Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ek tercih para yatırma nasıl yapılır

  1 ziyaretçi

  ek tercih para yatırma nasıl yapılır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Ek tercih ücreti nereye yatırılacak? ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? İkinci tercihi yapmak için para yatırılıyor mu?

  Ek tercih ücreti nereye yatırılacak? ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? İkinci tercihi yapmak için para yatırılıyor mu?

  İkinci tercihlerde şansını denemek isteyenler ek tercih ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. ÖSYM'nin ek tercih ödemesi konusunda açıklama bekleniyor. Peki ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? İkinci tercihi yapmak için para yatırılıyor mu? İşte detaylar...

  Ek tercih ücreti nereye yatırılacak?

  Ek tercih için yatırılması gereken ücret ÖSYM tarafından belirlendi. Belirlenen tarihler arasında, ek tercih yapmak isteyen öğrenciler 30 TL ödeme yapacaklar. Ek tercih ücretinin yatırılacağı bankalar;

  1) Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  2) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  3) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  4) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  5) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

  6) ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  7) Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  8) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

  ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır?

  Ek tercih için yapılacak ödemelerin, anlaşmalı bankalardan yapılması gerekmektedir. Anlaşmalı bankalardan herhangi birinin veznesinden yardım alabilir, internet bankacılığı olan bankaların "eğitim ödemesi" kısmından ödeme yapabilirsiniz.

  Ek tercih parası ne zaman yatırılacak?

  Kayıt döneminin bitmesinin ardından ek tercihler ve ek tercih ücretini yatırma tarihleri belirlenmiş olacak. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

  Ek tercih ücreti ne kadar 2022?

  ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücreti 30 TL.

  Yerleşen öğrenci ek tercih yapabilir mi?

  ÖSYM kılavuzlarında yer alan bilgilere göre; YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oalbiliyorlar. İlk tercih zamanı tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin 2. yerleştirmeler esnasında puanı kesilirken ilk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

  Yazı kaynağı : www.timeturk.com

  ÖSYM ek tercih ücreti yatırma! YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak (ÖSYM e işlemler ödemeler)?

  ÖSYM ek tercih ücreti yatırma! YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak (ÖSYM e işlemler ödemeler)?

  2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri başladı. 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yatırılacak? İşte ÖSYM ek tercih ücreti yatırma süreci…

  YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

  2021 YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir.

  2021 YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

  Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

  ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

  *Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

  ÖSYM E İŞLEMLER ÖDEMELER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  YKS ek tercih paras� nereye yat�r�l�yor? YKS ek tercih paras� nas�l yat�r�l�r?

  YKS ek tercih paras� nereye yat�r�l�yor? YKS ek tercih paras� nas�l yat�r�l�r?

  �niversite adaylar� i�in ek tercih s�reci devam ediyor. �niversite s�nav�ndan ald�klar� puanlarla herhangi bir okula yerle�emeyen ��renciler, ikinci yerle�tirme i�in YKS ek tercih paras� yat�rarak ek kontenjanlar �zerinden tercihlerini yap�yorlar. Peki YKS ek tercih paras� nas�l yat�r�l�r? YKS ek tercih paras� nereye yat�r�l�yor? ��te detaylar...

  YKS ek tercih paras� nas�l yat�r�l�r? YKS ek tercih paras� nereye yat�r�l�yor? sorular�n�n yan�tlar� �niversite i�in ek tercih yapan ��renciler taraf�ndan arat�l�yor. �lk yerle�tirmede a��kta kalan binlerce ��renci, �SYM taraf�ndan belirlenen kontenjanlara yerle�mek i�in tercih yap�yor. Adaylar �SYM'nin internet sitesi �zerinden ek kontenjanlar do�rultusunda bo� kalan alanlara yerle�tirilebilecekler. ��te YKS ek tercih paras�n�n yat�r�laca�� bankalar...

  YKS EK TERC�H PARASI NASIL YATIRILIR?

  YKS ek tercihleri 17 Eyl�l ve 23 Eyl�l tarihleri aral���nda ger�ekle�tirilecek. Adaylar YKS ek tercih paras�n� 24 Eyl�l 2020 tarihi saat 23.59’a kadar k�lavuz i�erisinde belirtilen �ekilde yat�rabilecekler.

  Tercih bildiriminizi tamamlad�ktan sonra ek yerle�tirme �cretini �demeniz gerekiyor. �cret �demesi, �SYM’nin internet sayfas�nda e-��LEMLER’de yer alan ‘�DEMELER’ alan�ndan kredi kart� /banka kart�yla da yap�labilecek.

  S�navdan sonra yap�lan ilk yerle�tirmede adaylardan yerle�tirme �creti al�nmaz ancak bu s�nav sonucuna ba�l� daha sonra yap�lacak t�m yerle�tirme i�lemlerinde (ek yerle�tirmeler d�hil) adaylardan yerle�tirme �creti (20,00 TL) al�n�r.

  YKS EK TERC�H PARASI NEREYE YATIRILIYOR?

  Akbank’�n t�m �ubeleri, ATM ve internet bankac�l��� (KKTC’den ba�vuracak adaylar hari�)

  Albaraka T�rk Kat�l�m Bankas�n�n t�m �ubeleri, ATM ve internet bankac�l��� (KKTC’den ba�vuracak adaylar hari�)

  Finansbank’�n t�m �ubeleri, ATM ve internet bankac�l��� (KKTC’den ba�vuracak adaylar hari�)

  Kuveyt T�rk Kat�l�m Bankas�’n�n t�m �ubeleri, ATM ve internet bankac�l��� (KKTC’den ba�vuracak adaylar hari�)

  Halkbank ATM, internet bankac�l��� ve �ubeler

  ING Bank’�n t�m �ubeleri ve internet bankac�l��� (KKTC’den ba�vuracak adaylar hari�)

  Vak�f Kat�l�m Bankas�’n�n t�m �ubeleri ve ATM (KKTC’den ba�vuracak adaylar hari�)

  Ziraat Bankas� sadece internet bankac�l��� ve mobil bankac�l�k (�ubelerden ve ATM’den �cret yat�r�lmaz.)

  *Yerle�tirme �creti, �SYM’nin internet sayfas�nda e-��LEMLER’de yer alan “�DEMELER” alan�ndan kredi kart� /banka kart�yla da yat�r�labilecektir.

  Bankalar, hizmet binas�nda veya azami 50 metre uza��nda para yat�rmal� ATM cihaz� bulunan �ubelerde gi�e tahsilat� yapmay�p bu �ubeye gelen aday� para yat�rmal� ATM’lere y�nlendirebileceklerdir. �ubelerden yerle�tirme �creti yat�rmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle �ubelerin a��k olma durumlar�n� g�z �n�nde bulundurmal�d�r.

  EK TERC�H �CRET� NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?

  Ek yerle�tirme �creti, 24 Eyl�l 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yat�r�labilecektir. YKS ek tercih paras�n� yat�rmayan adaylar�n ek yerle�tirme i�in yapm�� olduklar� y�ksek��retim programlar� tercihleri ge�ersiz say�lacak, yerle�tirme i�lemine al�nmayacakt�r. Ek yerle�tirme �creti 20,00 TL'dir.

  YKS EK TERC�H NASIL YAPILIR?

  Adaylar, mezun olduklar� okul t�r�n�, puanlar�n� g�z �n�nde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak ko�uluyla girmek istedikleri y�ksek��retim programlar�n� saptayacaklar, bu programlar�n kodlar� ve adlar� ile ba�l� olduklar� �niversite ve fak�lte/y�ksekokul adlar�n� belirleyeceklerdir.

  �niversitelerin bo� kalan kontenjanlar�na yerle�tirme kapsam�nda �SYM taraf�ndan YKS ek tercih k�lavuzu 2020 pdf ge�ti�imiz g�nlerde yay�nlad�. Son ba�vuru tarihi olarak 23 Eyl�l belirlenen YKS ek tercihler i�in adaylar 24'� ge�memek �zere istedikleri say�da tercih yapabilecek.

  YKS EK TERC�H KILAVUZU 2020 PDF

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap