılan ödemeler sırası ile en eski dönem prim borcundan başlanmak üzere öncelikle prim borçlarına, gecikme zammı ve diğer borçlarına mahsup edilir.

               Tahakkuk etmiş borçtan fazla ödemede bulunulması halinde, ödemenin yersiz olarak alınan kısmı talep halinde sigortalıya geri verilir. İadesi talep edilmeyen fazla ödemeler ileriki aylara ait primlere mahsup edilmek üzere tutulur.

               Borçlanma karşılığı ödenen primler, öncelikle ilgili borçlanma primine, artan kısmı yukarıdaki fıkra hükmüne göre sırayla prim, gecikme zammı ve diğer borçlarına mahsup edilir.

               Geçersiz sayılan borçlanmalarla ilgili borçlanma karşılığı tahsil edilen primler yersiz alınan prim olarak değerlendirilir. Prim borcu olmaması ve talep halinde sigortalıya geri verilir. Bu şekilde iadesi istenilmeyen primler sigortalının veya hak sahibinin isteği halinde ödenmemiş prim borçlarına mahsup edilir.

               Yanlış ve yersiz alınan primlerin geri verilmesi

               Madde 13 — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş ise yazılı talepte bulunulması halinde sigortalıya veya mirasçılarına geri verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

               Tebligatlar

               Madde 14 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında sigortalıya yapılacak tebligatlar sigortalının Kuruma bildirdiği son adresine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Sigortalının son adresine yapılan tebligat sigortalıya yapılmış sayılır.

               Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

               Madde 15 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2926 sayılı Kanun ve 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulanır.

               Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

               Madde 16 — 26/7/1984 tarihli ve 18470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

               Yürürlük

               Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               Yürütme

               Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

  Yazı kaynağı : www.mevzuat.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap